listigheter

Det finns fina förteckningar och listor man kan finnas med i.
Den så kallade Adelskalendern kanske är en sådan men där finns jag inte.
Statistisk matrikel över Svenska kyrkans prästerskap hette en annan som sedermera bytt namn men är en lika fin och praktisk adressförteckning som förr och där finns jag givetvis med.
STASIS register tror jag inte hyser mitt namn men man kan aldrig veta eftersom jag faktiskt med min klass åkte till Berlin i slutet av årskurs 9 och då besökte både den östra och västra delen vilket det är fullt tänkbart att en förföljelsemanisk säkerhetstjänst noterat.
SÄPO borde av tvänne anledningar ha mig i sina liggare då jag under ett studieår i Uppsala bodde i samma studentkorridor som statsminister Olof Palmes son samt några år senare var kompanisjukvårdare vid ett repgubbeskyttekompani där det gjordes myteri när order kom om nattlig skidtolkarförflyttning i minus 36 grader.
Finns Svart lista över trettiofem teologiska mörkermän i Luleå stift är det inte osannolikt att jag finns eller åtminstone funnits på den, och skulle det sistnämnda vara fallet finns jag därmed på listan över dem som varit listade eller nåt liknande – fullt tänkbart i en kyrka där det finns en del som mitt i sin odogmatiska teologiska liberala genusmedvetna politiska korrekthet är lika nojiga som STASI.
FBI och CIA kanske också har ögonen på mig då jag i ett och samma blogginlägg en gång bland andra glosor skrivit flygplan, bomb och terror med anledning av att hustruns systerson inte tilläts ta med en burk hjortronsylt på flyget och vem vet om inte också Moussad – Israels säkerhets-tjänst – spanar på mig eftersom jag besökt palestinier i Betlehem.
På min egen lista över Skämtsamt paranoida konspirationsteoretiker finns jag – högt upp.

Många fina listor finns det alltså...
Livets bok som omtalas i Bibelns sista bok kapitel 20 torde vara den bästa att vara förtecknad i.

En fin, men inte lika fin, lista är den länkförteckning man hittar till höger om man skrållar en rejäl bit nedåt. Att finnas där är inte allom givet och jag har medvetet valt att låta den vara en förteckning där nog många skulle kunna vara kallade men ytterligt få är utvalda. Att jag har denna återhållsamma hållning emanerar ur tanken att länkförteckningen skall vara praktiskt klickbar för min bloggs läsare, inte en stor förteckning över allt löst och fast. Därtill har ambitionen varit att de bloggar – och annat – jag länkar till skall ha lite spridning.

Därför hälsar jag kamrat Lestander välkommen tillbaka i förteckningen. Han har återupptagit sitt bloggande med många dagliga inlägg i olika ämnen. Om beteckningen kamrat fortfarande kan anses syfta på hans politiska hemvist låter jag vara osagt – han har lämnat Vänstern – men kamrat till mig är han hursomhelst.
Med djup sorg i hjärteroten har jag också låtit ett par bloggar utgå. Skriverierna där har varit så tynande i sin frekvens att ett länkande till dem tenderat att bli felande länkar. Kvaliteten och intressegraden har inte brustit men nyskriverier kommer alltför sällan.
Jag vet att det finns skäl men... Sorry!

Och med detta sagt kan jag meddela för andra gången denna dag att det till kvällens avsnitt av den osammanhängande tillika obegripliga serien LOST återstår minuter – mer exakt 75 stycken.

facebook

Ogärna men nödvändigt bekänner jag att jag är med på fäjsbåck. Minns jag rätt har jag erkänt detta tidigare. Varför jag är med vet jag fortfarande inte och vad man ska ha sitt deltagande till vet jag inte heller. Ändå är jag där vilket innebär att ungefär 30 minuter – detta är inte tidsangivelse som handlar om kvällens avsnitt av LOST – per dag vistas jag i den nämnda digitala miljön för att ytligt och översiktligt ta del av vänners göranden och låtanden. Och det verkar sannerligen vara mer låtande än görande.

Så vittnar någon vän om att han eller hon märkt att solen skiner. Helt enastående iakttagelseförmåga som skapat ett vetande det bara är viktigt att dela med sig av. Någon annan tänker dricka kaffe och väljer att göra denna unika tilldragelse känd bland alla sina bekanta. Ännu någon annan spelar både ett och flera mystiska spel och rapporterar att man avancerat flera lävvlar i jakten på jag-vet-inte-vad.

Grupper
är något många går med i och i flera fall verkar det som om man önskar vara med i så många sådana som möjligt. Varför behövs garderober när det finns golv? är en retoriskt frågeformulering på en grupp som flera mestadels yngre personer är med i och den rubriken verkar i alla fall seriös jämfört med vad som står till buds.
Själv är jag inte med i många grupper alls!

Undersökningar
– så kallade Quiz – blir man ideligen tipsad om. Eftersom jag är en mogen person struntar jag naturligtvis mestadels i allt sådant men när jag idag ställdes inför frågan Hur väl känner du dig själv? lät jag mig förledas att klicksvara* på sju-åtta töntiga frågor vilket gav följande personlighetsbeskrivning som resultat.

Du är den folkvalda kanske inte alltid den populäraste i alla lägen - men diplomat rakt igenom. Du är mellanbarnet och fick aldrig som du ville när du var mindre. Men allt detta tar du igen nu. Du är den som dina vänner avskyr men älskar på samma gång. Du nöjer dig inte med det du har idag, du vill utvecklas och klättra i hierarkin.

Ställd inför denna nätsanning tänkte jag:

Mellanbarn är jag inte! Jag är en ett-ling utan vare sig äldre eller yngre syskon.
Hierarkisugen är jag inte heller. Hade jag varit det skulle jag väl inte sitta som skolpräst på en folkhögskola i norra Norrlands inland. Vore jag klasklättermushierarkiker skulle jag i en betydligt mer upphöjd position behöva att folk säger och bedyrar att jag HAR rätt. Sådan är inte jag! Jag nöjer mig med att verkligheten med tiden faktiskt visar att jag FICK rätt. Dessutom har jag aldrig aspirerat på så kallade högre tjänster i kyrka eller samhälle.
Men det bittraste var faktiskt bilden man skulle förknippa med mina angivna egenskaper. Att jämföras med Reichführer Friedrich Reinfeldt gillar jag inte alls. Huvva! Dessutom har ju stackarn ingen kalufs kvar.

Med detta vill jag meddela att det återstår 407 minuter till kvällens avsnitt av LOST.


* Tekniskt skedde detta på arbetstid vilket bekymrar mig föga. Mitt nätsurfande på bloggar, diskussionsgrupper och annat mixar på ett förunderligt vis fritidsintresse med arbetsrelaterade ting och generellt finns för mig som präst och lärare en ganska diffus rågång mellan arbetstid och fritid. Inlägg å min egen blogg författas dock icke när jag borde göra rätt för lönen utan sedan jag knegat klart eller kompar. Eller som idag då jag deltidsjobbat hemifrån på grund av upplevd hals½krasslighet – därav bilden.

utifrånperspektiv


Ett par kommentarer till förra inlägget är en faktor bakom detta inlägg.
En annan blogg som en av kommentarerna länkar till är en annan.
Och sedan finns det givetvis fler anledningar.

När begreppen folkkyrka och folkkyrkoteologi diskuteras tycker jag att man ofta pratar förbi varandra och kanske menar olika sak med samma ord. Dessutom är det inte oviktigt var diskuterarna uttalat eller outtalat själva befinner sig. Vilka perspektiv de har – typ.

Så kan till exempel frikyrkliga – den angivna bloggen är ett exempel på detta – både tydligt ange och omedvetet utstråla ett utifrånperspektiv på Svenska kyrkan. Då, när man tillhör ett sammanhang som ser sig som ett utifrånalternativ, är det naturligtvis mycket begärt att man kan – ibland inte ens vill – se, bedöma och förstå vad som händer och sker. Man ser ju på det utifrån och givetvis är det då ytan man betraktar och det ger en bild. Till detta vill jag inte underskatta lusten hos en del frikyrkliga att se reporna i den svenskkyrkliga lacken eftersom det just är sådana repor man med rätt och orätt haft som en del av buketten anledningar till att bryta sig loss och bilda eget samfund.

Perspektivet är alltså viktigt!
Liksom vilken karta man brukar. Därav bilden.

Utifrån det resonemanget säger – rättare sagt skriver – jag vad jag flera gånger tidigare har sagt/skrivit: Svenska kyrkan har, äger och uttrycker en kristen evangelisk och luthersk teologi. Det är den teologin hon har i sina dogmatiska bekännelser och uttrycker i sitt sätt att fira olika gudstjänster, i den sångsamling hon beslutat använda osv. Enskilda personers uppfattningar i enstaka frågor – om så än ärkebiskopars – är inomsvenskkyrkligt sett inte med nödvändighet kyrkans tro. De har helt enkelt inte makten att definiera den. Därför bör den som undrar vad kyrkan lär mer ägna sig åt att till exempel analysera hennes gudstjänst – så som hon ber – än ta fasta på hur man (ofta i andra hand) uppfattar rapporter man läst i pressen om vad enstaka personer (eller flera) uttalat i någon enskild fråga. Utifrån detta är det alltså så att Svenska kyrkan tror, lär och bekänner: …avlad av den Helige Ande, född av jungfru Maria…  och …återkommande till att döma levande och döda… vad än någon som anses viktig än säger.

Med ett exempel till vill jag söka belysa vad jag menar.

I bloggen som fjärde kommentaren till förra inlägget länkade till för en pingstpastor ett resonemang om att Svenska kyrkans präster på grund av att folkflertalet tillhör kyrkan skulle vara pressade att förkunna sina icke troende kyrkotillhöriga till lags och i kraft av detta välja att vara lösa i det teologiska hullet.
Jag tror inte det är så! Att församlingarnas styrelser – kyrkoråden – eller stiftens tillsyns-funktioner – domkapitlen – agerar utifrån vad präster säger i predikstolen är extremt ovanligt! När det i enstaka fall sker finns det – oftast men tyvärr inte alltid – fog för det och ett ingripande behövs eftersom också en präst kan missbruka vad som brukar kallas predikstolens frihet*.

Jag tror att det just är utifrånperspektivet som gör att den bloggande pingstpastorn resonerar som han gör. Han som utifrån hans kyrkas organisation har en annan och ofta närmare relation till ”sitt folk” kommer att tillämpa det på ett annat sammanhang och landar då faktiskt på sidan om verkligheten.

Jag har i min tur ett utifrånperspektiv på frikyrklighet så jag vet ju inte om det jag nu påstår är korrekt men rent hypotetiskt kan jag ana att kanske står en frikyrklig förkunnare verkligen inför frestelsen att stryka sin församling medhårs så den inte krymper så att han/hon förefaller misslyckad eller det blir så få kvar att lönen kommer i farozonen. Eller att man av hänsyn till några i församlingen som är stora gåvo- och bidragsgivare väljer att parera. Men, som sagt: Jag kan inte säga att det är så. Utifrån sett kanske jag kan ana sådant. Eller gissa. Och gissa fel. Förhoppningsvis. Och att det generellt skulle vara så i frikyrkan tror jag inte alls!**

Med snacket om utifrånperspektiv menar jag inte att frikyrklig kritik av Svenska kyrkan inte skulle vara befogad. Långt därifrån! Med det menar jag att den faktiskt inte sällan är fördomsfull och oinformerad, kan rentav bära drag av skadeglädje. Men sådant är inte helt överraskande eftersom det rör sig om resonemang ur ett utifrånperspektiv.

Kommentarfrågaren utifrån förra inlägget undrade över sambandet Rosenius och den blogg han länkade till. Sannolikt har jag inte besvarat den frågan utan skrivit om något annat. Viktigt att veta är att Rosenius inte kände till frikyrkor som vi gör. Hans skrivande och agerandet var helt inom en rörelse som existerade inom ramen för Svenska kyrkan, de då enda tillåtna.

Till sist – för den mer läshungrige:
Om svenskkyrklig teologi, praxis och profil samt hur jag inifrån uppfattar den och dess kritiker med utifrånperspektiv har jag skrivit i många tidigare blogginlägg. En del av dessa är:
vanka i vankelmod då vank vankas – 1 (2008-12-06)
vanka i vankelmod då vank vankas – 2 (2008-12-06)
evangelikal intolerans 2 (2009-01-26)
bbb – bloggens bitvisa besked (2009-01-29)
skäl att högakta (2009-01-30)


*  Exempel på sådant kan vara att labil präst begagnar sig av predikan för att göra personliga utfall mot enskilda personer eller att någon i löjlig dager framställer annan form av andlighet än den han/hon själv har. Sådant är givetvis fult och upprepas sådant måste ju sådan präst tas i hampan.
**  Dock vet jag från säker källa att åtminstone en målgruppshänsyn tas i frikyrkliga samman-hang. Tidningen Dagens nyhetsbevakning av händelserna i Mellanöstern undviker att kritisera Israel för övervåld, bosättningspolitik och murbyggen eftersom stor del av dem som prenumererar på tidningen inte vill ha Israel-negativa meddelanden. Fel eller inte?? Money talks!


nygammalt läsvärt

Förr i världen när jag var student i Uppsala inhandlade jag på antikvariat en del gamla böcker jag mycket sporadiskt läste ur. I högen fanns till exempel Nohrborgs gammelpietistiska postilla Den fallna menniskans salighetsordning samt några band typ Lutherskrifter i urval. Särskilt de sista var hart när oläsliga då de åravis sannolikt befunnit sig i en rökande äldre prästmans ägo, vilket innebar att när man öppnade en av dem slog inpyrdheten in i luktsinnet med en näst intill näsblodskapade kraft.

I bokhyllan utgjorde de ovan nämnda samt några andra gammelböcker tryckta med gotisk stil ungefär två halva hyllmetrar. Då efter några år i Älvsbyn läs- och studiekammaren behövde tas i anspråk som barnkammare förpassade kruseordsböckerna tillsammans med mycken annan litteratur ned i kartonger som genom avancerad balansakt på stege förpassades upp på vinden där de legat sedan dess. Gissningsvis har därmed Lutherböckerna fått en del tobakdoft bortvädrad.

Av några olika anledningar gjorde jag för några dagar sedan en exkursion upp på vinden för att snoka fram några av de gamla banden och förpassa dem ner i den numera allt mer barnlösa bostaden. Söket misslyckades eftersom oerhört mycket mer bråte lagts ovanpå och framför bokkartongerna och jag inte på grund av försummlig ficklampsbrist faktiskt inte såg ett jota. Lite bittert kändes det men inte farligt eftersom jag visste att jag hade ett färskare substitut för det jag sökte i en hylla i vardagsrummet. Läsning i detta har dock lett fram till beslut att nytt vindssök skall göras eftersom substitutet faktiskt är något av ett surrogat. Typsnittet har blivit vanliga bokstäver och det njutbara gamla språket har avbisatsifierats till vanlig vårdad mer modernt klingande litterär svenska.

Sökmålet var – och blir – Samlade skrifter i fyra band av Carl Olof Rosenius. Dessa kom jag inte bara att äga utan faktiskt också merpartsvis läste med pennan i hand på den tid det begav sig. Jag köpte dem inte utan kom att ärva dem när min far och hans bröder då min farmor dött skiftade innehållet i det gamla huset i Kåge. Där hade de nämnda böckerna blivit lästa och stått och när jag tillfrågades om jag önskade erhålla dem slog jag till gammelbokssamlande som jag var. Hade inte jag tagit dem då hade nog pappa lagt rabarber på dem och de ändå varit mina nu, men det var bra att jag tog dem då. Och läste dem då. Och skall åtminstone delvis läsa om nu.

Om Rosenius framfart och skriverier kan man läsa på andra platser än på denna blogg – till exempel här. Hans skriverier – långa utredande artiklar – är mycket bra och kan bara karaktäriseras som grundliga, omoraliska och okänsliga.
Grundliga eftersom Rosenuis var så oerhört genomgripande grundlig i sin undervisning. Korteligen betraktar han på den ena finstilta sidan efter den andra viktiga ting, fast Bibelförankrad och med Befrielsen i och genom Jesus död och uppståndelse i fokus.
Omoralisk är han också i betydelsen att varken människornas goda eller onda beteende avgör hennes relation till Gud utan allt fokus läggs på Befrielsen i och genom Jesus död och uppståndelse.
Okänslig innebär inte att Gudsmannen skulle sakna känsla. Tvärtom. Men känslans, stämningens betydelse för halten eller graden av människans relation till Gud är obefintlig. I alla varierande tänkbara känslolägen är det ändå Befrielsen i och genom Jesus död och uppståndelse som bygger relationen.

Så läs den gode Carl Olof.
Boken I Guds hjärta (ISBN 91-7085-072-0) är ett gott utdrag på ca 680 sidor.
Det är den jag ovan åsyftar med ordet surrogat.

Nu är det 10 minuter kvar till kvällens avsnitt av LOST.


2-1 till hv mm

Sisådärja!

Tredje omgången i slutspelshockeyn nyss klar och utmarkerna leder över kungliga huvudkommunen. Statsministern besviken eftersom han föreföll heja på centralortslaget. Bra att han inför hösten får öva sig i motgångar och nederlag.
Efter dessa till synes meningslösa inledning avslöjar jag nu anledningen till detta inlägg: Det var ett tag sedan jag skrev – typ.

Nu kan vänner av ordning mena att man inte skrivit blogginlägg inte är en tillräcklig anledning att skriva blogginlägg fast då har vännerna fel. Naturligtvis är det inte med nödvändighet sant att en blogg där det skrivs låt oss säga två till fem inlägg i veckan blir intressant. Men sant är i alla lägen att bloggar där inget skrivs med tiden förlorar läsekretsens intresse och av den anledningen framstår det som mer och mer möjligt att jag till höger och långt ner – ett par skroll – på denna sida kommer att ta bort kanske ett par tre länkar till andra bloggar då inget händer där. Framtiden får utvisa.

Salat
är ett arabiskt ord som betyder bön.
Det lärde jag mig igår ålyssnades predikan på arabiska tolkad till svenska och mitt aktiva arabiska ordförråd utökades med 20%. Förkunnerskan var en kristen asylsökande kvinna från Irak och det hela tolkades av hennes son som på de typ tre-fyra år de befunnit sig i Sverige förvärvat mycket goda språkfärdigheter. I sanning är det märkligt att höra prövade människor ge besked om hur viktig bönen och tron är och hur pålitlig Gud är – i livets olika skiften. Själv tämligen oprövad – sommartid har vi mossa i gräsmattan – känner jag mig faktiskt lite liten och kan ana hur förbryllande det kan verka för kristna utomlandsifrån när de märker hur svenskar i allmänhet inklusive bekännande kristna så lite ber och så lite litar till Gud. Det rimliga vore ju att vår tillit till Gud skulle vara stor eftersom vi har det så bra med fred, frihet, stabilitet, trygghet, hälso- och sjukvård osv. Trots detta blir vi västerländska kristna klena i tilliten. Märkligt.

I en serie artiklar i tidningen Dagen finns goda resonemang som kan belysa detta.
2010-04-14: Teologin har bytt riktning.
2010-04-15: Ser du ängeln?
2010-04-16: Allt ljus på...?
Ett guldkorn i resonemangen i artiklarna är att tro i Västeuropa ofta betyder åsikt eller försanthållande av (i hänsyn till tidsandan rimliga) lärosatser när tro i tredje världen handlar om att lita på och ha en relation till Gud. Resonemanget i en av artiklarna om vår blandreligion med materialism och konsumism är också helt enkelt lysande. Läs artiklarna!

Såja!
Nu är ett inlägg inlagt.
Återkommer om inte förr så på onsdag då jag kommer att författa något som svepskäl för att allra sist i inlägget ange hur många minuter det återstår till avsnittet av LOST – men det blir som sagt på onsdag.

PS: Någon upplösningen av intermezzot omtalat i förra inlägget har inte skett. DS
PPS: Bilden? Förannonsering av nästa – eller ett kommande – inlägg. DDS


(själv)mordhot?

Lite spridda tankar att denna kväll dela med bloggläsarna finns med anledning av notiser, artiklar och annat i lokalsamhället. Måndag morgon publicerades nämnligen följande text på ett internetforum:
"Älvsby kommun, nu dör eran rektor snart. Tog med min kniv idag.. Sen dödar jag mig själv. Hejdå".

Detta rapporterades i tisdagens nummer av Lokala Världsbladet och idag rapporterar samma tidning att rektorerna är på jobbet men har uppmärksamma poliser kring sig samt att ingen misstänkt är gripen. Dessutom filosoferas hur internet kan spela roll och påverka. 

Nu är det så att lokalsamhället är litet och därför sprids både information och rykten snabbt. Enligt uppgift kom det hela från en dator på gymnasieskolan vilket eventuellt kan ge en ledtråd till vilken av rektorerna det gäller.

Nu gör polisen naturligtvis sitt jobb, bearbetar tips och frågar vilket är OK. Klandervärt är dock att viss oprofessionell privatspaning också verkar ha förekommit. Ett exempel på sådant är den paranoida telefonförfrågan från en kommunskolemänniska till min arbetsplats – alltså folkhögskolan – om var en viss folkhögskoleelev (som inte går på gymnasiet och inte har tillgång till gymnasieskolans datorer och inte brukar kallas vid den signatur som hotet var försett med) befann sig på måndag förmiddag när hotet publicerades. Eleven befann sig städad och flitig på avsedd lektion och misstänkliggjordes helt i onödan. Jag hoppas innerligt att den paranoide privatspanaren har vett att skämmas och ryggrad att be om ursäkt - men tror faktiskt inte det.

En annan sak i ärendet som stör mig är fokuseringen i Lokalbladet och annorstädes på det eventuella hotet mot någon av rektorerna samtidigt som man helt förbigår att meddelande faktiskt också – kanske till och med framför allt – innehåller ett självmordshot. Läs om det fettextade ovan så ser du det själv!

Jag tycker det är oerhört allvarligt att en tonåring kopplad till någon av kommunens skolor mår dåligt på och/eller av skolan att han/hon hotar att ta sitt eget liv – och rektorn med sig i svepet. Och jag blir beklämd när tidningen och alla fokuserar på rektorn, alltså den vuxne, som jämfört med en illamående tonåring äger hart när all makt i himmel och på jord. Jag hoppas verkligen att journalistiska spadar tas fram och man gör en nödvändig och sannolikt intressant granskning av elevers – inte bara vuxnas – psykosociala arbetsmiljö på kommunens högstadier och gymnasieskola.

Detta om detta!!

Nu är det 23 minuter kvar till denna kvälls avsnitt av LOST.

tyra-film

Resan från Björliden ändades om söndagen i hemmafastigheten som då redan var bebodd av barnbarnet med föräldrar vilka blev kvar till framåt måndagskvällen. Således läge att bruka videokameran och en del av vad som filmades finns i en 1½ minut lång filmsnutt på ANDRA BLOGGEN under rubriken Världens vackraste!!!


tusen okända år

Min gamla (misslyckade) karriär som orienterare lärde mig att för att veta var man är är det en poäng att ha hyfsad reda på hur man gått (eller stundom lubbat). Detta gäller i skogen men också i många andra sammanhang.
Boken Profetens folk – stat, samhälle och kultur i islam under tusen år av Michael Nordberg är en 418 sidor bra och intressant beskrivning av framför allt Mellanöstern mellan år 600 och 1600. Tyvärr är den utgången på förlaget och lite ålderstigen men vad gäller det millennium författaren beskriver är den mycket innehållsrik.

Presentationstexten på www.bokus lyder:

Islam och den islamiska världen har under senare år kommit mer och mer i förgrunden. Denna bok utkom första gången 1988, och är det självklara standardverket på svenska om de första tusen åren av islams historia.
Hur mycket vet vi egentligen om förhållandena i de islamiska länderna, om värderingar, åskådningar och livsmönster? Skall man vara ärlig finns det i västvärlden mängder av fördomar och förutfattade meningar om muslimer.
I Profetens folk behandlar Michael Nordberg den historiska bakgrunden, som är nödvändig för att förstå dagens situation: de första tusen åren av islams historia. Han tar upp vad den islamiska rätten. Shari'a, egentligen är och vilka följder den har haft för samhällsutformningen. Ett långt kapitel analyserar det islamiska samhällets olika strukturer, samhällsklasserna, förhållandet mellan muslimer och icke-muslimer, kvinnans ställning etc. Slutet av boken ägnas åt den fascinerande islamiska mystiken, som spelat en framträdande roll genom tiderna.

Givetvis visar inte boken på läget av idag utan en del av resan hit. Efter 1600 kom tänkandet och utvecklingen i det kristendomsfärgade Europa och den muslimska världen att ta vägar som också är viktiga att ha reda på för att vi idag skall kunna förstå och gemensamt skapa en framtid i fred, tolerans och förtroende. Ändå rekommenderar jag blogglärsaren att köpa den om hon eller han hittar pocketen i en bokhandel. Eller låna den på bibblan – om så vore via ett fjärrlån. Ange då vid eventuell beställning ISBN 91-550-3164-1.


långreseradio

När detta skrivs – en god tid innan det blir publiceringsdags – sitter jag i baksätet på väg hemåt. Snart är vi i Jokkmokk och sonen har just övertagit rattandet. Sedan ½3 har vi varit på väg och just nu gjorde aik* 2-0 på Växjö och går upp till elitserien i ishockey nästa säsong.

Långresa med bil alltså. Med därtill hörande radiolyssnande.

När sådant sker är det mestadels P1 det handlar om, samt P4 om det pågår skojig – eller intressant – sport. Flera timmar i bilen innebär samma nyheter flera gånger om. Den stora olyckan med bland annat den polske presidenten som ett av de många dödsoffren har relaterats flera gånger om inklusive intervjuer med polacksvenskar intervjuade i samband med katolsk mässa i Norrköping.

Det beslut som Cooperativabutikerna i västra Sverige tagit har också kablats ut ett antal gånger. Första gången jag tog del av det var dock genom tidningens Dagens webbplats i morse och jag klickade där i en röstning att nyheten gjorde mig glad. Vad det handlar om är att man avser bojkotta varor från Israel så länge de inte särskiljer sin ursprungslandsmärkning så att man kan se om paprikan eller Jaffa-apelsinerna är producerade i själva Israel eller om frukten är ett resultat av verksamhet på ockuperad mark – det vill säga i någon mening plundring. Jag har tidigare själv skrivit om detta i inlägget byt paprika! Då jag några dagar senare oförhappandes stötte på lokala cooperativabutikens föreståndare berättade jag för honom om det jag skrivit, tackade för den tydliga märkningen samt uppmanade honom att ta varor från annat håll. Intressant att jag är så in i vassen framsynt. Nu hoppas jag man också i norr ändrar sortimentet. Det blir ju så in i vassen långt att köra till Västergötland efter paprika.

Kommen såhär långt märkte jag att batteriet i datorn – tidigare kallad läpp-tippen – indikerade allvarlig brist på ström. Väl hemma i fastigheten i kontakt med både el- och datanät kan jag dock gå vidare i den spänningen och laddning som alltid (?) vidlåter mina inlägg.

Så görandes ser jag ny notis i tidningen Dagen att Cooperativa förbundet på nationell nivå tar västsvenskarna ”i örat” och underkänner det beslut de i demokratisk ordning fattat. Vad är det för sätt – egentligen?

Ser vidare av en massa bloggrubriker att det talas om kommunistkupp och allt möjligt. Bara SÅ patetiskt!!! Precis samma visa som när olika demokratiskt folkligt förankrade organisationer – till exempel kyrkor – långt innan moder Svea fattade att bojkott av Sydafrika skulle kunna vara en väg att störa och stoppa förtryck och utsugning. Eller ännu tidigare då protester mot USA:s angreppskrig i Vietnam räknades som kommunistfasoner.

Nu är det ju så att våra medkristna i Palestina vädjar om vårt stöd!
De gör det bland annat med dessa ord ur sitt så kallade Kairosdokument Ett sanningens ögonblick – ett ord av tro, hopp och kärlek från hjärtat av palestinskt lidande 2009: 

Vårt ord till det internationella samfundet är vår begäran till det att avstå från ”att mäta med två olika mått”. De internationella resolutionerna som gäller den palestinska frågan skall tillämpas lika på alla parter. Ty att tillämpa internationell lag på somliga men inte tillämpa dem på andra lämnar dörren vidöppen för djungelns lag. Det rättfärdigar väpnade gruppers och ett antal staters hävdande att det internationella samfundet inte förstår annat än styrkans logik. Därför uppmanar vi till ett svar på det som de civila och religiösa institutionerna uppmanat till, så som vi har nämnt tidigare: Att börja tillämpa en ordning med sanktioner mot Israel. Vi upprepar än en gång, att detta inte är hämnd utan ett seriöst arbete för att uppnå en rättvis och slutgiltig fred, som gör slut på den israeliska ockupationen av de palestinska
områden och de övriga arabiska områdena32 och garantera säkerhet och fred för alla. (punkt 7)

Innan dess har det i dokumentet bland annat stått:

Kyrkans sändning är att förkunna Guds herravälde, ett välde av rättvisa, fred och värdighet. Vår kallelse som levande kyrka är att vittna om Guds välbehag och människans värdighet. Vårt uppdrag är att be och göra vår röst hörd som profeterar om ett nytt samhälle där människor tror på sin egen och sin motståndares värdighet.
(punkt 3.4.2)

Detta är också viktigt – ur samma dokument:

Kärleken är att se Guds ansikte i varje människa. Varje människa är min bror eller min syster. Men att se Guds ansikte i varje människa innebär inte att acceptera det onda eller aggressionen från hennes sida, utan kärleken söker rätta till det onda och stoppa aggressionen. Det faktiska förtrycket mot det palestinska folket, dvs. den israeliska ockupationen, är ett ont som det är nödvändigt att stå emot. Den är ett ont och en synd som det är nödvändigt att motstå och att få att upphöra. Detta ansvar faller i första hand på palestinierna själva som befinner sig under ockupationen. Den kristna kärleken kallar till motstånd, för kärleken sätter en gräns för det onda genom att följa rättvisans vägar. Därnäst faller ansvaret på det internationella samfundet29, eftersom den internationella rätten idag är det som reglerar relationerna mellan folken. Till sist faller ansvaret på förtryckaren själv att befria sig själv från det onda som han befinner sig i, och från förtrycket som han har pålagt den andre.
(punkt 4.2.1)

björklidande!

Rubriken har jag redan på ett ironiskt sätt använt i förra inlägget när jag betecknade fredagens slalomåkning i alla de olika backarna. Den ironiska halten avslöjades med ett listigt ditsatt frågetecken. Det gäller att vara på alerten när det gäller tockenadäringa subtiliteter och gör man så ser man att rubriken i detta inlägg är utropsteckensbeprytt vllket ger det hela en helt annan innebörd – eller hur.

Dagen var vikt för turåkning tänktes det. Det betyder att man flåsar på med synkroniserade ben och armrörelse både utför och uppför lutande plan med varierande täthet på ekvidistanskurvor-na. Madammen valde att med sonen – Heffaklumpen kallad som liten – låta sig automobilforslas till en plats en bit västerut för att åka till Låktatjåkkostugan västerifrån genom Vargpasset. Jag hade andra lite brantreducerande planer som innebar att jag tog liftsystemet upp till en markerad skidled för att österifrån gå till samma mål. För ändamålet hyrd så kallad turutrustning med vallningsfria lite grövre skidor är tänka att ta bort bakhaltigheten i motlut och fladderprättligheten när det går utför. Helt OK alltså.

Men det är ju jobbigt i alla fall!! Uppför och uppför.
Och sedan lite mer motlut så att man skall minnas att det går uppför.
Mot allt högre höjder höjde sig problemen allt efter hand. Eller fot eftersom det handlade om skidåkning.

Ett problem var att jag glömt ta med mig matsäcksmackan och inte hade annat med än en liter vattenmolekyler i en termos. Lite lite för knapp mil uppöver – typ.
En annan sak jag konfronterades med var det faktum att jag faktiskt inte är ett alldeles super-alertigt spänstfenomen med kondition som regelbundet underhållits av träning. Att det sedan finns mer av mig än vad som är nödvändigt räknat både i volymen undanträngd luft och press mot markytan gör ju hurtighetseskapader av dagens typ till upplevelser som verkligen stämmer till eftertanke. Det uppkomna läget beror dock inte likt den glömda matsäcken på en tillfällig koncentrationsbrist utan en mer kronisk genomförd motionsbrist. Och det kom att kännas i backarna.
Den tredje saken som fick mig att vända efter två timmar uppförklivande var vädret. Fint var det vid start men när sikten försvann och det började småsnöa valde jag att lappkasta och söka mig nedåt efter en annan led än den jag gick använde uppför. Väl hemma i stugan drog jag i mig åtta glas vatten till min där upphittade matsäcksmacka.

Björklidandet med utropstecken kommer dock snart att botas med middag på hotellet. Grillbuffé – typ. Evenemanget provat i höstas i samband med att vi här firade madammens födelsedag och med den erfarenheten i magsäcken vet jag att mitt lidandes ögonblick närmar sig sitt slut.


björkglidande?

Igår morse reste delar av familjen med bil till Björkliden för ett förlängt veckoslut med sol, snö, vind, skidor och termoskaffe. Framme på eftermiddagen efter resa i alla slags väger tog vi det ganska lugnt. Lite promenad men inget slalomerande eftersom det bara var ett par timmar tills liftstopp.

Idag blev det dock skidåkning hela dagen. Perfekt väder med alldeles lagom temperatur och sol från klarblå himmel. Om man var på fjället alltså. Nere över Torne träsk låg dimma största delen av dagen. Märkligt väderfenomen. En hel dag ute samt en god middag gör till och med mig så pass hjärnmosig att att några kluriga djupsinnigheter för bloggpublicering inte flyter upp i huvudet, än mindre ut i fingertopparna. Blir alltså bara ett töntinlägg om inget men kanske håller det läsarna på alerten – eller inte.

För Skellefteå är det i alla fall över denna vår. Jag menar nu inte staden. Sådan tur har vi inte. Det är AIK i hockeyn jag åsyftar. Som surrogat för Luleå har staaaan kunnat fungera men vilka som kommer att vinna finalspelet mellan Djurgården och HV71 engagerar mig inte mycket. Fast värst vore ju om några stockholmare gick och vann. Därför blir det väl ett svagt ”heja hv”.

Till detta inlägg återanvänder jag en bild från förra vårvintern har i Björklden.
Diverse nya bilder finns på ANDRA BLOGGEN – länk till höger.


pdf på svenska

Nu kommer ett kort inlägg - till skillnad från de senaste.

Primärt vill jag då förtälja att gårdagens besöksstatistik å denna min blogg var osedvanligt hög, dock inte all time hight. Orsaken gissar jag står att finna i att jag på pastorsbloggen i en kommentar skrivit att jag här skrivit inlägget bibel-vidrigheter och att det så att säga tillkommit några läsare den vägen.

Sekundärt vill jag meddela att det Kairos-dokument som Palestinas kristna ledarskap utgav i slutet av förra året nu finns i svensk översättning. Klickas det här kommer man till den pdf-filen och vad det verkar är det den arabiska texten som översatts av professor emeritus Jan Hjärpe. Jag uppmanar läsaren att - om han eller hon inte tidigare idats ta sig egenom den engelska versionen jag länkat till - vika några minuter åt att läsa vad våra trossyskon i regionen säger om läget och vad de önskar bland av annat oss.

Tertiärt sagt är det nu 380 minuter kvar till kvällens avsnitt av LOST.

jag - en soffpotatis

Jag tror att jag vid något tidigare tillfälle här på min blogg nämnt att jag fått förtroendet att ingå i en grupp som tillsammans med biskopen skall tänka och föra samtal i en del frågor. Har jag inte nämnt det så nämner jag det nu och har jag skrivit om det förut kan jag ändå rimligen inte förutsätta att alla läsare på denna blogg är eviga återfallskroniker eller – om så vore – behäftade med ett hästminne som kommer ihåg allt som stått här de två-tre-fyra senaste månaderna. Alltså nämner jag det igen: Jag fått förtroendet att ingå i en grupp som tillsammans med biskopen skall tänka och föra samtal i en del frågor.

Det vi skall prata om är inte vadsomhelst eller vad som plötsligt faller oss in utan gruppen finns av en anledning och har en avsikt.

Anledningen är att ett antal så kallade tankesmedjor hållits i stiftet utifrån bland annat att ganska många av en minoritet av de kvinnliga kollegorna som svarat på en enkät angivit att de upplevt sig diskriminerade. Tankesmedjorna var bra och medförde bland annat insikten att det kan inte vara så enkelt att det är de så kallade kvinnoprästmotståndarna som står för diskrimineringen utan att den har mer djupgående orsaker. Roten till systrarnas upplevelse står snarare att finna i en mer allmän mullig-mansgris-mentalitet hos många, inte minst många män, som är för kvinnliga präster.

Avsikten med samtalen i gruppen är att en noggrann antecknare skall få stoff till ett material som kanske kommer alla i stiftet kyrkligt anställda och förtroendevalda till del vid en bautastor gemensam fortbildning till hösten.

Biskopens tanke med samtalen är att ”reflektera över hur vi som kyrka skulle kunna ge ytterligare perspektiv över grundtemata som övertygelse, jämställdhet, godhet och arbetsmiljö” samt ”hjälpmedel för detta i vår dopteologi och i våra olika bibliska bilder av församlingen som kroppen, trädet, byggnaden och så vidare”.

En gång har vi mötts – typ 8 personer – till ett givande samtal till vilket två i gruppen fått uppdraget att leverera några förtänkta tankar till utgångspunkt för träffen. Nu på fredag är det tänkt att vi skall mötas på nytt. Nu är jag en av de två som fått en förtänkeuppgift kring orden övertygelsekultur, godhetskultur och dopteologi.

Ett aber i sammanhanget är att jag inte kommer att kunna delta!
Jag kommer inte att kunna fullfölja min uppgift och motsvara förtroendet.

Jag gillar inte att behöva backa ut från tockenadäringa ting och detta gjorde att jag i morse riggade upp familjens digitala videokamera – som inte använts på över 1½ år – och satte mig i soffan och lät mig själv spelas in på film. Alltså det jag tycker känns angeläget att säga kring nyckelorden ifråga. Försedd med vinjettext kopierades det ännu inte Oscarnominerade materialet till en skiva som snigelpostats till Luleå för att vara framme innan fredag. Snigelposten blev alternativet eftersom rysaren är på ungefär 80 megabajtar som fick mäjlprogrammet att bäcka ihop alldeles.

På denhär bloggen vet jag inte hur man lägger ut film.
På ANDRA BLOGGEN fungerar det dock och i ett inlägg betitlat en soffpotatis filosoferar kan den sysslolöse ta del av en knapp halvtimmes internethackande funderationer kring orden övertygelsekultur (med en utvikning om trovärdighet), godhetskultur och dopteologi.


bibelvidrigheter?

Jag har i tidigare inlägg halvt om halvt – OK: helt om helt! – ställt i utsikt att jag skall skriva lite med anledning av den pro-israeliska ”Bibel-utläggning” jag mött på till exempel pastorsbloggen som jag länkar till här till höger. Till att börja med vill jag då säga en viktig sak så att detta inlägg uppfattas på rätt sätt.

Inlägget handlar om Bibeltolkning
– inte främst om konflikten Palestina-Israel. Det kan vara svårt att uppfatta den skillnaden då inlägg om situationen i Mellanöstern och Jerusalem både är startpunkt och får ge exempel i resonemanget. Men det är alltså Bibeltolkning och principer för Bibeltolkning det nu gäller. Och utifrån det kommer jag på slutet att motivera mitt synsätt på situationen idag.

Först av allt, för att försöka vara juste, vill jag kortfattat beskriva den Bibeltolkning jag kallar Bibelvidrig på det sätt jag uppfattar den. Det goda i den är att man ser Bibeln som Guds Ord. Det dåliga är att man inte skiljer Gudsord från Gudsord på det sätt Bibeln själv gör – jag återkommer till detta – utan förefaller behandla allt det man tycker säger en något som uttalanden från Gud oberoende av sammanhang eller fullständighet.

Ett exempel på sådant – nu kommer exempel från dagslägesdiskussioner men det är som sagt tolkningsprincipen jag nu dryftar – är att lyfta Bibelställen om Jerusalem ur Gamla testamentet och utan motiv bara flytta in dem i dagsläget. När man då dessutom till exempel räknar antalet ställen och gör additionsvolymen till intäkt för att ett odelat Jerusalem idag skall vara Israels huvudstad, och påstår eller antyder att det är sagt i Guds ord att det skall vara så, är man faktiskt rejält ute och cyklar.

Vidare: När detta görs – för att nämna en mindre märklighet – är det bara Gammaltestamentliga ställen som talar om välsignelse över Jerusalem man plockar fram. Alla domsord som i samma och andra Bibelböcker finns över staden, landet och folket hoppas av någon anledning över. Varför? Vilken tolkningsprincip ligger bakom det tilltaget? Inte kan det väl vara så att man i stället för att läsa ur Bibeln snarare läser in i Bibeln egna förhoppningar, sympatier och fantasier. Typ. Och alltså under sken av att läsa hela Bibeln som Guds Ord ändå väljer ut det som smakar bäst i den egna munnen, gillas av det sammanhang man befinner sig i i en gemensam känsla av att var icke politiskt korrekta kärringar mot strömmen.

Nu kommer dock mitt påstående:
För att Bibeln är Guds ord är det viktigt med tolkningen så Bibeln inte vantolkas, Guds ord vanhedras eller tas till intäkt för orättfärdigeter - vilket i historien ofta hänt och händer.
Allt Guds ord i Bibeln är inte lika aktuellt Guds ord!!
I Bibeln själv finns denna rangskillnad.

Hebreerbrevets (skriver sannolikt på 60-talet) och inleder med att rangordna Gudsorden: Många gånger och på många sätt talade Gud i forna tider till våra fäder genom profeterna, men nu vid denna tidens slut har han talat till oss genom sin son...* . Här är det tydligt – och utifrån brevet i övrigt inte minst – att författaren tänker sig en acceleration typ: På samma sätt som Sonen Jesus är vassare än tjänaren Moses (och alla profeter) är Jesu Ord vassare än föregångarnas utsagor.
Matteus berättar i sitt evangelium om samma synsätt när han berättar att Jesus sa: Ni har hört att det är sagt till fäderna:..... Men jag säger er: …. .**
Och Johannes blir mitt tredje vittne om uppenbarelseaccelerationen då han vittnar i sitt evangelium: Ty lagen gavs genom Mose, men – kan också översättas med och – nåden och sanningen har kommit genom Jesus Kristus. Ingen har någonsin sett Gud. Den ende sonen, själv Gud och alltid nära Fadern, han har förklarat honom för oss. ***

En god Bibeltolkning behöver ha denna uppenbarelseacceleration som en av sina tolknings-principer mer än att stereotypt räkna hur många gånger en glosa förekommer och sedan plocka bland citaten. Således främst ett historiskt betraktelsesätt: Det är Bibeln eget synsätt. Det var också det synsätt som präglade den första kristna kyrkan när den beslöt sig för vilka skrifter som skulle vara norm, rättesnöre och vägledning.**** Resultatet blev de böcker som ingår i Bibel 2000.

Om jag då tar Mellanöstern och Jerusalem som exempel och tillämpar Bibeln och fornkyrkans historiska Bibelläsning får jag oerhört lite som kan syfta på någon form av Gudsvilja i den nuvarande situationen av år 2010. Jag får en hel del om moralen men knappast något om politiken.

Om själva Jerusalem – alltså det jordiska – står nämligen i Nya testamentet enbart sådant som handlar om vad som hände där med Jesus, Petrus med flera och att Jesus förutsäger att staden skall förstöras och templet raseras. Den historiepåläste vet att de Jesusorden uppfylldes år 70. Om det jordiska Jerusalems karaktär av huvudstad i ett nationellt Israel finns alltså inget i Nya testamentet. Visserligen talas om ett nytt himmelskt Jerusalem men när den staden etableras på jorden är det ett direkt ingripande från Gud och inget som människor proklamerar.

Som kristen med Bibeln som auktoritet kan jag inte plocka ställen ur Gamla testamentet och tillämpa dem på situationer av idag utan att se dem igenom den senare uppenbarelsen genom Jesus och hans apostlar. De smärre Gudsorden måste alltså förstås utifrån de större och när jag gör så får det givetvis konsekvenser också för till exempel politiska ställningstaganden, arbetsmetoder och liknande.

Utifrån Jesus som exempel – både vad Han sa och hur Han agerade – kan jag därför inte begripa annat än att jag har att som Han gjorde verka för Sanning om försyndelser, Rättvisa för drabbade, Försoning mellan motståndare och Fred för en gemensam framtid också i det land och i de städer Jesus vistades i under sitt jordeliv. Murar, terrorbombningar, självmordskandidater, markstölder, våld, raketer, blockader, trakasserier och annat sådant kan jag därför omöjligt se som av Gud välsignade vägar eller metoder - oberoende av vem som använder dem. Att utifrån Guds ord eventuellt legitimera eller försvara sådant kan jag inte annat än rubricera som Bibelvidrigt. Och utifrån samma Bibel blir varje ansats till att Sanningen kommer fram, Rättvisan skipas, Försoning sker och Freden skapas värd att stödja – vem som än ligger bakom.

I dagens rådande läge på marken har Israel alla favörer. Landets stora maktövertag har inneburit att man hela tiden kunnat flytta fram sina positioner på andras bekostnad. Alla parter är halstarriga och prestigefyllda men den starka partens halstarrighet är idag det största hindret för att området skall nå fred. Och därför gråter Jesus ännu över Jerusalem.


* Hebreerbrevet kap1 vers 1-2.
** Matteus evangelium kap 5 verserna 21, 27, 31, 33, 38 och 43.
*** Johannes evangelium kap1 vers17-18.
**** Den processen behöver inte berättas nu men kallas kanon-bildning och är gräsligt intressant.

old time religion

Försoning är ett ord som sysselsatt tankeapparaten en del de senaste veckorna. Det har skett av många skäl av vilka jag nu skall nämna några.

Svenska kyrkans grundkurs halv fart modifierad distans var ämnet upp veckan före veckan före påsk då vi tajmat till kyrkoårstiden fokuserade på betydelsen av Jesu död och uppståndelse samt att den en gång för alla gav världen en med ett ställföreträdande offer försonad Gud. Klassisk paulinsk-augustinsk-anselmiansk-luthersk-roseniansk-giertzisk-gibsonsk så kallad objektiv försoningslära alltså. Skitviktig att hålla fast vid i dessa tider då allt mer av all andlighet handlar om hur människan skall dra nytta av sin tro på det hon tror på och med sig själv i fokus på andlighetens smörgåsbord plockar den gud(sbild) och det synsätt som passar henne bäst. Att människan så gör alltings ursprung och mål – Gud – till ett medel för något annat faller henne ofta inte in. Insikten slår henne inte att när hon låter sitt högsta goda vara henne själv och Gud ett instrument för detta innebär det de facto ett brott mot första budet – typ.

Jonas Gardell
, vars två senaste program jag inte sett, är en god representant för detta synsätt och annat kan det nog knappast bli när man söker behålla sambandet med men samtidigt distansera sig från den frikyrkliga andlighet som präglade hans uppväxt. Han avvisar Bibelns – och människans – tanke på offer som försonar och menar att vi inte behöver försoning. Med detta gör han Jesu öde till världens mest välkända martyrskap men inte mer. Nu har jag som skrivet blev inte sett avsnitten om Jesus men tycker mig ändå kunna bilda mig en uppfattning eftersom jag faktiskt läst boken – Gardells alltså. Dessutom har jag läst Boken – Bibeln alltså – och finner faktiskt där ett radikalt annorlunda synsätt. Är någon nyfiken på mitt årsgamla omdöme om Gardells bok kan man hitta det här.

Anna-Karin Hammars
avhandling om dopet – se tidigare inlägg – ligger kvar i skallen. Hon förnekar de facto också att världen skulle behöva en försonad Gud men – vad jag minns – uttalar inte det direkt. Det är i stället när hon avvisar tanken om att människan av naturen är borta från Gud – det som brukar kallas arvsynd – liksom tanken att dopet skulle vara frälsande som hon avvisar klassisk kristen tanke om försoning och frälsning. Gissningsvis kommer dock damen ifråga i alla fall att figurera i biskopsdiskussioner detta år – i vart fall enligt Kyrkans tidning.

Gud skapade fred med världen genom att själv bli en av oss och till sig själv för alla leverera det vi människor varken ville eller kunde leverera – ett 100% gudslikt liv plus en kompensation för allt som varit, är och blir o-100%igt.

Om detta handlar Långfredagens liksom Påskdagens Bibeltexter, böner och sånger. Och jag lanserar, mot ”nylärans” populära ”teologi”kändisar, några klassiska psalmverser från helgernas gudstjänster:

Den börda du har burit Min syndabörda är.
Den skörden, som du skurit, Jag sådde, Herre kär.
När skuldens tyngd mig böjer, Hos dig jag söker råd.
Till dig mitt rop jag höjer: Se ned till mig i nåd!
(Sv ps 144:3)

Upp, min tunga, att lovsjunga Hjälten, som på korsets stam
för oss blödde, led och dödde, som ett skuldlöst offerlamm.
Han ur griften efter Skriften nu i ära träder fram.

Han fullgjorde vad vi borde och blev vår rättfärdighet.
Han avvände vårt elände för båd' tid och evighet.
Han förvärvde att vi ärvde ljus och frid och salighet.

Vi förlossas, ormen krossas, avgrundens och dödens makt
nu är bunden. Från den stunden allt är Sonen underlagt.
Nu är helat vad vi felat och Guds nåd i ljuset bragt.
(Sv ps 147:1-3)

Och en tredje psalm – nummer 62:2 får sammanfatta:

I tjänargestalt kom Ordet till oss och försonade allt,
steg ner i vår skuld och vårt lidandes djup och älskade världen tillbaka till Gud.
Det brustna blev helt i hans kärlek till oss på Golgata kors.

Sådetså!!!

bligfästa

Den rubriken går nog inte att begripa i första taget om man inte är förfärligt inettligent – slumpmässigt uppkommet stavmisstag men jag lät det bestå eftersom helgen inneburit att jag erhållit en jämfört med andra veckoslut förändrad språknivå.

Medans andra personer under tiden före Påsk iakttagit så kallad Bloggfasta och avhållit sig från att skriva samt ännu fler under själva helgerna gjort detsamma vill jag bara meddela att jag gjort varken eller. Orsaken till avsaknaden av skriverier de senaste dygnen beror i mitt fall i stället på en intensiv bligfästa som uppehållit all tid förutom att fira själva högtiden.

Bliga är ett gammalt svenskt ord som kan ha betydelser typ intensivtitta, tokstirra eller flåglo och det har jag ägnat mig åt. Läsaren anar nämligen inte hur intressant en sovande en månader gammal bäjbis kan vara. Små grimaser eller bara ett totalt avslappnat proppmätt ansiktsuttryck. Och när ansiktet sedan vaknar och gör små miner, svaga ljud och bara tittar förundrat fastnar åtminstone min farfaruppmärksamhet totalt och annan verksamhet än svälva bligandet upphör. 

Lilla Tyra kom alltså om Långfredagskvällen på vad jag fattat var hennes första långresa. I vart fall var det första gången en ny framfödd generation rent fysiskt vistades i våran villa. Hennes fader och väna moder var givetvis med men faktiskt inte lika intressanta längre. Idag på Annandagens morgon lämnade den unga familjen för att resa tillbaka hem men tiden däremellan har varit en mycket god bligfäst tid.

Lite larvig känner jag mig nog men det bjuder jag så gärna på. Allvarligheter och tungsinniga teologiska eller socialpolitiska funderingar återkommer jag nog med vid något senare tillfälle då jag inte är så förundrad av den förundran som småbarnsögon kan utstråla. Och så frågande. Det är som hon tänkte de ord som Odysseus på klockren hexameter talte och sade, då när hans flotte kapsejsat och han hamnat på stranden till ön Skeria:

Ve mig, vad är det för människors land, dit nu jag har kommit?
Äro de vildar och illgärningsmän utan rätt eller lagar
eller ett gästfritt folk med fromt och gudfruktigt sinne?


RSS 2.0