förintelseminne

I senaste inlägget aviserade jag att jag ämnade återkomma med att berätta hur den 27:e januari högtidlighölls vid Älvsby folkhögskola. I detta inlägg återkommer jag. Alltså nu. Precis.

Under flera års tid har vi uppmärksammat Förintelsens minnesdag och vi är alltid samma två lärare på skolan som får huvudansvaret för det som skall hända och ske på årsdagen av att Röda armén befriade Auschwitz. Det vi två lärare har gemensamt är att vi var sitt år besökt just Auschwitz och varit där i ungefär en veckas tid tillsammans med ett antal ungdomar. Förutom bilder och inköpta prylar att visa har vi en erfarenhet ”under huden” som det känns angeläget att ta till vara – och få dela med sig av.

Hela skoldagen var vikt för saken och alla skolans elever var samlade i kapellet/hörsalen där
första lektion innebar presentation av förintelsen och bakgrunden till den genom en PowerPointare jag byggt av bilder jag själv tagit, scannat eller hämtat på nätet.
Andra och tredje lektion – mellan kaffe och lunch – var tänkt att innehålla spelfilmen Pianisten men en bandtuggande VHS-maskin gjorde att timmen mellan 11 och 12 i stället blev improviserad information, bikupearbete och diskussion.
Fjärde timmen – efter lunch – sågs ytterligare en film men nu av dokumentärt slag.
Sedan var dagen slut.

Kan tyckas vara mycket film och en hel del passivt tittande men blev ändå bra. Rejält med tid viks åt ämnet och fokus sätts på de mekanismer och attityder som ledde fram till utrotningen av judar och andra misshagliga människor. Och så diskussioner om hur sådana eller snarlika mekanismer fungerar idag, vilka som nu i vårt samhäller har eller får samma roll som judarna hade eller fick i Tredje riket – alltså marginaliserande syndabockar för allt skit och alla problem.

En sak till:

Förintelsens minnesdag kan lätt bli politiserad på olika sätt. Förra året – strax efter Gaza-kriget – funderades det utifrån Israels övervåld på att ställa in firandet i Luleå. Den tanken uppfattades dock – helt rätt – som att felaktigt politisera dagen och kritik hördes. Kritiken togs också emot och inställandet kom att ställas in och offren för förintelsen kom således att hedras i Luleå domkyrka.
Samtidigt politiserar andra dagen så att, förutom att de hedrar offren och värna tanken att judar (och alla folk) har rätt att existera, utnyttjar förintelsen till att försvara den nuvarande staten Israels nuvarande politik med ockupation, åtskillnadsbarriärer, markstölder osv.

Vi som fått ansvaret på Älvsby folkhögskola valde ingen av dessa vägar. Politiserade vi så var det i den riktningen att förintelsens minnesdag skulle motverka segregation, främlingsfientlighet och intolerans mot andra i vårt eget samhälle där vi ser ett tilltagande syndabockssyndrom riktat mot invandrare – främst muslimska men också andra. Att hedra förintelsens offer med den tanken är att låta deras oskyldiga lidande och död ge näring åt tolerans, försoning och liv i kvalitet och gemenskap – det människorna i Auschwitz förvägrades.

En till cirka 2 minuter lång film på min andra blogg visar bildspelet.


27 januariIdag den 27:e januari uppmärksammas årsdagen av Förintelsen. Troligen hinner det bli den 28:e innan detta korta inlägg är färdigskrivet men jag ville i alla fall påbörja det rätt dag. När tid medger skall jag ge en längre presentation av hur temat behandlades å den arbetsplats jag har förmånen att få befinna mig på. Mer kommer alltså!!

Dessutom har jag gjort smärre justeringar i de angivna länkarna till höger och en bit ner här på bloggen. Länken andreas har kompletterats med hans efternamn. Länken kamrat Laestander har tagits bort eftersom han meddelat att hans bloggande upphör. Dessutom har han tagit väck sin blogg från nätet.

PS: Bilden - välkänt motiv - har jag själv tagit vid en veckolång vistelse nära Auschwitz för några år sedan. Mina intryck från den resan finns i en serie blogginlägg under kategorien Speciella resor till höger. DS.

trovärdighet

Doktorsavhandlingar är lustiga böcker som ger festliga reaktioner.
Just det: Lustiga böcker! Festliga reaktioner!! Faktiskt!*

Jag äger några sådana nöjesalster. Fjärrlånar dessutom understundom** en och annan via kommunbiblioteket. I dessa yttersta tider går de ju dessutom att i pdf-format i vissa fall enkelt kopiera en avhandling från nätet. Gissar att det då är tänkt att man skall läsa på skärm vilket jag finner djupt opraktiskt. Understrykningar och marginalanteckningar gjorda med märkpenna på dataskärmen vill som till att ta bort en del av synligheten i korten när man senare, efter tio minuters avhandlingsläsning ungefär, medelst muspekaren önskar flytta dem i patiensen Harpan. Givetvis finns möjligheten att skriva ut pdf-filen men att skriva ut en bok på 200-250 sidor blir nästan lika dyrt som att köpa den.

Vara hur det vara vill med detta hamnar avhandlingar lätt i min (växande) hög för på olika språk författade sedemera partiellt genomläst akademisk litteratur i varierande ämnen.

Vad gäller språk drar jag en näst intill knivskarp gräns mellan svenska och engelska å ena sidan och alla andra rotvälskor å den andra. Engelskan fungerar bra och avhandlings- och facklitteraturläsande sker och kan mycket väl ske på det språket. På franska – schemaämne under högstadiet och ett år på gymnasiet – har jag inom ämnet Bibelvetenskap läst en avhandling och en annan bok. Dock vågar jag kan inte säga att jag noga läst dem i sin helhet eller att jag helt förstått det jag läst. Bägge innehåller dock tabeller och grafisk framställning av argumentation i olika Bibelböcker och då dessa scheman gjorts utifrån och med den grekiska texten funkar det ganska bra – trots franskan. Dessutom är de i sin specialitet oerhört facktermstäta vilket – tro det eller ej – ökar läsbarheten. Så kallas till exempel ett textavsnitt på svenskvetenskapliska för perikop, på franska pericope och på engelska pericop, vilket gör det hela ganska lättöversatt då man inte måste ta hänsyn till verbböjningar, tempusformer och andra läbbigheter. Till detta har jag märkt att om man läser fransk text med engelskt uttal drar det ganska ofta i någon riktning - om inte den rätta så i alla fall en begriplig***.
Tyska har jag aldrig studerat och läsbart material på det språket förbigår jag konsekvent liksom spanska – två år som C-språk på gymnasiet – som inte heller fungerar. Norska eller danska avhandlingar har jag inte med men material på dessa skandinaviska dialekter skulle nog kunna fungera.

Kom till saken, farsan!!
Vad vill du egentligen säga/skriva??

Så brukar mina otåliga barn ibland utbrista när jag när jag berättar eller argumenterar för något råkar hemfalla åt långa och vidlyftiga inledande kringelikrokar så att nyfikenheten på själva ärendet hinner slockna hos alla i min närhet. Snirklingarna medför dessutom inte sällan att tanken på vad som egentligen var på tapeten ramlar bort också hos mig själv****.

Alltså: Nu nog om det som jag inte alls tänkte hemfalla åt när jag satte mig vid tangentbordet för att skriva detta inlägg försett med den satta rubriken. Avsikten var i stället att fundera över begreppet trovärdighet som jag kommit att tänka på när jag nu läser en sådandär avhandling – faktiskt på svensko. Det är Anna-Karin Hammars Skapelsens mysterium, Skapelsens sakrament – dopteologi i mötet mellan tradition och situation som från nätet kan nedladdas här. Ingalunda har jag kommit mig igenom den utan för mig än så länge bara partiellt genomläst och jag befinner mig i de inledande resonemangen av problemställningar, begreppsdefinitioner, forskningsöversikter osv. Där - i det sammanhanget - väcktes funderingar kring hur vi använder och kan använda ordet trovärdighet. Dock ber jag att få återkomma i ärendet när läsaren är utvilad.


*  Den läsare som nu dragit ett djupt andetag grubblandes över hur jag egentligen mår har mitt fulla stöd. Jag blir själv lite orolig över mitt eget påstående.
** Som jag brukar säga i en regelbundet återkommande fotnot: Underbart gammalt ord!
*** Denna mångordighet om franska hemfaller jag åt bara för att göra mig till. Skulle nu någon vara intresserad så är böckerna La Structure littéraíre de l´épître aux Hébreux av A Vanhoye samt Le Christ de la passion, perspective strukturale av O Genest.
**** Huruvida det finns en diagnos på denna min egenhet vet jag inte. Bokstavsbeteckningen KLANT med betydelsen Konstig Löjlig Ansvarslös Notorisk Tråkmåns kan vara för handen tillika med variantåkomman FJANT – Förödande Jobbig Ansvarslös Notorisk Tråkmåns. STOFIL – alltså en Ständigt Talande Omständigt Förödande Invecklad Lärare kunde nog enligt personer på folkhögskolan vara en yrkesbeteckning att sätta på visitkortet. Eller TÖLP – Träget Överdrivet Löjlig Präst. Brutalt Lallande Omständlig Gediget Gnatig Allvarsamt Refererande Enstöring kanske läsaren också finner tillämpbart.


600-1350

I ett tidigare inlägg – knäppkallt – skrev jag att jag i julklapp fått böcker av mina barn. Två volymer av Nordstedts Sveriges historia fanns i högen och när nämnda inlägg skrevs dagen efter Trettondagen var första volymen jullovsläst.
Nu är jag klar med volym 2 som på drygt 450 matade sidor behandlar tiden 600-1350 efter Kristus. Vanligen brukar just det tidsspannet inte användas som en sammanhållen del av historien utan man brukar epokavgränsa annorlunda – ofta kring år 1000 – men den indelning som det nu aktuella bokverket ger mycket intressanta annorlunda aspekter och nya infallsvinklar. 

På baksidan presenteras boken – skriven av Dick Harrison – på följande sätt:

Det här är historien om hur Sverige grundades under en 750 år lång process som inleddes på 600-talet. Då bestod landet av självstyrande bygder och landskap som på 1100-talet enades under en kung. Riket stärktes sedan under Birger Jarl och hans söner. 
Den röda tråden i andra delen av Sveriges historia är det svenska rikets uppkomst. När boken börjar, år 600, finns inte ens en tillstymmelse till riksorganisation. Det område som motsvarar dagens Sverige består av självstyrande bygder med sinsemellan mycket stora ekonomiska och sociala skillnader. När boken slutar, omkring 1350, har bygdemakten fått vika för en expansiv riksmakt med kung, drottning och råd. Under ledning av Birger Jarl och hans familj har det svenska politiska systemet formats till en medeltida monarki.
Historien om hur riket skapades är berättelsen om hur ett flertal företeelser utifrån fördes in i landet: kristendomen, skatteväsendet, stads- och befästningsbyggandet samt myntpräglingen och plöjningen. Mötet mellan allt det nya och allt det gamla var inte sällan dramatisk och blodig, och det är inte märkligt att epoken i efterhand har blivit föremål för omfattande mytbildning. I synnerhet seklerna mellan 800 och 1100 - vikingatiden - har omgetts av ett närmast romantiskt skimmer som har försvårat för oss att inse hur stora och djupgående förändringarna var. 
Det här är historien om de bönder, präster, änkor, krigare, handelsmän och invandrare som byggde upp riket, vilket gav Sverige en riksidentitet som ännu består.

Tredje delen om perioden 1350-1600 kommer den 21 april 2010 – om tre månader!


lite länkeri

Vill bara såhär i brådraskandet remittera läsaren till andra intressigheter som jag stött över* då och då då jag de senaste dygnen under korta stunder surfat på ytan av cyberoceanen**. Det blir länkar av lite olika slag. Kanske kommer någon av dem att införlivas med länkförteckningen till höger – något framtiden kommer att visa.

I en krönika – gäst-sådan – i tidningen Dagen har Anders Sjöberg under rubriken Demokratin som successiv uppenbarelse skrivit klokt om den förändrade beslutsstrukturen i Svenska kyrkan. Sjöberg är före detta missionsföreståndare inom EFS vilket innebar att han var den inomkyrkliga – nåja – organisationens högsta höna. I krönikan analyserar han förhållandet mellan trons, lärans och bekännelsens roll i kyrkan och det i höstas tillämpade voteringsförfarandet som trots att biskopsmöte och läronämnd var mycket långt från konsensus genomförde en principiell viktig läroutvidgning eller dito förändring. Läs och begrunda.

Via bloggen minsta bröders länkförteckning fann jag den mycket intressanta hemsidan ifamericansknew med information om situationen i Mellanöstern. På denna stora webbplats finns länkar och underavdelningar med artiklar, tabeller och diagram som är mycket klargörande i många frågor. Betraktansvärt!

Vidare: Samme bloggar berättar i sitt inlägg Bloggar från Västbanken om en annan blogg jag fann både hade ett fantastisk sympatiskt utseende och ett intressant innehåll. Den bloggägaren är en för mig okänd prästkollega - Gunnar Stenberg - som just nu är i Betlehem som ekumenisk följeslagare utsänd på uppdrag av Kyrkornas Världsråd. Läs hans ögonvittnesrapporter från vardagen på Västbanken.

Utöver detta är väl allt OK. Har inte blivit farfar än...


*  Orden stött över är en kreativ mix av uttrycken snubblat över och stött på.
** Att surfa i cyberrymden eller surfa på nätet är vedertagna sätt att beskriva en laptops-relaterad ofta passiv aktivitet. Bägge representerar en konstig blandning av metaforer. Att surfa i rymd går ju inte eftersom surfning som regel sker på en yta och skulle en surfare i sin vågade verksamhet stöta på ett nät torde väl själva surfningen trassla till sig alldeles. Eller?

livets källa

Nu har det gått en vecka – typ – sedan jag senast publicerade mig här. Orsakerna till dröjsmålet är att tiden bedömts vara otillräcklig samt att det inte varit någon brist på brist på inspiration*.

Dock skriver jag nu om något av det som hänt – eller i vart fall fyllt tiden.

Allt började redan söndag kväll för en vecka sedan. Vid full vigör gick jag för att sova och vaknade på måndag morgon och fann mig själv i sängliggande läge. Motvilligt pressade jag min juluppehållstidsomställda varelse ur bädden. Väl inne på toa förstod jag av mitt utseende varför det är lågkonjunktur i landet. Det är bara att bryta ihop och gå vidare!** lär någon idrottare sagt i ett vemodigt ögonblick och stärkt av denna livsvisdom tog jag tag i mitt liv på så sätt att jag kom att infinna mig till vårterminsstartspersonalkollegium å folkhögskolan 08.00. Där och då fann jag alla arbetskamrater – nästan – vara lika tuggade och utspottade som jag. Undantaget var möjligen en kollega som semestrat i Thailand och därför väl hemma på grund av tidsomställningen faktiskt upplevt det som en sovmorgon att få tryna till 06.30 lokal tid. Vi pratar inte med folk som är solbruna i januari! var den gemensamma attityden från oss andra. Utfrysning alltså – lämpligt i januari***.

Klockan 10.00 om måndag förmiddag startade vårterminens upplaga av Svenska kyrkans grundkurs. 20 nya personer kommandes från öst och väst och alla andra håll skall gemensamt denna vår söka komma fram till om tanken på att framledes arbeta i kyrkan är en bra tanke eller om det innebär att man hoppar i galen tunna. Upplägget på denna grundkurs är dock helt annorlunda än höstens. Då var konceptet 16 veckor måndag till fredag hel tid och gärna boende på internat. Dagligt möte och för flera deltagare också kvällsliga nattsudd skapar en speciell lär- och livsmiljö. Vårkursen å sin sida är en försöksvariant där kursen bantats till 10 veckor som dragits ut till 20 – alltså kursande på ½tid. Detta ½tidande är då så konstruerat att deltagarna befinner sig på skolan 3-4 dagar var tredje vecka och däremellan hjälps åt att fortsätta och utveckla sitt samtal, tankeutbyte och lärande via internet. En helt annan kurs alltså!! Krångligt och intressant!

Förutom denna nya grupp som var på skolan till och med torsdag möts ju alla redan etablerade grupper. Volontärlinjen på skolan drabbas då och då av min närvaro vilket åtminstone jag tycker är kul. Ofta intressanta samtal och idébrottningar**** kring tro, liv, religion, etik, värderingar, kulturer osv. Under rubriken Hur vi vill använda Stig under vårterminen – jag trodde först det stod omvända – fanns högst upp en genomgång av de olika stora världsreligionerna med start i hinduismen – vilket blir i morgon och på tisdag.

Fredag eftermiddag samlades lejonparten av den grupp som i månadsskiftet oktober-november förra året for till Palestina-Israel till två dagars uppföljningsseminarium alltså med byte av bilder, samtal, planering av fortsatt arbete med information, internationell solidaritet mm. Det av mig tidigare nämnda Kairos-dokumentet från de kristna i Palestina – ny och bättre länk här – studerade och dryftade vi extra noga. Givetvis har denna återträff än mer förstärkt mina funderingar och tankar kring situationen i Mellanöstern och då särskilt för de som bekänner samma kristna tro som jag själv. Att det dessutom kommer oroväckande uppgifter från Egypten om de koptiska kristnas situation där gör att det blir än viktigare att både söka förstå, be och stödja – typ.

Det blev alltså måndag till lördag i ett svep. Idag söndag har lokalförsamlingens pastorsadjunkt avtackats efter ett års introduktionsarbete. Tockena avtackningar sker medelst gudstjänst med extra maffigt efterfika och tal från alla möjliga personer. Allt gott önskas kollegan som framöver verkar vidare i grannpastoratet.

Medialt har naturligtvis också hänt en del.
Haiti dominerar flödet och självfallet behöver alla anständiga människor fundera över hur man kan bistå människorna där. En liten smula jättefascinerande var att igår på TV-nyheterna se en intervju med en av de drabbade som väl har fru och barn i behåll men i övrigt förlorat allt, och som tackar och litar på Gud.
Lokalt har de som arbetar på Dagcenter skrivit till kommunen och yrkar på att den habiliteringsersättning – typ fickpeng – som deras arbete tidigare gav dem och som drogs in för fem år sedan, skall återinföras. I Lokala Världsbladet kan man här läsa om yrkandet och en del av makthavarnas reaktioner. Förutom att saken i sig är viktig (och inte heller speciellt dyr) är det intressant att veta att Älvsby kommun tillhör de 10% av landets kommuner som inte avlönar utvecklingsstörda med 25 kronor/dag för producerande arbete. Skamligt! Tycker att kyrkan skulle ta bladet från munnen och agitera i ärendet för dagcentrarnas sak. En församlingsskrivelse i mycket frän profetisk ton ställd till den (s)ocialdemokratiska kommunledningen samt då undertecknad av den (s)ocialdemokratiske kyrkorådsordföranden skulle sitta fint – men är väl sannolikt otänkbar i den politiska korrekthetens blötfiltspålagda kyrka.

Till denna lilla kyrkopolitiska utflykt vill jag meddela läsaren att jag numera inte längre är förtroendevald i lokalförsamlingens kyrkofullmäktige samt en del suppleantplatser. De 8 åren är nu över. Jag saknar det inte och gissar att jag inte heller är saknad av någon. Gisslan är fri!

Rubriken? Livets källa är temat för idag – Andra söndagen efter Trettondag jul.


*  Brist på inspiration har aldrig hindrat dig förr
, torde återfallsläsare tänka därmed byggande sin värdering på erfarenheten av tidigare skriverier.
** Det ser mörkt ut på Kameruns avbytarbänk! är ett annat slikt idrottsligt bevingat ord – dock icke brukbart när man blekspeglar i början av årets första månad.
*** För att inte läsaren skall få fel bild av den psykosociala arbetsmiljön vill jag säga att denna mobbande attityd bara bestod i två demonstrativa minuter – sedan vara alla vänliga.
**** När jag körde ordbehandlingsprogrammets rättstavningsfunktion föreslog maskinen att det i stället för idébrottningar borde stå sexdrottningar. Helt malplacerat!

palestina X - lvf

Det börjar nu ha gått ett rejält tag sedan jag var i Palestina-Israel. Behovet att slutföra mina skriverier knutna till resan blir mer och mer påträngande. Tanken att på liknande sätt beskriva händelser och intryck från resan till England vet jag inte huruvida jag kommer att verkställa alldenstund* den resan också kommer längre och längre bak i historien.
Till dessa gamla företeelser inställer sig dessutom nya bebloggansvärda topics**. Ett sådant är de förvillelsens tankar kring hur det i Svenska kyrkan skall ses på dopet – den intresserade kan läsa artikel här och här. Att samma kyrka de närmaste 10 åren förväntas tappa en miljon tillhöriga och därmed en miljard skandinaviska pesetas*** vilket man kan läsa om här är väl också värd en tanke. Kanske också motsättningarna mellan kristna och muslimer i Egypten – omnämnda här.

Vädret är givetvis alltid nämnbart men klaras nu i förbigående snabbt av genom kungörelsen att kylan nu frusit ihjäl. Att det idag är arbetets juluppehålls sista dag kan vara värt att nämna samt att i morgon morgon börjar en ny termin med hittills okänd variant av Svenska kyrkans grundkurs.
Och ändå har jag inte nämnt, och kommer inte att fördjupa mig i, mellandagarnas massakrer på den svenska vargstammen – ett topic som fyller Lokala Världsbladets insändarsidor med affekter riktade åt olika håll. Att Hortlax församling enligt notis skall vetenskapligt undersöka sin omvärd**** är intressant liksom hur den sammanslagna Piteå församling genom helsidesannons i Lokala Världsbladet kommunicerar med läsekretsen. Detta skapar också funderingar men jag väljer att inte fördjupa mig i dessa saker och här kan alltså läsarna bara ana vad han och hon går miste om.

Efter denna långa innehållslösa inledning flyttas nu fokus till Jerusalem – världens mitt.

Öster om stadskärnan ligger Olivberget och dit gick spankulerandets tur en av dagarna. Vilken minns jag inte och inte heller är den exakta kronologin viktig för min berättelse*****. Vi hade i alla fall gått Via Dolorosa baklänges ut ur staden, passerat förbi den kyrka som armenierna håller för att innehålla Marias grav, valt att på grund av trängseln inte gå till Getsemane utan i stället till en snarlik plats kallad Dominus flevit. Det är alltså den plats där Jesus skall ha befunnit sig när han grät över staden, vilket man kan läsa om i Lukas kapitel 19 verserna 41-44.

Olivberget ligger i östra delen av staden och besattes av israelisk militär i samband med det så kallade sexdagarskriget 1967. Staten Israel har dock ensidigt valt att annektera östra Jerusalem vilket innebär att man införlivat det ockuperade området med sig självt och proklamerat det hela och odelade Jerusalem som sin huvudstad. Inget annat land har godkänt detta och till exempel flyttat sina ambassader från Tel Aviv till Jerusalem. Frågan är laddad och i slutet av förra året drog Sveriges – och då också EU:s – utrikesminister Carl Bildt på sid Israels vrede genom att påtala att östra Jerusalem inte är israeliskt territorium utan tillhör Palestina för så vida inte förhandlingar och avtal i framtiden skulle leda till annat.

Befolkningen i det ockuperade östra Jerusalem är alltså palestinsk och skall så förbli eftersom ockupanter enligt internationella folkrättsliga regler inte får förändra demografin genom att låta sin egen befolkning flytta in på ockuperat område. Israel struntar – och har tillåtits strunta – i dessa civiliserade överenskommelser och låter så kallade bosättare bosätta sig här och var i området. För ändamålet måste då, då och då, palestinier flyttas undan och hus demoleras vilket man då och då här och var kan läsa om i media.
På Olivbergets krön finns en tockendära bosättning försedd med den största israeliska flagga jag överhuvud taget fick syn på. Med bosättarna följer givetvis soldater eftersom de civila ockupanternas illegala inflyttning givetvis provocerar de ockuperade. Och detta inte så långt från den plats där Jesus grät över Jerusalem.

Promenerandes upp mot och senare förbi storflaggestället såg jag många kråkor. Plötsligt flaxade en grupp duvor upp – också svarta och gråa. Mitt i duvflocken fanns dock en fågel av annan färg vilken fick mig att snabbskjuta med kameran och jag fick med mig något som mitt i allt kan vara en förhoppningens bild.


Från kiosken högst upp tog vi buss till Augusta-Victoria-sjukhuset som drivs av Lutherska Världsförbundet och är det mest avancerade sjukhuset i Palestina, specialiserat på cancerbehandlingar av olika slag. Det makabra är dock att de människor sjukhuset skall betjäna får sina möjligheter att komma till behandling rejält saboterade av den mur som byggs för att separera Palestina från Israel i allmänhet och ockuperade östra Jerusalem i synnerhet. Den amerikanske präst som var vår guide berättade om hur man söker fungera i alla fall men också om de stora problem situationen skapar för sjuka personer.

Sjukhuset finansieras bland annat av bistånd från Svenska kyrkan. Vi fick dessutom möjlighet att under några timmar handgripligt bistå genom att delta i arbetet med att skörda oliver som skall pressas till olja som skall säljas till förmån för lasarettet ifråga. Att få göra detta kändes bra på många vis. Dels var vi nog – fast fumliga – lite nyttiga. Dels fick vi vara ute och göra något med händerna – rekreerande i sig.


* Underbart gammalt ord!
** Underbart modernt trendigt svengelskt ord!
*** Här menar jag de svenska kronor jag mer och mer hoppas skall ersättas av valutan €.
**** Omvärldsanalys är viktigt och i och för sig OK. Dock föredrar jag begreppet samtidsanalys eller liknande eftersom till exempel en församling inte kan eller bör onödigtvis ses som något separat från sin omgivning – typ.
***** Detta är ett tänkvärt förhållande också när man söker analysera och förstå de skildringar som Nya testamentets evangelieförfattare lämnat oss till glädje och fromma.


knäppkallt

Ordet köldknäpp måste komma av att det kan vara knäppt kallt. Galet kallt. Ute alltså. Och just nu är det knäppkallt. Kallare än 30 och jag känner mig inte ens kallad att gå till brevlådan för att se om det kommit några nya räkningar. Samtidigt är det vackert ute. Solen skiner på Rackberget vilket kan ses på bilden jag just tog medelst mobiltelefon och publicerade på ANDRA BLOGGEN.
Lämplig stugsittardag alltså i begrundan över tidens långsamma gång och en och annan trivialitet.

Aktuell trivialitet som kan förefalla bagatellartad men är kronisk och återkommer år från år som ett levande inslag under perioden slutet av december till början av januari är att jag och madammen i mitt liv vid kvällstida släckning av julgransbelysning väl bägge praktiserar metoden lätt utskruvning av liten seriekopplad lampa men väljer att göra detta på olika platser i granen. Inte olika varje gång men madammen använder ett lågt sittande lätt snedställt ljus medan jag föredrar ett i armhålehöjd rakt stående. Inget stort problem egentligen eftersom belysningen slocknar i vilket fall. Strulet uppkommer bittida om morgonen då lätt sömndrucken person skall treva i mörker bland grenar och bollar efter rätt kontaktpunkt.

Med julgranen så småningom tänd och kaffekoppen i näven brukas knäppkalla dagar till ingentingligheter av mångahanda slag. Det blir lite TV, lite Internet, lite Lokalt Världsblad, lite julklappsboksläsning och lite annat. Vad gäller det näst sista har jag just genomplogat första delen av Nordstedts Sveriges historia. Bokverket planeras omfatta totalt 8 volymer men bara de två första har än så länge kommit av trycket. Volym 1 omfattar då tiden 13000 f Kr till 600 e Kr och berättar på ca 500 sidor om allehanda utgrävningar, fynd och teorier om vad som hänt i det område som så småningom skulle bli Sverige och befolkas av svenskar – vilka dessa då är. Om det är viktigt att läsa om detta vet jag inte men det är i alla fall intressant. Senast man gjorde ett motsvarande samlingsverk byggde det på forskning som nu är ca 50 år gammal och mycket har fyndats sedan dess – inte minst i norra delen av landet.
Ett par av de snälla barnen gav pappan denna uppdatering i julpaket. Inte illa!

ropen i betlehem

Nedanstående text är manus till det beredelseord och den förkunnelse jag formulerade i samband med Temamässa i Älvsby kyrka Trettondagen 2010. Jag kom att följa manus tämligen exakt. Det blev en jämförelsevis lång predikan.

Beredelseord – innan syndabekännelsen

Trettondagen tar oss tillbaka till Betlehem. Namnet betyder Brödets hus. I Betlehem föddes Jesus som kallar sig Livets bröd, brödet från himlen. Fiffigt att det Levande brödet låter sig födas i Brödets hus, Brödets plats.
I någon mening finns Betlehem – Brödets plats – utlokaliserad. Kyrkans altare är i någon mening ett Betlehem. I Nattvarden föds Jesus så att säga igen, kommer till i det bröd och det vin som blir Kristi kropp och blod – det levande brödet från himlen.
Låt oss gå in i Betlehem sa herdarna när ängeln gett dem budskapet. Låt oss gå till Brödets plats/hus nu när vi skall fira nattvard – befrielsens måltid i en värld där många lider. Och låt oss inför det be om förlåtelse för allt i våra liv som inte stämmer överens med Guds vilja.

Och så själva förkunnelsen/predikan efter läsning av Matteus 2:1-18. Blev ungefär som följer.

Gudstjänsten har ett tema: Ropen från Betlehem. Jag har tre rop.

1. Befrielsens rop i Betlehem

Åt er har fötts en frälsare… Ära i höjden åt Gud… var Juldagens budskap.
Änglarna som ropar att Gud ingripit i världen.

Viktig grundtanke i kristen tro – att Gud blir människa.
Hände en gång – men lite ovisst när. Vi vet det på tre-fyra år när.
Vi kan besöka platsen. Eller i vart fall den plats som gäller för att vara platsen.
Födelsekyrkan i Betlehem. Med födelsegrottan. [här gav jag en kort beskrivning]
Rätt ställe? Spelar det någon roll om platsen är på ett par hundra meter rätt?
Det är platsen för händelsen. En händelse (och plats) att vörda.

Jag sa att detta är en grundtanke – inkarnationen. Och en verklighet kristna alltid trott.
Man kan möta andra tankar typ att det här med att Gud kom till oss förutsätter en gammal världsbild med Gud däruppe och bi här nere. Och att vi snarare skulle uppfatta Julevangeliet som en poetisk berättelse som vill bejaka barnet inom oss – eller något liknande.
Och nog kan det vara sant på sitt sätt – att barnet inom oss är viktigt. Men den sortens resonemang blir ganska svamligt. För det är odiskutabelt sant att de första kristna, de som skrev berättelserna, visserligen var barn av sin tid men avsåg att beskriva en händelse, inte skriva symbolisk poesi. Och händelsen de berättar är att Gud blev människa – bröt in i vår synliga värld. Och att barnet som föddes i Betlehem är frälsare, befriare. Till glädje för himlens änglar och till fred för oss människor – fred mellan människor och Gud.

Det är till det barnet de tre kungarna kommer. eller Vise männen. Eller stjärntydare.
Legenderna om dem säger att en var gammal, en i medelåldern och en relativt ung och att de – bibliskt uttryckt representerade hela världen genom var och en av Noas tre söner Sem från Asien, Ham från Afrika och Jafet från Europa.
Vara hur det vara vill med de legenderna. De som följer stjärnan visar att hela världen kommer till Guds son Jesus. Matteusevangeliet börjar så. Och slutar med Missionsbefallningen om att beskedet om Guds son Jesus skall ut i hela världen.

Befrielsens rop i och från Betlehem är det utropade beskedet om en frälsare, en befriare och om fred mellan Gud och människor.

När stjärntydarna började komma i närheten av sitt mål tappade de fokus och gick fel – till makthavaren i Jerusalem, då kung Herodes. Då det inte fanns någon inkarnerad gudsnärvaro där tog de sikte på nytt och följde stjärnan till den plats där barnet var. och lade fram dedär gåvorna. Troligen trängs de inte med herdarna Lukas berättar om som det gör de i alla krubbor. Dels är grottan för trång för så mycket folk, dels verkar Bibelberättarna inte heller se det så. Stjärntydarna verkar komma efteråt – faktiskt. Vara hur det vill med det tog de en annan väg tillbaka till sitt land.

Och nu slutar det vara mysigt. Makthavaren i Jerusalem, kung Herodes, härsknar till och vill inte veta av någon som utmanar hans anspråk på makt. Så soldater kommenderas till Betlehem och alla pojkar upp till två års ålder slaktas. Deras dag är den 28/12. Därmed uppfylldes profetian, berättar Matteus, om att gråt och klagan hördes i Rama – ett annat namn för området. Och vi har det i det svenska ordet ramaskri. Det är min andra punkt:

2. Lidandets rop i Betlehem

Gråt och skrik i Rama
, sa jag. Det går tillbaka till en berättelse i Gamla testamentet om Rakel, Jakobs älsklingshustru. Jakob var sonson till Abraham och hade fyra fruar – man kan läsa om detta i Första Mosebok. Rakel var länge barnlös men så småningom blir också hon mamma till Jakobs son Josef – alltså inte Marias man utan en annan Josef knappt 2000 år tidigare. Hon blir med barn igen och föder Benjamin i Betlehem – och dör i barnsäng. Och begravs där.

Rakels grav finns i Betlehem i denna dag. Eller i vart fall finns en plats som anses som Rakels grav och som genom århundraden varit en böneplats för judar, kristna och muslimer – särskilt när böneämnet är ofrivillig barnlöshet.
Fast nu kommer kristna och muslimer i Betlehem inte åt platsen. Den 8 meter höga illegala mur Israel bygger har skärmat av andra än judiska bedjare från Rakels grav. När jag var där i höstas kom vi alltså inte åt att besöka Rakels grav. Men i närheten – på Betlehemssidan av muren – finns ett så kallat Dialogcenter och där fick vi möta och prata med en grupp unga kvinnor som brukar mötas för att studera engelska, datakunskap samt söka ge varandra styrka i de problem det innebär att leva i murens skugga. Där är arbetslösheten är hög. Rörligheten begränsad. Har man jobb i östra Jerusalem måste man köa i två, ibland tre-fyra timmar för att – med speciellt tillstånd givetvis – passera genom säkerhetskontroller, visiteringar etc. Varje dag.

Naturligtvis är det lidandet litet jämfört med när Herodes lät slakta barnen i Betlehem. Men det är verkligt och omöjligt att inte se när man är där – om man inte aktivt väljer att att inte se utan bara går in för att titta på heliga platser och strunta i människor, förståss.

Just för att vi inte, när vi njuter av julens budskap, skall kunna strunta i lidande är det viktigt att också ha med Jesusberättelsens trista beskrivning av barnamorden i Betlehem. Den är ett bra motgift mot den sjuka som gör att ofta förminskar Jesus födelse till en midvinterkylans mys-stämnings-höjare eller något annat banalt. Berättelsen om barnamorden och flykten till Egypten visar med all önskvärd tydlighet att Gud blir människa mitt in i det mänskliga lidandet. Det visar att Jesus och tron på honom inte är en värld och svårigheter, lidande, död, förtryck är en annan. Vi behöver det motgiftet då det ibland blir så att vi som lyssnar till befrielsens rop gör oss döva för lidandets – faktiskt.

Jesus föds alltså in i denhär världen – i sorg, smärta, vemod, oro, depression och blodbad. Han föds in i denhär världen för att hela världen – bota, försona, ställa till rätta. Och han gör det för hela världen – representerade av stjärntydarnas.

Befrielsens rop och Lidandets rop hörs samtidigt i och från Betlehem
.

3. Tidens rop i Betlehem

Befolkningen i Betlehem är Palestinier. 88½% av den palestinska befolkningen är muslimer och bara 1½% är kristna. Men i Betlehem med tvillingstaden Beit Sahor är det om jag minns rätt ungefär jämt skägg. Från taket till huset vi bodde i kunde jag räkna till sju kyrkor och fyra minareter – om jag minns rätt.

Den 11/12 förra året hördes ett nytt rop i och från Betlehem. Det är ett rop från väldigt få – de kristna i Palestina – till väldigt många – hela världen.
Ropet är ett så kallat Kairosdokument som beskriver hur man ser på sin situation som kyrka och som palestinier och som vädjar framför allt till medkristna världen över – alltså också vi.

De kristna i Palestina vädjar om vårt stöd! Medkristnas förböner givetvis. Och medkristnas ställningstagande mot Israels ockupation, mot stölden av palestinskt land, mot orättvis vattenfördelning, mot israeliska bosättningar på ockuperat territorium, mot muren som skiljer bönder från deras åkrar och människor från deras arbeten. Och för sanning, rättvisa, försoning och fred.

Dokumentet är ett teologiskt kristet dokument, ödmjukt i tonen, utan utfall eller hat.
Dokumentet förordar samtal, förhandlingar, motstånd med icke-våld som metod.
De kristna – ortodoxer, katoliker, lutheraner, anglikaner, baptister m fl – ber oss be.
De ber oss besöka dem och när vi far till Israel-Palestina. Inte bara lubba runt på heliga platser av sten utan också söka att möta och fira gudstjänst med de kristna på plats – de levande stenarna.
De ber oss att tolka Bibeln så att Guds ord inte används som ett verktyg i förtryckarens hand.
De ber politiskt stöd för fredsprocessen – något både EU och t o m USA söker ge.
De ber om ekonomiskt press på ockupationsmakten – alltså köpbojkott av dennes varor.

Är Tidens rop i och från Betlehem politik? Givetvis!
Befrielsens rop och lidandets rop har aldrig bara varit religiösa rop. Så var det inte när Herodes reagerade eller när den Heliga familjen sökte politisk asyl i Egypten. Det var ju i Betlehem, mitt i politiken, Gud blev människa. Det var där och då han gick in under mänskliga villkor – in i lidande för att skapa forsoning och fred med Gud och mellan människor och folk.

Amen.

ex africa lux

Den 450 år långa Vasco da Gama-epoken är i stort sett över. Vad evangeliet går ut på, bestäms inte längre inom kristenheten i väst. Tyngdpunkten ligger numera utanför den nordatlantiska sfären. Där tar den kristna tron färg, form och smak ur jordmånen på de nya växtplatserna likt den en gång gjorde i Medelhavs-området och därefter Europa.
Kristna teologer och tänkare i syd och öst hävdar att trostolkningen i Europa och Nordamerika blivit anemisk, blodfattig. Den har levt för länge i en rationalistisk, individualistisk och bibelkritisk kulturmiljö. Däremot finns det nya, friska skott på det gamla vinträdet, som börjar ge frukt i deras kyrkogemenskaper. De delar gärna med sig.
Nu finns det en ny generation teologer i Afrika, längre bort i Asien och i Latinamerika, som prövar att forma en teologi för vår tid och för en vidgad kristenhet, både lokalt tillämpad och katolskt övergripande. Om teologin vid akademierna i väst tycks tråkigt torr och litet vilsen, finns det spännande perspektiv från andra marker att ta till sig.

Så lyder baksidestexten till boken Evangeliet på andra marker än i väst skriven av den pensionerade biskopen Biörn Fjärstedt. Det var en bra bok som jag läste innan julklappsböckernas 19-centimeters-stapel kom att befinna sig på det skåp som tjänar som natt-duksbord. Helger och andra aktiviteter har sedan förhindrat skrivandet av detta inlägg.

I baksidestexten stod att
en rationalistisk, individualistisk och bibelkritisk kulturmiljö präglar teologin i Europa och Nordamerika. Det är bara sant!! Dessutom kan det tilläggas att denna gäller vare sig man hänger sig åt akademiskt rationalistiskt färgat iförrgårssvammel likt det som K-G Hammar undfägade Kyrkans tidnings läsare med strax före jul* eller en antiakademisk individualistisk Bibelfundamentalism som ofta prägla sammanhang som väljer att distansera sig från vetenskapligheter i dess olika former.

Boken är tunn – bara ca 150 sidor – och innehåller sisådär 814917 hänvisningar till böcker, artiklar och rapporter kopplade till teologiskt tänkande i Afrika, Asien och Latinamerika. Ger alltså en viss begränsad introduktion till dessa teologiers innehåll men många tips för vidare läsning.

Rekommenderas!!
Jo, förresten: rubriken ex Africa lux är från ett av kapitlen. Tyckte den passade.
nattstånden exegetik – för att använda Biörn Fjärstedts ord i ett inlägg i den så kallade Jesusdebatten i Svenska Dagbladet vårvintern 2003.*  Tyvärr – eller lyckligtvis – går det inte via Kyrkans tidnings webb att komma fram till KG:s skriverier. Intrycket av hans text blev i alla fall (hos mig) tanken att julberättelsen inte handlar om någon speciellt gudsingripande i historien typ den inkarnation Kyrkan bekänner, utan mer är ett symboliskt mytologiskt och poetiskt språk för att vi skall hitta barnet inom oss – och i andra. Ganska mycket den tyske forskaren Bultman som var på tapeten när KG på 60-talet läste Bibelvetenskap men var passé när jag på 70-talet pluggade samma ämne. Hammar tillämpar således en nattstånden exegetik – för att använda Biörn Fjärstedts ord i ett inlägg i den så kallade Jesusdebatten i Svenska Dagbladet vårvintern 2003.

palestina IX - gudstjänst

Nu griper jag mig verket an för att skriva färdigt ett något jag faktiskt började på strax innan jul och då och då skrivit några rader på. Det blir det nionde inlägget - inte det sista – från den resa jag deltog i till Betlehem och Jerusalem månadsskiftet oktober-november.
Noterar någon vilken tid på dygnet detta inlägg publiceras vill jag för den orolige läsaren nämna att jag valt att skriva i väntan på semifinalen Sverige-USA i juniorhockeyVM . Matchen börjar 03.00 och bloggskrivande är väl ett lämpligt sätt att utnyttja väntetiden – eller hur?

Under tiden i Palestina-Israel fick vi möjligheten att tillsammans med andra fira ett par gudstjänster. Dels var vi på en pampig sak tillsammans med en hoper lutheraner i en kyrka inne i Jerusalem i akt och mening att fira Reformationsdagen. Så sjöngs där exempelvis Vår Gud är oss en väldig borg på tyska, engelska, diverse skandinaviska dialekter samt arabiska alltefter de närvarandes antal och kappsjungningslust. Texter och annat på diverse olika språk*, predikan av biskop Younan** samt vickning*** för alla på biskopshusets innergård.

Den gudstjänst som gjorde mest intryck på mig var dock söndagens gudstjänst i den lutherska kyrkan i Beit Sahor – en del av Betlehem – samt det besök i ett hem som följde på gudstjänsten.

Denna lokala lutherska församling vi besökte bildades i slutet av 1800-talet och är inte stor. Tyska missionärer fanns som inspiration och basen var givetvis inte muslimer som konverterade utan i stället bildades församlingen av några ortodoxa familjer som böt kristendomsform – proselytism alltså.

Gudstjänsten, som ungefär var en Högmässa, firades på arabiska men med en agenda**** som för vår skull också var på engelska. Predikan – viktig i lutherska sammanhang – var på arabiska men en sammanfattning på engelska gavs efter gudstjänstens slut. Det är från detta summary in english som nedanstående tankar är hämtade och vidarefunderade kring.

Texten som den lokale kollegan utgick från var olika utsagor i Bergspredikan – Matteus kapitel 5-7. Där finns ord som Älska era fiender och Saliga är de som håller – eller skapar – fred.

Budskapet både i och från Betlehem blir här glasklart.

Skapa fred
står högt uppe på prioriteringslistan för kristna och att befästa eller fördjupa konflikter kan inte vara Jesusfolkets kallelse. Intressant är att översättningen skapa fred – något aktivt – är klart grundtexttrogen och givetvis är naturligt när man lever under krigsorsakade förhållanden där fred just aktivt måste skapas. I den svenska Bibel 2000 står i stället håller fred som inte riktigt gör rättvisa åt grundtextens aktiva betydelse men verkar varit mer nära till hands för översättare i ett land som åtnjutit fred i 200 år.

Att i en konflikt älska sina vänner är inget märkligt. Så gör också hedningarna säger Jesus.
Att älska sina fiender eller sina motståndare är något mycket mäktigare och det är vad Jesus säger åt oss att göra. Prästen på orten betonade med kraft att detta inte betydde kapitulation eller underkastelse för fienden/motståndaren. Inte heller innebar det att man skall förneka konflikten man står i när det gäller den illegala åtskillnadsmuren, restriktioner, rörelseförbud mm. Motståndaren – han föredrog det ordet om Israels regering och armé – förblir motståndare som det gäller att älska samtidigt som man kämpar mot honom för rättvisa och fred. Det är den kristna kallelsen. Och de medel man brukar i kampen mot sin motståndare måste stå i överensstämmelse med kärleken och vara i samklang med Jesus sätt att lära, vara och agera. Våldet är därför ingen väg. Sanning, rättvisa, försoning blir vägarna till fred.

Två och två var vi sedan gäster i familjer som tillhör församlingen. De som fått mig och en av medresenärerna på sin lott var en familj jag bedömer som lägre medelklass. Mannen arbetade i eller ägde ett tvätteri och kvinnan hade precis öppnat ett privat dagis för tre eller fyra barn. Själva hade de en flicka i 10-11-årsåldern.

Gästfritt bemötta blev vi och umgicks några timmar med hjälp av kvinnans ganska knackiga engelska. Vi blev bjudna på lunch vilken för mig kom att introducera en måltidsdryck jag aldrig tidigare fått till soppa och kyckling – tre delar CocaCola och en del Grants whisky. familjen var glad av att ha oss som gäster men samtidigt generade över att de inte kunnat städa då de varit utan vatten i ett antal dagar innan vi kom. I den illegala israeliska bosättningen Har Homa en kilometer därifrån hade man av någon oförklarlig anledning dock hela tiden haft vatten till sina pooler.

Vi skiljdes åt och vi for tillbaka till vårt pensionat i östra Jerusalem – ett gott möte rikare.

Slutligen vill jag nämna att bilden som pryder inlägget är från kyrkan i Beit Sahor, Bilden har publicerats tidigare men jag tar med den i detta inlägg också. Krumelurerna är Jag är Vägen, Sanningen och Livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig på arabiska.


* Kvällen innan när hela vår grupp satt på en restaurang kom en bit in i måltiden ytterligare ett par in på mathaket och satte sig vid ett eget bord. De så europeiska ut och jag tänkte: domdär ser kyrkliga ut. Så illa tänkt var det inte eftersom det visade sig att mannen ifråga deltog i gudstjänsten och var dansk biskop. Vi skrattade gott åt detta tillsammans.
** Biskop Younans hela titel är Biskop för den Evangelisk-Lutherska kyrkan i Jordanien och det Heliga landet.
*** Vickningen var inte ett vanligt pietistiskt nordsvenskt kyrkkaffe utan bestod av kyckling, snittar, diverse lokalt småtugg nedsköljt med den mängd vitt eller rött vin man önskade. Drycken Kåkkakåla fanns givetvis om någon nu önskade något så sliskigt.
**** Kyrksnobbigt ord betydande ungefär gudstjänstprogramblad – typ.


tio över ett

Klockan 01.05 i natt ramlade följande SMS in i min mobiltelefon:
Tjena Stig.
Vi sitter ett gäng här i Piteå och diskuterar om lite saker. Hoppas jag inte väcker dig.
Till att börja med: Kommer alla kunna ångra sig vid Guds domstol? Är det alla som kommer till Guds domstol?
För det andra: Kan man komma till Gud om man har en längtan efter honom och gör det via självmord?

Två minuter senare pep det på nytt:
Du behöver självklart inte svara på det här smset om du inte vill men skulle vara kul att höra din åsikt.

Tre minuter senare kom:
Sista frågan: Har gärningarna stor del i om man kommer till himlen eller inte?

Redan efter det första meddelandet började jag skriva mitt svar som dock inte var färdigknappat förrän både tvån och trean pipit in. Mitt svar som sändes tolv över ett löd:
Jag skriver sms så sakta. Tar upp saken på min blogg i morgon.

Omedelbart – inom minuten – kom:
Tack så mycket. Hoppas att jag inte väckte dig än en gång.

Till att börja med blir jag irriterad över det faktum att mitt smsande inte ens är en stilla pekfingervals utan mer handlar om att fingret – ett finger – sakta defilerar över telefonens knappar. Ungdomar i allmänhet, mina egna barn samt madammen i mitt liv skickar sms i farliga farter men jag kommer inte upp i högre hastigheter än en polioskadad daggmask med ryggsäck i uppförsbacke. Morr!!!

För det andra är det ju kul att bli tillfrågad. Då eftersom smsaren satt ut förnamn och www.hitta.se finns kunde jag identifiera typen ifråga som en icke helt obekant tonåring som bor i lokalsamhället och nyligen deltagit i lägret Livskraft Polar. Utifrån denna kännedom kan jag sluta mig till ungefär vilken typ av pratgäng det är frågan om. Tyckte dessutom att de i stället för att sitta uppe och snacka skulle gå och lägga sig så att de kan vara pigga och alerta i gudstjänsten om söndagsförmiddagen – alltså senare idag. Givetvis skulle de vara att rekommendera en helt annan ungdomstaktik än de är vana vid men som gubbe 56½ år ung kan man väl få kvirra lite – eller?

Nåväl – till frågorna!

Det är människans lott att en gång dö och sedan dömas
står det i Hebreerbrevet kapitel 9 vers 27. Jag fattar det stället – och andra – så att alla människor – de som har dött och de som då lever – skall alltså vid Jesus återkomst mötas av en utvärdering. Det bekänner vi också i Trosbekännelsen när vi säger om Jesus på Faderns högra sida: därifrån igenkommande till att döma levande och döda.
Då sker alltså utvärderingen av livet och de val man gjort under livet. Lite sent att nyorientera då. Ångertiden är som över vid det tillfället eftersom det ju är livstiden som är valtiden – typ. Min rekommendation blir alltså att göra sina val nu, inte sen.

Fråga två blir lite komplicerad att svara på. Förstår jag frågan som Jag längtar efter Gud så mycket att jag vill kvicka på processen och hänger mig! så tror jag inte det är rätt väg. Gud ger ju människan livet för att det skall levas till nytta för medmänniskorna – som är samma sak som till nytta för Gud. Om en människa å andra sidan är så deprimerad att hon inte orkar leva kan hon ju ändå ha en gudslängtan. Observera här att en depression – och nu menar jag en riktig depression – är en psykisk sjukdom där individen inte längre är sig själv. Tar hon då sitt liv – i sitt mörker – kan inget lovas eller sägas mer än att Gud är en barmhärtig Gud.
Frågan är som sagt svår att svara på kort och snabbt – liksom alla själavårdsfrågor.

Tredje frågan om gärningarnas roll för att man skall komma till himlen har två svar:
Gärningarna spelar ingen roll alls!! och
Gärningarna spelar all roll i världen!!
De gärningar vi gör – goda som onda – meriterar oss inte inför Gud. Hur goda de än är når de inte den fullkomlighet Gud önskar. Gärningarna diskvalificerar snarare och att lita på sin hygglighet är som att försöka promenera på vatten och hoppas att ytspänningen håller. Dock – och detta är viktigt – räknar Gud bort våra onda och goda gärningar och väljer i stället att räkna med det Jesus gjort för oss. Alltså levt, lidit, dött och uppstått. Han blir den bridge over troubled water som vi får använda, lita på, tro på. Det gamla kristna ordet nåd – på latin gratia – alltså.
Samtidigt spelar våra gärningar mot varandra roll då de avslöjar halten av vår tro.
Tro utan gärningar är död står det i Jakobs brev. Gärningarna följer tron.

I Johannes evangelium kapitel 3 vers16 står:
Så älskade Gud världen att han gav den (=offrade) sin ende son,
för att var och en som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv.
Det handlar om tro utan gärningar.

I första Johannes brev också kapitel 3 vers 16 står:
Genom att Jesus gav sitt liv för oss har vi lärt känna kärleken.
Också vi är skyldiga att ge våra liv för bröderna.

Det handlar om våra gärningar med Jesus som mall.

Tack för att ni frågade!

20 i 3 smsade jag att jag svarat.


livskraft kväll 3

Innehållet i detta inlägg är beredelseordet vid den tredje kvällsmässan under lägret. Vid den första mässan – ”livskraft kväll 1” – deltog hela lägret då gudstjänsten reservationslöst ingick i programmet. Andra kvällen var gudstjänsten pålyst som ”en möjlighet” för den som ville och dryga 20-talet ledare och ungdomar valde att delta och utsattes då för beredelseordet i det tidigare publicerade ”livskraft kväll 2”. Vid den tredje mässan valde strax under 40 personer att delta. Vid gudstjänsten visades bilderna som PowerPoint-presentation. Här i inlägget står huvudbilden här intill och de andra har satts samman till något av ett fotomontage.

Beredelseord kväll 30/12 2009 

Nu blir det några bilder till i en PowerPoint.
Denna första är slutbilden jag skall återkomma till.
Innan dock en del om platsen där bilden togs.Det handlar om Gravkyrkan i Jerusalem – bilden längst till vänster i montaget visar ingången. Här är med mycket stor sannolikhet (rent historiskt) platsen för Jesus död och kvinnornas erfarenhet av att han blivit levande igen. Gravkyrkan är stor och överbygger platsen för händelserna, för Guds kärlek till oss. Platsen framför – och inuti – är jämt fylld med folk.

Gravkyrkan är byggd över en markant klipp-kulle. Skallen kallad. Golgota på Jesus eget språk. När man kommit in och går en smal trappa upp på klippkrönet – fortfarande inne i kyrkan – kommer man till en glasskiva lagd över själva berget. Där är klippan och där ber människor precis som i födelsekyrkan jag berättade om igår kväll – och kysser glaset.

Bredvid ”klippglaset” finns altaret med ljus, lampor osv. Och trängsel. Under det altaret finns ett hål i golvet och när man stoppar in handen i det kan man känna klippan och i den ett hål, som efter en stolpe ungefär. Där är platsen- här fotat på avstånd.

Alldeles nedanför finns en bänkformad slät sten som människor torkar med dukar. Troligen är den av senare datum och var inte där från början. Dock finns tanken är att det är stenen Jesus kropp lades på sedan han dött för att smörjas innan gravläggningen. Och människor stryker stenen med dukar. Verkar ”ladda” dem genom att stryka dem på stenen där Jesu offrade kropp låg. En kvinna föreföll ”ladda om” ikoner genom att lägga dem på stenen. Som uppladdningsbara batterier ungefär.

Och så själva graven inuti en liten kyrka inuti den stora kyrkan. Där är platsen för uppståndelsen. Men dit in gick vi inte. Raden av köande var ungefär 45 minuter lång.
Så långt bildmontaget.

Fokusera nu på första (ensamma) bilden som föreställer en spricka i klippan just under där korset stod. Utanför Bibeln finns kristna tankar – kanske också judiska – på att Adam var begravd där. Och när Jesus dör så spricker klippan av en jordbävning – omnämnd i Matteus evangelium – och Jesus blod kommer att rinna ner i Adams grav. Med den bilden, med den beskrivningen, säga alltså att Jesus försonar, är ett offer för, hela mänskligheten, alla Adams barn. Det är tanken bakom och den finns också på ikoner och i annan kristen konst.

Jesus försonar världens fel. Och han gör det innan världen, du, jag, vi tror. Jesus försonar medan vi var Guds fiender faktiskt – om man skall tro Paulus i Romarbrevet kapitel 5 verserna 6, 8 och 10:
Medan vi ännu var svaga dog Kristus för alla gudlösa, när tiden var inne.
Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare.
Ty om vi var Guds fiender och blev försonade med honom genom hans sons död, då skall vi, när vi nu är försonade, så mycket säkrare bli räddade genom hans sons liv. 

På Jesus tid kom folk till honom för att få hjälp.
De sökte nyttan. Naturligt kanske.
Ingen som kom sökte förlåtelsen.

Men Jesus gick också. Han sökte upp människor och då gav han förlåtelsen - och då utan att de hann fråga om den. Och efter sin uppståndelse sänder han sin kyrka för att ge förlåtelsen till världen. Det sker nu i Mässan – att han själv i kropp och blod kommer och ger sig själv. Och med sig själv Liv och sin förlåtelse.

Låt oss därför bekänna det vi vet han vill förlåta. Alltså allt.


livskraft fm dag 3

Ett par dagar i efterskott, restaurerat efter handskriven fusklapp och minnet som det är, kommer här andra delen av mitt uppdrag att undervisa med utgångspunkt kring Det dubbla kärleksbudet. Detta inlägg skall ses som direkt fortsättning på inlägget ”livskraft fm dag 2”.

Bibelförklaring förmiddag 30/12 2009 

Först kopplar vi tillbaka till igår:
Prata nu 4&4 ungefär som ni sitter om vad det handlade om igår. Berätta snabbt för varandra och hjälp varandra ”upp på banan”. Kolla också om ni har några ”vidaretankar”.
[Därefter gjordes en snabb-delgivning av vad som sagts i bikuporna.]

Nu en snabbåterkoppling:
Igår togs utgångspunkten i Dubbla kärleksbudet i Markus kapitel 12.
Jag gjorde en distinktion mellan Lag och Evangelium och påstod det var viktigt att skilja och hålla ihop de bägge på rätt sätt.
Jag sade också att Lagen är av olika samverkande slag. Dels finns den naturliga lagen som är gemensam för människor i allmänhet, dels den uppenbarade Lagen i Bibeln som är utvidgning av den naturliga lagen, specifikt för Bibelns tid(er) och kultur(er).
Dessutom påstod jag att Lagens ena – eller första – uppgift är att reglera umgänget mellan oss människor, alltså åtlydas – vilket också är möjligt och den troendes skyldighet.

Där slutade vi igår. Nu till Lagens andra uppgift.

Lagens andra uppgift är att avslöja våra fel och driva oss till Jesus. Lagen är alltså mer än ett livsetiskt program. Buden är och skall vara bristavslöjande. De skall ge felkunskap eller med ett gammalt ord: syndakännedom.
Av den anledningen skärper Jesus buden och gör dem omöjliga att hålla. Läser man till exempel i Matteus kapitel 5-7 finner man exempel på detta. Du skall inte dräpa graderas upp från att inte slå ihjäl till att inte bli arg och inte fara ut i oförskämdheter. Och Du skall inte begå äktenskapsbrott skärps till att inte bara handla om att man är trogen i sitt äktenskap i handling utan också vad gäller tanke- och känsloliv. Läs själva.

Orsaken till att Jesus gör detta är faktiskt att vi människor skall ”åka fast”. Alltså inse att fast jag är hygglig är jag inte hygglig nog. Fast jag är OK mänskligt sett så ligger Guds ribba högre. Det är som om reglerna skall jaga in oss i ett hörn som bara har en utväg: förlåtelsen tack vare Jesus.

[Här – tror jag – fördes ett fritt resonemang med exempel tagna från sjuk- och tandvård. Diagnosen cancer eller karies är ju inte kul men nödvändig för att man skall kunna behandla problemen. På samma sätt är det med diagnosen skyldig och syndare. Inge kul men nödvändig för att man skall bli behandlingsbar – typ.]

Nu tillbaka till Markustexten – Markus 12:28-34 lästes om.

Hjärta – vad? Personlighetens mitt, känslorna, avsikterna. Alltså inte en cirkulationsmuskel.
Själ – vad? Själva livet mer än någon sorts komponent i människan. Enligt bibelns berättelsesätt blev Adam en själ, fick inte en, när Gud blåste in sin livsande i honom. (1Mosebok kapitel 2).
Kraft – vad? Viljelivet men också andra resurser som tid, talanger, ekonomi, erfarenheter osv.
Förstånd – vad? Tankarna, viljan, hjärnan.

Till sist det mest viktiga:

Kärleksbudet är dubbelt!! Det andra ledet visar åt vilket håll kärleken skall gå: Medmänniskan!!
De två kärlekarna hänger ihop på så sätt att du älskar inte Gud mer än du älskar den medmänniska du tål minst. Där har du måttstocken! Gudshängivenheten hos en kristen stavas människokärlek och vid den yttersta domen – Bibeln talar om sortering som när en herde skiljer får och getter – frågas inte efter entusiastisk lovsång eller brinnande böner. Det frågan då handlar om är vad vi gjort eller inte gjort mot våra medmänniskor – faktiskt.

Så för att summera:
Både Lag och Evangelium är Guds ord. Det är viktigt att hålla ihop och hålla isär de två på rätt sätt. Det Gud kräver och vill är Lag, det Gud gör och ger är Evangelium.
Lagen är livsreglerna för den som tror. I yttre mening skall buden – och andra lagar i samhället – hållas, lydas och levas efter. I en annan mening ger Gud/Jesus oss buden för att vi skall lära oss sanningen om oss själva och så att säga fly till det stora Gud ger: förlåtelsen tack vare Jesus.
Medmänniskan skall stå i fokus för vål Gudskärlek – som det var för Jesus.

Ordet fritt! – samtal.

nytt år - igen

Så är de då över…
Nästan alla helger som av tradition och hävd har definierade innehåll. Julen har jag tidigare berört och släktingarnas avresa avlöstes av arbete kopplat till ungdomslägret Livskraft polar vilket bara till sin del omberättats i det internätbaserade lebensraum som denna blogg utgör. Det gamla årets bortgång har också skett i stillhet i kretsen av (några av) de närmaste, som det brukar heta om andra former av minnesstunder.

Tidigare och nu har jag funnit att bloggande är likt en köttfärsbiff klämd mellan brödskivorna intensivt arbete och frenetisk ledighet. Att få tid att blogga blir i detta läge som att kryssa mellan Scylla och Karybdis – om man tar till en vanlig metafor som förutsätter att läsaren har insikt i den klassiska bildningstraditionen eller vet hur man googlar. Det jag försöker säga är att det inte sällan blir ont om tid att fokusera tankar till blogginlägg.

Fast – kräver läsare att jag skall skriva? Eller ens önskar de det?

Vad vet jag! Själv läser jag några bloggar och uppskattar givetvis att dessa bloggare bloggar tätt och flitigt*. Skall jag bedöma alla efter mina egna tankar och impulser gissar jag att ingen någon varje jämt klockslag tittar in på min blogg och sedan gråter sig till sömns om kvällen för att jag inte skrivit något under den just förlidna dagen, men att några dock vill jag skall skriva. Att varje dag i den bloggeriets lågperiod som just genomlevts mellan 20 och 30 personer tittat in och kunnat märka att just ingenting hänt, tyder på detta.

Nu först vill jag i alla fall önska alla läsare ett riktigt gott 2010!
Några nyårslöften vad gäller bloggfrekvens avger jag inte. inte heller om annat.

Den önskan jag har mer för livet i stort än bloggskrivandet nådens år 2010 är dock denna: 

Herre, gör mig till ett redskap för din frid.

Där hat finns, låt mig få föra dit kärlek.
Där ondska finns, låt mig få komma med förlåtelse.
Där oenighet finns, låt mig få komma med enighet.
Där tvivel finns, låt mig få komma med tro.
Där osanning finns, låt mig få komma med sanning.
Där förtvivlan finns, låt mig få komma med hopp.
Där sorg finns, låt mig få komma med glädje.
Där mörker finns, låt mig få komma med ljus.

Gudomlige Mästare,

låt mig sträva inte så mycket efter att bli tröstad, som att trösta,
inte så mycket efter att bli förstådd, som att förstå,
inte så mycket efter att bli älskad, som att älska.
Ty det är genom att ge, som man får,
genom att förlåta, som man blir förlåten,
och genom att dö, som man uppstår till det eviga livet.


*  En del av deras möda brukar jag dessutom hemsöka med att kommentera. Ingen medveten strategi eller specifikt urval ligger dock bakom denna aktivitet utan det blir som det kommer – alltså inte hos alla och inte utifrån allt.


RSS 2.0