kyrkoår i narnia?

Som de flesta mornar läste jag i morse Dag Sandahls blogg. Ibland kan jag uppleva honom lite gnällig och petimetrig men oftast, sannerligen flera gånger i veckan, är han skarpsynt och tänkvärd.* Hans skriveri idag fick mig att tänka på Narnia samt leta fram gårdagens Lokala Världsblad alias Piteå-Tidningen.

 

I den andra boken i C S Lewis heptalogi om Narnia, den med titeln Häxan och Lejonet, styrs de talande djurens värld inte längre av lejonet Aslans vilja – han som är sjuboksseriens Kristus. En annan makt hade invaderat. Följden blev alltid vinter men aldrig jul.

 

Riktigt så illa är det inte i Svenska kyrkan vad gäller sammanbrottet av helger och högtider. Julen är fortfarande kvar i kyrkans år. Kring en och annan annan helg kan dock man se ett fallrep vad gäller innehåll och/eller existens. Dag påtalar här detta kring Alla Helgons dag som är den helgdag som enligt Svenska kyrkans regelverk är den lördag som infaller under tiden 31 oktober – 6 november.**

 

I varje församling som inte ingår i ett pastorat och i varje pastorat ska det firas en huvudgudstjänst alla söndagar och kyrkliga helgdagar...

Så står skrivet i Kyrkoordningen Femte avdelningen 17 Kapitel 3 §. Jag vill påminna om att det regelverket är antaget i demokratisk ordning och ofta anses viktigt utav bara rackarn. I synnerhet de som kritiserar olika kyrkliga kritiker brukar framhäva Kyrkoordningens allvar när det ur sin synvinkel anses lämpligt.

 

I Dags blogg lästejag om kyrkoårsförfallet i delar av Småland och med undran hur man firar Alla Helgons dag i Piteå kontrakt bläddrade jag i tidningen?***

 

Att ana att frikyrklighet eller ens EFS skulle följa Kyrkoåret vore ren övertro fjärran från min bistra realism. Rätt fick jag i det avseendet. Sammanhang som föreslår att man skall genomföra Långfredagens korsvandring på Påsklördag för att det är mer folk ute då fokuserar inte ens i min vildaste fantasi på Alla Helgons dag. Det är till Svenska kyrkan hoppet står.

 • Arvidsjaurs församling – ingen huvudgudstjänst, bara minnesgudstjänster senare på dagen.
 • Arjeplogs församling – ingen huvudgudstjänst, bara minnesgudstjänster på eftermiddagen samt på ett ställe en lyrikafton.
 • Hortlax församling – ingen huvudgudstjänst, bara minnesgudstjänster på eftermiddagen.
 • Norrfjärdens församling – ingen huvudgudstjänst i huvudkyrkan men en Allhelgona-gudstjänst i Missionshuset i Holmträsk lördag 1100. Annars bara minnesgudstjänster på eftermiddagen.
 • Piteå församling – en Gudstjänst (utan Mässa) i en distriktskyrka, annars enbart minnes-gudstjänster på eftermiddagen.
 • Älvsby församling – ingen huvudgudstjänst, bara minnesgudstjänst på eftermiddagen.

 Vaffödådå? Vafför äre på detta viset? blir min rumpnissefråga.

Stod det inte i paragrafen att i varje församling som inte ingår i ett pastorat och i varje pastorat ska det firas en huvudgudstjänst alla söndagar och kyrkliga helgdagar...?

Hur kunde det bli så? I ett helt kontrakt? Överallt?

 

Paragraf 3 har en fortsättning: ...om inte domkapitlet för visst tillfälle har medgivit något annat.

Möjligt finns alltså att det göra undantag från huvudregeln men blir inte undantagen till regel om det undantas överallt? Och varje år?

 

Jag tycker församlingarna skall skärpa sig och kraftigare söka bevara kyrkans år. Jag tycker också att Domkapitlen skall bli mer restriktiva vad gäller dispenser överallt alla år. Förutom att det skulle stärka att vi är en episkopal kyrka skulle det också bromsa en utveckling som i sin extrema förlängning innebär alltid vinter men aldrig jul. 

 


*  Som kritiker av dem som har makten i Svenska kyrkan och deras ibland rejäla makt-fullkomlighet torde han vara irriterande så vida man inte bara med slutna ögon och tillproppade öron bara avfärdar det han säger just för att det är han som säger det. Inte sällan är det olika överheters sätt att utöva sin makt. Kung Ahas i Nordriket förhöll sig så till profeten Elia. Herodes Antipas gjorde på samma sätt när det gällde Johannes Döparen. Bägge dessa maktgubbar hetsades till hårdare tag av var sin militant tant som för liv och pina inte tålde någon systemkritik – fast det i ena fallet på grund av fyllan och villans förvirring ledde till att kritikern drastiskt förkortades.

**  Kyrkoordningen 28 Kapitel 1§.

***  Piteå kontrakt motsvarar till ytan det område och de församlingar som Lokala Världsbladet täcker med sina predikoturer alias den kyrkliga veckoannonseringen. Saken alltså lätt som en plätt att kolla i gårdagstidningen.


lieberman och ikea

Hurra! Hurra! Hurra!

Sverige har erkänt Palestina!

Äntligen!

 

Intressant är det rassel och gny detta skapat.

 

Den politiska oppositionen i Sverige säger att det är inte lämplig tid. De muttrar också om att det skulle vara någon sorts minoritetsvänsteragerande utan den breda politiska förankring utrikespolitik som regel har i Sverige. Förunderligt i sammanhanget är då att den förra regeringen som också var i minoritet inte var speciellt sugen på bred förankring när den på sin tid på ett ganska märkligt sätt tillsammans med bara ett fåtal andra länder motarbetade Palestinas intåg i en del FN-organ.

Tidningen Dagen som söker vara någon sorts frikyrklig röst gör på samma sätt men vill inte tala klartext i frågan om vilken framtida tidpunkt som skulle vara lämpligare och hur många års fortsatt israelisk ockupation och byggande av bosättningar man ser fram emot.

 

Regeringen i Israel ogillar naturligtvis saken och tar hem sin ambassadör för konsultationer. Det görs så när man diplomatiskt vill markera sitt missnöje men brukar vara en åtgärd med ganska begränsad tid. Realistiskt sett kommer Israel inte att vilja bryta sina förbindelser med ett demokratiskt land som var bland de första man fick sitt erkännande av, som numera är med i EU och som vill stödja den tvåstatslösning man själv officiellt bekänner sig till.

 

Att erkänna en stat är inte samma sak som att gilla dess regering, dess politik eller något liknande. En del kritiker verkar sakna den elementära kunskapen. Jag tänker på dem som nu yrar om att Sverige stöder Hamas och liknande plattityder. Så är det ju inte. Snarare är det ju tvärt om. Det är de moderata krafterna i Palestina man vill ge råg i ryggen i förhoppningen att just den linjen i stärkt skick faktiskt skall kunna nå ett slut på ockupation och landröveri.

 

Den israeliska utrikesministern Avigdor Lieberman snackar i hånfull ton: Sveriges regering måste förstå att relationerna i Mellanöstern är mera komplicerade än en IKEA-möbel man monterar själv.

I det har han rätt. Men samtidigt visar han att han nog har ringa erfarenhet när det gäller just att skruva samman IKEA-möbler. Också det kan bli krångligt och i inte ringa utsträckning påminna om den konflikt han genom sin leveransovilja ständigt försvårar.

 

Nu må du, noble Bloggläsius, själv fundera över likheterna.

I alla fall var det på detta viset:

 

Den 6 september skrev jag på Facebook: Packar upp och monterar snygga IKEA-hyllor och vitrinskåp. I sista stora paketet - vitrinskåpen - visar det dig att en 35 cm lång pinne saknas. LIDER!!!

Jag fick naturligtvis en kommentarer – fler kom senare med liknande innehåll – som med en fördold anklagelse att jag inte letat noga sökte lägga skulden på mig. Jag svarade: Hela vedtraven genomgången! Pinnen borta!

 

Madammen i mitt liv kontaktade IKEA. Hon beskrev problemet och fick löftet att rätt käpp skulle skickas. Paket kom veckan efter innehållande två tvärstag ritningen visat. Inget stämde. Stagen var för stora. Hålen felborrade.

Jag ringde IKEA och påtalade detta. De sade sig vilja göra rätt för sig med ny leverans. Paket kom. Fortfarande fel dimensioner!

Det är din tur! sade jag. Madammen telefonerade. Nu skulle IKEA i Sundsvall kopplas in för att skicka pinalerna – Haparanda hade tydligen inte rätta grejer. Skulle det inte stämma nu lovades vi helt ny hylla.

NU är det DIN tur! väste hustrun veckan efter. Läsaren förstår.

I detta läge började började jag känna frestelsen att konstruera någon lämplig raket och rikta det mot vilken Kamprad-kåk som helst men viljan till en sista förhandling segrade. Jag ringde!

 

IKEA höll sitt avtal och levererade nytt! Den halvfärdiga hyllans annektering av golv och väggyta kunde avslutas. Det trasiga som ockuperat vår tillvaro och inskränkt vår rörlighet blev historia. Ett fredligt vardagsrum kunde äntligen inredas.

 

Det tog tog 1½ månad innan det löstes. Lösningen kom sig av att IKEA som ett civiliserat företag erkände att man inte levererat som lovat, var villigt att följa ingångna avtal och respekterade förpliktigande regelverk. I sådana avseenden, min käre Bloggläsius, är IKEA bättre än Israel. Sedan får Avigdor Lieberman säga vad han vill.


bajs i dojan

Men egentligen skall det vara tvärtom. Dojan i bajs.

Men rubriken har bättre rytm. Kanske.

 

I alla fall hände det i morse på väg till planeringsträff  i konfirmandsalen när jag tog genvägen genom skogen över knabben som skiljer villaområdet från området kring kyrka och församlingsgård. På det sättet tjänar jag en och tre kvarts minut jämfört med om jag går cykelvägen upp till Gammelvägen och vidare.

 

Det var i skogen det hände men om det var lämningar efter vilt djur, tamdjur på rymmen eller en husseförsedd vovve på promenad kan inte säkert sägas. Att de två förstnämnda inte får sitt bakomflutna upplockat ligger i sakens natur men jag gissar att också noggranna hundrastare fuskar lite med de små påsarna när man lufsar i terrängen.

 

Vara hur det vara vill med ur vilket djurs kroppsöppning det kommit. Där kom i alla fall stigen fram min vänsterskosula som lyckades på ett obemärkt och förunderligt sätt plocka upp gägget och drog det med in i de överläggningar vi som arbetar med konfirmander och ungdomar passade på att ha denna dag alldenstund skollovet hemförlovat alla våra adepter. Skit också! kan man verkligen säga.

 

Har det helt slagit om för bloggaren?

Vad är detta för ordbajs?

Varför tar han upp min lästid på detta sätt?

 

Jag förstår din undran, noble Bloggläsius. Jag förstår.

 

Men det är ju en gång för alla så att det faktiskt är nödvändigt att blogga en gång i veckan – minst. Skriver jag märker jag att bloggen läses. Skriver jag inte tippar besökskurvan nedåt. Den bokstavliga sanningen hade fått redan de gamla romarna om de haft bredband att kärvt konstatera: Bloggare necesse est – även om det som synes råder formlig Northlandnedläggning i min tanke- och åsiktsgruva.


förstå tigrinja

Jag förstår! Vill bara tala om det – Jag förstår!

Eller rättare sagt: Förstod. I söndags. I kyrkan. Tigrinja.

 

Sistlupna helg var det ekumeniska gudstjänster i Älvsbyn. Två stycken. Om lördagskvällen samlades man i den baptistiska Korskyrkan och söndagsförmiddagen i Älvsby kyrka. EFS ”blev utan” denna gång.

 

Allra först vill jag säga att jag i grunden är mycket positiv till ekumenik och samverkan. Tro inget annat! Trots det – eller kanske just av den anledningen – blir jag kluven när det kommer till hur det blir i praktiken. Det blir lätt bara en tillfällig ”kyrkornas vänliga helg” eller något liknande och i realiteten bara ett avbrott i rådande egensinnighet, separatism och oekumenik. Givetvis anlägger man en yta av trevnad men sällan eller aldrig har jag mött viljan till djup eftertanke och att allvarligt söka både sanningar och insikter om vad Gud vill – om nu Gud vill något. Vilket jag tror Gud gör. Med lite ordlekeri skulle jag väl säga att hel och full äcklemenik blir det inte men den ekumaniska iver som mobiliseras inför tillfälliga gemensamheter saknar motsvarighet i en ömsesidig öppenhet och letandet efter sanningen. Sådant borde finnas hela tiden – om vi nu som Jesus vill skall bli ett så att världen kan tro*.

 

Jag kan tycka att ”det gemensamma” ofta blir selektivt. Karaktären på de sammankomster man har blir ofta och var man än är den ganska enkla form av ”möte” man vanligen har i frikyrkan. En mötesledare hälsar välkommen – kanske en gemensam sång – ett ”inledningsord” med kort Bibeltext och några fria ord – ett par tre sånger någon eller några sjunger för alla andra – en annan än mötesledaren predikar förhoppningsvis med start i en Bibeltext – en gemensam sång med kollektupptagning – en eller ett par ytterligare sånger av sångarna – kanske ljuständning med enskild bön – avslutning från mötesledaren med bön men inte alltid Fader Vår – ett finalsjung från sångarna. Som magrast leder detta till bara två gemensamma saker – sånger – som alla deltar i. I övrigt förväntas församlingen vara lyssnande och seende ”publik” till aktörer på ett podium.

 

Jag gick inte i Korskyrkan på lördagskvällen. På söndag var vi med och riktigt så magert som det kursiva avsnittet ovan blev det inte. Innan predikan lästes dagens Evangelietext på arabiska, engelska och svenska – gissar att den i förkunnelsen också kom med på tigrinj. Efter predikan sade vi alla den kristna Kyrkans tro så som den är formulerad i den Nicenska trosbekännelsen. Givetvis såg kyrkoherden också till att det blev en ordentlig Allmän förbön för allt löst och fast, Fader Vår och Välsignelsen. Bra.

Men ändå känns det när det är ekumeniska gudstjänster som vi i Svenska kyrkan också när det sker i vår egen kyrka backar – och förväntas backa – från vårt sätt att fira gudstjänst till ett frikyrkligt. Som om ”våra” gemensamma böner, Kyrier och lovsånger inte skulle duga eller vara önskvärda. Inte ens av oss själva. Jag har alltid undrat varför vi gör så – och om vi egentligen alltid förväntas göra så.**

 

Idag är den ekumeniska kartan i Älvsbyn radikalt omritad jämfört med för 25-30 år sedan. Då fanns förutom Svenska kyrkan ett stort EFS och tre klockrena frikyrkor. Missionskyrkan och Filadelfiaförsamlingen har imploderat och nu finns tre gudstjänstfirande gemenskaper kvar, alla dessa vad gäller dem som kommer till gudstjänster förändrade av invandring från Afrika, Östeuropa och Mellanöstern. Det betyder att det finns utlandsfödda protestanter av olika slag som då i de flesta fall ”hittat” ett samfund som något så när motsvarar det sammanhang man fanns i det gamla landet. Migranter gör så. För katoliker och ortodoxer av olika slag fanns inget på den lokala svenska menyn men mitt intryck är att dessa i påtaglig utsträckning finns med i Svenska kyrkans någotsånär liturgiskt formade gudstjänster. Förutom att de är på svenska innehåller de i alla fall moment och symbolik med viss likhet med vad man gjort och sett i sin gamla kyrka. Kanske.

 

På lördagskvällen i Korskyrkan predikade en man från Ghana. Protestant. Metodist i det gamla landet. Ganska likt EFS i form och teologi. Jag var som nämnts inte där men gissar att han predikade på engelska även om det kan vara så att han valde svenska.

I söndagens gudstjänst predikade – med svensk stavning – Fader Josef. Han är ortodox präst från Eritrea, sedan några år verksam i Umeå, denna höst lokaliserad till folkhögskolan här i Älvsbyn i ett stiftsprojekt.

 

I början av hans dryga kvarten obegripliga predikan fick jag intrycket av att han frågade efter hur många som förstod vad han så. Grunden för den gissningen är att ett 15-tal personer som jag i flera fall vet kommer från Eritrea räckte upp handen.

Sedan blev det en bra predikan! Tre gånger sa han Jesus Kristus – fullt begripligt för mig. En gång började han synbart bläddra i sin Bibel och sa Petrus och då han var riktigt lång bak i boken gissade jag att han sedan läste något ur ett av de två brev Petrus skrivit. När han sedan vid två tillfällen sa Johannes och också då var lång bak gissade jag på något av Johannesbreven – men förstod inte vad. Av att han kysste ett kors när han läst drog jag slutsatsen att det var hard stuff det varit frågan om.

Predikan hade engagemang och tilltal till dem som begrep. Det kunde jag se.

Att innehållet var centralt fattade jag också. Han sa ju Jesus Kristus tre gånger!

 

Att reducera samverkan så alla skall känna sig hemma och inte möta något nytt är dålig – men en ganska vanlig sektumenik – om man leker mer med orden. Trots en enligt min mening reducerad gudstjänstform mötte de flesta av oss som firade ekumenisk gudstjänst i söndags något vi inte var bekanta med – språket tigrinja. Att så och på liknande sätt vilja och våga utsätta sig för det obekanta är äktumenik.

 

 


*  Läs Johannesevangeliet kapitel 17, särskilt verserna 20-21.

**  Kommer frågan på tal om man i en ”ekumenisk” gudstjänst ska fira Mässa/Nattvard blir diskussionerna ibland extra mariga. Det var inte alls aktuellt denna gång av skäl jag helt och fullt bejakar.


trettio år sedan

 

 

Det var inte trettio år sedan jag skrev på bloggen, bara några dagar.

Klockan hade just passerat midnatt till den 17:e när jag publicerade förra inlägget. Nu när jag börjar skriva och redigera bild är uret strax efter 23 den 20:e – alltså inte alls trettio år.

 

Men för tre årtionden sedan den 20 oktober blev jag tvåbarnspappa!

Då föddes hon som som liten fick bära smeknamnet Snorvan, värt att beblogga.

Värst vad åren går. Det var ju liksom nyss hon föddes – typ.

 

Nu har hon inte bara flyttat ut. Det hände för ett antal år sedan. Det som nu skett är att hon sedan bara några dagar inte ens norrbottning längre. Hon har blivit hälsing. Flyttlasset passerade förra helgen till Järvsö därifrån hennes livskamratsval kommer. När de var på genomresa från Björkliden förra helgen passade två av hennes syskon på att också vara här för en avskedspaltfest. I ett fall var det ju en hel familj och hennes syskonbarn alias våra barnbarn var på plats för att möta fastern. Den äldre ville inte vara med om någon fotografering men den lille linslusen ställde villigt upp – som synes.


sant i tidninga!

De möste va sant!

De stå ju i tidninga!

 

Jag är inte säker på exakt vem i dramat om Emil i Lönneberga som sa så. Kanske var det pigan Lina, kanske gumman Krösa-Maja. Någonstans i fastighetens förrådsutrymmen finns Stora Emilboken men jag ids inte leta upp den för att kunna ge en exakt källhänvisning om vem och med de exakta orden och i vilket sammanhang. Jag nöjer mig med mitt minne och känslan av att det handlade om att Kometen skulle komma och alla därför skulle dö.*

 

Kyrkans tidning idag innehåller en artikel om vad man menar vara en gynnsam utveckling vad gäller antalet som väljer att konfirmera sig i Luleå stift. Antalet ökar. Nu konfirmeras 45,5% av de kyrkotillhöriga jämfört med 40,8% för fem år sedan.** Det är bra. Föranleder pressmeddelandet som gav artikeln – klicka här.

Älvsby församling nämns som ett positivt exempel. Det tycker jag är skoj.

 

I våras konfirmerades här drygt 40 av årsklassen 1999. Totalt fanns då i kommunen knappt 110 99or varav ungefär 90 tillhörde kyrkan. Den årgång som nu går i årskurs 8 – 00orna – är av orsaker jag inte fattar betydligt mindre: drygt 80 varav ca 60 kyrkotillhöriga***. Med sådana nuffror i åtanke skrev var och en av oss fyra som särskilt arbetar i den verksamheten var sin lapp med uppgift om hur många konfirmander vi trodde det skulle bli i höst. Fördolt för de andra vek vi samman våra blad och stoppade dem i ett kuvert som i förseglat skick överlämnades i kyrkoherdens vård. Han gavs uppdraget att ha uppsikt över saken till i mitten av oktober när antalet ungdomar kan anses ha stabiliserats i och med att avhopp skett och senfärdiga individer tillkommit.

 

Igår öppnades kuvertet och inför ett samlat ”storkollegium” kunde vi se vem av oss fyra som gissat mest fel och därmed bli den som skulle bjuda de andra tre på lunch å något lokalt mathak.

 

Klang och Hurra! Jag blir bjuden på lunch men hade gissat två för högt. En gissade exakt och en mitt mellan mig och den exakte. Förloraren har en väl utvecklad tävlingsinstinkt men är i grämelsen ändå glad. Hans gissning var uppåt väggarna för låg med ”bara” 36, något mer än 50% av de kyrkotillhöriga, knappt hälften av totalen. Då det nu är 32 konfirmander i Älvsbyn och 12 i Vidsel innebär är också loosern lycklig. Fattas bara annat! Halva totalårsklassen och en klar majoritet av de kyrkotillhöriga!

 

Vad är hemligheten?

Är det vår enorma begåvning och fantastiska skicklighet?

Nej! Inte det! Visst vore det smickrande om det var så men inte.

Resan till Turkiet? Nej! Faktiskt inte den heller.

För den som vill delta går den efter konfirmationen och betyder nog en del när man nio månader innan väjer att läsa. Det är sant. Men utvärderingarna i våras visar att man tyckte tiden med samlingar och gudstjänster fram till konfirmationen var värdefull i sig – något som också kunde avläsas utifrån den låga frånvaron – och att resan blev värdefull på toppen av detta.

Hårt arbete? Nu börjar det brännas. Vi jobbar hårt. Och får jobba hårt rejält uppbackade av kyrkoråd och arbetsledning. Det spelar roll.

Bön och förbön? Där har ni det! I alla huvudgudstjänster och i många andra sammanhang formuleras ”extra” bön för barn och ungdomar i en enkel tanke grundad i Första Johannes brev kapitel 5 vers 14-15 där det står:

 

Vår frimodiga tro på Gud är denna: Om vi ber honom om något efter hans vilja – rimligen vill Gud att unga människor (och andra) samlas för att möta Guds Ord och be – så hör han oss. Och om vi vet att han hör oss vad vi än ber om, så vet vi också att vi får vad vi ber honom om.

 


*  Läs gärna här om vilken komet det rör sig om, när och vad dödsorsaken skulle vara.

**  Sett till totalantalet för årsklassen blir siffran givetvis lägre – ned mot kanske 36-37% då uppskattningsvis en av fem inte är kyrkotillhörig.

***  Att siffrorna är ungefärliga beror på att de är ungefär ett år gamla. En och annan torde ha flyttat ut och/eller in sedan dess.


intressant brev

Sverige planerar att erkänna staten Palestina. Det är ett bra drag.
Visst tycker Folkpartiet, Kristdemokraterna och en del andra anti-palestinska politiska krafter att tillfället är illa valt men annat var inte att vänta. De partierna har ju oftast applåderat USA:s passiva och aktiva linjer i alla frågor och aldrig haft ledartröjan på när det gällt att utöva internationell solidaritet.
Beklämmande nog finns också i vissa utövande kristna sammanhang en ganska ohöljd, inte sällan nästan hatisk, anti-palestinism. Till förmån för dessa i denna fråga förvirrade trossyskon ger jag här en översättning av en artikel om vad de kristna i Palestina anser i saken. Kanske kan den rösten få någon att fundera lite extra men att alla skulle ta intryck tror jag inte. Därtill är förstockelsen för hård och barmhärtigheten för liten.
 
Jag fann artikeln idag i den israeliska tidningen Haaretz och lätt Google råöversätta innan jag putsade texten i tanken att nå en något bättre svenska. Vill man läsa den på engelska kan man göra det här
 
 
PALESTINSKA KYRKOLEDARE UPPMANAR LEDAMÖTER I BRITTISKA PARLAMENTET ATT ERKÄNNA PALESTINA
 
En brev har sänts från över 100 palestinska celebriteter inför en omröstning i underhuset om ett icke-bindande förslag att Storbritannien ska erkänna Palestina som stat.
 
Ledande palestinska kristna ledare skickade på fredagen ett brev till medlemmarna i det brittiska parlamentet och uppmanade dem att stödja en motion att Storbritannien bör erkänna den palestinska staten.
Det icke-bindande förslaget, framlagt av Labor-parlamentarikern Grahame Morris, kommer att föreläggas underhuset på måndagen.
 
"Kristna har en skyldighet att stå emot förtryck” säger de kristna ledarna i brevet. "Vi tror att det internationella samfundet och i synnerhet Europa inte har gjort nog för att uppnå en rättvis och varaktig fred. Ni kan inte fortsätta att låta vår rätt till frihet och självbestämmande vara en sak Israel ensamt har att råda över.
"Vi har en naturlig rätt att vara fria. Europa har en moralisk, rättslig och politisk skyldighet att hålla Israel ansvarigt och stödja palestinska icke-vålds initiativ för att avsluta den israeliska ockupationen, inklusive erkännandet av staten Palestina på 1967 gränsen med Östra Jerusalem som huvudstad."
 
Brevet undertecknades av över 100 palestinska kyrkoledare, diplomater, ledare i det civila samhället och olika och organisationer. Bland dessa Patriark Emeritus Michael Sabbah, den tidigare Latinska Patriarken av Jerusalem ärkebiskop Atallah Hanna, den Grekisk-Ortodoxa Patriarken av Jerusalem samt Biskop Mounib Younan i den Lutherska kyrkan i Palestina och Jordanien och ledare för Lutherska Världsförbundet.
 
"Hur länge skall ni fortsätta att acceptera Israels brott mot era egna beslut?" fortsätter brevet. "Hur länge skall ni tillåta att utsikterna för fred fortsätter att förstöras av israeliska koloniseringen? Hur länge ska vi tillåtas att behandlas som utlänningar i vårt eget hemland?"
"Ett slut på den israeliska ockupationen är det enda sättet för palestinier, kristna och muslimer, att kunna nå ett liv i välstånd och utveckling. Det är också det säkraste sättet att garantera en fortsatt kristen närvaro i detta vår heliga land och att ge Israel den säkerhet som det begär. Utan rättvisa finns det ingen fred eller säkerhet."
De kyrkliga ledare påpekar att "enda sättet att besegra extremism och terrorism i vår region är att skapa rättvisa för alla med start i att avsluta den historiska orätt som tillfogats det palestinska folket. Det är ett öppet sår som fortsätter att blöda liksom det minskade hoppet om en oberoende palestinsk stat på grund av utbyggnaden av de israeliska bosättningarna och de många restriktionerna, inklusive tvångsförflyttningar för vårt eget folk.”
 
Om motionen kommer att gå igenom kommer den inte att ha någon praktisk betydelse men dess anhängare säger att den kommer att sända ett kraftfullt budskap.
"Om Storbritannien erkänner Palestina skulle kunna ge avgörande impulser till fler EU-stater att följa efter", säger Morris. "Ett erkännande nu skulle vara ett tydligt och legitimt meddelande att Storbritannien och andra erkänner palestinska rättigheter och att det illegala bosättningsprojektet inte är hållbart."
 
 
Kategorin för denna bloggpost var svår att besluta om. Farfar funderar blir det i alla fall inte! Politik brukar vara där jag sorterar in texter bland annat om situationerna i Mellanöstern men då brevet innehöll en kyrklig röst fick det denna gång bli Församling.

jag fattar så sakta

Den rubriken är helt på tvärs mot rubriken till förra inlägget. Men så är det. Lika sant som att jag fattar snabbt är att det ibland ramlar slantarna inte alls ner när jag hör en del resonemang, inte minst på nätet. Jag ser den logik som kanske finns där men är ändå förtröstansfull. Säkert finns det folk som med värme och klara ord kan förklara för mig som fattar så sakta. 
 
Jag är här lite ironisk medveten om att ironi, sarkasm och satir är vanskliga saker – inte minst på nätet. Ansikte mot ansikte kan man ofta av tonfall och gester sluta sig till om en person använder sig av sådana stilmedel men i text blir det annorlunda. Att i skriven form brata taklänges – så kallade vi när barnen var små när man menade annat än eller till och med motsatsen till det man sa – är svårare. Därför vill jag redan här och nu varsla om att det finns inslag av taklängesbrat när jag nu beskriver fenomen jag som fattar så sakta inte förstår.
 
Att erkänna Palestina försvårar fredsprocessen!
Så säger nu en del. 
 
Och jag fattar så sakta att jag inte begriper hur palestinierna skulle ta skada om man erkänner den stat FN beslutade om i slutet av 1940-talet och som de nu – alltför senkommet – i alla fall vill bilda på mycket mindre yta än först var tänkt. Kanske någon kan berätta för mig. Gör det i så fall långsamt. Jag fattar så sakta. 
 
Inte heller begriper jag hur ett erkännande av bägge delarna i FN:s delningsplan skulle skada Israel – den part man redan från början erkände trots att den då inte ännu hunnit få ordnade förhållanden och intill denna dag inte har erkända gränser. Hur Israels vilja till den tvåstatslösning man bekänner sig till skulle lida av att man verkligen ser det som två stater är det bra om någon berättar. Gör det i så fall med enkla ord. Jag fattar så sakta. 
 
Att det finns andra konfliktområden i världen och andra stater i vardande att erkänna förstår jag. Helt still i skallen är det inte. Väst-Sahara, Somaliland är två exempel. Men jag förstår inte logiken när anti-palestinierna bara uttrycker engagemang för de folken när ett erkännande av Palestina kommer på tal, aldrig annars. Det vore bra om någon vänlig person på ett pedagogiskt sätt kan berätta att det verkligen är i solidaritet med andra ockuperade folk som man inte vill bistå det palestinska. Rita här gärna en bild som förklarar saken för mig. Tänk på att jag fattar sakta.
 
Till sist undrar jag hur det kan komma sig att när en militärt överlägsen part som ensam har makten att diktera alla villkor – Ryssland – utvidgar sitt territorium – annekterar Krim – så sätter EU inklusive Sverige in sanktioner men när en annan överlägsen part som ensam har makten att diktera alla villkor – Israel – utvidgar sitt territorium – skapar ny bebyggelse på palestinsk mark mellan östra Jerusalem och Betlehem – vidtar man inga åtgärder alls utom att säga Aja Baja. Sådana som fortare än jag fattar kan väl visa hur sådant är logiskt, konsekvent, rättfärdigt och inte gör skillnad på människor. Men snälla: gör det tydligt! Jag fattar så sakta.

jag är kvicktänkt

Jag fattar oftast förskräckligt snabbt!
Är rapp i tanken och kvick i käften.
Kvick i meningen rask men också ibland vitsig. Således fattade jag i morse på en gång vad jag såg när jag fällde upp persiennerna: Vitt ute! Slutsats: Det snöar! Och fortsatt kvicktänkt kom tanken: Äntligen! 
 
Men det är lite överdrivet. Det där Äntligen! alltså. Vi har ju inte nått mitten av oktober än. Speciellt länge har vi inte väntat, trängtat och längtat. Det är ju faktiskt ganska normalt att den första snön faller just den här tiden på året och kommer att försvinna inom en vecka.
 
Men den skapar hopp – blötsnön. Hopp om att mörkret skall försvinna, skidspåren blir preparerade och det mysiga köldknarret skall börja höras när man går. Vintern kommer! tjuter en del med fasa i rösten. Winter is coming är en ödesmättad replik i Game-of-Thrones-böckerna. Men jag tycker det är bra. Vitt visar ju att allt inte stannat utan att årstiderna fortfarande har sin gilla gång. Att världen fungerar måste man ju gilla. 
 
Men – en brutal sanning skall förkunnas: Vi är inte många som är vinterdiggare. Inte ens här uppe i norr. Känns ibland som man tillhör en lite påpälsad minoritet vars tankar av den obetänksamma majoriteten förklaras snedtänkta. Det märktes tydligt vid ett tillfälle för en del år sedan på folkhögskolan, min tidigare arbetsplats. Alla elever och en del lärare var på plats i kombinationslokalen kapell-aula och det skulle bland annat göras så kallade värderingsövningar. Som uppvärmning utgick ordern att de som gillade våren bäst skulle ställa sig i ett hörn, sommarälskarna i ett annat, höstnjutarna i ett tredje och – ja, du fattar!
 
Vi blev två i vintervrån!
Jag var ändå inte den som snabbast var där.
Först och mest bestämt på plats var Muhammed från Afrikas horn.
På frågan Varför? svarade han: Jag hade varmt så det räckte i Somalia!
 
Blickarna föll på mig. Jag fick samma fråga.
Och i tanken De ska få nått att tänka på! gav jag ett mer mångordigt svar i stil med detta:
Vintern är den längsta årstiden.
Att illtrivas länge är bara jobbigt.
Att bo kvar där man illtrivs blir i längden korkat.
Därför bestämmer jag mig mig för att gilla också vintern.
Då den är längst hamnar mest gillande hamnar där.
Alltså gillar jag vintern mest.
Enkel matte.
 
Ögon och miner visade att flera var klart betänksamma inför tanken att tanka in denna min tankekedja – men jag tyckte jag var kvicktänkt.
 
Nu snöar det alltså – på denna veckas enda arbetsuppgiftsfria dag. Njuter!

seå 79/2014

Rekordskruvat!

Jag har nördat igen!

Också detta år!

 

Jag har än en gång genomfört vad som troligen är mitt av andra människor mest udda  årligen återkommande läsprojekt. Jag har tryckt i mig SEÅ 79/2014. Uttytt blir detta Svensk Exegetisk Årsbok 79/2014 med den svenska undertexten Etnicitet i Bibeln och i bibelvetenskaplig forskning.

 

Bokens börjar med tre föreläsningar från den Exegetiska dagen 2013. De var:

 • ‘But now … do not let all this hardship seem insignificant before you’: Ethnic History and Nehemiah 9 av Katherine E. Southwood. Blaženka Scheuer ger sedan Response to Katherine E. Southwood.
 • Denise Kimber Buell föreläste under rubriken Challenges and Strategies for Speaking about Ethnicity in the New Testament and New Testament Studies och James A. Kelhoffer ger sin Response to Denise Kimber Buell: A Plea for Clarity in Regard to Examining Ethnicity in, Based on, or in Scholarship on the New Testament.
 • Tredje paret från Exegetiska dagen förra året var Hans Leander med Hybrid Jews/Judeans: Renarrating Ethnicity and Christian Origins in the Context of Empire som fick respons av Mikael Tellbe under rubriken: The Complexity of Ethnicity.

 

Ytterligare några artiklar finns i boken:

 • Rikard Roitto: Reintegrative Shaming and a Prayer Ritual of Reintegration in Matthew 18:15–20
 • Tobias Hägerland: Prophetic Forgiveness in Josephus and Mark och
 • Birger Gerhardsson in memoriam av Samuel Byrskog.

 

Till sist recenseras på en tredjedel av sidorna en massa exegetisk litteratur. Vill man se vad det var för böcker kan man göra det här.


23 och ölfarfar

Det blev resa till Luleå idag. Yngste sonen, Heffaklumpen kallad som liten, föddes den 4 oktober 1991. Hans 23-årsdag var anledningen till resa och firande i hans studentlya på Porsön. Gossens äldsta storasyster med fästman samt storebrodern med sina två barn Tyra och Adrian var med. Barnens moder uteblev på grund av halvkrasslighet. Den yngre av jubilarens storasystrar med sambo saknades också – Björkliden-Luleå enkel väg är ju 44 mil. Hur som helst blev det lasagnemiddag med tårta för 8 personer. Trevligt.
 
Att den yngste hunnit bli 23 känns en liten smula jättemärkligt. Det var ju alldeles nyss han föddes på BB i Boden. Åren går verkligen undan. Utan att hemfalla till mallighet vill jag påstå att reproduktionsdelen i mitt och madammens livsprojekt utfallit till full belåtenhet både i kvantitet och kvalitet. Fyra vuxna personer kapabla och villiga att ta ansvar för sig själva, andra och varandra. 
 
Barnbarnen – alltså kalasanledningens brorsbarn – blir ju då lök på laxen och sätter alltid extra piff på kalas. Med sin snubbelskadade haka nysydd protesterade Adrian hörbart när lasagnen kom på bordet. Tååta! skallade han. Tååta! Det var ju kalas – typ.
När han vad det led sedan fick sin Tååta råkade pappan välta biten på fatet. Det skapade också larm. Det var bara för fadern att äta upp biten själv, göra om och göra rätt.
 
Sedan när han – alltså 2-åringen – efter allt ätande hjälpte till med disken föll hans blick på etiketten till en av de urdruckna måltidsölsbuteljerna. Med klar stämma konstaterade han: Faaffaa! Gissa vem han avsåg. Och jag hade inte ens druckit den ölen.

gudstjänstsiffror mm

Nu drar det ihop sig till helg. En ny helg alltså med en ny söndag, ett nytt tema, nya gamla Bibeltexter och ett nytt tillfälle att med andra samlas till bön, sång, Guds Ord och Mässans möte den Honom som sedan Han gett sitt liv för alla återvänt från de döda. Jag har inga konkreta arbetsuppgifter framför mig. Dagarna är som det heter arbetsfria. Men då jag ju är människa, kristen och dessutom vigd till tjänst finns ju alltsammans där i alla fall.
 
Förra helgen hade jag fått förtroendet att finnas med och bidra med förkunnelse i tre gudstjänster. Två av dem – de på EFS i Älvsbyn – har jag berättat om. Den läckraste återstår:
Familjegudstjänst med dophjärteutdelning.
 
Familjegudstjänst eller Gudstjänst för alla åldrar firas ungefär en gång i månaden i Älvsby kyrka och då på flyttad tid – 16 i stället för 11 med en enkel middag efteråt till det pris man bestämmer själv. Dophjärteutdelning sker dock bara en gång om året och då på hösten. Alla familjer med dop under det senaste året inbjuds brevledes att hämta ”sitt hjärta”. Långt ifrån alla möter upp men ändå så pass många småbarnsfamiljer att gudstjänsten blir garanterat rörig, något jag gillar.
 
I Svenska kyrkan räknar vi gudstjänstfirare men totalantalet närvarande är ofta ganska ointressant. Det gäller att förstå och tolka siffrorna för att inse i vilka evangeliserande situationer vi faktiskt befinner oss i. Såhär var det i söndags:
 • Någonstans mellan 15 och 20 dophjärtan (av ca 60) hämtades. Det betyder att ca 50 personer var ”dophjärtefolk” som inte annars brukar möta upp på söndagarna.
 • 23 av årets konfirmander fanns där. Vi hade uppmanat dessa ”nya” att göra en man-ur-huse-dag och så börja sitt gudstjänstfirande omedelbums.
 • 10 ”fjolingar” som konfirmerade i våras mötte till vår glädje upp. De kom med som konfirmander förra året och flera av de 10 avser att vara med i fortsättningsgruppen K2.
 • I gudstjänsterna i Älvsby kyrka finns alltid en markant stor grupp utlandsfödda. Ett 30-tal – färre än vanligt – var med i söndags.
 • Knappt 10 var personal och kyrkvärdar i tjänst.
Allt detta sammantaget blir ungefär 115 av totalantalet 130-135 i kyrkan. Det knappa 20-tal som inte nämnts är vad man skulle kunna kalla etablerat svenskfött regelbundet kyrkfolk – alltså faktiskt en ganska pytteliten minoritet.
Och så finns det folk som säger att kyrkan inte har kontakter med ”nya människor”.
 
Som ansvarig i gudstjänsten har jag att klura över Vad Gud har på hjärtat just denna gång och vad de som kommer kan ha på hjärtat som behöver formuleras i böner av olika slag. Stimulerande uppgift – och smått kaotiskt. Jag gillar den utmaningen.
 
Böner är ganska enkelt. Kyrkohandbokens förtryckta former är helt OK att utgå från och bygga vidare på med konkreta aktuella saker att nämna – Syrien, förföljda kristna, ebola, familjer mm mm.
Förkunnelsen blir lite marigare. Dels kan hörbarheten vara nära noll om alla ettåringar skulle besluta sig för att unisont vråla i falsett eller skicka sina obetydligt äldre syskon på röjarspring i mittgången, dels är förtrogenheten med förkunnelsens innehåll och språk är också begränsad både hos unga vuxna och konfirmander. De flesta är ju (ännu) inte är vad man skulle kunna kalla kyrksocialiserade eller, om de är det de år, på ett annat språk än svenska.
 
Förkunnelsen blev ungefär denna sedan evangeliet om Jesus hos Marta och Maria i Betania lästs på arabiska och svenska. Det jag planerade att säga var detta – vad det blev blev kanske en annan sak:
 
 
Berättelsen är lätt att förstå. Två kvinnor och Jesus.
En lyssnar, väljer att vara med Jesus – Maria.
En väljer något annat viktigt – Marta.
Och Jesus säger att Maria gjorde mest rätt.
Hon bryr sig om det som just då är mest nödvändigt och viktigast. Det är Jesus.
Han är mest är viktig. I alla fall nu. När vi är i kyrkan.
Han är det ”ett” som är mest nödvändigt.
 
Det finns ungefär 60 hjärtan här framme (på ett bord). Ett för varje barn, tonåring eller vuxen som döpts sedan förra året vi denhär tiden. De som genom dopets kopplades ihop med Jesus. Det var ju vad som hände. Många, de flesta, så små att de inte vet det. Och förstår det inte. Men det blev så ändå! Dopet kopplar ihop.
 
Ni som förstår orden jag säger – det är lika för er. Ni har inget hjärta här men är du döpt är du kopplad. Har hamnat nära Jesus.
Fungerar det för dig? Eller annorlunda sagt:
Tror du? Hur? Vad säger du? Var står du? Vad vill du?
Det är viktiga frågor. Nödvändiga. Den söndag som har rubriken ”Ett är nödvändigt”.
Vid alla dop bekänns tron. Inte främst individens tro men den kristna Kyrkans. Och nu säger vi den tillsammans. Texten finns på insidan av psalmbokens bakre pärm.
 
Gudstjänsten tog 40 minuter...

orörligt församlingsliv

 
September månad är tilländalupen sedan ett par dagar. Om det är värt att notera vette kissemissen men att inget skrivits beror främst på att jag datorlös befunnit mig på annan ort – Arjeplog. Präster i ett stråk från Bottenviken till Atlanten plus ett par från helt annorstans var samlade till så kallat kontraktskonvent under ledning av högvördiga prosten. 
 
Ett kontrakt är en kyrkogeografisk enhet av mer praktisk än formell natur och har en av biskopen utsedd prost som obersturmbannführer eller om man inte gillar sådana titlar: ordningshen i klassen. I kontraktet hanteras ting gemensamma för en del församlingar nära varandra och i vårt fall blir det Piteå, Hortlax, Norrfjärdens, Älvsby, Arvidsjaurs och Arjeplogs församlingar som utgör Piteå kontrakt, ett nätt arbetsområde som sträcker sig från territorialvattengränsen mot Finland i öster till Eureopeiska Unionens yttre gräns mot oljestaten Norge i väst. Ett konvent är när prästerna (och ibland än fler) i området samlas till pep-talk i någon fråga.
Denna gång var det biskopsbrevet De kyrkliga handlingarna i en mångreligiös kontex från 2012 som var i fokus. Tillsammans med oss lokala lutheraner av olika snitt var en eritreansk ortodox präst vilkens kyrkas lära om Kristus förlorade voteringen vid kyrkomötet i Chalcedon i nådens år 541 samt en annan ortodox präst av Bysantinsk art vilka vann nämnda omröstning. Prosten i Fauske i Norge var också med. 
 
Kontraktet är stort och konventen blir därför då och då med restid och allt tvådagarshistorier. Då det var varslat om förläggning i dubbelrum och att jag i det arrangemanget skulle sussa i lag med min kvällströtte herde insåg jag att bloggskrivande nattuggleri vid datorn inte skulle vara ett önskat inslag i den gemensamma sovrumsmiljön och att bäst då var att lämna ordbehandlings-apparaturen hemma. Att det sedan vid ankomsten visade sig att alla fått enkelrum ändrade inte saken – utrustningen var ju 18 mil bort. Nu är jag i alla fall tillbaka i hemmets ljuva vrå för en arbetsuppdragsfri fredag-lördag-söndag och väntar på att solen helt skall tina frosten och torka upp gräset innan jag gör säsongens sista av-och-an-vandring med gräsklipparen. 
 
Konventet var i alla fall bra. Intressant och givande med en i mitt fall fördjupad insikt i hur saker och ting tänks och fungerar om man är kristen av ortodox snitt. Vi har sådana i församlingen. Varje söndag finns de i kyrkan utsatta för våra ordrika gudstjänster på ett språk som inte är deras. De kommunicerar inte – alltså tar emot Jesus kropp och blod i Nattvarden – men ber synbart när vi andra gör det. Och vi skrattar och pratar vid kyrkkaffet. En och annan av deras ungdomar finns i verksamheten. någon till och med i konfirmationsförberedelsen tillsammans med sina jämnåriga svenskfödda kamrater – hur det blir vid konfirmationen sista helgen i april nästa år får vi prata om. Proselytism skall vi i alla fall inte ägna oss åt!
 
Hemma på nytt kan jag ävenledes se tillbaka på en ganska stillasittande september – faktiskt. Min stegräkningsstatistik visar så. Mindre än 7000 steg per dag i snitt. Just 7000 är en konstlat viktig siffra som anger en må-bra-nivå i de stegtävlingar som arbetsplatsen deltar i några veckor varje vår. Den stegräknare vi utrustats med för tävlingarna har jag för jämnan bara för att det är kul – fast det egentligen inte är ett dugg skojigt. 
 
September blev lite steg, mycket mindre än augusti. Varför? Två skäl:
Arbetet har bestått i planeringar, rådslag, igångstartande av verksamheter och annat lokaliserat till Älvsby församlingsgård och kyrka. Inte många hembesök, visiter på skolor eller präststrosning och närvaro i den samhälleliga gatubilden – vilket ger steg. Ett orörligt församlingsliv är den ena anledningen.
Den andra är att madammen tillika promenadprovokatösen i mitt liv har varit justerad i en fot. Traska ensam bara för att gå är för trist för mig.
Oktober blir nog bättre – särskilt om snön kommer.

RSS 2.0