åtgärd!

Det oanade kommentarflödet till förra inlägget pockar på en åtgärd. Givetvis vill jag inte på ett recenserande sätt kommentera kommentatorernas kommentarer men jag kan inte undvika att förbryllas över att ett inlägg som inte meddelar något debattvärt skapat en så vittförgrenad skrivlust hos så många. Men en enkel travesti på ett känt Winstoncitat säger jag därför: Aldrig har så litet så länge kommenterats så mycket av så många.

Vad har då hänt sedan sist? Vad har timat?
Vilka händelser och intryck i mitt futtiga liv önskar läsekretsen ta del av?
Frågorna är många och jag griper mig därför verket an i att söka besvara dem.

Först: Idag har jag satt nytt personligt rekord i burgflippning.

Det är en olympisk gren har jag aldrig tillförne ställt upp i men idag kom tillfället i samband med friluftsdag i fantastiskt höstkalasväder. Det blev 120 hamburgare varav 8 vegetariska prydligt svetsade på en liten muurrikka. Rökigt, osigt, sotigt och flottigt. Lite stressigt då och då eftersom lunchätarna kom lite klumpvis. Men kul.

Sedan: Igår var jag på tankesmedja*.

Stiftet inbjöd och jag tillsammans med eleverna vid Svenska kyrkans grundkurs for för att delta i en dags arbete kring jämställdhets- och jämlikhetsproblematiken i Svenska kyrkans nordligaste tredjedel. Kanske skull jämställdhets- och jämlikhetsproblematematiken uttrycka saken bättre eftersom hela arrangemanget hade sin ursprung i en något uppseendeväckande statistik från förra året då en undersökning kom där – om jag är rätt underrättad – ungefär 85% av 24 av stiftets kvinnliga präster i svar på en enkät angett att de blivit diskriminerade just som kvinnliga präster. Detta resultat var så högt i förhållande till landet i övrigt att stiftet beslöt att ta tag i problematiken för att komma till rätta med situationen.

Tolkningen av dessa siffror är intressant och två tendenser kan skönjas. En är att räkna bort resultatet eftersom undersökningens svarsbortfall var så stort och frågorna i undersökningen inte speciellt bra formulerade. Jag ogillar den tendensen då det ändå är runt 20 systrar som anger att de diskriminerats och det är illa nog. Den andra tendensen är att extrapolera – dra ut – resultatet och slå fast att 85% diskriminerats. Den tendensen ogillar jag också då det förstorar saken på ett oriktigt sätt.

Men det är klart att särskilt det senaste öppnar upp för intressanta följdanalyser tydliga för var och en som tänker efter. Så stora siffror kan rimligen inte bero på 5-8 kanske 10 så kallade kvinnoprästmotståndares framfart utan måste ha sin grund i andra förhållanden. Och det var det vi kom att prata om i tankesmdjen där vi verkligen fick vara smeder, inte ämnen andra skulle banka på i försök att smida (om).

Grundkursens elever deltog på ett utmärkt sätt både i grupparbeten och redovisningar.

Därefter: Igår kom SEÅ 74.

Svensk Exegetisk Årsbok damp ner i brevlådan och har nu blivit min när-jag-får-en-stund-över-litteratur. Den innehåller bland annat föredragen från Exegetiska dagen (här och här) förra hösten samt en massa andra artiklar och en hel hoper bokpresentationer. En guldgruva att läsa ur samt vad det lider återkomma till i ett inlägg under kategorin Exe-get-en bräker.

Dessutom: Gökboet.

Bloggrannen sandahl trampar pålänk till höger – går noggrant och tänkvärt igenom Kyrko-mötets gudstjänstsutskotts skrivningar och resonemang kring frågan om vigsel av enkönade par. Han gör det i en serie inlägg med rubriken Gökboet 1-7. Läs hans analyser! Och tänk!

Till sist: Annat har också hänt.

Ett par i vitt skilda ämnen lästa böcker värda att nämna kommer jag att komma till i kommande inlägg. En läst av enkelt intresse och en annan som förberedelse för resan till Palestina om ungefär en månad. Dessutom en tredje som – utöver SEÅ 74 – just nu läses som rent självplågeri. Kategorin Predikaren 12:12 kommer alltså att aktiveras.

Så nu alla kommentatörer och kommentatöser har jag visat ett livstecken.


*  Min gode vän tobbe lindahl har berättat om sammankomsten på sin blogg och den nyfikne hänvisas dit för en kompletterande beskrivning.

 

 


hött å bött

Strax efter midnatt kommer det att vara två dygn sedan jag skrev något på bloggen. Tangentbordsklådan börjar därför göra sig påmind men jag vet sannerligen inte varför. Orsaken Det har hänt något bebloggansvärt! gäller inte. Ingen konkret anledning till fest alltså. Utan enbart beroendet. Som den kroniske drinkaren som inte festar utifrån någon orsak utan bara har sitt självgående missbruk – typ.

Att inget händer är och för sig inte sant.
En massa saker är på gång och den ena dagen är inte den andra lik.

Så står vad gäller arbetet intrycken som spön i backen.
Svenska kyrkans grundkurs har kommit igång på allvar med lektioner och resonemang i en tvågenerationsmixad grupp. Volontärlinjen är en intressant utmaning där nu 15 personer – mest ungdomar – med liv och lust deltar i en utbildning som nu mejslas fram. Palestinaresan senare i höst förbereds av deltagarna genom litteraturläsande med kontakter och samtal över internet. Navet är ett 2-årigt projekt stiftet genomfört med skolan som samarbetspart där vi nu är i en utvärderings- och framtidsplaneringsfas. Det nyss hållna valet innebär olika slags förtroendepersonsutbildningar nästa år och då har folkhögskolorna getts uppdraget att planera och genomföra 8 + kanske 4 kyrkvärdskurser. Projektpengar har beviljats för att utveckla arbetsmetoder och pedagogik och jag har utpekats som projektansvarig. Norwich stift i England är målet för Grundkursens och Volontärlinjens gemensamma forskningsresa i november och förberedelserna för detta är både rörigt och kul. Ett par elever på allmän linje har tidigare läst ungefär halva gymnasiekursen Religion A och skall lotsas till fullbordan innan jul. Konfirmandverksamhet nästa sommar kommer att avsparkas senare i höst. Ett stort ungdomsläger skall gå av stapeln under nyårshelgen. Och till våren ges på försök en ny modifierad grundkurs på halv fart – planeras nu.

Runt omkring i kyrka och samhälle pågår Kyrkomötet som jag i nämnvärd omfattning inte kommer att beblogga alldenstund – fint gammalt ord – länkarna sandahl trampar på och torbjörn lindahl rikeligen och dageligen kommer att förse mig och mina läsare med delikata rapporter från etablissemangets interiörer. Den lokala så kallade kyrkopolitiken håller jag som bäst på att avveckla för egen del men viss fokusering måste anständigtvis kvarstå eftersom jag 2005 valdes till uppdraget fram till årsskiftet. Den alldeles vanliga och världsliga Valrörelsen inför 2010 drar nu igång så smått och där kommer det successivt att bli höjda temperaturer värda att intressera sig för – hoppas jag. 

Bokläsandet som brukar leda till kommentarer under kategorin Predikaren 12:12 är på sparlåga och vad gäller exe-get-iskt bräkande torde hösten bli ganska tyst.

Tilll detta upprabblade finns den vänkrets, släkt och familj som inte ofta brukar nämnas i bloggen men givetvis står för de mest viktiga och prioriterade händelserna och skeendena i tillvaron.

Detta, kära läsare, var alltså en liten inblick i tillvaron. Notis i dagens Dagen visar dock att vad gäller åtminstone en sorts arbetsuppgifter kommer min framtida redan nu lilla arbetsbörda att minskas ytterligare. Där är det kört!

Vad säger bilden? Svar: Vänd mot ljuset – fartvind i håret.


biskop bertil

I många medier samt flera bloggar har nämnts att biskop Bertil Gärtner avled tidigt söndag morgon. Också jag finner det aktuellt att nämna detta även om jag inte kände honom närmare utan gissar att jag ur hans synvinkel var en bekantas bekant. Vi träffades en handfull gånger och då alltid i sammanhanget Älvsby, tidigare Pitedalens, folkhögskola.

För mig var biskop Bertil en skrivare och en person med Bibelvetenskaplig och teologisk integritet. Hans kommentar till Markusevangeliet som jag läste för många många år sedan var och är mycket intressant och lärorik. Genom en annan bok av honom om Latin-Amerikans befrielseteologi fick jag ett bidrag till mitt intresse för det sättet att tolka Bibeln. Den kommentar till Galaterbrevet han skrev så sent som för tio år står i bokhyllan i väntan på att läsas – kanske mitt nästa exe-get-iska projekt.

Biskop Bertil var Bibelvetenskapligt och teologiskt mycket reflekterad. Många gånger fick ta skäll och stå ut med osaklig, rentav elak och förljugen kritik från personer med kunskaper långt under den nivå han själv hade. Men samtidigt som han var så lärd höll han föredrag och predikade på ett enkelt och jordnära sätt kemiskt ren från den akademiska snobbism som många smärre andar maskerar sina plattityder i. Till detta red han i stormen och höll sina linjer trots att makten krävde annat och många slutade våga tala väl om honom. Så ett föredöme blir han – trots att jag inte delar hans uppfattningar i allt.

Född 1924 och vad jag förstått tankevital ända till slutet har han nu lämnat den på jorden stridande Kyrkan för att anslutas till den i himlen segrande där han ansikte mot ansikte får möta den Jesus som han så Frimodigt förkunnat och bekänt sig till.


intefatta!

Jag hade i förra inlägget fel om hur valet skulle gå här hemma på lokalplanet.
Det preliminära men färdigräknade resultatet plockat från Svenska kyrkans hemsida visar på samma infertila dödläge som sist. Då – 2005 – fick (s) 11, (c) 9, (kd) 2 och (v) 1 mandat. Inför val av ordföranden etc vågmästrade (v) och gav (s) sitt stöd och belönades för detta med att (s) ”avstod” en ordinarie plats i kyrkorådet. Nu tappade (s) ett mandat till (v) samtidigt som valsamverkan (c+kd) behåller sina sammanlagda 11mandat. Fortsatt (v)ågmästeri alltså.

Valdeltagandet sjönk från 14,8% till 13,2% av de 6196 som i år hade rösträtt. 816 röster alltså varav 23 var ogiltiga – kanske medvetet - i form av blankröster. 357 hade röstat (s), 380 (c+kd) och 56 (v). vilket betyder att ett mandat ”kostat” drygt 30 röster.

De preliminära siffrorna för den nationella nivån visar att (s) lyckats mobilisera så att de sitter i orubbat bo med drygt 70 mandat. Alla grupper som samtidigt är borgerliga partier utom (kd) tappar mark. Frimodig kyrka fördubblar sig nästan men resten är små förändringar.
Summan av kardemumman blir ett kyrkomöte som också fortsättningsvis är en kopia av riksdagen. Det vill till att partierna – nu kallar jag dem så – för sin inomkyrkliga och ekumeniska trovärdighets skull visar att de inte bara är de parlamentariska underleverantörer de anklagas för att vara utan åtminstone någon gång visar att de är något mer än sekulära politiska krafter. Och nu menar jag visar! Inte bara säger.

Intefatta blev inläggets rubrik.
Intifada kan bli valets följd – åtminstone för mig.

urusel valrörelse

Egentligen förtjänade ingen av de grupper som ställde upp i kyrkovalet min röst på lokalplanet, alltså i församlingen. Tidigare har jag nämnt att jag fått två brev med reklamen om valet. Breven var från (s) och (c+kd) och innehöll ganska snarlika manifest. Och utöver detta intet. Platt intet.

Det har alltså inte varit någon lokal valrörelse alls!

Jag har inte sett en enda valaffisch. För fyra år sedan var plakat i alla fall uppsatta lite här och var i samhället och jag var själv med om att sätta upp en del.

Det har inte heller ordnats någon utfrågning eller debatt. Ingenstans har jag som väljare kunnat möta kandidaterna för att ställa frågor och höra vad de vill. Så gjordes visserligen inte förra gången heller men det ursäktar inte bristen på lust att möta väljarna och konkurrenterna.

Min arbetsplats blev ej uppsökt denna gång heller. Liksom gissningsvis inte heller andra arbetsplatser. Dock är stället jag jobbar på lite speciellt: Kyrklig folkhögskola – typ! Helt orimligt vore det väl inte om en sådan inrättning där all personal och alla elever uppnått rösträttsåldern* skulle kvalificera för ett entusiasmerande besök av kyrkliga kandidater som vill värva ungas och unga vuxnas röster för sina kyrkliga framtidsvisioner.

Hur valdeltagandet utfallit vet jag inte. Ej heller resultatet. Det dröjer nog några timmar till. Dock vet jag att ingen förtjänar att vinna och jag misstänker, rentav hoppas faktiskt, att valdeltagandet gjort en riktig djupdykning till under 10%. Om så har skett kan ju inte ens de mest inbitna partigängare upprätthålla illusionen av att agera med demokratisk legitimitet – eller?

Vad gäller valresultatet gissar dock att (s) fick storstryk denna gång och tappar 3 eller fyra mandat för att landa på 7-8 av fullmäktiges 23. (v) får i vanlig ordning sitt mandat vilket skulle betyda att (c+kd) avancerar och får en stabil majoritet med 14-15 platser – utan att ha förtjänat det ett dugg. Att de – som jag tror – inte går lika dåligt som (s) beror på att de som står på den listan faktiskt till stor del är människor som brukar gå i kyrkan – en egenskap man med något undantag förefaller velat undvika på (s)listan.


*  Givetvis kom valet ändå att aktualiseras på folkhögskolan så sätt att skolprästen alias denna bloggs inläggsmakare medelst påvverpåjntpresentation visade hur valet var uppbyggt, vilka man kunde rösta på samt när, var och hur. Men inga nomineringsgrupper har verkat intresserade av att bli beröstade. I sammanhanget ställde jag frågan vilka som fått röstkort, alltså tillhö Svenska kyrkan. Ungefär 4 av 5 räckte upp tassarna. Några visste inte men den stora anledningen till kyrkootillhörighet är ju att det är frågan om invandare med annan kristen eller muslimsk kultur och tro.

hur rösta??

Mot bakgrund av allt det myckna resonemang jag fört i en massa blogginlägg den senaste tiden blir det slutligen dags att ta skrivandet till vad allt slutligen landar i: Hur skall jag rösta?? Visserligen känner jag fortfarande en liten lust att skita i hela skiten men så kommer jag inte att göra men formuleringen gav mig onekligen möjligheten att som illustration använda den dåliga bild av ett omkullvält torrdass som jag sparat ända sedan den togs med hjälp av mobiltelefonen i sommar.
Nåja! Seriöst nu! Läsaren väntar! Hur blir det imorgon??

Jag skall rösta lokalt – först och främst!!

Då jag i flera år följt och deltagit i den lokala kyrkopolitiken vet jag att till innehållet spelar det ingen roll vilken nomineringsgrupp jag väljer. Alla – (s), (c+kd) och (v) – är utomordentligt konservativa vad gäller att utveckla församlingslivet och lika utomordentligt plikttrogna när det gäller att sköta om och förvalta församlingens materiella tillgångar. Utifrån ”politiken” spelar det i praktiken ingen roll vilken lokal valsedel jag tar.

Vem jag väljer
blir det viktiga då programmen är så lika. Alla som finns på lokala listor finns ur min synvinkel på tips- och påverkningsbart avstånd och kan därför belobbas – vissa mer än andra. Människor som deltar i den kyrkliga verksamheten är givetvis lättare för mig att komma till tals med än andra men efter 31 år på stället finns det flera än dessa jag kan stå i dialog med. Sedan finns en del jag vet tycker ganska mycket som jag tycker i lokala frågor samtidigt som andra är mindre lönt att samråda med – och detta oberoende av vilken valsedel de står på. Att personaspekten för mig är viktig kan belysas av att om dagens ledarkrönikör i Världsbladet skulle stått högt på en lokal lista på en plats där jag bodde hade han min röst som i en liten ask – (s)kopplad eller inte.

Till 67,3% - ungefär – är jag säker på vilken lokal vit valsedel jag tar. Till 100% är jag säker på att jag skall kryssa för minst ett, kanske två eller tre, namn en bit ner på den sedeln.

Jag röstar regionalt – troligen ändå.

På den regionala nivån handhas faktiskt inte speciellt viktiga frågor. Det tyngsta man där har att syssla med torde vara hur kyrklig skog skall förvaltas och Natursskyddsföreningsfolkets insändare idag aktualiserade faktiskt att i det sammanhanget är miljöaspekten viktig. Liksom sådant som har att göra med den samiska befolkningens livs- och näringsmöjligheter eftersom kyrkan är markägare. Till detta kommer att jag vet om flera lobbybara personer på flera av de olika rosa regionala valsedlarna. Vilken jag dock väljer är osäkert men att kryssarpennan i alla lägen används är givet.

Jag röstar nationellt – därtill nödd och tvungen.

De nationella frågorna formligen dränker debatten och många agerar som om den nationella nivån var den grundläggande nivån. Utifrån frågor som avgörs i Kyrkomötet väljer och förväntas man välja nomineringsgrupp för att sedan kölvattenvälja genom att för de andra nivåerna plocka sedlar med samma gruppbeteckning om och då sådana finns. Detta tillvägagångssätt gömmer lokalfrågorna och ger lokala håglösa personer möjligheten att väljas in utan att själva ha program. Att dessutom många mycket olika grupper agerat som om sådant som (sannolikt) avgörs i höst av dem som valdes 2005 skulle vara aktuell valfråga i valet 2009 har ytterligare spätt på osundheten.

Dagsläget är ändå så att viktiga princip- och policyfrågor avgörs i Kyrkomötet och för all anständighets skull behöver jag därför i morgon också motvilligt lägga en gul sedel i ett kuvert. Då jag är en ivrig anhängare av tanken på en evangelisk-luthersk, episkopal, demokratisk och rikstäckande kyrka som lever och fungerar skild från statsmaktsapparaturen behöver inga som är eller avser bli riksdagspartier vänta sig min röst. Faktorer som sedan avgör vilken sedel jag väljer är graden av reflekterande teologi med förankring i Bibel och kristen samsyn, den viktiga personaspekten samt graden av lobbybarhet – alltså om jag kommer åt att slå personen på käften om det skulle behövas. Den som har ögon att läsa med, han läse!


sista dagarna

Så har då lördagens tidning kommit och den ”valrörelse” som bedrivits genom Lokala Världsbladets försorg kan härmed anses avslutas. Alltså ”valrörelsen” kopplad till kyrkovalet. Således kan jag komplettera referatet i förra inlägget.

torsdag 17 september:
En liten artikel där Arvidsjaurs kommunalråd uppmanar folk att rösta i kyrkovalet.
Två insändare berör direkt kyrkovalet. En tar upp en annan kyrkfråga men som dock inte är valorienterad. Signaturen En bekymrad men ändå hoppfull kristen insändarsvarar ett par namnförsedda tidigare (s)märkta insändare med en skrivning som klagar över att kyrkan slarvar med att vara Guds heliga kyrka när den låter sina sanningsanspråk och moraluppfattningar vara på glid. En annan låååång och i sin argumentation och sitt språk tämligen avancerad insändare sär kriven av en namngiven (kd)kandidat, därtill teologie doktor, och bemöter tankar uttryckta i ett par tidigare namnsignerade insändare av märket (s) och (v).
I den tredje insändaren – som alltså inte berör valet – kommenterar ett par präster och en diakon det massmediala spektakel de upplever råder kring nattvarden, nattvardsvinet och svininfluensan. Klockrent!!

fredag 18 september:
Fem insändare – all time high!
Namnredovisande ledande kommunal Piteå-politiker berättar utan att polemisera om hur (s) vill värna vården av landets kyrkobyggnader. Namnsignerad (c)partist berättar likaledes utan polemiska utfall om sin grupps ambitioner för kyrkan. Gamle ministern Georg Andersson (s) står bakom texten i en beskrivande insändare som argumenterar för internationellt ansvar och diakoni. Debatten mellan sosse-Lena Vikberg och Gunvor Vennberg i Frimodig kyrka förs vidare med att Lena ger vad hon anser vara ett svar på Gunvors insändare av den 15:e . En anonym socialdemokratisk medlem polemiserar (medvetet) missuppfattat med POSK.
I en artikel som inte berör kyrkovalet berättas dock om Fortsatt medlemsras för (s) i Älvsbyn samt också om motsvarande medlemsnedgång för (c). Artikeln i sig berör inte alls kyrkovalet utan kopplar till det allmänpolitiska läget i kommunen men närheten i tid kan kanske för en del få också kyrkopolitiska konsekvenser. Vilka och i vilken omfattning går dock inte att säga.

lördag 19 september – dan före röstaredan:
Ledarkrönikan av Bengt-Urban Fransson bär rubriken: Därför röstar jag S i morgon! och är en personlig berättelse om hans egna motiv och tankar för valet.
Sex insändare – finalresultat!
Signaturen Nomineringsgruppen för POSK i Piteå församling – inte ett namn men inte heller anonym signatur – ger dan före dan något av ett slutinlägg med sin syn på saker och ting och ett bemötande av de debattinlägg som tidigare riktats mot dem, främst från (s)håll. I två skilda insändare med beteckningen (s) – varav en är anonym – argumenteras ivrigt just mot POSK. Lena Vikberg (s) – kyrkovalsinsänderiets sammanlagt flitigaste skribent bemöter den lååånga insändaren jag nämnde för torsdagen den 17:e. En kyrkomedlem (kd) påtalar den insändarflit som (s) utvecklat samtidigt som deras kandidater sällan syns i kyrklig verksamhet och undrar retoriskt om det är maktbegär som driver (s). Till sist finns en insändare som påtalar förvaltningen av kyrklig skog som en viktig valfråga. Den insändaren är namnsignerad av tre personer kopplade till viktiga poster i Naturskyddsföreningen.
En liten artikel om att Storkyrkan skall bli bröllopsfin till en kostnad av 12 miljoner har inget med kyrkovalet att göra – i vart fall inte direkt. Men tidsnärheten....?

Med detta anser jag den lokala mediatäckningen täckt. Till detta har jag fått två lokala broschyrer samt medelst datamaskinen följt de främst rikskyrkepräglade frågorna i olika kyrkliga pressorgan och på bloggar. Alltsammans leder till frågan Hur ska jag rösta?? vilken jag funderar vidare kring i nästa inlägg.

några dagar 2

På våran gata har vi en bra service. Varje torsdag kan vi ställa ut sådant som vi annars måste köra till en återvinningsstation. Returpapper, pappförpackning-ar, glas och metall hämtas mot blygsam avgift.
Då jag förra torsdagen befann mig i fjällen ombad jag madammen i mitt liv att inte dumpa de nummer av Lokala Världsbladet som jag på grund av bortavaro inte kunnat läsa. Bakom detta låg min nyfikenhet på hur kyrkovalet syntes i pressen. Till de två blaskor som inte då inlämnades har sedan en vecka till av tidningens nummer lagts i högen och då det idag var dags att skicka alltsammans bläddrade jag igenom hela högen för att få inblick i ”valrörelsen” – eller vad man nu skall kalla det.

Annonser
klippte jag inte ut!
Jag ser nämligen inte annonser när jag läser tidningen. Huruvida jag delar det lytet med andra vet jag inte men i mitt fall betyder det att annonsering är bortkastade pengar – om det inte är helsidesgrejer förstås. Dock gör detta att jag inte vet om nomineringsgrupperna annonserat. Men ledare, artiklar och insändare klippte jag ut och kan således rapportera följande:

Tisdag 8 september:
En artikel om att förhandsröstningen startat i Piteå och att ett par kommunala sossepampar röstat. En annan artikel bredvid anger att Luleå-biskopen säger nej till vigsel av enkönade par och därför tillhör reservanterna i Läronämnden. Artikeln berör inte direkt valet men väl en fråga som är på tapeten i valet.
Två insändare signerade med namn och (s)märkning. Den ena innehöll vag beskrivning av eget synsätt och ett angrepp på Kristdemokraterna för att de inte önskar enkönade vigslar i kyrkan. Samma fråga tas upp i den andra insändaren som är något av en replik på ett inlägg från Frimodig Kyrka 6 dagar innan. Många utfall mot den gruppen samt salvelsefull erinran om att skulle kyrkan avstå vigselrätten skulle kronprinsessan inte kunna gifta sig i kyrkan (snyft).
En poetiskt dålig dikt, närmast ett pekoral, apropå kyrkovalet fanns på sidan för insända dikter, tankar, meditativa bilder etc. ”Poeten” valde dessutom att inte vara anonym...

Onsdag 9 september:
En med (s)namn försedd insändare som, utan att i nämnvärd omfattning tala om vad den egna gruppen vill, kraftfullt varnar för att rösta på andra grupper som beskrivs på rent lögnaktiga sätt.

Fredag 11 september:
Två namnförsedda insändare där en (s)ocialdemokrat respektive en (c)enterpartist på ett sakligt sätt beskriver sina egna gruppers hållning i olika frågor utan utfall mot andra.

Lördag 12 september:
En liten artikel om att Svenska kyrkan annonserar i Kalle Anka. Jag har tidigare berört detta genidrag som flyttar information från annonser folk inte läser till artiklar som ger de omskrivna annonsernas budskap.
Tre insändare varav två mycket korta kritiska och anonyma. Den tredje är namnmärkt och efter att ha uppmanat läsaren till att rösta redogör skribenten sakligt och utan utfall mot andra hur man som (v)änsterpartist i Svenska kyrkan resonerar.

Måndag 14 september:
Namnsignerad insändarskribent i Boden utanför Världsbladets spridningsområde redogör för hur (m) vill i församlingarna fortsätta att arbeta för klimat- och miljöfrågor.

Tisdag 15 september:
En sidodominerande artikel med bild om att (c) och (kd) har gemensam lista i Älvsbyn samt hur den listan ser ut och en del lokala tankar. Detta var det första Älvsbyrelaterade skriveriet som också avslutas med en uppräkning av toppnamnen på (s)- och (v)listorna.
Tre insändare – alla med namn – där en (s)krivare genom att ställa en massa (retoriska) frågor går till kraftfullt angrepp mot Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan. En (som skrivit förr) ger läsaren ytterligare en insändare om kyrkans diakonis betydelse och att (s) avser att värna den. I den tredje insändaren ger en representant – med namn – för Frimodig kyrka sin replik på (s)insändaren den 8:e.

Onsdag 16 september – igår:
I sin ledarkrönika uttrycker Världsbladets politiske chefredaktör sin tveksamhet till de kyrkliga nomineringsgrupper som inte samtidigt är ”vanliga” politiska partier när de – som han upplever det – underkänner engagemanget och den kyrkliga förankringen hos dem som kandiderar för till exempel (s).
En artikel om kyrkovalet i Arjeplog och vilka grupper och personer som kandiderar. Nämner också att (v) där missat valet och att (f)olkpartiet denna gång dragit sig ur.
Tre insändare varav bara en är undertecknad med namn. Detta är föredömligt men skribenten gör stor affär av att de som tillhör kyrkan betalar skatt vilket man inte gjort detta årtusende. På detta bevis på icke uppdaterad kyrkokunskap följer polemik mot de så kallade opolitiska grupperna – främst POSK. Den anonyme signaturen Sann kristen känner starkt för POSK och argumenterar kraftfullt för återupprättande av moral och etik. Texten är nästan aggressiv och det skulle inte förvåna mig om inte många POSKare tycker den är pinsam. Signaturen Kyrkobesökare tycker det är ekonomiskt slöseri att fira gudstjänst så ofta som man gör när det kommer så lite folk som det gör.

Detta var skörden till och med igår. Hur ospännande som helst! Har man inte tillgång till mer specialiserade intressetidningar eller aktivt själv söker information om kandidater och program lämnas man faktiskt vid för våg. Beklämmande!!

några dagar 1

Det har gått några dagar sedan jag skrev sist. Torde därför vara dags igen. Och då jag inte har något fantastiskt självupplevt som jag kan offentliggöra i form av blogginlägg återstår bara att kommentera händelser och ickehändelser jag ges inblick i via Lokala Världsbladet eller på annat sätt. 


först grisflunsan

Undrar om läsaren likt jag noterat att press, radio och TV tystnat i ärendet. Sist jag tog del av en nyhet i frågan var för en 10 dagar sedan då det prognostiserades att pestens kulmen i Sverige skulle infalla i slutet av denna vecka. Nu är media tyst och jag undrar stillheten beror på att en massa mediamänniskor nu febrar, huvudvärkar och hostar eller om de fattat att de – vad det verkar – medverkat i en mytbildning av sällan skådat slag. Och genom aktiv sensationslystnad och ryktesspridning spridit en ank-influensa.

Till och med i kyrkan slog denna ankedom till i söndags. Jag kom dit, hälsades välkommen med handslag och såg annan person kramvälkomnas av en kyrkvärd. Vidare informerades det om att efter gudstjänsten skulle det fikas i församlingsgården då vi alla på traditionellt vis – sades inte men det är alltid så – skulle peta med våra epedemifingrar på samma bullfat. Vidare inbjöds till de äldres dag om två veckor. Det heter inte så nu men det är det tidigare namnet på en god företeelse som är sig lik år från år då massor med pensionerade damer och herrar först firar gudstjänst i kyrkan och sedan flockar sig i församlingsgården för mat och kaffe med gemensamt kakfat. Det hela blir med andra ord en kyrkligt riggad stor smitthärd för personer som i icke ringa antal tillhör riskgruppen äldre med hjärtfel.

Väl framme vid själva mässan ombads vi dock bidra till att kontrollera pandemins framfart genom att tillämpa intinktion – alltså inte dricka Kristi blod utan i stället doppa vårt nattvardsbröd i kalken. Så kan man väl i och för sig göra men jag begriper inte varför smittskyddsarbetet sätter in just där och inte i det övriga. Är situationen så farlig att vi inte kan dela Herrens kalk kan vi väl för kissemissen inte samlas alls!! Och definitivt undvika alla beröringar. Och självklart vore att erhålla kyrkkaffebulle i separat vakumpackad autoklaverad plastpåse. Samt givetvis inte sitta mer än två i en kyrkbänk. Och fika vid var sitt bord i församlingsgården. Ropandes åt varandra på ett gemenskapsfrämjande intimt sätt. 

Ingen konsekvens alltså! Ingen rim och reson alls!

Detta är inte en kritik av Älvsby församling som om den skulle vara speciellt nattvardsnojig. Företeelsen är omskriven och rekommenderad till allmän efterföljelse i många församlingar. Men lite konstigt tycker jag det är att det just är Nattvarden som kommer i fokus och man – otänkt – sprider oro för att delta just där. Varför är det så? Enda effekten blir ju att en del personer börjar inbilla sig att just Mässan är farlig och tvekar att delta just där för att sedan med livat humör både nysa och snora i andra delar av den kyrkliga verksamheten.

Och för att bli riktigt allvarlig:
Vem tjänar på att människor skräms från Nattvarden? – egentligen.

sedan palestina-israel

Där råder – lätt underdrift – en marig situation och nyhetsbevakningen innehåller pikanta inslag som också silar mygg och sväljer kameler. Idag kunde i radio höras att Israel för liv och pina inte vill hamna inför Internationella domstolen i Haag, vilket väntar dem om de inte samverkar i arbetet utifrån en rapport FN tagit fram om senaste bataljen i Gaza för 9 månader sedan. Läste extra om detta både i tidningen Haaretz (liberal) och Jerusalem Post (höger). Där såg jag också att en israelisk minister definierar all kritik mot det sionistiska projektet med ockupationer och annekteringar som antisemitism. Och det är klart att gör man så behöver man ju inte lyssna på någon!

Vidare visar det sig att en internationellt erkänd och verksam Israelkritiker har som hobby har att samla historiska artefakter kopplat till nazi-tiden i Tyskland, och därför – av vissa – framställs som en skum typ. Snacka om att gå på budbäraren när man inte gillar dennes budskap. Billigt Dagen!

och så kyrkovalet

På söndag avgörs det och vägen fram dit gör mig mer och mer förbryllad.
Återkommer i ett senare inlägg.

till sist

Kamraten och prästkollegan Lars Dahlbäck meddelar sorgligt på sin blogg att han sällar sig till de avbloggades skara. Tas därför bort ur länkförteckningen till höger (långt ned).

frimickleri

Egon Berglund* ställde i kommentar till mitt inlägg val å kval 3 en fråga som för att besvaras till volymen tarvar en egen skrivning – alltså denna. Jag saxar ur hans fråga:
Eftersom jag medlem i en pingstförsamling och inte längre är medlem i Svenska Kyrkan vill jag inte lägga mig i ert kyrkoval men min fråga är hur ser du på att många i de så kallade frikyrkorna är dubbelanslutna till Svenska kyrkan och oftast väldigt aktiva både som valdeltagare och kandidater i kyrkorådet?
Till detta gav han ett par länkexempel man kan hitta i kommentaren.

Mitt svar är: Om detta har jag ingen åsikt men givetvis uppfattningar!

Med om detta har jag ingen åsikt menar jag precis vad jag säger. Det kommer inte an på mig att rannsaka och bedöma huruvida andras engagemang i en rörelse är rätt och rimligt. Det måste de bedöma själva precis som jag själv bedömer om och hur jag vill ta del i ett sammanhang jag är en del av. För mina uppfattningar i övrigt är det viktigt att veta några saker.

demokratin är given!

Givetvis har jag uppfattningar om hur Svenska kyrkan styrs och utser dem som skall fungera som styre. Primärt anser och gillar jag att kyrkan har en demokratisk uppbyggnad. Därför menar jag att alla som valt att vara kyrkotillhöriga måste ges en möjlighet att påverka och göra sin stämma hörd. I sammanhanget är det då rimligt att det för att kunna påverka finns satta gränser åtminstone vad gäller tillhörighet och viss mognadsgrad**.

Denna grundbult kommer jag inte undan. Alternativen vore att lämna den demokratiska strukturen för lekmannainflytande och göra landets största medlemsorganisation till en stiftelse typ Livets Ord eller ett nätverk likt OASrörelsen. Bägge dessa vägar innebär ett starkt inflytande av en grupp topp-personer och ett markant demokratiskt underskott och jag tycker det är olämpligt i en kyrka som lär att alla döpta är lemmar i en och samma kropp.

Demokratin är alltså given. Hur demokratin skall fungera kan dock alltid varieras. Idag kopierar Svenska kyrkan samhällets demokratiska system och ordnar direkta val på lokala, regionala och nationellt plan. Exakt så måste det givetvis inte vara. Alla andra demokratiska sammanhang – utom staten och kyrkan alltså – låter medlemmar välja lokala styrelser samt utse egna delegater till regionala och nationella plan. Så gör frikyrkor, EFS, fackföreningar, politiska partier, brukshundsklubbar, idrotten osv och den formen tror jag för kyrkan är värd att sträva efter – samt på sikt oundviklig.

storleken har betydelse!

Över 6000 personer i Älvsby församling fyller idag aktuella kriterier för tillhörighet och mognadsgrad och behöver alltså ges åtminstone något av en chans att utöva sin rätt till inflytande. Skulle man kalla till "årsmöte" och bara en tiondel kom på ett sådant funnes ingenstans där man kan få tak över huvudet. Och om man – som flera ibland verkar tycka – skulle begränsa rätten att påverka till dem som faktiskt på andra sätt är engagerade i verksamheten skulle man hamna i mycket besvärliga subjektiva gränsdragningsproblem. Som jag ser det blir därför det demokratiska valet idag den mest praktiska formen för detta även om mandatperioder, valprocedurer etc i princip inte alls behöver likna samhället utan mycket väl kan förändras.

Valet skall givetvis vara fritt. Vill i sammanhanget en eller en grupp människor som samtidigt tillhör en frikyrka eller en frimärksklubb söka komma in i de beslutande kyrkliga sammanhanget är det deras val. Och rättighet. Det ankommer inte på mig att säga att de gör fel. Jag kan tycka det är konstigt om vänsterhänta biodlare eller sekulariserade folkpartister formerar sig till kyrkoval, men någon principiell invändning kan jag inte resa. De som tillhör kyrkan måste ha rätten att själva avgöra om och på vad sätt de som personer eller grupper vill omsätta sin tillhörighet till inflytande.

partier och grupperingar

I den struktur kyrkan för närvarande har som ger alla tillhöriga möjligheten att ge sig in i styrelseleken är det de traditionella politiska partierna som tagit bollen. Detta är, utifrån det ovan sagda, i princip inte fel eftersom deras medlemmar också är kyrkotillhöriga men i praktiken är det givetvis både obegripligt och galet då politiska partier primärt är till för att utforma demokrati i samhället och inte i kyrkor. Att de som partier kandiderar beror således på internt politiskt hjärnsläpp kombinerat med inkonsekvens.

Det som förvånar mig är dock att partierna så länge varit så ensamma på banan och att till exempel frikyrkliga dubbelanslutna och/eller EFS inte oftare formerat sig till egna grupper för att klättra in i fullmäktige. Dock ser jag att man valt att inte göra så. I stället har man genom att ställa upp på de vanliga partiernas listor och med ett högt valdeltagande både visat sitt förtroende för och i handling legitimerat det politiserade system man ofta annars kritiserar. Så lite hjärnsläpp finns nog också på den kanten.

Av detta torde Egon med flera förstå att jag inte ser bittert på någon som engagerar sig i valet. Dock kanske jag ser på en del saker med ögon belägna under av förvåning höjda ögonbryn. Men det är som en annan sak.

till sist

I kyrkopolitiken tas väldigt sällan på lokal nivå principiellt viktiga beslut som påverkar verksamheten – nu skriver jag utifrån erfarenheten av att vara anställd i församling. Därför upplevde jag sällan de förtroendevaldas beslut som nedslående faktorer. Värre var i stället det ointresse för verksamheten och den frånvaro som jag kunde uppleva hos flera av dem. Och i det avseendet spelade det i praktiken ingen roll om frånvaron berodde på att personen var en icke troende sosse eller om det var en på Kristus troende som valt att vara mycket närvarande i annat kristligt sammanhang som inte alltid var speciellt öppet för samarbete med Svenska kyrkans lokala församling. För mig innebar det samma tomhet och gick faktiskt på ett ut.


* Egon Berglund är ”pappa” till bloggen dessa mina minsta bröder och skriver där om situationen i Palestina-Israel. Ta del av det han skriver!
** Tillhörigheten baseras på att man genom Dopet är infogad i den kristna kyrkan och valt att (fortsättningsvis) tillhöra Svenska kyrkan. Mognadsgraden är (för närvarande) satt till 18 år för att kunna väljas till styret, 16 år för att få rösta. Om dessa gränser ligger bra kan naturligtvis diskuteras men poängen är att gränserna är objektiva och tydliga, inte föremål för tolkning, vilket till exempel flit och nit i kristligt hängivenhet skulle vara.


skogsklokig

Skogstokig är ett ord jag ibland hört mina döttrar använda. Utifrån sammanhangen verkar det ha att göra med att de är frustrerade över något och precis står inför att börja klättra på väggarna, gå i omloppsbana, explodera eller tugga i sig hallmattan.

Skogsklokig är en för dagen språklig innovation lämplig att diagnostisera den själsliga och intellektuella balans som infinner sig hos mig när jag plockar bär – denna dag lingon. Läsaren kan inte ana vilken tänkare det blir frågan om när jag i min ringa person lufsar mellan tuvorna.

Vad tänkte jag då på – förutom att det faktiskt var ovanligt glest med lingon?

En del tankemöda gick onekligen till det stundande kyrkovalet och de tre inlägg med rubriken val å kval jag redan skrivit. Där har jag sökt leda till förståelse hur jag resonerar kring valets tre nivåer och förhoppningsvis har det framgått att jag till skillnad från rikskyrkopolitiska mandatjägare av olika sorter ger den lokala nivån den största betydelsen.

Detta gör mig dock inte gladare eftersom jag tycker att nomineringsgrupperna på lokal nivå inte gör ett levandes grand för att höja de kyrkotillhörigas intresse och deltagande. De program man – här avser jag primärt de två stora, alltså (s) och (c/kd) – går till val på är vaga och liktydiga med lite prioriteringar här och vidareutvecklingar där*. Då jag suttit med i två mandatperioder på raken har jag ju god insajderkunskap om hur lite dessa paroller egentligen betyder. Punkterna har funnits med förr men aldrig har till exempel någon grupp under de gångna två mandatperioderna tagit tag i sina valmanifest och med dem i bagaget eller som tillhygge startat en process i avsikt att sätta tydliga mål för församlingens olika verksamheter. Jag menar alltså mål – vilket betyder mål, alltså mål man vill uppnå. Riktningar finns det gott om i olika dokument där det talas om åt vilka håll man vill sträva men mål – alltså vart man skall ha kommit om låt oss säga fyra år – saknas. Detta trots att de sista 20 åren tre biskopsvisitationer och (minst) två revisioner påtalat avsaknaden av måldokument och yrkat på att bristen skall åtgärdas. Församlingens (s)- och (c)-dominerade kyrkoråd har inte lyft ärendet**.

Mål
har de förtroendevalda alltså inte satt trots att behov finnes och påtalats. Regler för verksamheten typ befattningsbeskrivningar och reglementen har man dock beslutat om liksom ramar. Ramarna är främst ekonomiska ramar, alltså budgeten.

Mål, regler
och ramar för en verksamhet är en styrelses uppgift att sätta.

Leda och föra verksamheten
mot målen inom reglerna och ramarna har man chefer och anställd personal till. I alla fall är en kyrkoförsamling tänkt fungera så. Egentligen skall därför förtroendevalda inte befatta sig med småsaker som om kyrkokören inom budget skall åka på en resa ett år eller ett annat år, vilka tider man skall ha begravningar, vilken 2-4 fortbildningsdagar per år personalen skall åka på mm. Allt sådant är lednings- och genomförandeärenden. Förra mandatperioden blandades ivrigt och ofta styrning och ledning och även om de nuvarande perioden inneburit en förbättring så saknas styrelsesatta mål och ledamöters lednings-klåfingrighet*** märks fortfarande här och var.

Ser jag nu ur detta perspektiv på de lokala programmen och personerna som är aktuella att rösta på nästa helg börjar jag icke vibrera av optimism. Tvärtom tror jag – hur valet än går – att mål-lösheten kommer att bestå och ledningsivern snarare kommer att tillta. Det är först på de två listornas tredje-fjärdeplatser det dyker upp folk som jag har erfarit ordentligt kan skilja på styrning och ledning av olika slags verksamheter. Kryssmarkering alltså!!

Nu var allt detta ganska mycket tankefinlir men så gick mina skogsklokiga tankar.

Och en annan skogsklokig tanke blev: Varför satsar inte nomineringsgrupperna på information på gymnasiet eller ännu hellre på den i samhället belägna kyrkliga folkhögskolan? Bara de själva vet varför de inte med en och annan folkhögskolestödochsamarbetsinriktad lokal paroll samt ett klatschigt besök på skolan söker kamma hem en massa röster från personal och elever – alla över 16 år, nästan alla under 60.

Skogsklokig
var jag men skogstokig blev jag dock i alla fall då något jubelstömmel i skogen dumpat ett kylskåp och en frys!! Jag fattar inte varför!! Det måste ha varit krångligare att köra dem till diket vid hygget än att fara till tippen i Korsträsk.* Bilden ovan får illustrera hur (s) och (c) likt två två döda torrtallar sticker upp i ett sammanhang där liv, engagemangslust och längtan efter tillväxt och förnyelse finns. (v) kom inte med på bilden eftersom den torrakan ramlat för länge sedan.
** I (s)gruppen har jag de sista 8 åren nämnt saken minst var annan månad och fått gruppens medhåll. De ”höjdare” som har till uppgift att företräda gruppen i utskottens och kyrkorådets inre krets har dock inte agerat. Icke heller borgarna eller ansvariga chefer.
***  Jag vill ingalunda frita mig själv från denna klåfingrighet. Som i identiteten präst i underställd befattning har jag frestats att ha åsikter av lednings- och genomförandetyp. Men jag har lärt mig...

val å kval 3

I mitt förra och förförra inlägg, ädle Bloggläsius, behandlade jag egna funderingar kring huruvida jag själv som väljare skulle komma att delta i det stundande kyrkovalet eller inte. Efter en stunds filosoferande landade jag där jag brukar landa och kommer därför att lägga valsedlar i kuvert den 20 september. Några skäl att innan den dagen brevrösta eller förhandsrösta har jag inte utan jag väntar tills det gäller. Dessutom har jag fört en del resonemang kring valet rent lokalt.

I en fotnot i förra valrelaterade inlägget nämnde jag att i det mer sekundära stiftsfullmäktigevalet kandiderar förutom de lokalt nämnda tre grupperna också Frimodig kyrka, Folkpartister i Svenska kyrkan, Miljöpartister i Svenska kyrkan, Moderata Samlingspartiet, Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, Sverigedemokraterna, Vänstern i Svenska Kyrkan och Samernas väl i Luleå stift. I valet till kyrkomötet på det avlägsna nationella planet har jag att välja på samma nomineringsgrupper som vad gäller stiftet minus Samernas väl.

Då denna fotnotstext här lyfts in är det en indikation på detta inläggs huvudärende med rubriken:

vilka rösta på eller inte? – regionalt och nationellt

Till att börja med inställer sig nu den galna situationen att de som kandiderar på alla nivåer – till exempel (s) och (c) – marknadsför sig med sina nationella linjer som program. Det blir precis som i det sekulära samhället där partiernas riksprogram tar all uppmärksamhet från vad människorna vill göra lokalt. Till detta vanliga och världsliga partigängeri kommer att ett antal nomineringsgrupper satsar på den nationella och/eller regionala nivån utan att förankra sig lokalt. Ett exempel på en sådan grupp är Frimodig kyrka som är speciellt intressant alldenstund en person som sedan barnaåren varit både min gode vän och ligakumpan kandiderar på den listan för Kyrkomötet, kyrkans ”riksdag”. Faktum blir dock i och med detta att alla - både de som gillar politiseringen och nationalifieringen av kyrkan (till exempel (s)) och de som ogillar den (till exempel (fk)) – gemensamt kommer att driva den linje som samfält nedtonar det faktum att församlingen är kyrkans grundläggande nivå.

Nåväl. Vad de olika nomineringsgrupperna driver för speciella linjer på regional nivå – alltså vad gäller stiftet – är minsann inte lätt att utröna. Faktum är att de inte alls verkar ha någon från varandra särskiljande ”stiftspolitik”. I realiteten verkar det i stället handla om att be oss väljare att ge dem makten att genomföra något de inte talar om att de vill. Och detta blir bara så fel och så infernaliskt öststatigt. Eller om man hellre vill USAktigt. Rösta på mig för jag är den som skall vara där och göra nåt – kanske! blir faktiskt valrörelsens kärnläge. Men kanske kan, även om jag inte ges information varför jag skall rösta si eller så på regional nivå, personaspekten bli viktig – om kryssandet av personer kommer att spela någon roll på regional nivå, alltså.

På den från församlingarnas öden och äventyr mycket avlägsna nationella nivån – kyrkomötet – verkar hela valet hänga och syfta på. Detta trots att det planet egentligen är ganska oviktigt kyrkligt sett eftersom församlingen är den grundläggande nivån. Till detta går alla nomineringsgrupper på nationell nivå till val på något som detta val inte gäller – eventuella enkönade vigslar. Den frågan tas det beslut om senare i höst och då av dem som valdes 2005. Men paroller finns hos grupperna inför detta val, konstigt nog.

Till detta vill alla ha en öppen kyrka och jag undrar stillsamt vem f-n som stängt den. Mig veterligt brukar den fromma ”elit” som alla de etablerade partierna ser som sina stora farhågor och hotbilder vara mycket mer open-minded än vad deras representanter själva brukar vara. Så är det till exempel den kompakta majoriteten av (s) och (c) som stillatigande låtit Älvsby kyrkas öppettider krympa under sommaren och således i praktiken overkat så att den skulle vara stängd.

Mitt val och kval består därför verkligen när det gäller den nationella och regionala nivån. Rösta och därigenom bejaka systemet eller avstå – alltså bojkotta – det val som detta år inte betyder något med kandidater jag – kanske med något undantag – inte kan påverka.

Riktigt skit är det!!

alldeles nyss rapporterade Nordnytt att kyrkovalet av stiftet marknadsförs i Kalle Anka. Inte helt utan poänger men man kan ju undra om det gör ett seriöst eller larvigt intryck. Och vilka ungdomsfrågor har nomineringsgrupperna på sina program – lokalt, regionalt och nationellt??? Vad kvackar de om???

blåst

Så befinner jag mig hemma på nytt. Veckan hittills har varit fylld av främst årets upplaga av en av höstterminernas mer meningsfulla arbetsrelaterade inslag: läger i Jäkkvik.

Vi brukar göra så nämligen. Fara till fjälls för några intensiva dygn inom ramen för Svenska kyrkans grundkurs. Till årets arrangemang beslöt de lärare som på skolan ansvarar för Volontärlinjen att göra samma sak och då den gruppen reste till samma plats samtidigt betydde det 26 elever och 4 personal.

Måndagen gick i resandets tecken samt aktiviteter med uppenbar lärakännavarandraavsikt. På ett läger med vuxna – om än många unga vuxa – deltagare betyder det till exempel att det är eleverna som handlar mat och tillagar måltider vilket förutom att det sätter krubb på bordet skapar arbetsgemenskap. Givetvis görs också annat som skapar gruppkänsla och sammanhållning.

Tisdagens väder var regnigt under förmiddagen och de bägge grupperna lektionerade därför var för sig. Runt 11 hade det klarnat upp och spatserturen utomhus kunde påbörjas. Raststugan vid trädgränsen var målet och dit tog sig de flesta i den allteftersom höjden tilltog till tagande vinden. På kalfjället var det faktiskt riktigt duktig blåst och av den anledningen var det bara ett par handfullar som gjorde den sedvanliga toppbestigningen av Peljekaise.
Efter gemensamt beskådande av filmen In my country tågade bägge grupperna till Jäkkviks kapell för berättelse om den i Jäkkvik födde Lars Levi Laestadius och den väcklelserörelse som bär hans namn. Beröringspunkterna mellan filmen och väckelsen är större än man tror – i all fall om man följer tanketråden sanning – barmhärtighet/förlåtelse – försoning – fred/frid.

Onsdagen var vi inblåsta!. Riktigt grisväder. Tanken att göra om tisdagens bedrift att bada i Hornavan* fanns inte ens i 12 sekunder. Grupperna jobbade, samvarade och hade det bra.

Torsdagen packades och städades det för fulla muggar innan hemresan startades. Rejäl blåst också denna dag. Bilden som pryder inlägger är tagen ur Lokala Världsbladets** bevakning av stormen och föreställer den avblåsta björken utanför Pastorsexpeditionen i Arjeplog.

Väl hemma i Älvsbyn ögnades den aktuella veckans insändarsidor i lokaltidningen igenom. Flera insändare berör det kyrkoval som nu nalkas och skulle kunna ställas in under den gemensamma rubriken uppblåst.
Men om det återkommer jag – kanske.*  Det var gräsligt kallt!!! Att vatten av den temperaturen inte bär fotgängare förvånar mig!
**  Alltså Piteå-Tidningen.

snabbnotis

Vill bara så här i all enkelhet meddela att blogg torkan beror på att jag har annat att göra än att skriva blogginlägg. Jag har faktiskt ett annat liv på sidan om tankar på kyrkoval eller böcker jag läser. Mitt andra liv betyder att jag jobbar och just nu är jag i Jäkkvik på kursvecka med två grupper från skolan. Kommer att skriva mer när jag kommer hem sent på torsdag eftermiddag.

Dock: Idag är det 9 september vilket är det datum min far dog 2005.


sem, ham och jafet

På sista tiden har mina inlägg varit långa som halva fjolvintern. Så blir det när man tänker djupa tankar om något ½viktigt. Dethär blir till skillnad från dessa ett kort inlägg om något väldigt viktigt – gudstjänsten i Älvsby kyrka denna söndag på Diakonins dag.

Gudstjänsten var på temat Medmänniskan och ansvariga för den var enligt annonseringen diakonipersonalen. Diakonen och de två diakoniassistenterna hade till sig själva knutit ytterligare en hoper människor – 14 stycken – som alla gav ett bidrag till helheten i läsningar, böner, sånger, dramatisering, kokeri osv. Det blev en bra, genomtänkt och inspirerande gudstjänst! Därefter lunch i församlingsgården. Gratis för den som ville, mot avgift av den som så önskade.

Men rubriker? Vad menas?

Jo: Romarbrevet kapitel 12 verserna 16-21 lästes tre gånger på olika språk. De tre läsarna är nu alla Älvsbybor men rötterna är olika: Irak, Eritrea och Sverige. Räknar man på bibliska är de alla ättlingar från någon av Noas tre söner Sem, Ham och Jafet. Hela mänskligheten blev alltså representerad i en gudstjänst med temat Medmänniskan - i lilla Älvsbyn. Det är djupt!


val å kval 2

I mitt förra inlägg, ädle Bloggläsius, behandlade jag egna funderingar kring huruvida jag själv som väljare skulle komma att delta i det stundande kyrkovalet eller inte. Efter en stunds filosoferande landade jag där jag brukar landa och kommer därför att lägga valsedlar i kuvert den 20 september. Några skäl att innan den dagen brevrösta eller förhandsrösta har jag inte utan jag väntar tills det gäller.

Då jag alltså planerar att rösta inställer sig detta långa inläggs huvudfråga:

vilka rösta på eller inte? - lokalt

Igår damp det i brevlådan ner, tillsammans med annan reklam, det första brevet från en av de tre nomineringsgrupper* som har ställt upp kandidater i det lokala och grundläggande valet. Att det brevet är viktigt är viktigt att säga eftersom det gäller församlingen och i Svenska kyrkan är det så, enligt regelverket Kyrkoordningen, att församlingen är den grundläggande nivån. Där händer det som för kyrkan och kristen tro är av avgörande vikt. Där förverkligas (eller inte) kyrkans syfte att föra människor till och vidare i kristen tro och gemenskap. För detta syfte är kyrkan sänd i världen och i lokalsamhället. Och i församlingen utför hon de grundläggande uppgifter som hör till denna mission: fira gudstjänst, undervisa och utöva diakoni.

Av denna anledning är valet till församling det viktiga valet – enligt min mening. Och det val som störst vikt bör läggas vid. Det var också av den anledningen jag själv ställde mig till förfogande att kunna väljas 2005 och 2001 samt innan dess en mandatperiod i början av 90-talet. Det är också därför jag aldrig tänkt tanken att kandidera på de mer perifera stifts- och riksnivåerna**.

Det var (c)enterpartiet i lokal valsamverkan med (k)rist(d)emokrater i Svenska kyrkan som damp ner i lådan. Kvar att vänta på är ett (s)ocialdemokratiskt utskick som jag vet skall komma och kanske också något från (v)änsterpartiet. Det är dessa tre nomineringsgruppers personer och tankar om den lokala församlingen jag har att ta ställning till om ett par veckor. De tre grupperna finns också med kandidater till de mer avsides liggande regionala och nationella organen. På de planen finns också många andra nomineringsgrupper men då dessa inte förmått organisera sig lokalt tilldrar de sig inte mitt primära intresse***.

(c)enterpartiets och (k)rist(d)emokraternas program kom alltså i lådan. (s)ocialdemokraternas har jag fått korn på tidigare och ser jag till vad de två valmanifesten innehåller spår jag en hård, ful och sträng valrörelse med rappa replikskiften och verbal pajkastning. Någon annan gång!!
De två stora lokala grupperna går också denna gång till val på ungefär samma program. De har samma program som de gick till val på för fyra och åtta år sedan och som de inte tagit många initiativ till att genomföra och egentligen är det lika skojigt, upphetsande och spännande som att titta på när folk håller på att sluta röka. Om man ser till programmen alltså.

Fast man kan kryssa!! Välja person – typ!!
kanske någon tänker.

Det är onekligen ett sant och intressant inslag i kyrkovalet. Valdeltagandet är ju så lågt att kryssandet kan spela roll för hur rangordningen blir på listorna och således vilka från de olika grupperna som kommer in i fullmäktige. Dock är inte kryssen bindande – bara vägledande – när det gäller vilka av dem som kommit in i fullmäktige som skall representera en nomineringsgrupp i kyrkorådet – alltså styrelsen – eller olika utskott. Då råder i princip allmänhetens fria åkning bland de invalda.

År 2001 röstade 1161 av 6692 (17%) av de röstberättigade. 2005 avgavs 916 av 6524 giltiga röster (14%). I år finns 6272 personer i röstlängden. Dessa kan förutom att välja valsedel kryssa bland de sedan tidigare år välbekanta (och ännu äldre) kandidaterna. Ungdomligheten – här menar jag under 60 år – lyser nästan genomgående med sin frånvaro och minst lyser den på borgarlistan. Vad gäller aktiv kyrklig förankring – alltså att de som vill väljas firar gudstjänst också när de inte går kyrkvärd eller det är något representativt på gång – är (c)+(kd) hyfsat men inte genomgående bra förankrade. Vad gäller (s)listan återfinner jag med något undantag inga bland de människor jag förväntar mig kan vara i kyrkan när jag går dit****.

Det är mitt lokala val-å-kval-läge. Kommer alltså att lusläsa de intetsägande programmen och sedan med pennan i hand eventuellt söka bidra till omrankning på den lista jag till sist väljer. Eller så blir det blank röst. Den 20:e vet jag.


*  Annorstädes alltid, men i kyrkan vanvördligen, kallade partier.
**  Intressant tycker jag det är att många så kallade kyrkopolitiska krafter uppfattar de regionala och nationella planen som högre nivåer. Jag menar att detta innebär att man låter sig färgas av denna tidsålders väsende om man får låna en Paulusformulering. I världens politik med dess diktan och traktan är det ju så att Riksdagsvalet har den helt överskuggande betydelsen och val till Landsting och Kommun ges jämförelsevis liten uppmärksamhet. I kyrkan är det dock – eller skall åtminstone vara – tvärtom med församlingen som den avgörande nivån och de andra planen som periferi.
***  I det mer sekundära stiftsfullmäktigevalet kandiderar förutom de nämnda tre grupperna också Frimodig kyrka, Folkpartister i Svenska kyrkan, Miljöpartister i Svenska kyrkan, Moderata Samlingspartiet, Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, Sverigedemokraterna, Vänstern i Svenska Kyrkan och Samernas väl i Luleå stift. I valet till kyrkomötet på det avlägsna nationella planet har jag att välja på samma nomineringsgrupper som vad gäller stiftet minus Samernas väl.
****  Inför nomineringsarbetet i våras uppmanade (s)partiets länsdistriktet arbetarkommunerna att för att få mer engagerade representanter till sina listor rekrytera personer som var kyrkligt aktiva även om de inte var partiaktiva. Älvsbysossarna har inte gått på partidistriktets linje.

val å kval 1

En ensam folkstorm efterlyste i sin kommentar till förra inlägget en utveckling av mina funderingar kring rösteriet i det kommande kyrkovalet. På denna enmänna begäran* kommer därför nu en del funderingar. Rubriken blir: 

rösta eller inte? – som jag ser det

Att jag tidigare i något inlägg uttryckt tanken på att rent personligen bojkotta valet kommer av att jag läser böcker som får mig på de allra mest avvikande tankar. Så läste jag härförleden om då Israel slutade nöja sig med att hålla östra Jerusalem ockuperat för att i stället ensidigt annektera området. Detta var folkrättslig regelvidrigt och därför har inget land, inte ens USA, valt att placera sin ambassad där. En så kallad ”kristen ambassad” finns där men sionistiska kristna har ju aldrig begripit nämnvärt av vad internationella lagar och folkrättsliga regler innebär.

Nåväl – vidare i tanken. När Israel så gjorde – alltså anslöt östra delen av staden till den västra – gavs alla som bodde där möjlighet att delta i kommunalvalet** för att gemensamt – både judar i väst samt palestinier och illegala bosättare i öst – skulle kunna delta i en demokratisk process för att utveckla både de delar som tidigare tillhört Israel och det som nyligen blivit annekterat.

Palestinierna bojkottade och bojkottar kommunalvalen i Jerusalem. Med den åtgärden lämnar de ett vakuum vad gäller inflytande och givetvis fylls det tomrummet av erövrarmakten och palestinierna förlorar själva på sitt handlande då deras intressen inte blir bevakade i kommunfullmäktige. Utbyggnaden av skolor, vårdcentraler och annan infrastruktur i de arabiska delarna kommer därför efter utvecklingen jämfört med de västra delarna. Men ändå bojkottar de valen då de menar att om man deltar i ockupations- alias annekteringsmaktens demokrati accepterar man ju egentligen ockupationen alias annekteringen – typ.

Det resonemanget gnagde sig fast i min hjärna. Jag, liksom många andra, upplever att de etablerade sekulära politiska partierna under namn av nomineringsgrupper de facto ockuperat Svenska kyrkans beslutsstrukturer. Av främst (s)ocialdemokratisk och (c)enterpartistisk retorik de senaste åren blir det mer och mer frågan om en ren annektering – trots att kyrkan är skild från staten.

För mig blev detta till en tankeparallell och jag funderade allvarligt på att alldeles i min ensamhet bojkotta valet. Inte skolka ,vilket är något passivt, utan den aktiva åtgärden bojkott***. Och sedan tänkte jag ägna mig åt min alldeles egna intifada av den första palestinska intifadans**** art - passivt motstånd. Alltså att när kyrkomöte, centralstyrelse, stiftsfullmäktige, stiftets styrelse, lokalt kyrkofullmäktige och kyrkorådet tar beslut jag inte gillar skall jag bara lungt och stillsamt skita i det hela förutom att ägna mig åt en del verbal stenkastning.

Så gick ett av mina resonemang.

Mitt andra tankespår var det vanliga att det system vi har i kyrkan faktiskt, med sina brister, i princip inte behöver vara felaktigt. Systemet ger dem som valt att tillhöra kyrkan och snällt betalar sin kyrkoavgift en möjlighet att påverka. Att det går fel beror så sett inte på dem som i form av nomineringsgrupper går in för att utöva inflytande och ta ansvar utan snarare på alla dem som väljer att inte ställa tid och sig själva till förfogande.

Så min slutsats blir att jag kommer att delta i valet. Till mina tankar kring vilka valsedlar jag funderar på att stoppa i kuverten och vilka jag inte avser använda återkommer jag i senare inlägg – kanske.*  Enmän begäran
är en miniatyr av det vanligare uttrycket allmän begäran.
**  Jag vet inte de israeliska beteckningarna. De svenska fungerar för att förstå vad det gällde.
***  Att skillnaden mellan valskolk och valbojkott i praktiken inte märks är en annan sak. En tockendära enskild bojkott blir ju en fis i rymden och lukten av den skulle inte märkas. Till effekten blir fisen meningslös i det stora men för den fisnödige är det viktigt och ibland glädjande att få fisa – om den med bilden illustrerade metaforen tillåts.
****  Under den första intifadan 1987-1993 var motståndet passivt och yttrade sig i strejker, demonstrationer och stenkastning mot ockupationsmaktens trupper på ockuperad mark. I vad som brukar kallas den andra intifadan som startade år 2000 ökade också palestinierna sin våldsanvändning med till exempel självmordsbombandet av civila mål som ett förkastligt inslag. Mer om detta kan läsas till exempel här.

sommar blitt höst

Det börjar småhösta lite nu. Några frostnätter att tala om har vi ännu inte inhöstat men ändå kommer den mörkare årstiden krypande. Här och var börjar allt löven gulna litegrand och snart är det jul. 

Va!! Jul?? Nää!! Nu överdriver du väl??!!
 

Jo! – det är klart. Lite skarvar jag men backar jag från överdrifterna kan väl ändå sägas att sommaren tagit slut i och med att tideräkningen växlat över i september har bloggerivillkoren radikalt förändrats.

Sommaren med det påprackade sommarlovet innebar en viss grad av sysslolöshet eftersom jag inte är av den sorten att jag får ett totalt psykbryt om jag inte målar om huset, spikar en veranda eller byter tak på garaget. I stället är jag en ganska passiv gestalt – vissa skulle nog kalla mig lat – som föredrar att ägna tiden åt att läsa, fundera och kanske skriva. Inte minst bloggandet ger ju tillfällen till skriverier vilket innebar att 22 inlägg författades under augusti trots att månaden stod för både massmedial nyhetstorka och lågtempo vad gäller händelser.

Nu har jobbet börjat! Dessutom verkar det medialt börja hända mer saker och som lök på laxen förefaller man inför kyrkovalet den 20:e denna månad börja positionera sig, rentav propagera. Allt detta har avsevärt höjt intryckstemperaturen och stegrat impulsfrekvensen.
Att då bloggografera om detta ökade händelseflöde går ju inte alls! Skulle så göras skulle det innebära att jag hela min tillvaron skulle sitta krumböjd över tangentbordet för att leverera texter som ändå bara ett fåtal entusiaster skulle orka läsa. Då bloggandet dessutom huvudsakligen är en fritidssyssla har ju tiden för dylika utsvävningar krympt markant.

Sedan jag skrev sist om Karlstads stifts Kalle-Anka-annonsering har det dock flutit upp flera saker att skriva om. Listan skulle kunna vara denna:

  1. Delge läsaren min insikt att Karlstads annonsering egentligen är jättelistig men att jag undrar om listigheten var avsedd eller bara en oplanerad effekt.
  2. Precisera att jag nog ändå kommer att rösta i kyrkovalet samt vittna om hur jag tänker kring detta vad gäller valets tre nivåer lokalt, regionalt och nationellt.
  3. Konstatera och kommentera att Lokala Världsbladet kvicknat till vad gäller sagda val och berört saken i gårdagens ledare och med flera småartiklar om valen i Piteåförsamlingarna på heluppslag i dagens exemplar.
  4. Beröra att röstkorten kommit samt att de lokala nomineringsgruppernas ”program” finns att beläsa i församlingens kyrkoblad – dock inte på webbsidan – samt givetvis orda en massa kring vad som i sammanhanget lovas och eftersträvas.
  5. Frustrera en del kring den massmediala fokuseringen på den så kallade svininfluensan och den tilltagande hysterin som gör rädslan till ett värre problem än faran. Förstora till 100% den pdf-fil denna länk leder till.
  6. Redovisa hur den nya terminen gått igång med Volontärlinje, Svenska kyrkans grundkurs och andra undervisningsgrupper att arbeta tillsammans med.
  7. Rapportera från den sistlidna helgens kurs i Skellefteå där knappt 20 personer med information och samtal förberedde oss inför den kommande resan till Betlehem och Jerusalem.
  8. Kommentera I skuggan av ockupationen - palestinsk kamp för nationella rättigheter. Det är en mycket intressant bok som berör både fakta på marken och teologiska reflexioner kring situationen i Palestina/Israel. Boken innehåller en samling av varandra oberoende kapitel skrivna av olika författare med Göran Gunner som redaktör för hela volymen.
  9. Kort nämna att kamraten Johnny Lestander återupptagit sitt bloggande och numera ånyo har en länk här till höger.
  10. Kritisera och fördöma svenska asylpolitik sådan den fortfarande tar sig uttryck med vanvettiga och inhumana avvisningsbeslut av människor som går en näst intill säker död till mötes. Om detta kan dock av skyddsskäl och annat inte nämnas i detalj – tyvärr.

Så vad göra kring detta?
Som nyss snabbnämna episoder och händelser i grupper om tio?
Eller tankefördjupa mig i något och därigenom lämna det mesta helt därhän?

Ni ser vad jag gjorde.


RSS 2.0