predikaren 12:12

Den 30:e september skrev jag om en bok jag höll på att läsa.
Den 9:e augusti skrev jag om ett annat läsprojekt.

Eftersom ingen läsare av min blogg har undrat hur det går väljer jag nu att alldeles självmant rapportera om saker från läs-fronten, böcker jag konsumerat, uppsatser jag ögnat igenom och en del annat främst de sista två månaderna.

Boken omskriven i slutet av september läste jag ut igår kväll.
Senare på kvällen återupptog jag läseriet nämnt i början av augusti.

Har då läsande legat nere??

Att döma av boktravar i sovrummet, på ett skrivbord hemma och ett på jobbet samt på toaletten  (i bostaden) har läsaktivitet inte saknats - snarare tvärtom. Det är nämligen så att jag på ett fullständigt planlöst sätt utan struktur låter mig själv ha hur många halvlästa böcker som helst på gång och utan någon enda tveksamhet kan låta böcker ligga för att lässuget ge mig i kast med något annat som verkar intressant. I många fall återvänder jag till det halvlästa sedan något annat rentav blivit helläst men alltsammans leder till att för en del böcker är tiden mellan förord och slutpunkt ganska lång. Givetvis skall det erkännas att i många fall når jag inte heller slutpunkten.

Ingemar Öbergs bok Bibelsyn och Bibeltolkning hos Martin Luther avslutades alltså igår. Den var bra fast något mångordigt upprepande vilket jag skrev redan i september. Bra dock att genom den påminna sig om vad som är centrum i all teologi, allt kyrkligt och allt mänskligt: Befrielsen från Gud, genom Jesus, som en gåva, att omfatta.

Raymond E Browns kommentar till Johannesevangeliet är en lång-
körare. Igår lämnade kommentarerna till kapitel 9 i Johannes evangelium
många intressanta tankar om hur det avsnittet faktiskt handlar om, och främst
av fornkyrkan uppfattades handla om, det kristna dopet.

Volym 1 av Östersjöländernas historia av David Kirby läste jag ett varv till som hastigast just hemkommen från Prag. Prag och Böhmen är väl inte riktigt att hänföra till Östersjöområdet men associationen kan ändå göras då di svenske under trettioåriga kriget promenerade omkring i området och befriade befolkningen från vad man ansåg vara onödiga tillhörigheter som boskap, bostäder, spannmål, konstskatter, annat värdefullt samt liv och lem.
Bokverket är intressant eftersom det är skrivet av en engelsman som utifrån betraktar det område och den historia vi svenska alltid i skolor och annat fått betraktat för oss inifrån och därigenom - givetvis - fått en ganska skev och ofullständig bild av. Volym 1 behandlar epoken 1492-1772, vol 2 fortsätter fram till 1993.

Centraleuropas historia av Kristian Gerner - också läst i efterPraginspiration - ligger för närvarande på toaletten. Den är inte av så berättande art utan mer analyserande på så sätt att den ganska mycket tar upp historikerns situation och kultur som en faktor som radikalt påverkar historikerns bild av den historia han/hon betraktar. Inte helt lättsmält men oerhört tänkvärt, inte minst kapitlet då man beskriver hur historiker beskrivit - eller snarare inte beskrivit - judarnas historia i centrala europa.
Baksidestexten lyder:
Individerna i Centraleuropa (också vi i nordeuropa - min anm) är fostrade av en mytologisk-nationalistisk historieskrivning. De olika berättelserna är präglade av vän- och fiendebilder, historiska spekulationer och nostalgi, vilket utnyttjas i politiken, men också återkommer i konst, litteratur, teater och film.
Centarleuropas historia ger ett översiktligt perspektiv på Europas mitt, från kristnandet för tusen år sedan till dagens EU-anpassning. Med tonvikt på det gemensamma analyserar författaren politik, ekonomi och ideologi för detta område som sträcker sig från Schlesien till Transylvanien, från Ljubliana till Vilnius.

Rekommenderas!!!
 
Uppsatser - alltså det som kamrater under och efter magisterstudierna petat ihop - har också legat skräpande överallt. De uppvisar ingen enhetlig bild annat än att de i all sin spretihet vad gäller ämnen väcker nyfikenhet på både det ena och det andra. Mer detaljerat kommer kanske senare...

alltings slut och slutet mot början

Det var väl en kryptisk rubrik så säg? Jag är riktigt stolt faktiskt.

Allting tar alltid slut - det är först ledet av betraktelsen denna onsdagskväll.

Förr i världen - fram till i sommar någon gång - brukade onsdagskvällarnas bloggande innehålla någon kommentar om att jag om ett antal minuter ämnade betitta ett avsnitt av serien LOST. Nu har den serien varit förlorad sedan juni månad. Jag har valt att inte haka på kryptiska LOST-liknande historier som Heroes eller Eureka utan hellre härda ut i väntan på att nästa omgång skall börja gissningsvis en bit in på 2008. Repriserna av gamla avsnitt på sen kvällstid i någon kanal har jag också lämnat därhän.

Den kompensation jag unnat mig så många vardagskvällar jag haft tillfälle till det är av ganska banalt slag. Under parollen En dålig science fiktion är bättre än ingen science fiktion har jag slappat framför TVn gluttandes på serien Stargate SG-1. Det är ingen jättehöjdare men som sagt: En dålig science fiktion....

I kväll var det  tionde säsongens sista avsnitt så det är också över - suck.

Slutet som början - blir andra ledet.

Jag fick ett SMS igår och väljer att lägga ut den texten på bloggen - att meditera över:

Vad tror du om att leva livet baklänges?
Man skulle starta med att dö och få det överstökat.
Sedan vaknar man upp på ett ålderdomshem och får det bätte och bättre för var dag.
Man blir så småningom för pigg för att få vara där och man njuter av sin pension.
På sin första arbetsdag får man en guldklocka och sedan arbetar man i 40 år tills man är ung nog att dra sig tillbaka från arbetsmarknaden.
Man dricker och festar och förbereder sig på att ta det lungt.
Sedan är man i grundskolan, blir ett barn, leker, har inga förpliktelser tills man blir en baby.
De sista nio månaderna tillbringar man flytande runt i ett fint lyckorus där det finns centralvärme, full roomservice mm och till sist försvinner man från denna värld i en enda stor orgasm...

madammens återkomst och en ny tidsålder

Om några timmar skal jag ratta fordonet nedmot residensstaden för att å dess flygplats hämta min medelst aeroplan dittransporterade madam. Hon har i sitt arbete varit på kurs i kungliga huvudkommunen men förlängt sin vistelse i slask- och blask-riket några dagar besökandes sin moder. Nu är det dags för hennes återkomst - lördagen före Domsöndagen. Det innebär dock inte någon ny tidsålder.

Ändå har en ny tidsålder kanske börjat sistlidna veckan.

Under veckans gång har den elevgrupp på skolan som under höstterminen mest sysselsätter mig varit på retreat utan mig. Jag har således befunnit mig på jobbet men utan de direkta vanliga operativa veckodagsarbetsuppgifterna - alltså lektioner från morgonen fram till ½4 på eftermiddagen med förberedelser, efterarbete, samtal osv. Givetvis har jag inte alla lektionerna i gruppen men många. Till detta kommer ofta också andra kurser, icke sällan på kvälls- eller helgtid. Det normala blir att jag traskar hem mellan ½5 och 5, kanske någon timme tidigare på fredagar, men behöver då inte ägna alltför mycket av min tid hemma till lektionsförberedelser och annat.

Men nu var det alltså en näst intill elevfri vecka - som kunde ägnas åt framtidsfrågor.

Framtiden - jag skriver fortfarande inte om en ny tidsålder - innebär bland annat att jag + en arbetskamrat skall genomföra en helt ny outprovad kurs i Kalix-Haparanda-området under vårterminen. Det innebär att vi skall vara där två dagar i veckan i sju veckor och andra dagar finnas med i samtal och studier via nätet. Tre helveckor skall den utbildningen vara på skolan. Sådant - heter Svenska kyrkans grundkurs i Östra Norrbotten VT-08 och hittas om man klickar på länken arbetet till höger - skall givetvis planeras och då kommer fyra elevfria dagar väl till pass.

Dessutom beslöt kollegiet på måndagen att den Bibelskola Polar som ges vid Älvsby folkhögskola - se samma länk - skall, trots att den idag är liten men naggande god samt utfrån att det finns signaler att fler vill ansluta, få fortsätta under våren. Utmärkande för den kursen är att den inte skall vara för sig själv utan i hög grad vara integrerad med andra grupper, ämnen osv på skolan. Detta skapar en planeringsmateria som inte är helt enkel - om man nu beskriver det på ett norrbottniskt baklängessätt. Fyra elevfria dagar kommer alltså väl till pass.

Och så finns det annat som sker: samtal som förs, bekymrade medmänniskor, sjuka osv och detta fyller väl veckans dagar från ½8 till ½5 ungefär. Men det innebär ingen ny tidsålder. Så är det ju alltid.

I planeringspusslande av den typen att massor med olika trådar skall hållas i luften har jag tidigare tänkt och arbetat och skapat scheman med tabeller i Word som redskap. Att en ordets förkunnare föredrar Word är ju också ganska naturligt. För ro skull provade jag ändå om det skulle bli lättare att knyta ihop alla lösa bollar och bli användarvänligare om jag i stället arbetade i Excel - ett program jag ivrigt, nitiskt och uthållit sökt göra motstånd mot varhelst jag anmodas bruka det. Excel är ett program jag uppfattar mest används för budgetar, faktureringar, offerter och andra vederstyggligheter och jag har tänkt att bästa sättet att inte byråkratiseras eller förledas till att sätta Mammon i fokus är att bojkotta själva programvaran. Att detta sedan påminner om det persika inperiets storkonungars fasoner att hygga huvudet av budbärare som kom med dåliga nyheter inser jag fullt och väl. Att det också liknar det inte speciellt smarta tilltaget att i åsiksmotsättningar blanda ihop sak och person fattar jag också. Vara hur det vara vill med sådant: Jag har alltid flitigt, konsekvent och noggrant undvikit Excel!! .

Nu provade jag - och blev nästan positiv...
En ny tidsålder??
Vem vet.

PS: Det finns talesättssammanblandningar - jag älskar långa sammansatta ord - i inlägget. Två av dessa är medvetna presenter till en kollega, resten är oavsiktliga. DS.

PPS: Jag tänker inte skriva ett långt inlägg om att för några började en ny tidsålder för ett år sedan när kamraten och vänner Inger Aasa-Marklund och hennes dotter omkom i Egypten. Jag hänvisar tillet jag skrev för ett år sedan samt i samband med begravningen en bit in på det nya året. Jag står för allt jag skrev då och tänker på de berörda denna årsdag. DDS.

en norrbottning talar

Tippar den så hade det inte blivit så roligt.

Dessa ord kan man läsa i Norrbottens-Kurirens reportage om den buss-timmerbilsolycka jag skrev om i det förra inlägget. Det var räddningsledaren,  en annan än han på bilden, för mig bekant som en inte alltför talträngd norrbottning - som stod för konstaterandet: Tippar den - alltså bussen - så hade det inte blivit så roligt.

Detta karga sätt att utrycka sig brukar anses typiskt för oss i norra delarna av landet.
Det var ingen ful bil avslöjar att man är imponerad av ett vrålåk.
Det blev inte så dåligt med hjortron sägs när frysen är full.

Kanske är detta sätt att tala inte bara norrbottniskt utan rentav helsvenskt.
Men inte är vi i norr sämst på det i alla fall...

Förresten - Kuriren-artikeln hittas på
http://www.kuriren.nu/nyheter/artikel.aspx?articleid=2567160

I den regionala Nordnyttsändningen talade också norrbottningen ort och sakligt:
http://svt.se/svt/road/Classic/shared/mediacenter/index.jsp?&d=37722&lid=20071120&lpos=SVT2_0000_videolink&from=tabla

vår beredskap är god ?????Vår beredskap är god
lär Per-Albin Hansson ha sagt när andra värlskriget bröt ut och landet mobiliserade.
Han lär då ha ljugit som en häst travar och att det verkliga förhållandet var det motsatta. Men vi kom totalt sett undan kriget med blotta förskräckelsen.

Idag kom vi också undan med blotta förskräckelsen.
Strax efter ½2 på eftermiddagen fick arbetskamrater via bekanta redan på att det strax utanför Älvsbyn skett en kollision mellan en timmerbil och en buss. Den sortens trafikolycka är något av ett värsta-scenario men lyckligtvis fick just denna olycka inte alls den katastrofala omfattning som den skulle kunna fått - se Piteå-tidnings-länken nedan.

Stämningen på arbetsplatsen blev dock lite speciell. Folkhögskolan har nämnligen vid ett flertal tillfällen, i samarbete med andra aktörer, genomfört krishanteringsutbildningar för lärare och annat skolfolk i Piteå. Många medarbetare har varit involverade i detta och därmed blivit i någon mening känslomässigt ½-övade vad gäller olyckor av detta slag. Vill bloggens läsare förkovra sig mer i krishanteringsutbildningen rekommenderar jag dels inlägget om utbildningsdag på radion från den 19/9 2006 (med länk till radioreportage) samt rubriken "När det hemska händer" på folkhögskolelänken längst ner.

Vad gäller beredskapen för kris och större olyckor i kommunen funderar jag då och då lite grand. När jag för drygt tio år sedan började på folkhögskolan kom jag via den att ingå i ortens POSOM-grupp. POSOM betyder Psykiskt Och Socialt OMhändertagande och en POSOM-grupp är tänkt skall kunna aktiveras när vanliga resurser vad gäller räddningstjänst, omhändertagande osv inte bedöms räcka till. Vi ett par tillfäller övades POSOM-gruppen och vid nått av de tillfällena handlade övningen faktiskt om en bussolycka.

Min upplevelse blev dock att detta rann ut i sanden - orsaken vet jag ej - och när tsunamin drabbade Phuket för snart tre år sedan var POSOM-organisationen klart i oordning. Listan över vilka personer som skulle kallas samman var inaktuell. Den som stod som samman-kallande hade flyttat från orten mer än ett år tidigare. Jag kom att tillfrågas om jag under ett par tre veckor kunde vara tillförordnad sammankallande om folk skulle måsta dras samman och jag ställde upp på detta. Nu klarade sig Älvsby kommun med blotta förskräckelsen undan tsunamin på så vis att inga ortsbor eller före detta ortsbor fanns bland de omkomna och de rester av POSOM-gruppen som fanns tillgängliga behövde aldrig sammankallas. För fullständighetens skull skall sägas att det dock kom att finnas sörjande Älvsbybor som förlorat släktingar bosatta på annat håll.

Inemot ½-året senare kom jag att fråga socialchefen vem som då var sammankallande och hur krisorganisationen mot bakgrund av tsunami-erfarenheterna såg ut. Jag blev då tillfrågad om jag ville utses till spindel i POSOM-grupps-nätet vilket jag avböjde då jag menar att funktionen måste skötas av folk i en organisation med ständig bemanning - kommun, räddningstjänst, vårdcentral eller församling.

Nu ligger ansvaret att aktivera krisberedskap typ POSOM hos kommunens Individ- och Familjeomsorg och där gissar jag att man nog har tänkt igenom och kanske övat en del stabsfuntioner. Dock vet jag inte om det finns en mer vid POSOM-beredskap bestående av fler än människor knutna till kommunledningen och om den är övad. Det kan finnas något sådant men jag tror faktiskt inte det. Jag är faktiskt egentligen ganska så övertygad att vår beredskap inte alls är så värst god - och att vi apropå bussolyckan än en gång kommit undan med blotta förskräckelsen.

http://www.pitea-tidningen.se/artikel.aspx?artid=84397&cat=13&pageIndex=0&arkiv=False
http://www.alvsbyfolkhogskola.nu/kortakursindex.htm

skellefteå-resa - fortsättningen

Idag - måndag - är det igår - söndag - som jag skrev en del om vad jag gjorde den dag som igår - söndag - var igår - alltså lördag. Tycker någon att detta verkar rörigt är det bara att läsa om dethela tills dess man fattar hur det är tänkt. Utifrån en enstaka människosjäls begäran igår - söndag - skriver jag nu idag  - alltså måndag - en fortsättning på inlägget skellefteå-resa om vad jag där pratade om den dag som igår var igår. Utifrån Marias lovsång i Lukasevangeliet skrev jag i slutet av inlägget:


Dessutom kan man konstatera att Bibelns böners prioriteringslista ofta är en annan än den vi har. Vi sätter i våra böner gärna oss själva i centrum, därefter böneämnet och sist Gud men Bibelns böner visar på den omvända prioriteringen: Först Gud, sedan böneämnet och sist bedjaren! Detta kan vara värt att tänka på. Eller...


Efter det funderandet var det dags för en del reflexioner kring poesi/lyrik i allmänhet och biblisk sådan i synnerhet.


Till att börja med verkar det vara så att människans natur är att sjunga, dansa och poeta. Alla folk har gjort det så långt historiskt källmaterial och antropologisk forskning visar. Prosa förefaller vara ett yngre och sekundärt sätt att berätta och uttrycka sig - för att inte tala om vetenskapliga rapporter och utredningar*.


När saker uttrycks poetiskt drar det hos en människa ihop hennes  tankar, känslor, intellekt, vilja, lust till rytm och rörelse osv. När man poesiar tillsammans - sjunger eller läser det någon annan diktat - stärks gemenskapen genom att någons tankar, känslor och situationer får vara ord för flera andra som är i eller förväntas komma i eller bör försättas i liknande situationer som upphovspersonens. Detta var nu inte helt orörigt uttryckt men jag gissar att om läsaren funderar på hur en sång fungerar så ger det en aning om vad jag menar.


Bibelns poesi
är inte lika mycket rim och rytm som vår och det lilla som finns av den sorten går ändå förlorad i översättningen till svenska. Parallellismen är i stället ett dominerande poetiskt stildrag - alltså att man säger samma sak två, ibland tre, gången men med olika ord. Du är det skönaste i världen, Du är det vackraste som finns är ett (modernt) exempel.


Bibelpoesi finns liteöverallt i de historiska böckerna som dock mest är på prosa.

Bibelpoesi finns mycketöverallt hos profeterna och i vishetslitteraturen.

Bibelpoesi har egna böcker till exempel Höga Visan och Klagivisorna.

Bibelpoesi är först och främst Psaltaren.


Psaltaren är sammansatt av sånger och böner av olika åldrar och ursprung**.
Det finns psalmer som är

 • "hedniska" till ursprunget, adopterade från grannfolken, en del mycket gamla
 • skrivna av kungaprofeten David, dock inte alla som är tillskrivna David - ca 1000 f kr
 • tempelpoesi knuten till templet Salomo byggde och offerkulten där - 900-500tal f Kr
 • "flyktingpsalmer" från Nordriket - 900-700tal f kr
 • författade under fångenskapen i Babylonien - 500-400ta f Kr
 • från det återuppbygda templets tid 400-200tal f Kr

Psaltaren lades samman för att fungera i templet med dess böner (sju gånger per dag) offer- och högtidsfirande, i synagogorna som var folkväckelsens bönhus in emot Jesu tid samt i hemmen för den dagliga andakten där. På Jesu tid lärde sig judiska pojkar psaltaren utantill i 12-års-åldern. Givetvis tjuvlyssnade pojkarnas systrar när psalmerna traglades och detta innebar att till exempel Petrus och hans svärmor - likt de flesta av hans samtida - hade ett eget exemplar av psalmboken inuti huvudet.

Sett så är Psaltaren den bön- och psalmbok Jesus använde. Om huvudet - alltså Jesus - bad Psaltaren är det väl rimligt att också kroppen - de som genom dopet förts samman med Jesus - gör samma sak.

Sist tog jag upp att man också kan prata om olika typer av psalmer i Psaltaren men att det inte finns ett vattentätt sätt an indela dem i grupper utan flera. Ändå är det vettigt att tala om Lovpsalmer, Kunga- eller Messiaspsalmer, Förtröstanspsalmer, Botpsalmer och inte minst Klagopsalmer. Just denna sista kategori är lika viktig som idag oanvänd. Var tredje Psaltarpsalm innebär att poeten klagar, kvider och uttrycker livets mörka sidor, till och med sitt eget hat, inför Gud***. Får man göra så? Uppenbarligen.

När man ber Psaltaren kanske inte orden stämmer för en själv alla gånger. Tänker man efter finns det nog andra människor orden mer stämmer för och då kan man ju bruka psalmen genom att så att säga be deras bön. Dessutom kan man kring olika psalmer fundera över vid vilka tillfällen i Jesu eller andra Bibelmänniskors liv de kan ha passat in - typ.

Om detta var en bra kursdag må andra ha sin mening.
Att förbereda, genomföra och här relatera något av den har sorterat mina tankar - alltid något.* Historiskt källmaterial typ sumeriska kilskriftstavlor visar också att kassabokföring är ett Ur-åldrigt sätt att på ett ofantligt mindre fantasieggande sätt dokumentera verkligheten.
** Här och i mycket av det andra bygger jag på den mycket innehållsrika boken The Psalms through three thousand years : prayerbook of a cloud of witnesses  av William L. Holladay 1993. Rekommenderas!!
*** Några Klagopsalmer är 5, 6, 10, 22 (som Jesus bad på korset), 31, 35, 51 (samtidigt en Botpsalm) och 139 (i slutet - observera stämningskasten)

vintervackert

Vad det verkar verkar det som om vintern verkligen kommit .
Ändå frestas man säga peppar-peppar och ta i trä utifrån hur det var likadant förra året då vinern kom i november men smalt ned till vattenhal blåis under december och nätt och jämt återfick vitfärgen till jul.

Igår morse var det närmare 20 minus men framåt kvällen steg temperaturen under ett påtagligt snöfall. Nyss angav den digitala utomhustermometern minus 5,9 där jag egentligen tycker att decimalerna är skitlarviga men hör numera de ju till i alla temperatursammanhang från febermätning till vinterindikering. Förresten är det just nu (kl 14.34) minus 6,2 så det verkar falla.

Resultatet av kylan och snön visas i bilden invid tagen från den egna balkongen.

skellefteå-resa

Idag - alltså lördagen den 17/11 -har jag varit i Skellefteå på ett jobb.

Jobbet var att medverka vid Bibelskola inom ramen för den verksamhet som bedrivs i Anderstorpsdistriktet av Skelefteå landsförsamling. Den Bibelskola man har där träffas ungefär en lördag i kvartalet till studium av något ämne och idag var Poetisk litteratur i Gamla testamentet på tapeten.

Den i tidigare år gode studiekamraten, idag distriksprästen på platsen, hälsade mig välkommen att medverka på ett sådant sätt att alla nog fick den galna bilden av att jag skulle vara lärd som själva hin onde. För första gången introdicerades jag nämligen som som TM, alltså teologie magister - något jag i och för sig genom studier de gågna åren blivit - men att bibringa de stackars närvarande - av vilka ett antal var kusiner till mig eller min far eller tremenning till mig - uppfattningen att det skulle vara något speciellt märkvärdigt är ju att gå till överdrift.

Nåväl: ämnet var Poetiska böcker i Gamal testamentet.
Det är i och för sig är ganska - till och med mycket - intressant men mina kunskaper i ämnet är inte speciellt märkvärdiga. Dock var jag inlånad för att stimulera de närvarande till att närma sig det materialet lite mer än tidigare.

Vad kom då dagen att innehålla??
Till en början vistades vi inte alls i Gamla testamentet.

Förstafunderingen gällde i stället ett avsnitt i Bibelns yngre del - närmare bestämt Nya testamentet och där Evangelium enligt Lukas kapitel 1 verserna 46-53. De verserna torde vara världshistoriens näst näst mest bedda bön och brukar kallas Magnificat - Marias lovsång. Den mest och den näst mest bedda bönen genom historien torde vara bönen Vår Fader och/eller VälsignelsenMarias bön kommer nog in först som nummer tre och då vanligtvis som en del av kyrkans tidiga dagliga aftonbön - alltså Vespern - som beds ungefär vid 18-tiden varje kväll världen öven.

Marias bön - alltså Lukas 1:46-53 - påminner om böner/sånger vi möter i Gamla testamentet där Hannas bön i Första Samuelsbokens andra kapitel är den bön/sång som är mest snarlik. 

Hur uppfattar då bedajeren Gud? var första frågeställningen itifrån Lukasavsnittet.
Svaret blev givetvis det texten - läsaren uppmanas härmed att i sin Bibel kolla själv - berättar om hur Gud är men framför allt  om vad Gud görVad Gud gör - störtar härskare, upphöjer ringa osv - är viktigare för Bibelns människor är filosofiska betraktelser kring hur Gud är
Dessutom kan man konstatera att Bibelns böners prioriteringslista ofta är en annan än den vi har. Vi sätter i våra böner gärna oss själva i centrum, därefter böneämnet och sist Gud men Bibelns böner visar på den omvända prioriteringen: Först Gud, sedan böneämnet och sist bedjaren! Detta kan vara värt att tänka på. Eller...

jag skriver fortsättningen av kursdagen i morgon eller någon annan dag om önskemål finnes.....

soppteater

Jag och min pessimist! - en föreställning med humör
Så var namnet på ett mycket lyckat evenemang på folkhögskolan denna fredagkväll. Jag rekommenderar verkligen alla som har möjlighet att gå och se den en-kvinne-föreställning som Charlotte Lindmark från teater Schratch ger. Att det hela började med en enkel soppmiddag var ju också mycket gott och trevigt.
http://www.scratch.bd.se/Notiser/Turneplan.htm

kontot dåligt bedövat

Nu under ett par dagar har det verkligen gått pengar.
Jag vet bara inte ännu exakt hur mycket...

Den 20 år gamla bilen - Metusalem kallad då registreringsnumret är 969 - har varit på sevice för att få sitt underhåll och förberedas för besiktning.
Kostnad ännu okänd men fylls i senare)

Den betydligt äldre bloggaren själv har varit hos tandläkaren för årsbesiktning och därtill under 20 minuter under lokalbedövning av höger underkäke med näraliggande läpp utstå smärre reparationer utförda av smågnolande tandläkare.
Kostnad ca 1500 kronor - tacka katten att han gnolar.


Yngste sonen, madammen och jag själv skall i kväll utbildas för att vi vuxna som övningskörningslotsat tre barn till körkort nu inför den fjärde arvingen skall kunna betros att kunna utöva handledning vad gäller motorfordons framdrivande å allmän väg.
Kostnad 3 x 400 = 1200 kronor.


tidningstyckande med skärpa

Allt Prag-bloggande har inneburit att en massa annat tyckande har fått vila ett tag men jag vill i alla fall nu fästa uppmärksamheten på ett par tre från den sista tiden kyrkligt anknytna elektroniska tidningsartiklar - en dålig och två bra. Enligt bilden verkar jag ha bläddrat i blaskor men det är på nätet jag dagspressar.

Göran P - tidigare statsminister - har knypplat ihop sina memoarer. Jag kan tycka att det är lite tidigt eftersom memoarer brukar man ju skriva i slutet av livet men Göran verkar ju inte lagt av utan har precis börjat om på ny kula i egen - inte allmän - regi med nya uppdrag, jättearvoden och allt. Kanske han räknar med att hinna peta i så mycket inom privata sektorn att han kanske kan skriva en volym 2 - vem vet.

I sina memoarer gör han enligt tidningen Dagen en del uttalande kring Svenska kyrkan och ångrar bland annat att hennes relationer till statsmakten förändrades 2000. Hans analys av utvecklingen - fortfarande så som Dagen refererar det - är långt ifrån skarpsinnig, totalt utan samklang med vad den modern tiden kräver men enormt nationaldrygt kyrkokonservativ. Läs själva! http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=144138

Kvar i tidningen Dagen fann jag en annan artikel med en mycket skarpsinnig framtidsanalys som med stor sannolikhet kommer att infrias. Det var för mer än tio år sedan jag första gången formulerade det scenariot. http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=145043

Vad gäller relationerna kyrka-stat ges i en annan tidning en mycket träffsäker beskrivning av dagsläget. Artikeln har dessutom kommenterats av många och en del inlägg är intressanta.
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/artikel_580675.svd

Till sist ett sportreferat ur det lokala världsbladet.
Artikeln är väl inte så upphetsande men bilden och bildtexten är intressant.
http://www.pitea-tidningen.se/artikel.aspx?artid=83395&cat=2&pageIndex=0&arkiv=False

praha XII - ett förefterord

image179

Detta är blogginlägg tolv - det sista - om resan till Prag.
Inläggen utifrån resan har snarlika rubriker: Praha + en romersk siffra.

Detta inlägg är det sista som gör mitt återberättande av personalresan till Prag, i vart som jag nu bedömer det, komplett - något som gör att tolvtalet blir extra lämpligt. Samtidigt är det det första inlägget en läsare finner och bör därför få karaktären av ett förord fast det är skrivet allra sist.

Vi for alltså för att uppleva saker tillsammans samt arbete ihop vad gäller kvalitét och verksamhetsutveckling. Det jag skrivit om är främst våra och mina upplevelser och mina egna tankar kring och utifrån dem. Sett så var resan till Prag bra! Till och med mycket bra!!

Samtal av olika slag och annat kring jobbet som samtidigt flödade i arbetslaget har jag inte blogg-skrivit om då det är sådant som ständigt pågår. Sägas kan dock att den problematik som skolan står i är inte helt enkel då folkhögskolor generellt i dagsläget har problem med sjunkande antal elever - främst vad gäller sådana som studerar för att som vuxna skaffa sig gymnasiekompetens. Att kunna och ha resurser att utveckla nya utbildningsvägar människor kan tänkas vara intresserade av är inte heller enkelt. Men hopplöst är det inte. Bara svårt. Och lite frestad blir jag att förse den bilagda bilden - tagen av kamrer-arbetskamraten - med bildtexten:
Åt vilket håll ligger skolans framtid - egentligen??

praha XI - historer och historia

image179

Detta är blogginlägg elva om resan till Prag.
Inläggen utifrån resan har snarlika rubriker: Praha + en romersk siffra.

I förra inägget berätade jag att vi kom hem och därför borde rimligen Prag-skrivandet vara över men som synes är så inte fallet. I första inlägget skrev jag att jag skulle i ett antal inlägg att dela med mig något av vad jag sett, känt och tänkt under den kom-binerade arbets- trivselresa som folkhögskolans arbetslag gjort till Prag höstlovet 2007 och att allt skulle bli skrivet i efterskott och märkt av den klokhet som bara den efterkloke besitter. Därför kommer här en efter-reflexion utifrån en detaljupplevelse under sista dagens shoppande.

Tjeckiska språket är minsann inte lätt att komma underfund med på några dagar och irritationen växer hela tiden eftersom man som läskunnig inte klarar av att inte försöka dra ihop bokstavsraderna man ser till ord samt leta efter innebörden i dessa. Visserligen verkar det lättare än polska eftersom det bara går i genomsnitt tre konsonanter på en vokal i stället för fyra eller fem men det blir i alla fall ganska så komplett obegripligt.
Vissa skyltar och butiksnamn går dock att begripa. Vad bokhandel heter hade vi snappat upp från en tvåspråkig skylt där det stod bookstore och knihkupectví och när det stog knihkupectví akademie fattade vi vad det var frågan om och gick in för att titta på den engelskspråkliga delen.

När det gällde böcker om tjeckisk eller böhmisk historia var det ganska tunnsått men när det gällde historier från Tjeckien, Böhmen, Prag osv fanns det massor av titlar: 77 Prague legends, 22 chech legends, Golem - legends of the Ghetto of Prague är några exempel.

Det syntes mig som om man i Tjeckien mer gärna än hos oss berättar sin historia genom att presentera folkets historier och inte är så enkelspåriga som vi i Sverige där vi söker vara upplysningsandetroget historievetenskapliga hela tiden. Det blir som att man skapar ett i någon mån annat historiebegrepp som samtidigt som man har fakta om kontrollerbara hårdvaror som ekonomi, politik, årtal och kungar också drar mot folklivsforskning, litteraturinblickar och folkets kultur där de subjektiva historierna - berättelserna med ideal, hjältar, värderingar och kanske rentav propaganda - också blir grundläggande för själv-förståelsen och identiteten.

Vad detta egentligen spelar för roll vet jag inte men jag gissar att det bland annat leder till en annan värdering av vad som är sanning i historisk mening och vad som anses vara rellevanta fakta rent historiskt. Översatt till våra breddgrader skulle det innebära att till exempel Vilhelm Mobergs romansvit Utvandrarna - Invandrarna - Nybyggarna och Sista brevet till Sverige skulle anses värdefulla för historeförståelsen och inte bara som goda romaner.

Och om man till detta besinnar att Bibelns berättelser är tillkomna före upplysningsfilosoferna och därför är mer historier än historia skulle all kamp om faktiskt sanningshalt vad gäller de allra minsta detaljer i skriften kunna annulleras. Det skulle då innebära att både fundamentalisterna och förbundet Humanisterna skulle kunna slappna av och överge sitt gemensamma tolkningsprojekt kring sant och falskt för att i stället uppfatta historierna just som historier om hur människor och Gud haft att göra med varandra. Att sedan historierna utspelar sig i historien och därför också bär på sanningsvärde rent historiskt är i viss mån en annan sak.

Detta var en helt o-pragig tanke - dock utifrån ett knihkupectví-besök i Prag.

praha X - blind som en fladdermus

image179

Detta är det tionde blogginlägget om resan till Prag.
Inläggen utifrån resan har snarlika rubriker: Praha + en romersk siffra.

Torsdagen 1 i 11 var sista dagen i Prag men första gången vi fick tid att på egen hand vandra i centrum i dagsljus och om den eventuelle läsaren tror att detta underlättade orienteringen vill jag omgående ta honom eller henne ur den villfarelsen. På kvällarna hade vi blivit fenor på att hitta men i solsken var vi blinda som fladdermöss och hela staden var vriden ett halvt varv fel - i vart fall enligt min skalle.

Vad gällde nu att göra??

Jo, givetvis att se sig omkring, beundra husfasader, återbesöka Karlsbron för att fotografera alla statyerna på densamma, handla en present till madammen och kanske hinna se lite mer till exempel judiska kyrkogården. Så var mina planer och de var i stor utsträckning samklingande med några andras så vi for till stan så snart det bara gick efter frukost och utcheckning från rummen.

Judiska kyrkogården stod först på listan men inträdet dit kostade 100 lokala slantar - alltså en svensk hundralapp. Det innebar att vi hoppade över den sevärdheten men inte av snålhetsskäl utan främst utifrån känslan att det judiska Prag är för viktig och för omfattande att bara kuta över på en dryg ½-timme eller så. Inträdet gällde ju förutom kyrkogården - avfotograferad genom ett titthål i muren - ett par tre viktiga synagogor och ett museum och allt detta förtjänar nästintill en dags fokusering och får därför vänta till nästa gång jag besöker Prag. Att då dessutom ha kvar en hel del turistiskt och kulturellt att förstagångentillsammansuppleva med henne som jag då vill resa med är både riktigt och vettigt.

Franz Kafkas födelsehus passerades utan att vi hade letat efter stället. Vi gick över älven på bron strax nedströms - norr om - Karlsbron och vandrade genom mysiga kvarter på västra sidan om vattendraget. Tillbaka till östsidan tog vi Karlsbron som avfotograferades efter alla konstens regler. Sedan var det dags för inköp.


Inköpet jag planerat göra gällde främst en gåva till madammen i mitt liv - något jag brukar göra när jag befinner mig utomlands utan henne. Inköpen är dessutom - jag påminner läsaren om att jag i tidigare inlägg beskrivit mig själv som föga fantasifull och fyrkantigt oföränderlig - av den prognosbara arten att ett av barnen frågade när jag skulle fara:
Vad sorts ... ska du köpa till morsan denhär gången då?


Alltsammans började egentligen under en resa till Guatemala 1994 eller 95 - jag minns inte riktigt - då jag till henne köpte ett smycke i svart jade i formen av ett hjärta. I Paris några år senare köpte jag ett konstnärligt fotografi av en cykel där framhjulet deformerats till formen av ett hjärta. I Polen under sensommaren hittade jag ett hjärta likt det guatemaltekiska men i djupröd bärnsten. Allt detta hade väckt tacksamhet och trogen ett vinnande koncept var jag nu i Prag givetvis på jakt efter ett hjärta men denna gång i böhmisk kristall - som jag fann!!


Om kamrater som fått reda på vad jag letade och varför uppfattade detta romantiskt eller inte kan jag inte bedöma men jag noterade att de gärna biträdde mig i mitt sökande. Men det var jag som alldeles själv fann det jag ville ha i en affär i en gränd i Gamla staden.


Inköpta och klara bar det av tillbaka till hotellet där ompackning av väskor ägde rum innan vi med buss gav oss av till flygplatsen. Gruppen var upplevelsemätt och trött till den omfattningen att vilka billiga vitsar som helst tycktes gå hem. Så kom till exempel ordleken Det är lämpligt att dörren för vemodiga avresenärer är märkt Deppar-Ture att leda till skratt - om än inte hysteriska sådana.


Flyget gick mot Arlanda därifrån tåg togs till Uppsala för byte till nattåg norröver.
Fredagsförmiddagen den andar november ägnades åt kupévis arbete med kvalitétsfrågor och verksamhetsutveckling fram till ungefär lunchtid då tåget gled in på Älvsby station och resan var slut.


praha IX - middag med jazz

image179

I inlägget om tisdagens middag - praha VI - berättade jag om min egenskapen att ogärna kasta mig ut i någon form av mentala bungyjumps. Onsdagskvällen i Prag kom dock att innebära att jag var än lovligt väljdanskräjsi och agerade helt mot vad som i vanliga fall brukar förknippas med min natur.

Men givetvis inte till att börja med...
Efter dödskalleriet omvittnat i förra inlägget åkte - eller satt vi - i buss på vägen tillbaka till stan. Trafiken var hur stockad som helst och det gick oändligs långsamt. Sittandes i fordonet fann vi att det återigen blev en kväll då vi skulle missa en god konsert klassisk musik men resignationen över detta var en så pass invand känsla att den passade mig i mitt oföränderlighetssinne helt perfekt.

Väl framme vid hotellet ömsades skjorta och sedan drog vi in till Gamla staden för att hitta någonstans att äta. Det var ett ganska stort gäng som höll ihop och ganska snart fann vi att tycke och smak vad gällde krubb och mathaksval inte gick att förena i hela gänget. Däremot började några prata om att efter maten gå på jazz-klubb men jag fäste inte så stor vikt vid detta eftersom det ju handlade om vad som skulle tima efteråt - alltså efter middagen som just i ögonblicket hade högsta prioritet.

Efter överenskommelse om tid och plats för återförenig gick en del för att äta jättelika köttstycken på ett ställe som heter Crazy Cow medans några av oss andra i stället valde en italiensk restaurang. Sittandes där föreföll pizza vara ett bra alternativ och om någon som läst tidigare inlägg tror att jag då åt en Marinara så är det alldeles fel. Den pizzan fanns inte så i stället beställde jag en Frutti di Mare som när den kom in visade sig ha en bläckfisk dekorativt placerad i mitten samt smaka mycket bra. Det blev således en god middag med goda samtal kamrater emellan och inte för mig alltför nymodig till sin karaktär.

Men sedan bar det iväg ut i det ovana...
Vi återförenades med köttätarna och blandade om gemenskapen på så vis att en del for hem till hotellet medans andra - däribland jag - bestämde att vi skulle gå på jazz-klubb - något jag aldrig gjort förr!! Jag gillar ju inte ens jazz!!

Det blev skitläckert!!!

Gissa att trombonisten gjorde rätt för traktamentet!
Gitarristen visste nog inte var han var för han var blundande helt uppslukad av sin musik.
De andra - trummor, elbas, synt, saxofon/tvärflöjt - var också hel suveräna.

Så räkna med att jag kommer att göra om detta att gå och lyssna på jazz men inse samtidigt att då kommer det ju den gången också att stämma med min oföränderliga fyrkantighet eftersom jag då i framtiden när jag för andra gången besöker en jazz-spelning faktiskt inte gör något nytt utan i stället något jag gjort förr och alltså kan sägas har som en vana som jag ogärna bryter.

http://www.jazzblues.cz/ var stället.
Telefonen var kameran jag använde.
Tack till dem som lockade mig med.

praha VIII - dödskallar

image179

Detta är det åttonde blogginlägget om resan till Prag.

Inläggen utifrån resan har snarlika rubriker: Praha + en romersk siffra.

Schwarzenberg hette en adels-ätt med stora gods och andra egendomar i Böhmen. Släkten tillhörde den österikisk-tyska överklassen under släkten Habsburgs styre från Wien och kom att till kejsardömet leverera kompetenta medarbetare, generaler osv. Som ett exempel var det en Schwarzenberg som ledde en armé som erövrade en turkisk fästning och som en erkänsla för detta dåd 1599 gavs rätten att till det heraldiska vapnet nedre högra del foga en bild av en korp som äter på en död turk - klicka på bilden.


En annan Schwarzenberg kommenderade de österrikiska trupper som allierade med fransmännen opererade självständigt långt till höger om Napoleons armé vid angreppet på Ryssland1812. Då fransmännen - men inte österikarna - prydligt frös ihjäl under återtåget från Moskva och Österrike året efter böt sida kom samme Schwarzenbergare att leda de allierades huvudstyrka både vid "Nationernas kamp" vid Leipzig - över 100.000 döda och sårade - samt under marschen mot Paris och första slutstriden mot Napoleon 1814.


Allt detta historiska är väl i och för sig roande men har bara lite att göra med resten av upplevelserna vi hade onsdagen den trettioförsta oktober tvåtusensju. Eftereftermiddagen kom att fyllas av intryck som jag gissar har sitt ursprung i släkten Schwarzenbergs mentalt mer tolalinavlade del där kompetens och snille totalt ersatts av intellektuella dödskallefasoner. Vi besökte nämligen Dödskallehuset i andra ändan av Kutna Hora.


Fantomens Dödskallegrotta är en mild västanfläkt mot vad vi här mötte: skelettdelar från ungefär 40.000 personer sades det. Alltsammans hade börjat med att en kyrkogård grävts om då man behövt marken till annat och alla ben från kyrkogården - bevarade i väntan på Jesu återkomst och de dödas uppståndelse - hade vräkts in i ett gravkapell. Där hade en blind munk som någon sorts terapi börjat sortera lårben för sig, bäckenben för sig, kotor för sig och lillfingerben i gissningsvis ganska små högar. Inspirerade av denna verksamhet på sin egendom hade sedan godsägarsläkten Schwarzenbergs mer galna del pysslat och donat och finurligt ordnat hela benhögen i mönster, pyramider, dekorationer, lampkronor, girlanger, sin egen vapensköld och annat.
Totalskruvat!! Vrickat!!


Det är lik-som inte lätt att välja bilder som på ett dö-bra sätt illustrerar dethela men en bild på det ovan nämnda och visade turkhuvudet med korp men i benbiteutförabde ger en inblick i vad det hela lik-nade.


äntligen helg & kundvänligt konsum

Det är nu några dagar sedan jag sist skrev på bloggen. Dessutom är det ännu fler dagar sedan jag skrev om något annat än Pragresan. Att döma av det sjunkande antalet intittare är läsarnas intresse av upplevelser och tankar knutna till vistelsen i Tjeckiens huvudstad betydligt lägre än det är hos mig så av flera skäl kan det finnas anledningar att pränta om något annat. Givetvis kommer fler inlägg knutna till Prag men detta inlägg handlar inte om det.

Äntligen är det helg - vid femtontiden på lördag eftermiddag!!

Slutet av veckan och halva veckoslutet har inneburit arbete med ett par korta kurser på folkhögskolan. Det har rört sig om springande mellan projektet Navet (som har att göra med gudstjänstutveckling) och ett planeringsläger inför det stora lägret Livskraft till nyår. Arbetstiderna blev 0700-2130 både på torsdag och fredag samt 0730-1400 idag och alltsammans efter vanliga måndag-onsdagstider. Full vecka alltså!

Om torsdagen hände något icke arbetsrelaterat värt att nämna - Jag hade fått en kallelse!

Kallelse är något viktigt åtminstone i kristna sammanhang där man brukar skilja mellan inre och yttre kallelse. Den inre kallelsen till exempel till präst är känslan, lusten, maningen, drivfjädern som säger att jag vill bli/vara präst. Den räcker inte eftersom det till den inre kallelsen behövs en yttre, alltså en maning, tillsägelse, ett utväljande och ett godkännande från andra personer - vad gäller präster i kyrkan biskopen.

Den inre maningen och den yttre uppmaningen är alltså kallelsens beståndsdelar. Att den yttre kallelsen är viktigare och tyngre än den inre visas i praktiken i att man inte kan bli präst om inte biskopen vill hur intensivt man än känner sig som ett prästämne. Samma sak ser man också av det faktum att varken Bibelprofeterna Moses, Jesaja, Jeremia och ännu mindre grad Jona hade den minsta lust att bli profeter men då Gud sa att de skulle vara profeter var det bara att agera - i Jonas fall efter en något bisarr omväg via en fiskmage. 

I torsdags var det så att jag hade en yttre kallelse utan någonsomhelst koppling inemot en inre känsla av att jag ville eller önskade samma sak. Nu var kallelsen inte direkt kopplad till att vara profet och i den rollen tala vad Gud vill ha sagt även om kallelsens innehåll hade med munnen att göra. Det var till tandläkaren jag var kallad!! Torsdag 0930. För undersökning.

Tandläkarkallelser är lustiga och man förbereder sig verkligen både dentalt och mentalt. Den dentala förberedelsen är att borsta utav bara den och den mentala innebär att släppa alla normala tankegångar på vad som skulle kunna vara en god affär. Det är ju så att om man går dit, öppnar munnen, blir undersökt utan det upptäcks några håligheter och för detta debiteras ca 500 kronor så går man därifrån i känslan av att ha gjort ett klipp. Har man inte betalt 500 är affären sämre eftersom man då finner sig vara kallad på nytt till mer väldebiterat gapande för att fylla hålen i munnen - dock inte i plånboken. Jag betalade inget i torsdags utan har en yttre kallelse att återkomma.

Väl klar hos käftis (jag märker nu att detta inlägg är ett skriva-en-massa-om-ingenting-inlägg) stydes kosan till lokala Kooperativabutiken för att där inköpa en dosa snus. Inne i handelsboden drog jag mig så till minnes att jag vid frukosten alldeles tömt flingpaketet och att jag därför borde köpa också ett sådant. Mot kassan gick stegen med snus och flingor. Därefter ut till bilen för resa hem där sonen mötte för att köra mig till jobbet och sedan ta hem fordonet för dagen - inkluderande flingpaketet.

Tillbaka på skolan märker jag: Jag har inget snus!! Ett GROVt misstag har begåtts!! Suck!!

Förmiddagen klarades av på de sista kornen i gamla dosan och på lunchen tog jag mig tillbaka till Konsum för att åtgärda bristen. Jag hade en mikroskopisk förhoppning att de kanske märkt att jag glömt dosan på bandet men realistiskt bedömt insåg jag att jag skulle troligast måsta köpa en ny laddning prisvärd tobak. Jag hämtade således en dosa, gick till kassan och berättade om det misstag jag sannolikt gjort två timmar tidigare.

Ett ögonblick, sade kassörskan, reste sig och gick till en annan kassa och hämtade - och nu kommer det - en plastpåse i vilken en dosa snus låg jämte den lapp som i avscannad form bildpryder detta inlägg. Va!!

Att säga att läsaren av detta skall förstå att det finns en god Gud är väl att ta i men lita på att jag kommer att förbli trogen mot den lokala konsumbutiken!! Bättre service går inte att få!! Och vilken personkännedom!!

praha VII - kutna hora

image179

Detta är det sjunde blogginlägget om resan till Prag.

Inläggen utifrån resan har snarlika rubriker: Praha + en romersk siffra.


Onsdagen den 31:a blev tisdagens raka motsats i flera avseenden. Ingen tid alls var vikt för organiserat gemensamt arbete utan det blev i stället en koncentrerad turistdag då vi turistade hela tiden och då företrädesvis utanför Prag.


Om morgonen gick resan med buss några mil till en glas- och kristallfabrik där vi fick se hur man blåste, gjöt och slipade kristall. Vi fick inte ha med kameror eller fotografera någonting alldenstund hela tillverkningsprocessen var hemlig så den enda bild jag fick genom telefonens fotofunktion är den vidstående som förtecknar ortens offer för fascismen. OBServera platser och tidpunkter.


Arbetsmiljön i glasbruket och sliperiet lämnade en del övrigt att önska. Den skämtsamma misstanken kom i arbetslaget att besöket hade som underliggande avsikt att vi skulle sluta finna anledningar till att klaga för egen del. Efteråt gjordes en paus med besök i glasbrukets presentaffär inne i staden och jag fick tillfälle att strosa runt i en vanlig stad - inte ett turistiskt centrum som Gamla staden i Prag - för att få en liten inblick i hur folk faktiskt lever. Jag konstaterade att det finns både gamla människor och barn.


Kutna Hora - ett annat namn är Kuttenberg - var en gång i världen Böhmens andra stad i storlek. Resan gick dit och vi fick veta av en annan gajd än hon i Prag att munkar hade kommit till området tidigt (redan på 1000-talet) och efter ett tag hittat silver. För brytningen av metallen inkallades sedan tyska bergsmän som stod i ledningen för en blomstrande stad på 1300-talet. Då kom bergsmännen att som motvikt till den till klostret knutna församlingskyrkan börja bygga en egen kyrka tillägnad S:ta Barbara som är bergsmännens skyddshelgon. Bilden invid är tagen inne i den kyrkan. Gajden som hade en mycket speciell röst - idrottskunniga i arbetslaget sa att idrottskvinnor som brukat dopa sig ibland får den sortens tonfall - berättade att på 1400-talet tog silvret slut och att stadens därför började gå bakåt. Detta gjorde att kyrkbygget stannade av för att återupptas på 1800-talet - precis som för katedralen på slottsområdet i Prag.

Nog var detta med silvret sant men det är nog inte hela sanningen!

Det som samtidigt hände men som gajderna noga teg om var den reformation och det näst intill nationella befrielsearbete med tillhörande krig som alltsammans hade sitt ursprung i reformatorn Jan/Johann Hus. Hussiterkrigen kom ju att innebära att maktstrukturen i Böhmen - alltså Tjeckien - stuvades om så att tyskarna tappade ledningen till tjeckerna själva och att detta tillsammans med krigen i sig faktiskt är orsaken till den ekonomiska tillbakagången. Hussiterkrigen - och det en tid senare grymma Trettioåriga kriget som började med en fönsterutkastning i Prag 1618 - förödde landet så grundligt att det efter freden i Westfalen 1648 och återkatoliceringen tog landet 150 år att någotsånär hämta sig - och då åter med tyskar i ledningen.


Gajden gjorde sitt jobb som är att berätta sanningen för dagen som givetvis inte är så kul om man skulle beskriva det nuvarande sekulariserade Tjeckiens historia som den i ganska stor omfattning också var: tjeckerna själva stod för det enkla manuella arbetet på landsbygden, tyskarna stod för utbildning, ledning och ekonomi, judarna stod för intellekt och kultur och religionen spelade hela tiden en mycket stor roll.


Wikipedia på engelska innehåller mycket material. Här är några länkar:

Om Kutna Hora: http://en.wikipedia.org/wiki/Kutná_Hora

Om Jan Hus: http://en.wikipedia.org/wiki/Jan_Hus  

Om hussiterkrigen: http://en.wikipedia.org/wiki/Hussite_Wars

Om Prag: http://en.wikipedia.org/wiki/Prague


praha VI - en koncentrerad arbetsdag

image179

Detta är sjätte blogginlägget om resan till Prag.

Inläggen utifrån resan har snarlika rubriker: Praha + en romersk siffra.


Reser man som vi gjorde på en kombinerad arbets- och rekreationsresa är det viktigt att man får tid till bägge delarna. Försöker man hela tiden göra alltsammans blir det lätt varken hackat eller malet och varken ved eller kvist.


Utifrån detta var det bestämt att tisdagens både för- och eftermiddag skulle gå i arbetets tecken och att vi skulle fokusera på arbete med kvalitetssäkring och verksamhetsutveckling vilket vi också gjorde. Bilden invid föreställer inte den dörr bakom vilken vi satt. Inte heller avbildar den någon sorts låsning i arbetet utan skall vara en belysande exempel för den avskiljda koncentration vi under dagen gav åt skolan och dess verksamhet. Dock vill jag tillägga att bilden som togs under tisdagsmorgonpromenaden är en bild på en låst kyrkdörr - apropå förra inlägget.


Arbetat färdigt innebar kvällen sedan att vi i grupper återvände till Gamla Staden för att leta upp någonstans att äta. Denhär gången var vi fler -12 stycken - och det bar sig inte bättre än att vi så småningom hamnade på Club Arcitecto igen efter att under vägen fram av hunger och gjorda mötesöverenskommelser tvingats avstå från frestande sista-minuten-köp av konsertbiljetter.


Det blev alltså samma restaurang och dessutom i mitt fall också samma mat som kvällen innan. Detta nämner jag som ett exempel på den brist på flexibilitet och nytänkande som inte sällan häftar vid min person. Ett annat och än tydligare exempel på samma egenskap är att jag alltid på pizzerior beställer en Marinara. Så hette nämligen den första pizzan jag i början av 1970-talet åt på Uppsalas då enda och landets då nordligaste pizzeria. Jag har låtit detta enfaldens koncept hålla alla år med undantag av att jag för många år sedan åt Calcone vid några tillfällen och någon gång låtit Marinaran ersättas av släktingen Frutti di Mare. I övrigt har jag varit trogen min Marinara i dryga 35 år.


Efter restaurangbesöket ville flera fara hem men flygarn ville göra en undersökning och jag hakade på. Det forskningsprojektet gällde var om den öl vi drack på den första restaurangen den första kvällen var mer välsmakande än på andra ställen eller om det bara kändes så eftersom vi var så resemedtagna vid det tillfället.

Således travade vi dit och visades platser vid ett bord. Då vi därifrån uppfattade vi att det dryga ½dussinet damer i åldern 50+ som satt vid bordet invid talade en mycket begriplig tjeckiska reste jag mig, gick fram till dem, hov upp min röst, talade och sade:


Ursäkta damerna! Jag vill bara tala om att jag och kamraten
- här pekade jag över axeln på flygarn - också är från Sverige så vi förstår allt vad ni säger. Så om ni tänker prata om nåt olämplig eller nåt hemligt i tron att här begriper ingen så gäller inte de förutsättningarna - typ.

Detta ledde till att trevliga och ömsesidiga skrattsalvor utböts och efter en stund kom frågan:
Varifrån kommer ni? 

Från Älvsbyn, svarade jag. Det är ett litet... - här var jag i färd med att gå in på den förklaring som ofta behövs för att landsmän skall förstå var hemorten ligger.

Nog vet vi var Älvsbyn ligger! Vi kommer ju från Umeå. sade damerna och tillade att de var lärare på kombinerad arbets och rekerationsresa.

Älvsbyn... - fortsatte en av dem efter en stund. Därifrån kommer en person jag känner...

Och nu förstår läsaren resten - hur jag från en restaurang i Prag fick ta med hälsningar till en person jag för många år sedan hade som konfirmand och som jag och familjen haft att göra med i flera olika sammanhang.


Till mina barn har jag då och då sagt:

Ni måste ni tänka på hur ni uppför er. Var ni än är kan ni aldrig vara säkra på att där inte finns någon som känner någon som känner oss.

Och det blev sant i Prag.


praha V - you can shag one for free

image179

Detta är femte blogginlägget om resan till Prag.

Inläggen utifrån resan har snarlika rubriker: Praha + en romersk siffra.


Jag har nämnt att vårt hotell ligger i lite ruffiga kvarter. Utifrån detta hade ett par av de manliga arbetskamraterna på hemvägen till hotellet söndag kväll mötts av orden i rubriken - you can shag one for free*.

Man kan ana vad som gömmer sig bakom ett sådant erbjudande från en inkastare:

Välkommen in på min klubb! Vi tar inträde till showen och betalt för drinkarna men första horan får du gratis! Den andra tar vi betalt för.


Den röta som prostitution och trafficing - alltså förmedling, rentav försäljning av kvinnor - som finns över hela världen blev synlig i våra kvarter i vackra Prag. Detta är en skamfläck inte bara för staden eller för de kvinnor som utifrån fattigdom och droger hamnar i verksamheten utan framför allt för män som utnyttjar deras situation och de så kallade civliserade, moderna och upplysta samhällen som låter grogrunderna för verksamheten finnas kvar.
Och i dessa samhällen - åtminstone i Prag och ofta i Sverige - är kyrkorna i närheten låsta...


*Jag vill inte översätta den repliken eftersom ord i översättningen kanske skulle bli markör som gör att personer som driver http://www.blogg.se/ skulle höja ett varningens finger.


praha IV - markörer, hönor och ägg

image179

Detta är fjärde blogginlägget om resan till Prag.

Inläggen utifrån resan har snarlika rubriker: Praha + en romersk siffra.


I hotellreceptionen låg reklamlappar kring olika konserter och andra evenemang och en kvartett resedeltagare utvecklade akut sugenhet på ett speciellt arrangemang och bestämde sig för att söka tillbringa en del av kvällen i jag tror det var Spanska synagogan. Den vänlige receptionisten telefonerade för att reservera biljetter men kom med det nedslående beskedet att konserten var inställd. Fyrklövern drog i alla fall på stan tillsammans för att uppleva en andra Pragkväll i mörker.


Det kom att bli strosning i Stare Mesto - Gamla Staden - och vandring på Karlsbron varifrån detta inlägg bild av slottet i är tagen. Från bron gick vandringen vidare på östra stranden ungefär en kvart uppströms varvid en vänstersväng gjordes och efter några minuters vandring med middag i blick sa den ene av mina medvandrare - flygarn kallad - ungefär:
Nämen!! Det här är ju hotellet jag bodde på när jag var i Prag för några år sedan!
Då vet jag var vi kan äta! Stället där vi tog en öl varje kväll.

Vi var nu i närheten av ett annat Betlehemskapell men denhär gången ett katolskt - uppfört på 1390-talet för att fira mässan på tjeckiska, inte latin, i den tyskdominerad stad Prag då var. Club Arcitecto hette mathaket flygarn piloterade oss till. Där blev vi sittande ganska länge i ett mycket gott samtal över och efter mycket god mat.


Vad kom vi att prata om?
Att det blev det det blev beror givetvis på de vi var och jag ger några av tankarna.

Under eftermiddagens arbete hade chefen sagt mycket klokt och i sammanhanget slagit fast det faktum att hela folkhögskolan i alla sina avseenden är en kyrklig folkhögskola - något som i sig är tämligen konfliktfritt. Detta blev starten på ett samtal om på vad sätt och i vad mån detta de facto märks, får markörer i skolans vardag.

Vi listade markörer:

 • Morgonbön varje onsdag-fredag.
 • Veckomässa varje tisdag morgon.
 • Ett kapell - aldrig låst.
 • Några skolgemensamma gudstjänster per år kopplade till stora högtider.
 • Kurser med tydlig kyrklig/kristen inriktning.
 • En skolpräst - gissa vem.
 • Några i personalen och bland eleverna som av andra och av sig själva upplevs som kyrkliga, religiösa eller vilka ord man nu vill använda.

Vi fyra som satt där upplevde oss alla vara den sista typen av markörer och samtalet kom att röra sig om hur markerandet kan och bör ta sig uttryck på bästa sätt för att människor som (ännu) inte vill eller kan bekänna sig som troende skall kunna stimuleras framåt i den riktningen.

Det var ett gott samtal markörer emellan! Det var välbehövligt och låg - med maten - fint i magen.


Tillbaka på hotellet funderade jag vidare kring markörer utifrån dettat:

På morgonen hade jag funnit två kyrkor - bägge låsta.

På förmiddagen hade gajden berättat att tjeckerna i är katolska men duktigt sekulariserade - alltså inte alls som till exempel polackerna utan mer likt oss svenskar.


Och funderingen inställde sig:

Är kyrkorna låsta för att människorna är sekulariserade? eller

Är människorna sekulariserade för att kyrkorna är låsta?

Vad är hönan? Vad är ägget? Vad beror på vad?


Och vad blir handlingsprogrammet - och nu är jag lite på skolan också?

Ska man genom evangelisation söka häva sekularisering så att markörandet kan ökas? eller

Skall markörandet öka för att mota sekulariseringen?
Och i bägge fallen hur?


I Prag såg, kände och tänkte jag. Tankarna var inte alltid i Prag - som synes.

Kommentera gärna markörtankarna.


praha III - turer till fots

image179

Detta är tredje blogginlägget om resan till Prag.

Inläggen utifrån resan har snarlika rubriker: Praha + en romersk siffra.


Måndagen den 29:e innebar för mig uppstigning i arla morgonväkten. Innan frukosten gick jag ut på egen hand för att uppleva de nära omgivningarna och ta en del bilder. Promenaden gjordes utifrån min gå-vilse-metod vilken innebär att jag traskar iväg i någon godtycklig riktning i ungefär femton minuter, svänger sedan vänster och går i tio minuter. Där tar jag fram stadskartan och letar reda på var jag är. Därefter tar jag vänster igen i ungefär en kvart för att efter en sista vänstersväng och tio ytterligare minuter sannolikt vara tillbaka vid utgångsläget. Denna metod, vilkens princip jag också följer i lingonskogen, fungerar för det mesta ganska bra och jag har aldrig kommit bort på allvar.


På min rundvandring passerade jag två kyrkor - bägge hermetiskt tillslutna. Den ena var en stor katolsk historia medan den andra var en liten protestantisk sak med namnet Betlehemska Kaple. Utanför bägge fanns anslag på tjeckiska som jag givetvis inte förstår men siffror om klockslag kan jag gissa mig till vad det betyder och jag fick intrycket att det var något i kyrkorna kanske två gånger i veckan. Kontrasten med vad jag tyckte mig se i Polen - se inlägg under kategorin Auschwitzresa - blev förvånansvärt stor.

Tillbaka på hotellet frukosterades det och måltiden bestod av smörgås, varmkorv, ägg och jogg-hurt - det närmaste hård motion jag ägnar mig åt.


Gajdad tur blev det denna dag. Anförda av en pratsam gajd bar det iväg till Hradcany - slottsområdet - väster om floden Vltava - på tyska Moldau. Där pilade vi omkring som de turister vi var och betittade borggårdar, dörrar till kungliga och furstliga bostäder osv. Egentligen ogillar jag att av en gajd fösas runt på detta sätt. Jag föredrar att på egen hand i lugnt tempo gå, se, tänka och inse.


Gajden - hon sa you know två till tre gånger per mening - var duktigt frispråkig vad gäller åsikter om både ditt och datt och därigenom faktiskt småintressant. Tjeckiska Republiken var givetvis bäst i alla avseenden men den nuvarande ficktjuvsplågan i spårvagnarna berodde på att det fanns så många zigenare i stan. Hon fäste vår uppmärksamhet på vad hon menade vara dålig städning i tunnelbananen och menade att det beror på att städningen sköts av ukrainare. När hon stördes av en annan gajd med en annan grupp hon tyckte stod för nära fick vi veta att det var typiskt ryssar att bre ut sig på det sättet. Hon nämnde i sitt anförande att i Prag fanns tidigare en stor grupp judar som odlade sina seder, sin ekonomi och annat men i och med nazismen försvann nästan alla utom några som för det mesta är assimilerade så nu är vi av med det problemet. Gammalt tillbaka fanns - fick vi veta - spänningar mellan aristokrater av tysk börd och tysktalande å ena sidan och tjecker å den andra men då ca 2 miljoner tysktalande efter andra världskriget flyttade västerut är vi av med det problemet. Slovakerna som tidigare levt i federation med tjeckerna bara klagade och gnällde men nu har bodelningen skett och vi är av med det problemet. Undrar vad hon sa om oss till sina kollegor...


Efter lunch arbetade vi med frågor om kvalitetssäkring, verksamhetsutveckling mm men det väljer jag att okommentera alldenstund de samtalen fortsätter på skolan öra mot öra.


praha II - resan som mål i sig och en förstatitt

image179

Det var om lördagen den 27:e oktober som det bar iväg med tåg tänkt direkt från hemorten till Arlanda. Så direkt gick det nu inte eftersom bara SJ stannar till under jord på flygplatsen för att släppa av hugade resenärer. Då Norrlandstågen å sin sida framtuffas av Connex blev det således lite mer kommplex - om den dåliga ordvitsen tillåts. Vi fick därför kliva av i Uppsala för att byta tåg vid 7tiden söndag morgon för att sedan vi kommit till Arlanda timmen senare helga vilodagen medelst tålmodig väntan på att flyget skulle avgå vid ungefär ½3.


Det är kul att resa tillsammans och tillbringa tiden pladdrande i liggvagnskupéer, restaurang-vagnen och cafélokaler på flygplatsen. Samtalen, historieberättandet och ett par timmars medvetet samtal i grupper kring delar av vad vi planerat konferensa kring skapar samman-hållning och förståelse i ett till sina uppgifter ganska spretigt arbetslag.


Sterling Airways hade förtroendet att transportera oss till Tjeckien. Min tupplursbenägenhet var stor under flygturen. Väl framme var det mörkt och med buss åkte vi på okända vägar till för oss okänd destination: hotell Kafka.


Väl installerade på rummen - jag delade mitt med arbetskamraten som på andra ställen i min blogg kallats flygarn - bar det sedan medelst spårvagn ut på stan för att hitta ett näringsställe där den förbokade middagen skulle inmundigas tillsammans med en ½liter tjeckiskt öl. Måltiden inklusive drycken var en i många avseenden god belöning på ett dygns resande.


Dagen kröntes med en Prag-by-night-vandring. Kameran var givetvis lämnad på hotellet men telefonen fick duga för bland annat vidstående bild på månen mellan tornen på Tynkyrkan vid Gamla stadens torg - Starometske nam på tjeckiska (fast utan en massa krumelurer på bokstäverna). Harry-Potter-kyrkan kom att bli gruppens smeknamn på byggnaden ifråga och givetvis tog jag fler och bättre kvällsbilder längre fram men dock utan måne.


Vandringsverksamheten ledde så småningom till spårvagnen och därmed tillbaka till hotellet. Skolans ledning + en orienterare + någon till hade under promenerandet tappat kontakten med den huvudklunga av arbetskamrater som främst arbetar i verksamheten och kom tack vare detta och egen brist på orienteringsförmåga att kliva på en spårvagn som gick åt fel håll - en sinnebild av vad som händer om ledningen inte skulle hålla kontakten med fotfolket.


praha I - ett efterförord

image179

Att efter knappa veckans bortavaro i utlandet återuppta bloggeriet är en liten smula jättesvårt. Enklast vore givetvis att bara låta bygones be bygones men det vore som om jag under några dagar varken sett, känt eller tänkt något över huvud taget och vilket skulle vara långt ifrån sanningen överensstämmande. Jag har sett en massa, känt en hel del och funderar gör jag ju hela tiden och ibland helt i onödan.


Utifrån detta kommer jag under ovanstående långsmala bild och rubriken praha med en romersk siffra i ett antal inlägg att dela med mig något av vad jag sett, känt och tänkt under den kom-binerade arbets- trivselresa som folkhögskolans arbetslag gjort till Prag höstlovet 2007. Allt blir skrivet i efterskott och märkt av den klokhet som bara den efterkloke besitter.

Förresten: Bilden föreställer Karlsbron, tagen söderut från bron närmast nedströms.
Dessutom: http://www.czeckitout.com/innehall.htm är en intressant länk.


RSS 2.0