om att skita och hålla igen

I dagens Dagen rapporteras om att en EFS-präst i Skara stift lämnat Svenska kyrkan och därmed "avkragats" - alltså separerats från prästämbetet i densamma. För noggrant studiim se länkarna
http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=150557 och
http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=147428 med bloggkommentarer.

Denna fråga är i sin marginalitet mycket intressant då den handlar om vilken identitet och lojalitet en inomkyrklig rörelse - EFS - har i förhållande till den kyrka den är en rörelse inom. Frågan är inte ny utan har funnits tidigare men nu när det inte är en enskild EFSare utan en präst som utträtt kan man säga som amerikanarna att  the shit hit the fan - skiten hamnade i fläkten.

Min relation till EFS brukar jag beskriva som välvillg utomstående. Jag är alltså inte EFSare och har aldrig varit det. Om jag kommer att bli det får framtiden utvisa. Välvilliga utomstående kan - men måste inte alltid upplevas - vara en stor tillgång för en rörelse eftersom det är på håll som man lättare ser konturer och tendenser de som är inuti inte ser eftersom de är för nära och inte ser skogen för bara trän. Därför dristar jag mig till att tycka till om ett sammanhang jag värdesätter men inte ingår i.

I mitten av 90-talet valde EFS väg och beslöt sig för att förbli en inomkyrklig rörelse. Med det bromsades - kanske stoppades - separatistiska tendenser till att bilda ett eget frikyrkosamfund. Enskilda medlemmar har dock utträtt ur Svenska kyrkan i protest mot KG Hammar - som för tydlighetens skull skall sägas nu vara en föredetting - både lokalt och i närområdet. EFS har dock valt att inte tydligt hantera denna märklighet. Som medlemmar i och företrädare för EFS har de utträdda kunnat fortsätta att fungera och sett utifrån har ju detta tett sig ganska intressant som ett tydligt exempel på ett haltande på bägge sidor, ett äta kakan och ha den kvar samt ett samtidigt söka skita och hålla igen.
Kan man vara EFS-företrädare om man är utträdd? har jag frågat både tidigare och nuvarande distriktsföreståndare och fått flackande blickar till svar - samt suckar. Dock har det varit en intern EFS-grej så jag har egentligen inte brytt mig.

Men nu är det eljest!
Nu har en ämbetsbärare struktit sig ur matrikeln. Han förefaller dessutom oförstående till att han inte längre skall kunna prästa eftersom han uppenbarligen anser att prästämbetet är något han fått att förfoga över för egen del.

Därför säger jag:
EFS behöver, för sin egen skull, reflektera över sin inomkyrklighet!
Det går inte att både skita och hålla igen!
Men jag säger ochså - igen:
Kyrkan som sådan behöver reflektera över vad i henne som driver människor som vill stå på Bibelns och bekännelsens grund att kasta in handduken!!

Jag har ju själv funderat över lusten att förbli präst i en kyrka där till exempel Hammaristiska stolligheter genom tystnad alltid står oemotsagda. Se gärna mina betraktelser å denna blogg från den första och andra september i höstas angående prästmötet i Luleå.

Jag tycker faktiskt att det är dags att kyrkoledningen (alltså biskoparna) offentligt markerar vad kyrkan alltid och samfällt överallt har trott om Jesus: att han är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, på tredje dagen uppstånden osv.

Och så - till alla som funderar på att hoppa av / desertera: Se inlägget matchen är ju för f-n inte slut än!!! av den fjärde november 2005. Gammal text men ack så aktuell!!

sanningar i serier

Nu har snart sportlovsveckans alla vardagar tilländalupit och jag har varit krasslig hela tiden - det är som förgjort. Hostan har lindrats och snoreriet sinat men kroppsvärmetermostaten befinner sig i ett hoppande olag vilket gissningsvis betyder att nåt skit är kvar i kroppen. En i princip feberfri dag kan plötsligt om kvällen ändå ha nästan 39 grader och en liten 38-a på eftermiddagen sänks till knappt 37 bara genom att det sovs en timme.

Dataspelen har jag tröttnat på och att intensivläsa engelska och grekiska blir jag matt av. Därför grabbade jag en bunt av de serietidningar barnen stundom inhandlar för att den vägen finna lite förströelse som på den tiden då jag själv var serietidningsköpare. Då var det Fantomen det handlade om - efter att som riktigt liten givetvis läst Kalle Anka & Co. Asterix fanns givetvis också på läslistan. Och Agent X9 med Modesty Blaise. Då.

Nu är den nya generationens serier annorlunda. Hälge är ju i och för sig tväråldersmässig och fantastiskt gångbar i den glesbygdskultur man bebor. Herman Hedning kan kanske en del tycka verka vara opassande men har klara poänger. Nemi begriper jag inte alls. Larson! fattar jag mig inte heller på och tycker bara att flera av serierna är besynnerliga om ett försiktigt ordval tillåtes - men Sigges lagun som finns i Larson! är givetvis bra.

Guldkorn finnes dock dels i form av korta sekvenser med fiffiga poänger, dels som bilder man kan scanna för att använda för att illustrera andra tankar man har och företeelser i samtiden. Låt mig ge ett par exempel förutom den inledande bilden som står för känslan när jag började skriva detta inlägg.

Tidigare har jag på bloggen gnölat om något som heter EFU (En Förändrad Utbildning (för Svenska kyrkan). Den kan i viss utsträckning stå som exempel på tendenser i byråkratier att självgenerera arbete åt byråkrater. Kyrkan är inte ensam i detta. Kommuner gör på samma sätt när de lejer in konsulter för att i en anda av Consensus, mot avgift, förändra fungerande verksamheter genom att lägga ner dem så att de kan startas på nytt likadant fast på ett annat sätt - i framtiden. Illustrerar inte denna bild just detta byråkratiska fenomen??

För att ligga kvar i EFU-spåret så remissbehandlas dett just nu och en kraftfull kritik formuleras. Denna tvåbildsstrip kan nog säga något om det arbetet.


... och scannern gick varm...

läskig däschavy

När man sportlovssjuk sätter sig vid tangentbordet för att inlägga något som i slutet kan innehålle en notis om att det är si och så många minuter kvar till kvällens avsnitt av LOST funderar man ju på vad som kan skrivas. Studier står under rubriken Kategorier till höger och eftersom jag nu studerar i mitt snorandes svett kanske ett inlägg till i den fållan skulle kunna vara på sin plats. Lämpligt då att först titta vad som skrev sist i det sammanhanget.

 • 29 november: om 4 böcker i disparata ämnen.
 • 9 augusti: om en bok men till denna också Nya testamentet på grekiska - alltså två.
 • 4 mars: om tre böcker...

Och när jag läste det kom däschavykänslan!


Jag håller fortfarande på med Brown!!
Fast jag har hunnit in i andra bandet och tragglar just nu Johannesevangeliets 14:e kapitel.

Men det är inte det värsta: Kinesiskamurenboken ligger på toa för omläsning. Det är läbbigt.


Dessutom finns ett par påbörjade som jag än så länge bara bläddrat och bara påbörjat litegrann.
En av de böckerna är ISBN 82-00-22446-5 - en festskrift med flera författare, fjärrlånad från bibliotek söderöver, och bara tittad i eftersom den innehåller flera artiklar/avsnitt på tyska. Mycket av det engelska verkar intressant men det hela får vänta till omlån ett annat år.
En annan är ISBN 91-22-01858-1 (skriv ISBN-numret i sök-rutan) vilken jag inhandlat och kommer att läsa ordentligt innan i höst då författaren och jag planeras skall delta i gemensam studieresa till Berlin.

Bilden som bilägger detta inlägg liknar en tidigare bokbild men är inte den. Denhär bilden föreställer Brown volym 2.

Nu är det 22 minuter kvar till kvällens avsnitt av LOST.


sjukare men bättre

Sjukeiret har tidigare bestått av värk samt en skrällande torrhosta samt ungefär 37&8 i temp.
Nätterna är trista eftersom hostan väcker mig. I natt var det som förjort. Sitta i köket och hosta mellan 2 och 3 - vad är det för fasoner? Då hostan mildrats något togs 40 vidriga droppar av nåt som skall vara bra, två Panodil och en rejäl sexa whisky.

Gissa om jag sov långt in på denna dag! Den har dessutom blivit annorlunda då febern spurtat upp till 38&7, hostan lindrats och näsan utgör någon form av stupränna där det flödar hela tiden utom när man vill andas genom den. Då är den givetvis tät!! I vart fall började det hända något och när det händer något pågår en utveckling till förändring - en visdom som har sin tillämpning inte bara när det gäller förkylningar.

Med hjälp av en handspegel sökte jag reflektera ljus ner i min hals för att till bloggläsarens uppbyggelse kunna bilägga en bild av ett rödinflammerat gomsegel. Lite krångligt var det att gapa, hålla spegeln i en hand, kameran i den andra samt se i kameran vart den är riktad. Men efter beskärning och efterbehandling kan man njuta av bilden...


Datapelen frågas om.
Havets vargar heter ett spel från mitten av 90talet. Vi fick det gratis när vi köpte vår första dator. Age if Kings med expansionsset funkar också.
Klass 9A heter ett TV-program som går på tisdagskvällarna. Hjältarna är lärarna!!! Missas ej!!

sportlov och sjuk


Arbetsplatsen har sportlov denna vecka.
En hektisk tid avrundas med en period av rekreation och ledighet.
Då blir jag sjuk! Snuvig och förkyld med munblodsmaksskapande torrhosta.

Så vad gör man?

Man läser tidningen.
Och finner två insändare a propå förra inlägget. En klok med namn och en hätsk - givetvis anonym. Jättesuck!! Fann också att det är totalkris för Luleå hockey. Jättejättesuck!!

Man spelar dataspel.
Tockna där strategispel med svårighetsgraden easiest så att man inte skall bli stressad.

Man gluttar på internet.
Några bloggar och lite tidning. Via Dag sandahls blogg länkade jag mig till en text som faktiskt kan läsas detta år då man aktualiserar att det är 50 år sidan prästämbetet öppnades för kvinnor. Den är inte helt politiskt korrekt men är ett vittnesbörd av en som var där och en återblick på vad som hände och vad som sades. Tänkvärt. Läs själva på http://kalin.nu/km1958.htm .

Man får telefon från jobbet.
Alla har inte ledigt eller är sjuka så ett visst tankeutbyte blir det angående det besked skolan fått från både lokalförsamling, kontrakt och stift. Beskedet var Vi har inga resurser! - här menas personellt. Det man inte har resurser till är att tillsammans med skolan svara upp mot en förfrågan från Norrbottes fotbollsförbund angående ett kombinerat konfirmations- och träningsläger sommaren 2008. Kanske finns det skäl men en principfråga gömmer sig under själva frågan: Om man inte har resurser att möta önskemål av detta slag - vad i hela fridens dagar skulle man då göra om helt plötsligt 85 i stället för 25-40% av årskullen skulle få för sig att läsa??

Man tycker synd om sig själv.
Jag är man och således döende vid minsta infektion och temperatur på 37,8.

Och man skriver ett inlägg.
Kanske blir det ett till innan dagen är tilländalupen.

i snart en månad...

I snart en månad har det varit medialt kyrkoanknutet halligalli i PaltPosten alias Piteå-Tidningen, alltså det lokala världsbladet. Artiklar, intervjuer, insändare - något har det varit som jag upplever minst var annan dag. Jag tar inte ställning i sakfrågorna men kan tycka att själva "debatten" är värd en kommentar.

Minns jag rätt började det den 26/1 med en artikel av vilken det framgick att en medarbetare i en församling fått en annan tjänst på annat håll och därför skall sluta och flytta från orten. Sådant tillhör ingalunda märkvärdigheterna i vår Herres hage utan sker då och då. I artikeln - nr 01 nedan - nämns att det funnits friktion i samarbete och annat under åren men inte heller det är i och för sig speciellt anmärkningsvärt då sådant alltid förekommit i den Herreliga hagen - se till exempel Apostlagärningarna 15:39 i sitt sammanhang. Det lite anmärkningsvärda är att den som avser flytta slår vad det verkar vara några riktiga rundpallar för att nypa till det sammanhang som skall lämnas och ser till att det blir offentligt genom PaltPosten. Bladet gör sitt jobb och intervjuar andra parten och vips har vi läsare en artikel till sagda datum - nr 02.
 
Med detta är hum-hum lös!!

Webbdebatten i PT blir oöverskådlig och fler artiklar följer den 30/1 - nr 03 där facket ger sin syn på saken och nr 04 som berättar att arbetsgivaren önskar att den som skall sluta, efter att dragit in media på det sätt som gjorts, inte under uppsägningstiden bör befinna sig på arbetsplatsen.
Dagen därpå - den sista januari - mobiliseras styrkorna genom att Kyrkokören beslutar sig för att upphöra med omedelbar verkan - nr 05 och 06.
En dubbelstolssittande kyrkopolitiker tillika korist fronderar mot kören den 1/2 - nr 07 - och dagen efter fronderar en kyrkopolitiker mot kyrkorådets beslut - nr 08.

Allt detta har försigått i tidningen under rubriken Nöje & Kultur. Jag tycker det är varken eller.

Nåväl. Händelserna går vidare den 5/2 då insänderiet startar med en icke kyrkotillhörig som tycker till - nr 09.  Den 7/2 kommer en till - nr 10.
Och det fortsätter. Tdningens webb publicerar inte anonyma insändare med två sådana - ganska likartat formulerade - dyker upp den 8/2. Fler artiklar med länkar jag inte ids kopiera in här kommer den 9/2 (tre st), den 11/2, den12/2 (två), den 14/2, den 15/2, den 19/2, den 20/2 (två), den 22/2 samt idag den 23/2. Morgonväntan vid tidningsöppnandet har blivit:
Vad står det idag tro??

Varför skriver jag om detta??
Kanske för att det är intressant att se engagemanget när det händer något utanför det kyrkligt vanliga. Det är pinsamt att se hur lågt särskilt anonyma insändare dyker. Att kyrkoherden har samma namn som den nojige översteprästen i filmen Såsom i himmelen är väl för kulan inget argument, men vissa kampanjmakare verkar tycka det finns en poäng i sånt. Och insändarnas snarlikhet får mig - fast jag har inga bevis - att ana massproduktivitet av aktstycken.

Trist är det i alla fall.
Och fruktansvärt svårt att försvara sig emot.
De inblandade - alla - har min beklagande sympati.


01: http://www.pitea-tidningen.se/artikel.aspx?artid=91505&arkiv=False
02: http://www.pitea-tidningen.se/artikel.aspx?artid=91506&arkiv=False
03: http://www.pitea-tidningen.se/artikel.aspx?artid=91886&arkiv=False
04: http://www.pitea-tidningen.se/artikel.aspx?artid=91885&arkiv=False
05: http://www.pitea-tidningen.se/artikel.aspx?artid=92022&arkiv=False
06: http://www.pitea-tidningen.se/artikel.aspx?artid=92021&arkiv=False
07: http://www.pitea-tidningen.se/artikel.aspx?artid=92173&arkiv=False
08: http://www.pitea-tidningen.se/artikel.aspx?artid=92227&arkiv=False 
09: http://www.pitea-tidningen.se/artikel.aspx?artid=92554&arkiv=False
10: http://www.pitea-tidningen.se/artikel.aspx?artid=92824&arkiv=False

åren har forsat fram

Åren forsar fram är en rubrik jag tror jag någon gång tidigare använt som överskrift i text å denna blogg. I vart fall har jag brukat den i egenfabricerade gratulationskort inför släktingars och bekantas ½-sekelsdagar och annat - då inte sällan pyntat med bild av Storforsen 45 km uppströms bostadens älvutsikt.


Hattifnatten
fyllde tjugo igår, något som är den sistlidna veckans mest påtagliga belägg för tidens ström. Den tjugoförsta februari 1988 på kvällen lejdes barnnattvakt in för att vara hos de små storasystrarna - en då nästan 5 och en 3½. För mig och den värkande madammen blex det taxiresa till BB i Boden och 05.23 om morgonen dagen därpå framkom 3300 gram och 51 cm liten pojke.


"Stackarn!"
sade en 7årig granngosse när han fick höra att hans lekkamrater fått en lillebror.
Att han, utrustad med två storasystrar, var prövad och luttrad hade tidigare framgått under samtal samtidigt som bobbar drogs uppför backe. Följande dialog hade utspunnit sig.

"Stig - vad tror du det blir detdär som P har i magen? Flickorna säger att du säger att det skall bli en cykel men det kan det ju inte. Vad tror du? Tjej eller kille?"

"Jag vet inte" svarade jag men fortsatte:
"Blir det en tjej skulle det ju vara ganska praktiskt eftersom vi har så mycket tjej-grejer. Men å andra sidan: om man redan har två flickor så är det ju ganska behändigt med en liten kille, eller hur?"  (Lades det märke till denna  ledande fråga till en sjuåring med systrar i skarven mellan- och högstadium?) 
Under tystnad drog han sin bob sju-åtta meter uppför backen, stannade, såg mig djup i ögonen och sa med allvarlig röst:
"Hördu Stig! Sånna småbröder är det synd om!"
Han fick en kram!


Han som då föddes är nu stor, klok och värnpliktig. Åren har sannerligen forsat fram.  Fidel
kastar in handduken är ytterligare ett belägg får att åren går, om än inte så hastigt. I vart fall har åren hunnit ikapp Fidel Castro på Kuba och det är dags för honom att ta cigarren ur munnen. Rökverket i fråga är väl redan överlämnat till hans bror men ändå är det epok som tar slut. Fidel fyllde 80 i fjol och sedan Alf Svensson avgått som partiledare för Krist-Demokraterna i Sverige stod han helt ohotad på den internationella arenan vad gäller längdrekord för partiledare.


Diktaturen på Kuba kan ur en synvinkel beskrivas som ett av USA:s mest tjurskalligt livskraftiga antidemokratiska projekt. Batistaregeringen som störtades av Castro 1959 förtjänade inte en tår av begråtning den dag som då var, men USA, som i den vevan inte var helt allenastyrande i världen, kunde dåförtiden inte ens samtala med någon som väster om Atlanten lanserade andra alternativ vad gäller tankar, värderingar och ekonomi. Isoleringen av Kuba ökade därför landets beroende av Moskva och förstärkte misstron mot den demokrati med flerpartisystem och annat som USA sade sig representera.


Hoppas nu bara att en ny regim i Washington när nästa år forsar fram förmår komma ut ur sin fundamentalistiska retorikgarderob vad gäller Kuba och genom att bli en god granne bidra till utveckling av demokrati och av den usla ekonomi man så aktivt sanktionerat sönder.

http://sv.wikipedia.org/wiki/Kuba innehåller information - och debatt.


mental 25-års-spagat - och en kokt groda

I slutet av det förra inlägget nämnde jag att nattsudderisamtalet om lördagskvällen kom att röra sig om hur den lokala församlingen var och  fungerade för ett kvartssekel sedan. Nu är det så att saker som ligger långt bak i tiden tenderar att svepas in i ett lätt rosenskimmer men samtalet kom ändå att visa på stora kontraster - samt irriterande nog avslöja mig som en kokt groda*.


Vännerna på besök hade givetvis inga andra minnesbilder än hur det var för länge sedan. Detta medförde att när vi berättade hur det är nu provocerades jag att se klarare än vad jag brukar - och ändå är jag jätteklarsynt redan i vanliga fall. Jag såg kontraster som jag på grund av troget förblivade på orten haft skymda för mig då jag har följt en långsam - men ändå tydlig -  utveckling som gjort mig till en kokt groda.


I förra inlägget nämnde jag siffror om gudstjänster och ungdomar i dessa. Man kan också lyfta konfirmander samt barn- och familjearbetet. Alltsammans visar varje år en liten liten avmattning som inte verkar anmärkningsvärd på något sätt men i långt perspektiv skriker katastrofen en i ögonen.

 • Den gudstjänstfirande församlingen har halverats på 25 år!
 • Konfirmanderiet har under perioden sjunkit, hämtat sig en del och står nu och väger.
 • Ungdomsverksamhetens koppling in mot söndagens gudstjänst och - än viktigare - gudstjänsternas koppling in mot ungdomeriet upplever jag annorlunda än förr.
 • givetvis finns mer...
 • och en del annat...

Men det finns flera felkällor och nyansanledningar.

 • Minns jag verkligen rätt? Eller idylliserar jag?? Svar: Troligen lite idyll men inte helt.
 • Är statistiken inte vikande i hela kyrkan?? Svar: I största delen men inte hela. Det finns exempel på växt.
 • Ska man inte se framåt i stället för bakåt? Svar: Med begränsad erfarenhet av orientering har sporten ändå gett mig insikten att det är när man ser klart var man är som man inte längre är vilse. Vill man dessutom se tydligt hur man gick för att komma dit där man nu är och förstå man vilka fel-väg-val man gjorde och vilka rätt-väg-val man glömde göra blir det lättare att komma rätt igen. OBServera dessutom att komma rätt inte nödvändigtvis betyder gå tillbaka, varken i orientering eller andra sammanhang. Däremot handlar det om vägval...
 • Varför ser jag bara negativt? Svar: Det är en kokt grodas bekymmertankar som initierat detta inlägg. Jag ser också mycket positivt som inte bekymrar mig alls utan tvärtom gör mig glad.


PS: Detta inlägg görs på förmiddagen en lektionslös dag då det är ungefär 587 minuter kvar till LOST.


* Självdiagnosen bygger på - vad det sägs - att om man lägger en groda i kallt vatten och sedan värmer den tills det kokar så ligger grodan snällt kvar tills den är död. Den märker inte så små skillnaderna utan anpassar sig tills det är för sent. Humpar man en groda direkt i hett vatten fattar den och hinner - kanske - hoppa ur...


mental 25-års-spagat - minnenas explosion

Just lidna veckoslut har bjudit på tankereturer till en epok mer än 25 år tillbaka i tiden. Det har varit både trevligt men också tyvärr lite bedrövande - fast mest trevligt förståss.
Orsaken till alltsammans var att en lokal eldsjäl för Svenka kyrkans utlandsarbete (SKUT) fått till det så att dagen efter ett stort internationellkyrkligt stiftshalligalli i Luleå skulle en där agerande SKUTare komma till Älvsbyn för att efter gudstjänsten berätta samt eventuellt visa bilder.

Personen i fråga - eller rättare sagt personerna - hade förutom gedigna SKUTmeriter också den framträdande egenskapen att de mellan somrarna 1979 och 1982 varit Älvsbybor. I den vevan jobbade han som präst i församlingen och hon strävade som lärare på högstadiet. Bägge var förödande jämnåriga med mig och madammen i mitt liv och jag och min sambeskattade passade på att vid vännernas flytt från orten av dem förvärva den fastighet vi fortfarande bebor och som de nu skulle gästa.

Genom åren har vi inte haft mycket kontakt. Givetvis meddelade vi varandra när barn föddes samt böt julkort när det var säsong för sådant men också detta gick i stå då de vidareflyttade från Linköping till Merbourne, Australien. Hopspringning av slumpartad karaktär på kyrkliga mathak i Uppsala har förekommit men inget organiserat umgänge - men nu var det således dax!

Jag hoppas läsaren av denna blogg också har - eller, om läsaren är ung, kommer att få - erfarenheten av att med en del vänner är det att man hur mycket tid som än gått och hur stor den umgängeliga inaktiviteten än har varit så fungerar kontakten i alla fall. Det är märkligt och fint att det kan vara så.

Paret anlände tidigt om lördagskvällen och inkvarterades, för sin hemkänslas skull, i det sovrum som faktiskt inte tapetserats om sedan de sålde huset till oss. Givetvis åt vi nordsvenska delikatesser - de är nämnligen bägge två sörlänningar av födsel och ohejdad vana med tre åren i Älvsbyn som kulturell utblick.

Och vi pratade!! Sju stugor full!!
Uppdatering av familjeliv och barn - givetvis.
Avstämning kring gemensamma bekanta på orten - självklart. I sammanhanget kunde konstateras att flera som levde 1980 inte gör det nu. Och att än fler som var i full aktivitet då är gamla nu. Vi var överens om att vi själva också blivit äldre men det är som mest bara lite lite lite till det yttre. Sinnena är fortfarande unga och djärva (- för tydlighetens skull: inga av varken våra fyra eller deras två barn fanns med i samtalet). 

Naturligt kom vi via människor in på vad som var vårt stora gemensamma engagemang då när det begav sig. Man skulle kunna säga - kanske lite i efterskott idylliserat men ändå - att vi levde församlingsliv med en del av det livet med lön för oss killar. Mycket folk var det i kyrkan då - 80 till 100 en vanlig söndag varav 15-20 tonåringar. Många fanns också i ett ungdomsarbete som prioriterades - 20-30 stadiga varje torsdag.
Läsaren må här icke tro att vi tror att det var på grund av vår speciella skicklighet som det var så - för så var det inte!! Men vi och många andra, både anställda och frivilliga, var engagerade!! Med försök till driv i steget. Och det tittade vi tillbaka på - i minnenas explosion.

Och så småningom blev klockan 0200 på natten.
Så länge brukade vi sitta och snacka också förr när de ägde det vardagsrum vi satt i.
Nu gjordes godnatt för vara fräscha till söndag förmiddag - om denna kanske senare.


löööördag!!!

Så är det då lördag förmiddag - sent på densamma - och en liten stund gives för ett retroaktivt se-på-den-gågna-veckan-inlägg på bloggen. Veckans händelser med tillhörande tankar innehöll bland annat:
 • Måndag med personalsammanträden, planeringar av lektioner och rådslag kring skolans framtida utbud av kurser och utbildningar.
 • Tisdag med resa till Kalix för arbete med Grundkursen Östra Norrbotten. I inlägget mer tråkigheter nämnde jag vad som fyllde stor del av tankekraften den dagen.
 • Onsdag fortsatt arbete med kursen i Kalix samt hemresa.
 • Torsdag åter på arbetsplatsen - paradoxalt nog nästan utan att ha något att göra. Denna termin är jag organiserad så att det är antingen  järnet med lektioner förmiddag-eftermiddag-kväll eller inget inbokat alls. Torsdag var alltså en mellandag med arbetspaus efter lunch.
 • Fredag lektionerades det över nätet samt planerades lektioner för veckan som kommer.

Detta var en kort sammanfattning av en del arbetsrelaterade händelser.

Annat på arbetet värt att nämna och nu fästa uppmärksamheten på är ett par av de linjer och program folhögskolan ämnar starta och omstarta kommande höst. Det rör sig om en Volontärlinje o- nystart - och Bibellinje Polar - omstart.
Klicka på logotyperna för att följa länkarna. Ta del av materialet, länk vidare och sprid det på alla till buds stående sätt.

                       

Se också: http://www.pitea-tidningen.se/artikel.aspx?artid=93604&arkiv=False

Allt detta var jobbanknutet.
Privat är allt bara bra.


räddare i nöden och nöd utan räddning

image233
Madammen är ansluten till SKTF alldenstund hon är tjänsteanställd i kommunen.

SKTF sänder med viss regelbundenhet sin tidning till medlemmarna och den tidningen har ofta läsvärt innehåll. Så var det idag då förstasidan dominerades av rubriken ovan strax under en bild på en stearinljuständande diakon. Och två artiklar som var riktigt bra.

http://www.sktftidningen.nu/zino.aspx?articleID=8663
är den första med möjlighet till tyckande och debatt.
http://www.sktftidningen.nu/zino.aspx?articleID=8680
är ett porträtt av en diakon i hennes vardag.

Läsvärt och dessutom riktigt vad gäller de värderingar som uttrycks.

Överhuvud taget är tidningssurfande på nätet stundom ganska vettig sysselsättning. Man kan ramla över bra artiklar och fullständigt stupida diskussioner. Ett exempel på just den kombinationen är artikeln Bildt tiger om helvetet i Gaza i Svenska dagbladet - se länken nedan.

Artikeln tar upp det folkrättsliga problem som den kollektiva bestraffningen av Gazas befolkning innebär. Den är välskriven, argumenterande, humanitär och saklig. Debatten efterår - jag har bara stickprovsläst bland de över 100 kommentarerna - verkar bitvis föras av personer som måste ha stått i näs-kön när man delade ut hjärnor. Dumt, korkat, inhumant yjafs som till och med försvarar att man hindrar barn att få läkarvård.
OK - dör dom blir det ju inga terrorister. Men om de överlever trots Israels blockad?? VojneVojne!

Den som är stark måste också vara snäll lär oss Bamse.
Undrar om han är läst i Knesset.

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/artikel_866875.svd

bortkommen av lost

Jag har ju aldrig tidigare på allvar i bloggandet diskuterat de olika avsnitten av LOST och jag tänker verkligen inte göra det framöver heller. I kväll gör jag dock ett litet undantag eftersom fjärde årsomgången nu startat och jag nyss begluttat första avsnittet av sjutton.

Jag är helt väck!!
Visserligen hade tidningarna varnat mig eftersom det idag stod att alltmöjligt skulle ställas på huvudet, gamla allianser brytas sönder och nya formas. Förvirringen var således varslad men känns i alla fall.

Dagens tidigare inlägg - det med antalet återstående minuter innan programmet - bar en bild av Mumintrollet, gissningsvis något som kanske förbryllar läsaren. Orsaken till denna Tove-Jansson-illustration var den att Lostfanet, för vilken jag visade hur bloggeri fungerar, hade ägnat sig åt Muminbilder på sin dator när jaginkom i rummet. Inget annat.

Lostfanet har nu en egen blogg sedan ungefär lunchtid. Den hittas här.

Förresten är det kul att där kallas bloggmästare.
Tankarna går till Star Wars och jediriddare och grejer - eller hur?

sitter hos lostfanet

Just nu tror jag att jag startat ett hart när omöjligt projekt. Sittandes hos den ibland kommenterande signaturen lostfanet visar jag detsamma hur en blogg kan fungera i skrivarläget. Fanet har ingen egen blogg utan smygtittar bara på resultatet av andras ansträngningar.

För övrigt är det nu 556 minuter kvar till kvällens avsnitt av LOST.

mer tråkigheter

I inlägger tretti trappsteg för en vecka sedan nämnde jag om tråkiga saker som hänt med unga och relativt unga personer i Älvsbyn med omnejd. Igår kväll tillstötte mer tristess då ännu en relativt ung person omkommit - faktiskt en bror till en av mig mycket uppskattad tidigare arbetskamrat. Länkarna nedan ger lite information.
http://www.pitea-tidningen.se/artikel.aspx?artid=93319&cat=1&pageIndex=0&arkiv=False
http://www.kuriren.nu/nyheter/artikel.aspx?articleid=3190481

sandahl trampar på

image230Om man kollar till höger på denna bloggfront finner man länken Sandahl trampar på. Den går till Dag Sandahls blogg i Östran som verkar vara en lokalblaska för en härifrån sett ocentralt belägen sydsvensk region.

Sandahl tramperier är ofta läsvärda. Senast - 7 februari under rubriken Oförskämd - klampar han på och kritiserar vad han menar vara ett till Växsjö stift knutet fuffens med penningar och att sådant dessutom försvarats av den som bär regionens mitra och kräkla.
Och sedan hans sammanfattande fotarbete - en ren verbal stepp-dans:

... jag (hade) förbrutit mig genom att säga sanningen. Kejsaren är naken. Folk ska inte fatta när kyrkosystemet brakar samman. (...) Läran håller inte ihop, kyrkoordningen är ett instrument för att nördarna ska fira julafton i paragrafrytteri och kyrkorättslig exercis, gudstjänstsiffrorna går ner, medlemssiffrorna likaså och nu står det klart att den inomkyrkliga ekonomiska solidariteten ersätts av stiftspartikularism. Allt medan stiftet (i praktiken en drös tjänstemän) ska ägna sig åt att visitera arbetet i församlingarna och därmed avkräva kyrkoherdar och andra rapporter, stiftets styrelse lägga ihop enheter och stiftskansliet producera hekatomber med papper i organisationsfrågor, så många att extra personal utöver vad som sas när budgeten antogs i november måste anställas. Det är inte alltid så lätt att vara frimodig kyrka!

Jag har aldrig upplevt att Sandahl när han trampar på gör riktiga övertramp. 
Ömma tår i närheten kan dock uppleva sig betrampade.
Och det är vad som gör honom läsvärd.
Både i bloggeri och annorstädes.
Typ.

en film och lite om kyrkan

Filmen Braveheart återvänder jag då och då till.
Den är en typisk Hollywoodgestaltning av skotsk frihetskamp mot engelsmännen och hjälten i sammanhanget - Jim Wallce - spelas av Mel Gibson. Det finns lite humor, lite kärlek, massa macho och en smula sens moral.


I scen - eller kapitel - 12 en bit in i filmen har skottarna just gjort slarvsylta av en engelsk armé. Segern är vunnen av allmogen trots den skotska adelns tvehågsna hållning. I segerns ögonblick hakar dock adeln på vinnarsidan och efteråt adlas allmogeledaren Gibson - förlåt: Wallace.


Väl knektad tillfrågas han av en ledare för en adelsklan huruvida han vill backa upp just den klanens anspråk i relation till andra klaner. Stort palaver utbryter och mitt i det följande intensiva argumenterandet mellan adelspartierna går hjälten mot dörren. Han anropas av några om vart han skall ta vägen och den oklippte, lurvige, med kilt och kraftiga knän försedde Gibson/Wallace svarar - i min översättning:


Jag skall invadera England och besegra engelsmännen på deras egen mark.

Invadera!? skrattsäger en adelsman. Det går inte!!

Varför? (intensiv blick från Gibson) Varför går inte det??

Och så fortsätter han:

Ni är så upptagna med att tjafsa kring smulorna från Longshanks (engelske kungens) bord att ni missar er Gudagivna rätt till det som är bättre. Det är verkligen en skillnad mellan oss. Ni anser att folket i det här landet finns för att förse er med era positioner. Jag anser att era positioner finns för att förse det här folket med frihet. Och nu går jag för att se till att de får det så.


I all sin Hollywooddramatik är ju detta hur sant som helst.


Det är också ofta sant i kyrkan och andra sammanhang där anställda ibland verkar vara hur upptagna som helst med att käbbla och rivalisera om förmåner systemet kan ge dem själva. Givetvis blir i sådana sammanhang allt man inte gjort förr och allt som kan verka vara ett risktagande och allt som kräver energi och allt som kanske skapar obekvämlighet något som man väljer att anse som omöjligt - gärna då också med ett milt överseende leende.


Och då blir det också ibland så att personal agerar som om församlingen - eller andra sammanhang - finns för att ge dem förmåner, lön och sysselsättning när det i stället är - eller skall vara - så att personal finns för att i sina Guda-givna uppdrag ge församlingen - människorna - det som de skall ha: i församlingar Gud och Guds rike. I andra sammanhang annat.


Den skotske frihetskämpen Wallace - i alla fall i filmen - blev den som sådde. Andra fick skörda den goda kampens segerrika resultat medans han själv uthålligt gick under.

Hollywoodiskt? Jäpp!! Så ända in i bänken!

Men faktiskt också Bibelmodelliskt. Se filmen!

Något annat att se - en länk:
http://www.kuriren.nu/nyheter/artikel.aspx?articleid=3164077 - särskilt sista raden.


gryning, gryning?

Detta inläggs aktuella onsdagskväll rappalde blogg.se så till den milda grad att publicering inte kunde ske. Detta blis således något av ett retroaktivt dagen-efter-inlägg utan den aktualitetsfräschör som närvaron i realtide utgör.

Det är onsdag kväll och klockan är strax efter ½21. Jag är just hemkommen från en två dygn lång bortavaro i Haparanda och konstaterar att i kväll verkar det som om en svag rodnad kan skönjas i öster. TV4-tablån säger nämligen att kl 21 sänds programmet Lost: past, present and future.

Undertexten fortsätter: Underhållningsprogram från 2008 (det är i år!!). Här tittar man tillbaka på den senaste säsongen av serien "Lost" och blickar framåt.


Fatta här vad som verkar vara på gång!!

Den nya säsongen verkar vara i antågande men för att den skall fungera sker ett resumerande av det som tidigare hänt, timat, skett och pågått i den serie som jag - och andra - alltför länge berövats. Att människor medkänner mig visas av att invanteri*gossen nyss smsade sin fader med texten Sitter du lycklig och förväntansfull framför tvn?

Svaret blev - långsamt telefonpillat - följande: Nej. Skriver text om det hela att lägga ut på bloggen senare i kväll när datorn blir ledig. Den text jag skriver är alltså denna och den skrivs på den bärbara ointernetade datorn för att i formatet Word sparas till senare i kväll när den kan publiceras via den andra maskinen.

Och just nu är det 4 minuter kvar till avsnittet jag bespetsat mig på.


/ Skrivpaus för TV-sofferi /

Nästa vecka klockan nio är det så dags för säsongspremiären av LOST.
Det var TV-röstens hugnesamma budskap när programmet slutade.
Det gryr i öster...


* Det som i tidigare inlägg var en oavsiktlig felskrivning är här gjord på ett medvetet plan för att beskriva Hattifnattens vintermilitärtjänstgöring.


tretti trappsteg

är det mellan entréplanet och första våningen på Haparanda stadshotell. Jag är där för en utlokaliserad arbetsvecka på nytt och denna gång inom synhåll från utlandet. Kanske blir detta föremål för någon bloggande betraktelse vad det lider. Innan finner jag det angeläget att fundera något om vad som under sistlidna helgen hänt.


Gruvraset i Kiruna
är en rubrik som följt oss de senaste dagarna. NSD-länken nedan går till dagens artikel och via den kan man nå andra artiklar som skrivits i den tidningen. PT-artikellänken är också viktig då man genom den kan komma till annat som är skrivet i den tidning som dominerar i det område från vilket dem omkomne kom - Älvsbyn. Den omkomne var född mitt mellan den yngre av döttrarna och den äldre av sönerna vilket gjorde honom känd - om än mest till namn och utseende - av familjemedlemmar.

Många unga
från Älvsbyn har dött i sjukdomar, omkommit eller tagit sina egna liv det sista året. Ovanligt många och jobbigt många. Ambulans- och vårdpersonal har rapporterats slitna av detta. För många av de ungas jämnåriga har det till och från varit jobbigt, mycket jobbigt. För att inte tala om hur det varit för de närmast anhöriga.

Vadan
detta kommer från, alltså funderingar över orsaken till det hela, inställer sig lätt - egentligen väldigt lätt. Det verkar som om människan naturligt och lätt frågar varför? när svåra saker händer, som om man till varje pris måste få någon sorts förklaringar som ger någon form av mening och sammanhang och vad som förefaller vara kaotiskt. Det ofta snabba jakten under parollen Vem är den ansvarige? är ett uttryck för detta. Givetvis är det viktigt att utreda ansvar men ibland tenderar det att bli syndabocksjakt där man till varje pris måste få veta varför - och jag undrar vad detta står för.
Vadan-frågan, alltså om orsaken till saker och ting sker, ställs lätt men är svår att besvara - även om man tar sin tillgång till alla ideologiska och religiösa förklaringsmodeller som finns.

Varthän
detta leder, alltså funderingar över följderna av allt detta inställer sig ochså lätt - men ändå inte lika lätt. På något sätt verkar det lite svårare att fundera över framtiden och hur den kan tänkas bli påverkad än att hitta förklaringar i det förgågna. Och ändå är det framtiden som är som är kvar och som väntar alla som måste leva vidare. Och hur påverkas de ungas framtid och framtids-tankar? Mognad? Förvirring? Förtvivlan? Ödmjukhet? Avtrubbat kallsinne?

Mitt i dessa funderingar premiäråktes slalom om söndagen.
Lokala backen, detta år med snökanoner, var mycket bra.

PS: En elev som för några år sedan gick Svenska kyrkans grundkurs jobbar nu som innan i Kiruna-gruvan. Han har en blogg å vilken han skriver sina tankar. Se inläggen 3:e Februari 2008 och 4:e Februari 2008 på blogglänken nedan. DS.

http://www.nsd.se/artikel.aspx?artid=83257&cat=1&pageIndex=0&arkiv=False
http://www.pitea-tidningen.se/artikel.aspx?artid=92371&arkiv=False
http://magnusstalnackes.blogg.se/

grkön - knappa veckan senare

I lördags - observera att lördagar stundom är bloggdagar - knypplade jag ihop ett inlägg kring den nystartade Svenska kyrkans GRundKurs i Östra Norrbotten. De 15 deltagarna hade då varit några dagar i Älvsbyn och sedan dess, alltså i denna vecka, har kursen fortsatt på ett annorlunda vis - nämnligen i Kalix. Fotografiet föreställer lokaliseringsbyggnaden i vilken två dagars intensivt lektionerande sig tilldragit havit för att därefter övergå till skrivande å Internet med något av en kulmen idag.

Med andra ord blev det väldigt intensivt denna vecka. Och lärorik.
Resa redan om måndag närä lunch strax efter det att Snorvan levererats till järnvägen för resa till jobb i Björkliden - om detta se inlägg åren dom går av den 27e januari. Via ett mycket givande samråd i Luleå kring det utseende en Bibellinje vid Älvsby folkhögskola skulle kunna ha nåddes Kalix vid 16tiden. Lokalkolleri, inkvartering och planeringsjobb blev måndagskvällens tidsfördriv innan tisdagens och onsdagens intensiva lektionsarbete med gruppen vidtog. Och idag har vi efter elevernas egna arbete igår haft lektioner via nätet.

Det är intressant att pröva nya arbetsformer - och inte så lite krävande.
Det tar tid att tänka nytt. Det tar både arbetstid och övertid - ibland också fritid.
Dock är det viktigt med sådan tid då det i nytänketid finns potential för utveckling och framåt-skridande. Givetvis gäller inte detta all nytänkeritid då den också innehåller - och måste få innehålla - idéer och uppslag som är tankeåtervändsgränder och känns som slöseritid. Men nytänkeri är ändå absolut nödvändigt för att verksamhet inte skall först stanna av och sedan bara erodera bort.
Denna nytänkeriets lag gäller verksamhet på skolan, i kyrkan i stort och lokalförsamlingen i smått. På skolan är det bra fart nu. Jag säger inget mer...

Bilden är märklig och intressant om man kollar portalen.
Sannolikt är pelarna inte från antiken utan från den tid då man byggde antikhärmande - jag gissar den tid då ett tidigare Folkets hus byggdes i Kalix. Det har behållits och det gamla får stå kvar som en ingång till något nytt. Detta nya är kanske mindre vackert och stilfullt eller så vackert och stilfullt på ett annat sätt. I vart fall är det ett mycket mer idag funktionellt Folkets Hus med bibliotek, undervisningslokaler och mycket mycket annat - kallat Kalix Univer-City.

Att låta gammalt få stå kvar som ingång till något radikalt förnyat är kanske en modell för kyrko- och församlingsutveckling - typ. Jag säger inget mer...

PS: Såg just att morgones glutta-på-blogg-på-kvällen-teori håller. ½22 tre dussin - drygt. DS.

har folk inget att göra???

Rubrikfrågan ställs utifrån att jag alldeles nyss kollade antalet besökare å denna blogg. Jag fann att redan nu - alltså ½10 på morgonen - har dussinet personer gluttat.
Att folk sysslolösa på kvälls- och nattkanten läser bloggar begriper jag eftersom jag själv gör så - eller på lördagar.
Men förmiddag en vanlig vardag????
Nu är det dags för det bilden visar!

RSS 2.0