undrar vilka som gluttar och annat

Jag har kollat statistiken för min blogg. Varje dag är det ungefär ett halvdussin personer som kikar in och onekligen undrar man vilka de kan vara. Är det olika typer hela tiden eller finns det kroniker? Och om några återvänder undrar man ju varför?

Onekligen lider jag lite brist på inspiration för att skriva i bloggen just nu. Inspirationsbristen vad gäller skrivandet på uppsatsen (några utkast finns under studier) är ännu värre. En del av skrivklådan gick väl åt till "debatterna" på sossarnas hemsidas kyrkovalslänk men där är det dött värre nu. "Debatterna" där tar ju bara fart när ett par tre ivriga kommer igång om hur de så kallade kvinnoprästmotståndarna utgör kyrkans stora och helt avgörande problem. Annat att diskutera verkar inte finnas.

På sossarnas lokala sida är det ännu heldödare men i övermorgon skall jag skriva där. Då är det jämt en månad sedan förra inlägget och det kan ju firas med en kommentar.

På tal om tidsåtgång: Innan sommaren epostade jag till dem som sitter i den lokala församlingens kyrkoråds arbetsutskott. Det var allvarliga meddelanden färgade av både sorg, upprördhet och kritik. Tror någon att någon av dem idats svara?? NäNä! Tystnad är också en strategi att möta människor med.

Nu får det vara slut med småsurheter för i natt.


en tillbaka till London

Så har vi varit till järnvägen och vinkat av vår förstfödda. Hon återvänder till bombhålet London för att enligt planerna jobba där under hösten och återkomma till fosterlandet för gott till jul. Lite jobbigt är det när de som var små igår är stora och flyger ur boet - eller i vart fall gör flygturer från boet. C´est la vie som fransosen säger. Blää!

ett bra bibliotek

Vill bara såhär i brådrasket också nämna att biblioteket på orten är bra. Det är inte så att det har allt men jag tror faktiskt att de som arbetar där försöker fixa allt. De har ordnat ett otal fjärrlån av teoligisk litteratur till priset av 5 kronor per förmedlad bok. Man talar bara om ISBN-numret man hittat på t ex www.libris.kb.se . Toppen!

en bra bokhandel

Vill bara såhär i brådrasket nämna att bokhandeln på orten är bra. Det är inte så att den har allt men jag tror faktiskt att hon som förestår den försöker fixa allt. Senaste fixningen för mig är ett analytiskt grekisk-engelskt lexikon från USA och då till en femtilapp lägre pris än den teologiska bokhandeln Arken i Lund. Man talar bara om ISBN-numret. Toppen!

 

Dessutom: Bokhandelsmänniskan (alltså Eva L) har hittat ytterligare en bok jag letar. I och för sig har jag fått tag i boken via fjärrlån men sedan jag läst halva vill jag äga den. Så handlarns leverantör av utomländska böcker hade den inte emn skall fixa fram den - troligen också från USA.


en bra bok

Jag har alldeles nyss skummat igenom en mycket bra bok som ger en god överblick av Nya testamentets tillkomst och olika sätt att berätta samt vad som hände med de skrifterna fram till ungefär år 250. Författaren heter Tord Fornberg och boken Det trovärdiga vittnet - en bok om nya testamentet. Boken kom förra året på Artos bokförlag och betingar ett pris på ca 280 slantar å ortens lokala bokhandel.

 

Från baksidestexten kan saxas:

Det trovärdiga vittnet ger en saklig information om vad man med rimlig historisk säkerhet kan säga om den äldsta kyrkan och dess heliga skrifter. I långa stycken är dagens historisk-kritiska forskare överens om svaren, och läsaren finner här en lättbegriplig sammanfattning, till gagn för alla som läser kyrkans heliga texter både som Guds uppenbarelse och som historiska dokument om en svunnen tid.

Boken kommer att bli kursbok vid Svenska kyrkans grundkurs denna höst.


arbetsgivaransvar?

I sista numret av Kyrkans tidning berättas om en motion till kyrkomötet under rubriken

 ”Kvinnoprästmotståndare bör inte kunna få tjänst”.

http://www.kyrkanstidning.com/artikelserier/2005/kyrkomote2005/2930_3.asp

 

Först några rader saxade ur artikeln:

Motståndarna till vigda kvinnor bör inte längre kunna få tjänst vare sig som biskop, präst eller diakon i Svenska kyrkan. (...) Enligt förslaget ska ingen motståndare till kvinnliga präster sägas upp från sin tjänst, men det blir inte möjligt att söka någon ny, något som kan slå hårt mot den enskilde individen. (...) själva syftet är inom ramen för de möjligheter som arbetsrätten och kyrkoordningen ger, att få dem att byta jobb och lämna kyrkan. (...)

 

Det är ett socialdemokratiskt förslag och fast intentionen kanske är god är det något som vänder sig i magen på mig. Motionärerna vill vidta åtgärder med syfte att försvåra för människor som man ogillar så att de lämnar organisationen. Är det ett hederligt sätt att vara arbetsgivare?

 

Skulle inte arbetarrörelsens fackliga del reagera med kraft och kalla det mobbing om arbetsgivare skulle vidta åtgärder med det uttalade syftet att försvåra så att folk säger upp sig?

Varför föreslår inte motionärerna i stället en snabb hederlig lösning på det som de anser vara kyrkans fundamentala problem?

En sådan lösning vore att den lokala arbetsgivaren (kyrkoråden) instruerar arbetsledaren (kyrkoherden) att beordra alla att samverka med kvinnliga präster. Första ordervägran leder till varning, andra likaså. Tredje gången sägs vederbörande upp, ges ett avgångsvederlag på 18-36 månadslöner och på en mandatperiod är saken fixad. Givetvis förordar jag inte detta agerande men det vore åtminstone rakryggat och hederligt - om problemen verkliga är så gigantiska som man framställer dem. 

 

Eller varför satsar man inte på rehabilitering och teologisk avprogrammering av de personer man anser skapa så gräsliga problem i kyrkan? Varför skickar man inte dem på teologiska kurser så att de blir av med sitt hinder att fungera. Det finns före detta "ämbetsmissbrukare" som kan bidra i det med någon lämpligt utformad variant av 12-stegsprogrammet. Observera att jag inte är ironisk nu. Jag tror att detta skulle vara möjligt. Före detta missbrukare brukar ju åtnjuta ett visst förtroende bland dem som ännu är kvar i sitt i missbruk. Andra personer som inte kan fungera fullt ut brukar ju arbetsgivare ta rehabiliteringsansvar för och om man menar allvar som arbetsgivare borde man ta ansvar här också - om problemen verkliga är så gigantiska som man framställer dem. 

 

Eller är det så att man egentligen innerst inne inte vill lösa upp frågan definitivt?

Är det egentligen inte så att både s- och c-partiet egentligen behöver dem som säger nej till att samverka med kvinnliga präster så att man har något att säga "Nej!" till och på så sätt få till en "valrörelse" över huvud taget?


karriären och platsen

karriärHittade en seriestrip som säger något om mig. Framför allt svarar den på frågan som en del ställer: "Skall du då aldrig komma dig från Älvsbyn?"


så mycket har hänt - punkt 8

Jag smådebatterar på sossepartiets rikshemsidas kyrkovalslänks diskussionsforum.

www.sap.se länk kyrkoval länk diskussionsgrupper pågår en debatt under ett flertal olika rubriker. Den underdiskussion som fått de flesta inläggen handlar om OAS-rörelsen och deras sommarmöten, bland annat i Boden. Om jag bidragit med något vettigt i den eller någon av de andra diskussionerna vet jag inte men jag kunde inte hålla fingrarna från tangentbordet.

Tänk vilken tur den etablerade maktstrukturen i kyrkan har att det finns sådant som OAS!! Det är ju uppenbart att det inte finns annat man har lust att debattera. Om inte nej-sägarna till kvinnor som präster fanns skulle partierna inte ha någon valrörelse!! Idéer om vad man praktiskt vill göra saknas ju i debatten - mer än att säga "nej" förståss, och kanske låsa några dörrar.

På samma sätt var det förra sommaren. OAS-mötet i Piteå skapade ca 4 tidningssidor under en vecka och mycket var kyrketablissemangets kritik av att OAS fanns. Och jag undrar: Varför förmår inte de som med blåljus på taket rycker ut mot OAS att skapa något eget bra som tidningarna kan skriva om? Varför är "de rätttrognas" kyrka så ointressant? Varför arrangerar man inte själva förnyelsekonferenser som folk frivilligt vill åka till och inte besöker bara när man som förtroendevalda eller anställda har alla omkostnader betalda och dessutom lyfter arvode eller lön? Varför - om nu OAS är så läbbigt - agerar man inte så att läbbigheten inte behövs?

Någon har sagt: "En kyrka har de sekter den förtjänar." Och när det som bjuds varken är kallt eller varmt önskar människor vällagad varm mat med kall dryck. Det är därför OAS finns. Det är därför tidningarna inte hittar nåt att skriva om i övrigt. Det är därför man inte har någon "Ja"-val-rörelse.


så mycket har hänt - punkt 5

Jag har samarbetat med församlingens komminister vad gäller sommarkonfirmation och då uppfunnit en gudstjänst ingen av oss mött tidigare.
Älvsby församlings konfirmandarbete har bedrivits som samverkanskurs med Älvsby folkhögskola. Om detta kan man läsa också i tidigare noteringar i denna blogg - konfirmandläger 1-3 under kategorin Folkhögskola. Det betyder att jag förutom fjällägret deltagit i konfirmationsundervisningen 2 av sommarens tre veckor. Mellanveckan när de cyklade på Gotland var jag hemma. Och 20 konfirmander samt 6-10 hjälpledare har deltagit i verksamheten.
Inför konfirmationen delades konfirmanderna in i fyra grupper som fick spåna kring vad de ville redovisa i själva konfirmations-gudstjänsten. Symboler i den egna kyrkan, Nattvarden, Symboliken i dopdräkt-konfirmationskåpa-brudklänning-prästkläder-liksvepning samt dess koppling till dopet var exempel på ämnen som berördes. Ungdomarna ärbetade självständigt och redovisade sitt arbete i gudstjänsten på ett chockartat proffsigt sätt. 15 år,  utan tvekan, med mick i handen, utan manus, inför 250 pers, på ett enkelt sätt förmedla viktig information - detkunde inte jag i samma ålder. Nu kanske jag kan det.
Sedan: Tre av konfirmanderna var inte döpta som små. De döptes i själva konfirmations-gudstjänsten och det har jag aldrig varit med om att någon vågat tidigare. Så just när trosbekännelsen var bekänd klev de tre fram litegrand och fick frågan "Vill ni döpas till denna tro och leva med församlingen i Kristi gemenskap?" Och på deras "Ja" bads befrielsebön och döptes de i tur och ordning samt tog emot sina dopljus. De steg tillbaka och till de andra sades: "Den tro vi bekände för en stund sedan döptes ni som små för att ha och leva i. Vill ni leva i den tron och visa den i kärlek till Gud och era medmänniskor?" Och på deras "Ja" följde sedan handpåläggningen.
På det sättet blev det en väldigt tydlig markering av sambandet Dop - konfirmation. Och det gjorde mig och en del andra ganska tagna faktiskt.
Söndagens gudstjänst var sedan en vanlig Högmässa på Kristi Förklarings dag. Predikans tema var dagens: Till syvende och sist är det Jesus ensam allt beror på.

så mycket har hänt...

Det var den 15 maj, den 10 juni och den 22 i samma månad som jag sist skrev i den gamla bloggen. Sedan blev den omöjlig att hantera och nu har jag hittat denna i stället. Tänk att blogg.se är så mycket bättre än bloggi.se. Men så är det.

Så vad har hänt och vad kan komma att berättas sedan sist?

  1. Familjen har varit på en veckas resa till London - innan bomberna.
  2. Jag har utbildat blivande präster i predikoslöjdandets ädla konst - eller i vart fall försökt.
  3. Skolan har slutat för våren.
  4. Kyrkorådet har ratat personer som vill hjälpa till och jag, samt personer som kan anknytas till mig, betros inte ens med uppdraget att lyfta lådor för det får bara "ordinarie" göra.
  5. Jag har samarbetat med församlingens komminister vad gäller sommarkonfirmation och då uppfunnit en gudstjänst ingen av oss mött tidigare.
  6. Jag fyllde år i villervallan.
  7. Döttrarna har kommit hem från Norrköping (tills vidare?) och London (för några veckor).
  8. Jag smådebatterar på sossepartiets rikshemsidas kyrkovalslänks diskussionsforum.
  9. Det går väl sådar med studierna.
  10. Det har varit mycket varmt.

Så nog finns det att berätta. Men nu ska jag fika.


FLYTTNINGEN ÄNTLIGEN KLAR!!

Nu har jag flyttat allt jag skrev på seg-boggen tidigare. Äntligen går det att komma vidare och skriva om det som är aktuellt. Dessutom behöver jag lära mig fler funktioner på denhär bloggen.

visst går det sakta...

Jag tycker att denna blogg blev mycket slöare sedan man ändrade en massa. Stämmer det?

Gamla bloggen 22 Juni, 2005 21:03


det var länge sedan...

Det var länge sedan jag skrev i bloggen nu. Dels har det berott på att när jag var hemma och fylld av intryck av en massa slag så låg bloggen nere p g a underhållsarbete, dels har det berott på att jag varit borta i två veckor. Så egentligen finns det mycket som kanske kommer vad gäller mina studier, jobbet och det som händer där, politik i stort och smått samt får-post kring sådant som har med kyrka och församling att göra.
Skolans, alltså jobbets, sommarlov börjar nu och det leder till - kanske - mer tid att skriva. Fast inte just nu.

Gamla bloggen 10 Juni, 2005 11:39


ett debattforum

Under Links och sedan länkar kring mig finns nu länken ett debattforum. Utöver min blog är det en plats där jag nu uttrycker åsikter och annat. Länken leder till S-partiets hemsida i Älvsbyn och där, under diskussionsgrupper, utvecklar jag en viss aktivitet.

http://www.s-info.nu/region/default.asp?id=84

Gamla bloggen 15 Maj, 2005 11:33


yipeee!!! jag har fått in en bild!

yipeee!!!Meddelar bara att om man klickar på Albums så hittar man en bild som i sin enkelhet visar något om mig. Och det var denna bild.
Gamla bloggen 06 Maj, 2005 23:00


böcker om allt

Låt mig bara rekommendera den osannolike läsaren av denna blog den länk jag just lagt in under knappen Links härinvid. Klicka där, gå vidare till webbsök och drunkna i all den litteratur som finns om allt på svenska universitets- och högskolebibliotek.

http://websok.libris.kb.se/websearch/form

Gamla bloggen 24 April, 2005 12:52


kommer snart

Meddelar bara såhär att jag har mycket som hänt efter måndag 18/5 att skriva om. Tisdag-onsdag var jag i Uppsala - kommer kanske snart under kategori studier. Onsdag var det kyrkofullmäktige, Torsdag lektioner och Fredag personaldagar. Men ikväll orkar jag inte och i morgon lördag hinner jag inte.

Gamla bloggen 23 April, 2005 00:31


svensk asylpolitik godkänd

Idag har riksdagen godkänt tillämpningen av den svenska förvrängda asylpolitiken.
Kanske har majoriteten (s+m!!) rätt i att lagarna är bra. Och kanske har migrationsministern rätt att regelsystemet är bra. Men sedan skenar tankegången till ungefär denna:
Eftersom reglerna är bra och att de som handlägger asylärenden har som uppgift att handlägga bra så måste deras beslut bli bra beslut även när handläggarna inte följer reglerna som ju är bra. Men då bra handläggare tillhör statsförvaltningen som är bra så måste de ju vara bra för annars skulle det som är så bra inte vara bra och det skulle ju inte vara så bra om det vore så. Att barnen inte mår bra är naturligtvis inte bra och det vore bra om de mådde bra men eftersom systemet är bra så mår de inte bra för att de inte mår bra. I bra familjer mår man bra och mår man inte bra är familjen inte bra. Där de bodde förr kunde man inte må bra och när de nu inte mår bra här är det mer humant att skicka tillbaka dem till där man inte mår bra för att de skall bli bättre.
Nu blev det så virrigt att jag inte längre själv fattar det jag skriver och det är ju inte bra. Nu verkar det ju bra att man inte fattar, särskilt om man är migrationsminister. I kvällens TV4nyheter visade hon en fullständigt apatisk förmåga att fatta de frågor hon fick. Jag undrar om hennes apati leder till utvisning från ministeriet och asyl som landshövding i någon residensstad som är villig att ta emot ministrar på flykt. Risken blir att hela regeringen nästa höst tvingas i exil och tvingas läsa svenska för avdankade utan hopp om att kunna integreras bland folk som i gemen vågar tänka med hjärtat på ett humant sätt.

Gamla bloggen 06 April, 2005 20:24


religionens roll

Denna vecka har radion rapporterat ett par saker av religiöst innehåll. Dels har Förbundet Humanisterna anmält Sveriges Radio för att bryta mot radiolagen genom att använda en promille (120 av 120000 timmar) av sin sändningstid för att radiera program av typ andakter, gudstjänster osv. Humanisterna anser detta vara att hålla fast vid inaktuella förhållanden som intet har att göra med vår moderna tid.
Under torsdag-fredag-lördag har samtidigt alla nyheter haft ingående redovisningar av tillståndet för Johannes Paulus II och hans helt väntade död lördag kväll innebar extranyheter på TV. 100000 människor var samlade på Petersplatsen vid midnatt, landssorg proklameras i många länder inklusive Cuba och inget tyder på att religionen skulle spela en undanskymd roll i världen - snarare tvärtom. Jag tror att vi i Sverige, också vi för vilka tro och religion är viktigt, blir genuint förvånade över betydelsen av människors tro globalt. Och för en humanetiker måste det vara smärtsamt...

Gamla bloggen 03 April, 2005 10:46


perfekt slalomdag

Så har annadag påsk lagts till handlingarna. Det blev en tidig dag, bilresa i regn och gråväder till Sorsele för att åka slalom där. Fantastiskt väder och mycket bra backe. Skulle tro att jag i morgon är ganska däckad.

Gamla bloggen 28 Mars, 2005 22:44


uppsatskapitel läggs in

Idag går mitt bloggande ut på att transponera sådant jag skrivit i samband med mina studier till blog-utseende så att andra kan läsa det - om nu någon skulle hitta min blog. Jag kommer att sända min blog-adress till ett antal personer som jag tar som referenser men andra är också välkomna att läsa och ge kommentarer.

Gamla bloggen 26 Mars, 2005 15:40


det gick!

Nu skall jag strax logga ut men vill först bara skriva något för att få bort magisteruppsatsensn innehållsförteckning från förstasidan

Gamla bloggen 15 Mars, 2005 15:36


all vår början bliver svår....


Sådärja...
Inspirerad av en arbetskamrat börjar jag härmed blogga dvs försöker mig på att skapa min egen blogg. Avsikten är att på nätet presentera egna tankar samt lägga ut skrivna arbeten för andra att läsa och kommentera. Vad jag fattat kan det ske dels när människor råkar snubbla över min existens i cyberrymden, dels genom att människor av mig ges kännedom om vad som försigår och kommunicerar med mig.
Jag heter Stig Strömbergsson, född 1953, gift med Pia Lundh, har fyra barn Katarina, Johanna, Jonatan och Daniel.
Jag är uppvuxen i Luleå, studerade i Uppsala och bosatte mig i Älvsbyn, Norrbotten, 1978.
Jag är präst och arbetar för närvarande som skolpräst och lärare vid Älvsby folkhögskola.

Gamla bloggen 15 Mars, 2005 15:01


evangeliernas samband - ett rörigt problem

Det finns många sätt att beskriva hur de fyra evangelierna i Nya Testamentet förhåller sig till varandra. Många teorier har sett dagens ljus genom tiderna. En sammanställning av dessa finns under Links på länken som heter Evangeliernas samband.

http://www.mindspring.com/~scarlson/synopt/#2GH

Gamla bloggen 29 April, 2005 14:58


Aprilseminarium

Två dagars möte med studiekamrater i Uppsala - kul! Och intressanta föreläsningar och diskussioner.
En jättelärd och akademisk genomgång av "tendenser i liturgisk teologi". Framställningen presenterade teologi i skilda konfessionella kontexter och gjordes med ett för universitetskontexten adekvat vokabulär där definitioner gjordes för att nå en distingt terminologi rellevant för diskursen. Bakom glosorna fanns ett innehåll som mest påminde om vad jag själv under en kyrkvärdskurs brukar surra om när jag snackar om olika sätt att tackla det här med gudstjänst.
En annan föreläsning behandlade det eviga problemet med modernism och senmodernism och hur detta leder till olika synsätt hos människor.
Den tredje föreläsningen - som egentligen var den första - tog upp olika sätt att i bilder presentera/avslöja teologi. Det handlade då mest om medeltida kyrkmålningar, en och annan ikon samt en del moderna bilder från olika kulturer. Klart skojigast var en ikon där Maria vilar nyförlöst med Jesus i en krubba bredvid. Den ser ut som en ögonblicksbild från vilket BB som helst. I bakgrunden finns tre vise män men om jag minns rätt inga änglar. Det är alltså Matteusberättelsen som ligger i botten för ikonen. Framanför Maria vakar Josef i samtal med någon. Gissningen "en herde" var helt fel. I stället avbildar ikonens pereferi hur Josef är i samspråk med djävulen som har budskapet: "Du är väl inte så dum att du tror att hon var jungfru! Fattar du inte att du är bedragen och hon givetvis varit ihop med nån karl!" Bänkkompisen gnäggade pinsamt högt när jag muttrade: "Det budskapet behöver vi inte någon djävul för i kyrkan eftersom vi har den ärkebiskop vi har".
Vad det gäller det egna projektet tyckte handledaren att jag skulle sluta läsa litteratur nu för att i stället ge mig in i en egen brottning med den grekiska texten till Markus och Lukas presentationer av Jesus lidande och död - en uppmaning jag gruvat mig för skulle komma.

Gamla bloggen 24 April, 2005 12:04


61-"kvinnornas evangelium"

Anteckningar - kanske något av ett utkast till en del av kapitlet
Sökord man i en konkordans till Nya Testamentet på ord som dotter, flicka, hustru, kvinna, Maria, moder, syster, tjänsteflicka och änka samt förtecknar de scener där orden förekommer skapas en intressant bild.
Hos Markus återfinns några nämnda konkreta kvinnor och i några undervisande avsnitt tar författaren upp företeelser kring kvinnor och relationer där kvinnor är involverade. Huvuddelen av de konkreta personerna är kvinnor som kommer i kontakt med Jesus i och med att Jesus botar deras eller deras anhörigas sjukdomar. I den gruppen finns Petrus svärmor, Jairos dotter, kvinnan med kroniska blödningar och den syrisk-fenikiska kvinnan som hade en sjuk dotter. Ett par kvinnor, änkan med kopparmynten och kvinnan med balsamflaskan, presenteras som föredömen i generositet respektive hängivenhet. Jesu familj presenteras som distanserad till Jesus och en annan distanserad grupp finns på avstånd vid Golgota och vid graven. Denna sista grupp kommer till graven morgonen efter sabbaten.
I övrigt, med undantag för den tjänsteflicka som ansätter Petrus när Jesus rannsakas inför rådet, är kvinnor i nämnda utan att vara fysiskt närvarande. Konkreta kvinnor som nämns på detta sätt är Herodias och hennes dotter i samband med Johannes döparens avrättning men. I övrigt omnämns kvinnor och de relationer de står i Jesu undervisning om vuxna barns plikter mot sina föräldrar, äktenskap, de yttersta tiderna, uppståndelsen etc.
Hos Matteus berättelse om den vuxne Jesus förändras inte bilden nämnvärt. Allt som finns hos Markus återberättas av Matteus. Han tillför berättelsen ett par liknelser med undervisning om den yttersta domen. Han utökar antalet av dem som fick äta vid bespisningsundren med också kvinnor och barn samt låter ett par kvinnliga bilder förekomma i Jesus förhållande till Jerusalem. Den enda konkreta kvinnan han för in i berättelsen är Pilatus mardrömmande hustru.
Lukasevangeliet skapar en annan bild. Praktiskt taget allt Markus berättar tar Lukas med men utökar antalet konkreta kvinnor som kommer i kontakt med Jesus: Änkan i Nain, kvinnor i Gallileen som följer Jesus, Marta och Maria, en ropande kvinna i folkhopen, en kutryggig gumma och de kvinnor som gråtande följer Jesus till avrättningsplatsen. Mötet mellan Jesus och den syrisk-fenikiska kvinnan stryks dock av Lukas1. En av de liknelser Matteus kompletterar Markus med finns också hos Lukas som dessutom har ytterligare liknelse- och undervisningsavsnitt med kvinnor och det som förknippas med kvinnor som innehåll2
Sett utifrån den traditionella teorin om sambandet mellan de synoptiska evangelierna kan då sägas att Markus innehåller en del men inte mycket om kvinnor, Q innehåller om möjligt ännu mindre men hos Lukas, i hans skrivna källmaterial eller i hans minne av vad som berättas muntligt eller i hans egen reflexion spelar kvinnor, och då faktiskt äldre kvinnor, en markant roll. I Apostlagärningarna fortsätter han att tydligt visa på kvinnors, och då också äldre kvinnors, roll i den första tiden efter uppståndelsen. 
Matteus
Markus
Lukas
1-2
Jesus släkttavla
Jesu födelse
 
 
 
 
 
 
1-2
Elisabet och Sakarias
Maria i Nasaret & Betlehem
Hanna i templet
Maria när Jesus är 12 år
5
8
9
 
10
11
12
13
 
14
 
15
 
 
19
21
22
23
24
 
25
26
 
27
 
 
28
Jesus skärper 6:e budet
Petrus svärmor
Jaurus dotter
Kvinnan med blödningar
Bekännelse och förnekelse
Om Johannes D:s ställning
Jesus rätta familj
Kvinna med surdeg
Jesu systrar
Johannes döparens död
5000+kvinnor
Korban
Kanaanesik kvinnas tro
4000+kvinnor
Om äktenskap och skilsmässa
"Dotter Sion"
Saddukeernas fråga
Jesus som kycklingmamma
Ve dem som skall föda
Malerskor vid återkomsten
De tio brudtärnorna
Kvinnan med balsam
Perus förnekelse
Pilatus hustru
Kvinnor vittnen vid Golgota
Kvinnor vittnen vid graven
Kvinnor kommer till graven
1
3
5
 
6
 
7
 
10
12
 
 
13
14
 
15
 
16
Petrus svärmor
Jesus rätta familj
Jaurus dotter
Kvinnan med blödningar
Jesu systrar
Johannes döparens död
Korban
Syrisk-fenikisk kvinnas tro
Om äktenskap och skilsmässa
Saddukeernas fråga
Fariseernas hycklieri
Änkan med kopparmynten
Ve dem som skall föda
Kvinnan med balsam
Perus förnekelse
Kvinnor vittnen vid Golgota
Kvinnor vittnen vid graven
Kvinnor kommer till graven
4
 
7
 
 
8
 
 
 
10
11
 
12
13
 
 
14
15
17
 
18
 
20
 
21
 
22
23
 
 
  24
 
Om änkor i Israel
Petrus svärmor
Änkan i Nain
Om Johannes D:s ställning
Kvinna som smörjer fötter
Kvinnor med Jesus
Jesus rätta familj
Jaurus dotter
Kvinnan med blödningar
Marta och Maria
Ropande kvinna
Söderns drottning
Splittring, inte fred
En kutryggig kvinna
Kvinna med surdeg
Jesus som kycklingmamma
Att vara Jesu lärjunge
Kvinnan med mynten
Lots hustru
Malerskor vid återkomsten,
Änkan och domaren
Efterföljelsens offer
Saddukeernas fråga
Fariseernas hycklieri
Änkan med kopparmynten
Ve dem som skall föda
Petrus förnekelse
Jerusalems döttrar
Kvinnor vittnen vid Golgota
Kvinnor vittnen vid graven
Kvinnor kommer till graven
 
 
Inte syrofenikisk kvinna - varför?


1 I Apostlagärningarna låter Lukas budskapet om Jesus gå utanför Gallileen-Judeen.
2 Intressant i det sammanhanget är liknelsen om änkan och domaren.

Gamla bloggen 29 Mars, 2005 10:41


42-Omflyttningar av materialet

Anteckningar samt ett förslag till utkast
Inom Jesu sista dygn
Till Apostlagärningarna
Rättegången mot Stefanos
Rättegången mot Paulus
Den muntliga presentationen i botten och Markus som skönjbar nivå.
Budskapet om Jesu lidande är känt för både Lukas och "Theofilos" genom muntlig förkunnelse. Det betyder att de som hör Lukastexten läsas upp vanligen inte hör den för första gången utan kan plocka in texten i ett också av författaren underförstått sammanhang och så utjämna logiska kullerbyttor som skapas av Lukas omflyttning av Markusberättelsens innehåll. Läser man Lukas strikt isolerat och förutsätter att berättelsen är okänd ges nämligen intrycket av t ex "dem" i xx:xx och 23:25 att det är Petrus som hånar Jesus och översteprästerna som genomför korsfästelsen. Den sortens märkligheter kan ses som olycksfall i Lukas redigeringsarbete för att framställa berättelsen om Jesus i "rätt ordning" och det går att skönja Markus sekvenser under Lukas yta.1
Jag avser nu att ge en kortfattad presentation av Lukasevangeliets särart i Passionshistorien jämfört med de andra två synoptiska evangelierna. Jag utgår från den av de flesta forskarna omfattade hypotesen att Lukas och Matteus skrev sina evangelier med Markus berättelse som skriftlig förlaga2 och skissar hur Lukas avviker från Markusberättelsen (och från Matteus som för det mesta mycket nära följer Markus).3 
Akt 1: Jesus ber i Getsemane och arresteras (Mark 14:26-52 - Luk 22:39-53)
Scen 1: Jesus går till Getsemane och ber (Mark 14:26-42 - Luk 22:39-46)
Lukas utelämnar det Jesus säger under vägen från måltiden om att lärjungarna skall överge honom och att Petrus skall förråda honom. De sakerna har han i mildare form behandlat i samband med måltiden.
Lukas utelämnar Markus berättelse om att Jesus i Getsemane särskiljer Petrus, Jakob och Johannes från de övriga lärjungarna.
Lukas omformulerar Jesu bön i Getsemane till en formulering som presenterar Jesus som mer förtröstansfull och mindre övergiven. Lukas undviker här som eljest arameiska ord - Abba.
Lukas inför en berättelse om en ängel som tröstar Jesus i Getsemane och att Jesus svettas som blod4.
Lukas ändrar Markus berättelse att Jesus tre gången finner lärjungarna sovande och upprepade gånger ber till fadern för att nöja sig med att nämna det en gång.
Scen 2: Jesus arresteras (Mark 14:43-52 - Luk 22:47-53)
Hos Lukas finns en tidigare dialog om lärjungarnas svärd - något som lärjungarna inte förstår rätta bruket av - och en fortsättning av eller återkoppling till detta samtal sker i samband med att Jesus arresteras.
Lukas identifierar dem som arresterar Jesus annorlunda.
Judas kysser inte Jesus.
Lukas nämner inte något om att lärjungarna överger Jesus vid arresteringen.
Lukas utelämnar Markus notis om en ung man som flyr undan naken.
Akt 2: Jesus inför judisk myndighet (Mark 14:53-15:1 - Luk 22:54-23:1)
Scen 1: Rättegång/förhör inför judisk myndighet (Mark 14:53-64 - Luk 22:54-55 + 66-71)
Lukas placerar till morgonen det rättegångsförfarande Markus och Matteus förlägger till natten5.
Lukas låter inte Rådet döma Jesus.
Scen 2: Hån mot och förnedring av Jesus, Petrus förnekelse (Mark 14:65-15:1 - Luk 22:54b-65 + 23:1)
Lukas ändrar berättelseföljden kring vad som sker hos översteprästen och berättar att Perus alla tre gångerna innan han låter översteprästen ställa sin fråga om vem Jesus är.
Lukas tar bort - eller flyttar till andra platser i sitt dubbelverk (Apg 6:11-14) - Markus berättelser om falska vittnen och de olika anklagelsepunkterna etc6.
Lukas flyttar hånandet av Jesus så att Jesus misshandlas fysiskt innan förhöret inför rådet, inte efteråt.
Akt 3: Jesus  inför Pilatus, den romerske landshövdingen (Mark 15:2-20a - Luk 23:2-25)
Lukas presenterar anklagelserna mot Jesus mer omfattande och detaljerat än Markus och låter i sitt dubbelverk anklagelsepunkterna mosvara det Paulus anklagas för i Apg 24:5-6.
Lukas ensam berättar att Pilatus sänder Jesus till Herodes för att han skall (be)döma honom.
Lukas nämner inget om en sed att landshövdingen brukar frige en fånge - utom i en del textvittnen som för in en Matteusmening i Lukastexten på plats 23:177 - och förklarar enbart parantetiskt vem Barrabbas är.
Pilatus påstår tre gånger att han inte finner Jesus skyldig.
Den misshandel och hån, inklusive röd mantel och törnekrona, som Jesus utstår hos Markus efter att Pilatus fällt sitt avgörande saknas hos Lukas. Händelsen återfinna delvis i särberättelsen om Jesus hos Herodes samt att de romerska soldaterna hånar den korsfäste Jesus.
Akt 4: Jesus blir korsfäst och dör på Golgota och begravs inte långt därifrån (Mark 15:20b-47 - Luk 23:26-56)
Lukas skalar av presentationen av Simon från Kyrene och lägger till att han följer efter Jesus.
Lukas berättar om en stor mängd människor som följer Jesus i samband med korsfästelsen, däribland klagande kvinnor från Jerusalem - Lukansk särstoff.
Lukas infogar Jesus-ord till "Jerusalems döttrar".
Lukas senarelägger att Jesus erbjuds vin (som bedövning) samt arrangerar om berättelseföljden så att vinerbjudandet framstår som ironiskt i samband med att soldaterna hånar den korsfäste Jesus, något som är unikt för Lukas.
Lukas infogar Jesu förbön för bödlarna - Lukansk särstoff , det textkritiska läget intressant.
Lukas förändrar berättelsen om de medkorsfästa i och med att han i Markusberättelsen infogar berättelsen om den botfärdige rövaren - Lukansk särstoff.
Lukas "tidigarelägger" att förlåten i templet rämnar.
Lukas låter andra ord än Markus ligga på i Jesu mun som sista ord. Han utelämnar därför missuppfattningen av Jesu rop och utesluter följaktligen allt resonemang om Elia.
Lukas lägger till fler reaktioner från sympatiserande människor efter Jesu död, klagande människor som går från avrättningsplatsen.
Lukas kortar dialogen kring att Jesu kropp utlämnas samt adderar att Josef hade motsatt sig rådets beslut.
Lukas lägger till att kvinnorna vilar under sabbaten och tillreder örter.
1 Ett mer fullödigt resonemang kring detta finns i BDM sid 856-859
2 Detta att Markus har prioritet är det vanligaste sättet att beskriva sambandet mellan de tre första evangelierna. Schematiskt kan olika teorier om hur evangelierna förhåller sig till varandra och hur de påverkat varandra återfinnas på http://www.mindspring.com/~scarlson/synopt/#2GH.
Uppställningen följer den indelning i akter och scener som finns i BDM vol 1 sid xiii-xv och vol 2 sid v-vii. Ett motsvarande resonemang finns hos BDM sid 67-75.
Detta inskott saknas i betydelsefulla handskrifter men finns hos andra textvittnen och är sannolikt något som mycket tidigt lagts in i Lukastexten. För detaljer i det textkritiska resonemanget, se Metzger sid 177.
BDM s 630
För en detaljerad beskrivning av olikheterna - se BDM sid 418f
För detaljer i det textkritiska resonemanget se Metzger s 179f samt BDM s 794.

Gamla bloggen 26 Mars, 2005 21:34


32-Markus prioritet

Anteckningar - inte ens ett utkast
Passionshistorieförfattare
Frågan om ett Ur-Markus i skriven form

Gamla bloggen 26 Mars, 2005 21:29


31-Före Markus

anteckningar - inte ens ett utkast än
I begynnelsen var beskedet!! Beskedet om att Jesus uppstått från de döda. Och att i och med detta har den nya, avgörande, yttersta tidsåldern brutit in. Detta är den innersta kärnan i urkyrkans förkunnelse, det som av Bibelforskarna kallas urkyrkans kerygma. Fitzm sid
Begrepp som I:Händelsetid (ouppnåeligt med våra metoder), II: Berättelsetid (kan skönjas med våra metoder), III:Skrivtid (kan med avsevärd säkerhet nås genom textkritisk analys av läsarter), IV:Kopierings- och översättningstid (exemplifieras av kopierares och översättares olika val av formuleringsalternativ. Detta avslöjar hur de uppfattar/missuppfattar det material de arbetar med). Fitzmeyer talar om stadium I-III sid….
Brown väljer alltid att koncentrera sig på vad jag kallar Skrivtiden. Ex på sidor
Utveckling av förkunnelse kring Jesus utvecklas till relativt fast formulerad tradition. Kerygmatisk beskrivning med mål att presentera Kristus för åhörare, senare läsare och åhörare. Återkommande tes hos Brown t ex s 728f.
Ett remarkabelt faktum är den exakta ordalydsöverensstämmelsen mellan de fyra evangelierna vad gällen Pilatus fråga och Jesu "svar" à fast inslag i den muntliga traditionen. Brown 729
Berättelsetiden enligt ovan ger avtryck Paulus i t ex 1 Kor 15. Detta tyder på att ett skellett av händelser relativt tidigt kom att utgöra något som fast förmedlades till människorna i de första kristna församlingarna. Sannolikt är t o m att det första som formulerades relativt fast är just berättelsen om händelserna som leder till och innefattar urkyrkans grundläggande besked - Jesu uppståndelse. Berättandet om lidandet sker givetvis utifrån den efterföljande uppståndelsens synvinkel och inte som ett neutralt relaterande av fakta. Detta förkunnande och vägledande förhållningssätt bibehålls sedan i Skrivandet, först hos Markus, sedan hos Lukas och Matteus och sist hos Johannes.
Att sekvensen genom Passionshistorien förelegat mycket tidigt syns också i och med att alla evangelisterna beroende och oberoende av varandra har samma händelsekedja: Jesus ber, förråds, arresteras, förhörs av Judarna, förnekas av Petrus, rannsakas av romarna, korsfästs, dör, begravs för att sedan uppstå.

Gamla bloggen 26 Mars, 2005 21:24


21-Källmaterialtillgång och avgränsningar

Som primärkällor för arbetet använder jag redigerade och textkritiska utgåvor av den grekiska grundtexten till Nya testamentets fyra evangelier samt Apostlagärningarna. Att gå bakom dessa till enskilda antika manuskript låter sig inte göras och är för ändamålet inte nödvändigt.
De sekundära källorna för arbetet är skriven litteratur, exegetiska kommentarer, artiklar etc. I detta avseende är materialtillgången oändlig eftersom Bibeltexten och dess betydelse varit föremål för forskning och kommenterande i inemot 2000 år. Som en bild av detta kan anges att en sökning på www.libris.kb.se i mitten av september 2004 gav nedanstående antal kommentarer under bibliotekskod Ccbaa-e på svenska bibliotek. Vad som internationellt står till förfogande kan man bara ana. Predikaren 12:12 torde vara en alldeles utmärkt beskrivning av situationen. Man kan också notera att mer än en tredjedel av materialet är yngre än 15 år.
Bibelbok och bibliotekskodTotalt antal titlarutgivet 1990 & senare
Matteus Ccbaa51017634,5%
Markus Ccbab40915437,6%
Lukas Ccbac47416935,6%
Johannes Ccbad62022335,9%
Apostlagärningarna Ccbae34512235,3%
 235884435,7%
Fördelar man dessa på olika tänkbara avgränsningar av ämnet bli ändå tillgången på material väldigt stor och ens ett försök till helhetsstudium av om så skulle vara den yngre litteraturen hamnar i alla tänkbara avgränsningsfall utanför volymen för det arbete som skall leda fram till en magisteruppsats.
Totalt Ccbaa-e2358844
Alla evangelier 2013722
Synoptikerna 1393499
Synoptikerna + Apg1738621
Lukas dubbelverk 819291
Lukas + Markus883323
Lukas dubbelverk + Markus1228445

Jag begränsar mitt studium till företrädesvis de tre synoptiska evangeliernas berättelse och lämnar Johannes därhän. Motivet för detta är Johannesevangeliets särart samt att det skrivits utan direkt koppling till de andra evangeliernas berättelser och att om jag då på ett godtagbart sätt skulle ta fasta på också Johannes berättelse skulle arbetet svälla över alla bräddar.
Jag väljer att låta passionshistorien börja med att Jesus och lärjungarna lämnar måltidssalen. Motivet för detta är volymen av material som tillhör måltidsberättelsen och det skulle göra arbetet för omfattande. [Brown gör samma val i det monumentala verket The death of the Messiah (BDM).] De avsnitt jag studerar blir alltså framför allt Markus 14:26-15:47, Matteus 26:30-27:66 och Lukas 22:39-23:56. Apostlagärningarnas berättelse om rättegångarna mot Stefanos (kap 6-7) och Paulus (kap 21-26) kommer också att beröras men i mindre mån.
Metodiskt arbetar jag från överblick genom avgränsning till enskildhet.
Efter ett inledande avsnitt om Passionshistorien i allmänhet (kap 3) fokuserar jag på Lukas omskrivning av Markustextens innehåll samt i stora drag notera vad han utelämnar, vad han förefaller ha flyttat till Apostlagärningarna samt vilket särstoff han för in i berättelsen (kap 4-5).
Jag väljer sedan att mer ingående studera ett par av de berättelser som enbart finns i Lukasevangeliet: Jerusalems gråtande kvinnor och Jesu bön för bödlarna (kap 6-7). Allra sist reflekterar jag något kring texternas användning som utgångspunkt för förkunnelse i Svenska kyrkan.

Gamla bloggen 26 Mars, 2005 21:10


00-innehåll magisteruppsats (preliminärt)

10-Inledning
11-Bakgrundsformulering
12-Aknowledgments
20-Om arbetsmetod mm
21-Källmaterialtillgång och avgränsningar
22-Metod och upplägg
30-Passionshistorien - inledande noteringar
31-Före Markus
32-Markus prioritet
33-Matteus som Markusföljeslagare i stort
34-Lukas berättar lite annorlunda
35-Johannes har en egen linje med annat arrangemang
40-Lukasfenomen 1
41-Språkliga förändringar
42-Omflyttningar av materialet
43-Tänkbara avsikter med ändringar och tillägg
44-Effekter av ändringar och tillägg
50-Lukas särstoff
51-Fem situationer
52-Effekten av särstoffet
60-Jerusalems kvinnor - ett detaljstudium
61-"Kvinnornas evangelium"
62-"Hemliga lärjungar"
63-Sorgeskick
64-Effekten av avsnittet
70-Bönen för bödlarna - ett detaljstudium
71-Textkritiskt läge
72-Bönens makt - frälsta bödlar
73-Effekten av avsnittet
80-Slutord
90-Litteraturförteckning

Gamla bloggen 15 Mars, 2005 15:29


11-bakgrund till magisterstudierna

Bakgrunden till detta studium är trefaldig - personligt intresse, kyrkliga förändringar och en tankeväckare av personligt slag. 
För mer än ett kvartssekel sedan tog jag min teologie kandidatexamen vid Uppsala universitet, en examen som är av ”den gamla sorten” och innehåller bland annat två betyg i Gamla och tre betyg i Nya Testamentets exegetik. Jag prästvigdes 1978 och har sedan dess arbetat som församlingspräst, stiftsadjunkt och skolpräst och lärare på folkhögskola.
Under hela min prästtid har jag av personligt intresse periodvis fortsatt läsa exegetisk litteratur utan avsikt att vidare meritera mig akademisk. Hemmet förvandlades från studiekammare till barnkammare men nu har åren gått och det känns som organiserade studier skulle kunna bli möjliga på nytt.
Fram till 1983 använde sig svenska kyrkan av "Kristi lidandes historia" vid speciella gudstjänster under faste- och passionstiden samt på Långfredagen. Texten, indelad i akter och stycken, var en sammanställning och därigenom något av en harmonisering av de fyra evangeliernas berättelser om Jesu sista vecka i Jerusalem, gjord av reformatorn J Bugenhagen på 1500-talet.
I och genom den evangeliebok som antogs av1983 års kyrkomöte ersattes Bugenhagens sammanställning av texterna ur vart och ett av evangelierna för sig och ett "4-årgångs-system" etablerades, något som också präglade Långfredagens huvud- och eventuella kvällsgudstjänst. Motivet för detta var att tydligare framställa de olika Bibelböckernas eget sätt att presentera Jesu lidande och död.
Den revision av Evangelieboken som antogs av 2002 års kyrkomöte bibehöll detta och kom dessutom att inkorporera också gudstjänsterna på Palmsöndagen, Påsknatten och Påskdagen i "4-årgångs-systemet”. [Samtidigt som allt detta skett är det mitt intryck att seden med faste- och passionsgudstjänster försvagats under perioden åtminstone från 1990. Jag avser inte att i mitt studium undersöka om detta intryck stämmer med verkligheten och i så fall i vilken omfattning, ej heller om orsaker till den upplevda försvagningen av seden. Det är också mitt intryck att förkunnelsen i svenska kyrkan rent generellt idag i mindre utsträckning än för låt oss säga 20 år sedan behandlar betydelsen av Jesu lidande och död som försoning för människornas synder och skuld inför Gud. Inte heller detta avser jag att närmare undersöka men jag tycker det skulle vara intressant om det gjordes.

Ovedersägligt är dock att 1942 års kyrkohandbok i ordningen för Nattvardsfirande tydligt framhåller motiv från Skärtorsdagens och Långfredagens händelser och därmed gavs allt nattvardsfirande en bot- och försoningsprägel. Både i Försöksordningen från 1976 och den nu gällande Kyrkohandboken finns flera olika Nattvardsböner med en variation av motiv i allmänkyrklig anda. Om och hur denna förändring påverkat och/eller samverkat med den eventuella förändringen av fastegudstjänstsed och förkunnelseinnehåll avser jag inte heller att undersöka men jag skulle med förtjusning läsa kartläggningar av de här förmodade utvecklingslinjerna.]
Mot bakgrund av denna kyrkliga förändring vill jag närmare studera de fyra evangelisternas berättelser om Jesu lidande och död och söka svar på frågor som "Varför berättar de på olika sätt?", "Vad hos dem de berättar för kan göra att de berättar som de gör?", "Vilka är deras respektive avsikter och intentioner?", "Vad hos dem själva kan ha påverkat deras sätt att berätta?" osv.
De senaste två åren äldre släktingar avlidit. Bara efter några dagar fanns ett antal "sistaord" i cirkulation bland oss som lever kvar och vi är faktiskt osäkra på vad som faktiskt var svärfars eller mammas allra sista ord till oss. Men beroende på vem som berättar, för vem det berättas och med vilken avsikt vi berättar så väljer vi bland "sistaorden". Jag kan dessutom efter en tid uppleva att viktiga saker eller meningar som uttalades för många sedan nu avancerar inemot "sistaordsstatus".
Då fyra evangelister har tre olika "Jesus sista ord" i sina berättelser kommer denna personliga erfarenhet att förstärka funderingarna samt faktiskt utlösa studiearbetet med de frågeställningar som kursiverats ovan.
Till sist skall nog också erkännas att Mel Gibsons film The passion of the Christ som hade premiär våren 2004 gav ytterligare påspädning av intresset.

Gamla bloggen 01 Mars, 2005 00:00


arbetsterminen nästan över

Det är söndag nu. För ett par dagar sedan - fredag närmare bestämt - slutade folkhögskolans termin, i alla fall för de flesta av eleverna. Vi i lärarpersonalen har några dagar kvar och flera av våra kamrater har ännu längre tid kvar inna de kan gå på semester.
Redan nu planeras inför hösten. Förutom 21 kommande deltagare vid Svenska kyrkans grundkurs kommer skolan att ha en massa andra elever och det hela ser tämligen positivt ut. Att 21 svarat positivt och planerar att gå grundkursen är nytt rekord som kommer att förändra pedagogiken en del. Den gruppstorleken gör det svårare att ha diskussioner i helgrupp så det kommer nog att måsta bli mer föreläsningar med samtal i 1/3-grupper i stället.
Svenska för invandrare försvinner från skolan och det är trist. KomVux tar hem detta kommunala ansvarsområde till sig och jag tror att undervisningen kommer at bibehålla sin kvalitet men integrationskontakterna mellan invandrare och de som är födda i Sverige blir mindre än när verksamheten är på Folkhögskolan. Därför blir det enligt min mening inte lika bra och dessutom behöver skolan utveckla en annan strategi för arbete med internationella frågor och kulturmöten. Detta kommer givetvis att gå men saker och ting måste lösas på nytt sätt.

Gamla bloggen 12 Juni, 2005 11:25


antagningen antagligen grundläggande

På jobbet har det varit antagning till höstens omgång av Svenska kyrkans grundkurs. Antalet antagna och vilka de är ännu inte offentligt.
Det fanns ett trettiotal sökande varav ett par tre från Sverige utanför Luleå stift och ett par tre från Västerbottensdelen av stiftet. Resten hör hemma i Norrbotten. En tredjedel av de sökande är yngre än 25 år. Fyra femtedelar är kvinnor, resten män. Hälften tänker sig bli diakoner, en fjärdedel präster och en fjärdedel pedagoger - grovt yxat. Allt detta glädjande men frågan återkommer för vilket år i ordningen vet jag inte: Var är männen? Var är de som i församlingarna i Västerbotten borde uppleva en miljö som kallar till yrke i kyrka? Eller kan det vara så att Pajala eller Kiruna är mer rekryterande miljöer än hela Umeå kyrkliga samfällighet? eller än hela fromma Skellefteå kontrakt?

Gamla bloggen 10 Maj, 2005 22:02


jag hatar att deklarera!!!!

Vill bara i argen kvida lite om hur trist jag tycker det är att måsta deklarera. Varje år händer något så jag kan inte bara göra på det enklaste sättet - X eller telefon eller mail. Jag måste deklarera aktieaffärer som gett 50-70 kronor på blankett K4. Förra året sket jag i det och tänker också detta år praktisera civil olydnad. Arrrg!!

Gamla bloggen 01 Maj, 2005 13:56


"här-är-jag" – läger

Konfirmander och ungdomar på läger denna helg också och det blev en lärorik helg. Denhär gången var det ett läger för ungdomar och konfirmander som utifrån neuro-psykologiska funktionshinder har särskilda behov vad gäller miljö, struktur osv. Det rör sig alltså om Asbergers syndrom, autism, damp, adhd mm. Ett ledarteam från Pite stads församling var basen för arbetet, understött av representant för stiftet. Otroligt välplanerat och skickligt genomfört. Pite stad prioriterar detta arbete med de extraresurser av ledare osv som krävs. Min uppgift var att se och lära samt vara präst i en mässa som ungdomarna planerat själva. En god erfarenhet, mycket lärorikt.

Gamla bloggen 17 April, 2005 20:33


konfirmandläger i Jäkkvik 3

Så är man då hemma och det är söndag kväll. Arbetsdagen slutade 1800 då bussen anlände och det har varit ett bar läger. Lustigt förresten att en konfirmand stegar fram till en och säger "Du har bröllopsdag den tredje juni!". Det är ju helt korrekt.  oc sedan berättar konfirmanden att det är hennes dopdatum och samtidigt vigdes hennes föräldrar - av mig. Så det åär klrat att i den familjen vet man...
Läste förresten i går kväll en artikel om konfirmandverksamheten i församlingslivet. Artikeln var bra, belyste de problem verksamheten dras med typ otillräckliga pedagogiska resurser, brist på förankring gentemot annat församlingsliv osv. Författaren var den dåvarande domprosten Stig Hellsetm och artikeln finns att läsa i Från Bygd och vildmark, Luleå stifts årsbok året 1963. Ganska märkligt faktiskt.
Det har varit kul att vara med i konfirmandsammanhanget igen. Det är viktigt dethär med arbete bland tonåringar...

Gamla bloggen 10 April, 2005 20:25


konfirmandläger i Jäkkvik 2

Så har det blivit lördag kväll och dag två av lägret börjar ta slut. Och jag är euforisk. Gunde Svan skulle ha talat om "ståpäls på armarna".
Till att börja med hade vi fantastisk skidåkning! På sonens carving-skidor gick det ju att åka ofantligt bätter än på de egna tunga raka skidorna, mest lämpade för backhoppning. Skiddagen började ca 10 på förmiddagen i ca 0 grader (något kallare på kalfjället) men vid lunchtid börjede det spricka upp och backen var enorm. Hemfärd till logiet på turskidor över fjället gjorde det hela än bättre.
Men den stora upplevelsen var ändå kvällen. Hjälpledarna - ett knippe ungdomar i övre delen av tonåren - planerade veckomässan i kapellet på kvällen. Kollegan reducerades till liturg med enbart de uppgifter som man måste ha en präst till - avlösning, nattvardsbönen och välsignelsen. Allt annat var förberett och framfördes av hjälpledarna. Musiker saknades och sången blev a capella. Fokuseringen var enorm, stillheten total, delaktigheten stor och konfirmandernas koncentration enastående. Det blev en sådan gudstjänst som jag - präst i 27 år - kommer ihåg som en "stor gudstjänst".  Jag är tagen av att ha fått vara med.

Gamla bloggen 09 April, 2005 21:56


konfirmanläger i Jäkkvik

Så är man då till fjälls i år också - tillsammans med konfirmander från hemförsamlingen. Dessutom en hel hop hjälpledare, inalles 31 ungdomar utan ljuddämpare inmonterad. Kollegan samt ett par andra har huvudansvar så jag är som en extra, ansvarig för det brilljanta hjälpledargänget.
Ibland funderar jag på om jag är för gammal för slika aktiviteter men det känns inte så än. Fast man funderar ju onekligen vad ungarna egentligen tycker.
Dock är det inte tokigt - fjällvistelse bland tonåringar på betald arbetstid.

Bamla bloggen 08 April, 2005 21:08


religionspedagogik & internationellt arbete II

Det gick att vakna i en hästens och jag måste säga att jag sov som en gris och klubbad som en oxe!!
Dag två av min resa fylldes av tankar på hur man kan arbeta och verka för att förstärka människors medvetenhet om internationell solidaritet med andra människor och behovet av integration över folk och kulturgränser i vårt eget land. Vi som gnuggade geniknölarna tillsammans var ett nätverk av folkhögskolefolk och folk som jobbade på Sveska kyrkans riksplan i Uppsala.
Internationella frågor har tappat i prioritet både i kyrka och samhälle de sista åren. Det verkar som om bara katastrofer - särskilt med svenskar inblandade - får oss att vakna till. Att 25.000 dör i svält och hungerrelaterade sjukdomar varje dag och att vi på det sättet får tre Tsunamis i månaden verkar inte få oss att reagera. Att arbeta med sådana saker är viktig.
Och när den kursdagen var över styrdes kosan hemåt. Försenat flyg gjorde att jag anlände till hemadress kl 21.30.

Gamla bloggen 22 Mars, 2005 13:31


religionspedagogik & internationellt arbete I

Så var man då hemma igen! Efter två dagar av intensivt tankeutbyte med olika människor i allmänhet och en arbetskamrat i synnerhet.
Onsdag morgon bar det av. Klockradion skrek hysteriskt 04.40 och utetemperaturen var -26 grader. 05.15 plockades arbetskamraten upp för bilresa till flyget, take off 06.45 och ankomst till huvudstadens flyplats ca kl 8. Expresståg till centralen och in i folkvimlet. "Pappa kallade dethär för Gehenna" sa kamraten fast en annan arbetskamrat lanserar Ulf Lundells teori att helvetet är att gå på IKEA i Kungens kurva.
Som glesbygdsbo kan man inte låta bli att bli häpen över att det kaos som T-centralen verkar vara ändå har en organisation som gjorde att vi faktiskt hann fram till Lidingö Utbildningscenter i tid dvs till kaffet 09.30 och livet lekte ånyo - trots blötsnö och gråväder.
Dagen blev intressant. "Kristen traditionsförmedling i en sekulär tid" var temat och vi fick oss till livs information om den norska kyrkans projekt för undervisning/opplaering av alla döpta mellan 0-18 år. Stortinget har vetatt en lov om denne saken, om ett strategiskt arbete för att göra allvar av at man faktiskt döper en massa folk. Att Stortinget gör detta beror på att den norska kyrkan är så statlig man kan bli. Samma helhetstanke i Sverige skulle måsta organiseras på ett annat sätt men möjligt vore det. Det gäller bara att sluta "backa sig fram i tillvaron" (kamratens fyndiga formulering från ett samtal om något helt annat) för att se vart man hamnar, Men kanske måste man backa för att ta fart...
Ja tankarna flög och associationerna spred sig - till drygt 15 då kosan styrdes ut i snöslasket igen.
Lokomotivet tuffade till Uppsala för logiinkvartering, bokhandelsvandringar, mat och nattsuddssamtal. TV-reklam har gjort det tydligt att man somnar i hästens sängar så man var ju lite orolig när man la sig. "Undrar om det går att vakna också?". Och det gick. Men om andra dagen skriver jag sedan...

Gamla bloggen 18 Mars, 2005 22:10


så bra skrivet...

Där jag bor har jag tillgång dagligen till två morgontidningar - bägge s-märkta. Och de är olika.
Den mindre, Piteå-Tidningen, är på ledarplats ett under av lojalitet och följsamhet mot det stora partiet, dess ledare Persson och alla uppfattningar man har där uppe i organisationen. Det är väl bara vad gäller sjukhusfrågan som PT inte gillar storskaligheten förlagd till Luleå.
Den större tidningen, Norrländska Socialdemokraten, är tvärtom. Där finns ledare med maktgisslarperspektiv och i stället för att vara pamparnas megafon är man en sten i skon. Ledaren på Skärtorsdagen är ett exempel. Läs själva på http://www.nsd.se/index.php?artikel=141061&option=4

Gamla bloggen 24 Mars, 2005 20:41


deprimerande läsning

Kyrkovalsrörelsen har trippat igång så smått. Går man på SAPs hemsida och läser under länken kyrkoval hittar man lite material och klickar man under "diskussionsgrupper" ser man hur ett tiotal personer för en pseudodebatt kring kvinnoprästmotståndarfrågan, OAS-rörelsen och nu det senaste: Sverigedemokraterna och hur de skall stoppas. Jag ids inte skriva där. Gnölar lite här i stället. Diskussionen är bara SÅ dålig. BLÄÄÄ!!

Gamla bloggen 22 Juni, 2005 20:55


sossars nej säkrar sänkning

I dagens lokaltidning - Pite-Tidningen - finns en, och så småningom kommer det att bli fler, insändare om kyrkovalet. Tyvärr hittar man (eller åtminstone jag) inte papperstidningens insändare i världsbladets internetupplaga så jag får börja med ett referat.


Lena Vikberg, s-politiker, skriver under rubriken "Konservativa vindar blåser" till att börja med ett beklagande att den nye påven blev den det blev. Hon nämner att han varit med i Hitlerjugend och är konservativ och menar att detta konservativa val signalerar något också här i Sverige även om här inte finns många katoliker. Mot detta konservativa val sätter hon det norrbottniska S-partiets distriktskongress beslut om vad man skall gå till val på i kyrkovalet till hösten. Kongressen slog fast tre punkter:


1: Stoppa kvinnoprästmotståndet. Alla kyrkligt arvoderade, förtroendevalda och kyrkvärdar skall ställa upp på detta.
2: Kämpa för rättvisa och solidaritet. Miljarder människor lider av fattigdom. Ett sätt att bekämpa detta kan vara användning av preventivmedel.
3: Alla par - oavsett sexuell läggning - måste kunna erbjudas Guds välsignelse.


Eftersom katolicismens ledning inte går med på detta utan bara blir konservativare behövs dessa S-paroller. Så lång referatet.

 


Jag vill Först av allt säga att jag är själv sosse-kyrkopolitiker och just därför tycker jag illa om Vikbergs sätt att resonera. Att påven vid 12 års ålder var med i en ungdomsorganisation man under nazismen inte bara kollektiv- utan tvångsanslöts till är sant. Att han sedan medlem i denna organisation i brinnande krig sänts ut för att bygga försvarsanläggningar är också sant. Att han då 14 år gammal deserterade ur Hitlerjugend tycker jag också är en viktig sanning som Lena Vikberg inte känner till eller väljer att bortse från. Att misstänkliggöra påven för ett par av hans tidiga tonår är ungefär lika sakligt som om borgare skulle misstro en 80-årig farbror för att han ett par år för länge sedan varit med i Unga Örnar.


Distriktskongressen första punkt är ett "Nej!" Man vill stoppa kvinnoprästmotståndet för vilket val i ordningen vet jag inte. Det är som om man inte vill förstå att det faktiskt i praktiken redan är stoppat. Men man går in för att underhålla frågan och nu öka trycket så att alla anställdas (enligt sap:s hemsida) och förtroendevaldas inkusive kyrkvärdars tro skall kontrolleras och då på denna enda punkt. För mig är detta att börja agera tros-polis, något som S vanligen brukar ogilla.
Men nu tänker man tydligen ta fram visselpipan men... Varför då inte visla för annat som står i Svenska kyrkans stadgar, alltså Kyrkoordningen, förkortat KO? Varför inte nogrant kontrollera att varje person som skall företräda kyrkan också delar kyrkans tro och liv. Kyrkoordningen säger nämnligen att det skall vara så och menar då både anställda och förtroendevalda. Så varför inte inte tros-polisa för att se till att alla som lyfter lön och arvode tror på Gud, anser Bibeln vara Guds ord samt norm och rättesnöre? Varför inte kräva enhetlighet så att alla regelbundet och ofta firar gudstjänst, bekänner att dopet är nödvändigt för saligheten osv? Gjorde man så vore tros-polisandet konsekvent och inte bara billig populism. Som S-politiker i kyrkan vill jag inte ha en tros-polis-kyrka som Lena Vikberg och distriktskongressen faktiskt, men säkert aningslöst, öppnar vägen för med förslag om åsiktskontroll.
Dessutom tycker jag i princip att man ska gå till val på sånt man vill bygga upp, säga "ja" till - inte med ett "nej!" som första punkt. "Nej!" ger inga röster utan sänker partiet i kyrkan.


Den andra punkten om rättvisa och solidaritet är viktig och det är bra att den punkten är med. Kondomer i Uganda kan väl vara OK men då behöver partiet i Pite älvdals församlingar verka för att kyrkan t ex ger en procent av den inkomst kyrkoavgiften ger till internationellt bistånd. Ledande företrädare för S i den församling jag känner bäst vägrade under lejonparten av innevarande mandatperiod att företräda S-grupps-majoriteten vilja i den frågan. Nu i mandatperiodens sista månader har dock de ledande S-företrädarna slutat trotsa majoriteten. I samband med att bokslutet för 2004 behandlades på kyrkofullmäktige röstade hela gruppen för ett enprocentsanslag till internationellt bistånd. Tyvärr kunde vi inte övervinna borgarnas och vänsterns "Nej". De gick på linjen att "kyrkans egendom skall förvaltas med största möjliga avkastning". Citat har jag hämtat Sverigedemokraternas hemsida.


Den tredje punkten är marig. Att Gud vill välsigna alla människor är uppenbart men att det skulle betyda att alla former för samlevnad är OK behöver inte därför vara självklart. Kyrkan brottas med frågan och den kommer troligen att nå ett avgörande på nationell nivå under den kommande mandatperioden. Jag hoppas bara att frågan avgörs seriöst utan populistiskt tros-polis-pipe-blåsande.
Till sist en kommentar till om påvens konservatism och katolska kyrkan. Jag finner det tveksamt att göra kyrkopolitik genom att försöka frigöra sig från Rom. Minns jag historien rätt togs avståndet till påven ut för ca 500 år sedan och jag anser att S-partiet behöver gå till val på modernare frågor kring församlingarnas prioriteringar och den roll kyrkan skall ha till nytta för de människor Gud älskar och har låtit sin son dö för.

Gamla bloggen 11 Maj, 2005 20:41


vad S vill göra kyrkovalet 2005

Socialdemokraterna i Älvsby församling lovar
Att stärka resurserna för arbetet bland barn och ungdom så att de får stöd till en medveten tro på Kristus och en god grund för sitt liv.
Att vidareutveckla diakonin till nytta för utsatta och ensamma människor, barn och ungdomar, flyktingar och invandrare.
Att minst en procent av kyrkoavgiften används till internationellt bistånd genom Lutherhjälpen och Svenska kyrkans mission.
Att miljöaspekten är avgörande vid inköp och förbrukning och på så sätt bidra till ett ekologiskt hållbart samhälle.
Att fler människor ska få bli delaktiga i församlingens gudstjänst, liv och arbete. Enskilda människors vilja till engagemang och gemenskap skall tas till vara.

Gamla bloggen 08 Maj, 2005 15:55


vad S står för i kyrkovalet 2005


Gränslöst drabbad - gränslöst hjälpt
När tsunamin drabbade Sydostasien i julas fick många av oss en tankeställare. Är livet så skört? Kan det gå så fort? Kan det drabba oss?
Spontant agerade människor solidariskt och vi såg kyrkans stora betydelse och insats bland de drabbade människorna.
Det är ett exempel på hur vi allt tydligare ser kyrkans stora roll. I en grymmare värld och ett hårdare samhälle ser vi hennes betydelse för fred, försoning, befrielse och upprättelse.
Det Socialdemokratiska partiet, som är öppet för människor med olika eller rentav ingen religion. vill hålla fast vid den solidariteten i kyrkan och verka för att den ska bli ännu starkare och får en än större betydelse i våra liv.
Därför är det naturligt för vårt parti att bidra med kunskap, engagemang och erfarenhet in i kyrkans liv, arbete och ledning.

Gamla bloggen 08 Maj, 2005 15:49


sagan sagolikt sann

I onsdags var det kyrkofullmäktige i församlingen och debatten gick hög. Frågan om hur 2004 års överskott på drygt 600.000 skulle disponeras skulle avgöras och den korta sagan jag skrev tidigare - en sann saga 23 mars - blev en sannsaga. Ingenting bet på kyrkorådskoalitionen C+KD+V. De motsatte sig alla att bistå Lutherhjälpen med 100.000. Vissa ledamöter - C+KD uppbackade av kyrkoherden - försökte aktivt desinformera fullmäktige genom att driva ett falsk påstående om att överskottet bara skulle vara ungefär hälften av det uppgivna. V-representanten argumenterade utifrån kommunallagen till synes utan insikt om att kyrkan inte ens innan skiljsmässan från staten för fem år sedan inte löd under denna lag. FP är inte representerat i kyrkorådet och teg genom debatten men sällade sig till den rödgröna röran. Trots att alla dessa partier har enprocentsmålet för bistånd i sina program kom de i realiteten att tillämpa Sverigedemokraternas kyrkopolitiska linje: kyrkans kapitalförvaltning skall ge största möjliga avkastning som skall förbli i landet.
En centerpartist visade hjärta och röstade för det förslag som innebar störst internationell solidaritet. Småskurenhetslinjen segrade därför bara med en röst 13-12. Tänk om någon mer vågat stå upp mot den borgerliga partipiskan...

Gamla bloggen 23 April, 2005 22:11


fula ord - men på pricken

Under dagens lektion i Religion på folkhögskolan diskuterades kyrkans organisatoriska uppbyggnad och det kyrkoval som skall äga rum till hösten. Under samtalet funderade flera över det låga valdeltagandet och vad det kunde bero på. En elev sa - och som jag uppfattade det med intresse: Arrangera debatter och låt dom visa upp sig. Jag har ju för fan inte nån aning vad det är för jävla tomtar som kandiderar!! Kanske ett ord på vägen när man planerer valrörelsen. Jag sa i vart fall att jag är en av tomtarna.

Gamla bloggen 13 April, 2005 20:29


får-post: inledning

Biskopar skriver herdabrev. Det gör inte jag eftersom jag inte är biskop. Inte heller vill jag vara det.
Kyrkoherdar skriver inte herdabrev. Men de har herdeansvar - annars skulle de väl inte heta herdar. Så kanske de borde skriva herdabrev light??
Jag är inte kyrkoherde heller. Jag har aldrig försökt bli. Jag vet inte heller om jag skulle vilja.
Men en gång fick jag en fråga typ "Har du tänkt 'om jag vore kyrkoherde så...'"? Och jag var tvungen att erkänna att tanken föresvävat mig men jag underströk med eftertryck att jag inte odlar den tanken. Det vore ju orätt att hänge sig åt sådant eftersom jag ju aldrig försökt bli herde. Jag vet inte ens om jag skulle vilja vara det. Och jag har ändå gått en kurs för att utröna det.
Herdabrev kan jag alltså inte skriva, ens i light-form. Men jag kan skriva ändå. Jag kan skriva mina funderingar och tankar kring församlingsliv i Svenska kyrkan lokalt, regionalt och nationellt. Och jag kan skriva ur en icke-herde-synvinkel. Jag kan skriva Får-post.
Det skulle också kunna vara namnet på denna kategori vars namn är Församling. Här kan det hamna ditt och datt - kanske. Och den som till äventyrs läser detta är välkommen att bidra - med tankar, uppslag, ämnestips och kommentarer.

Redigerat från gamla bloggen 02 April, 2005 19:10


en sann saga

Det var en gång en liten pojke. Hans rum var välstädat, han var artig och snäll. Det var inte så många som ville leka med honom men det gjorde inte så mycket. Hans rum var ju fint och han var så nöjd med sin spargris. Det vara bara grannpojken Påver som då och då hörde av sig - fast han inte alls hade det fint och inte ens hade nån spargris.
I sin spargris hade pojken stoppat en massa slantar. Det fanns ungefär hundra kronor där. Så en dag kom hans mormor på besök tillsammans med en annan tant. De tyckte att pojken var en duktig pojke. Så mormor gav honom en fem-krona och tanten som följde med gav honom också en slant - en fin skinande enkrona. Pojken gick stolt med sina slantar mot sin spargris.
Och just då hörde Påver av sig...
Han hade inte ätit sig ordentligt mätt på flera dagar. Han hade inte heller haft råd att skaffa sig alla skolböcker. Det gjorde att pojken kom att fundera på om han kanske skulle ge Påver en-kronan. Han funderade ett tag. Han funderade ett tag till. Skulle han lägga 5 kronor i till de hundra i spargrisen eller skulle han lägga alla 6 kronorna?? Han tänkte länge.
Och så tänkte han: "Jag har inte råd!"
Så nu har pojken ungefär 106 kronor i spargrisen. Han heter Kyrk-Råder.

Gamla bloggen 24 Mars, 2005 20:51


älvsbybor mot våld - möte 18april

Ikväll möttes samordningsgruppen vad gäller aktionen "Älvsbybor mot våld". Vi konstaterade att drygt 47000 kronor samlats in och att det kanske blir svårt att hålla liv i engagemanget.
Vi beslöt att förmedla drygt 36000 till kvinnojouren i Älvsbyn, 30000 som anslag, drygt 6000 specifikt för en dator.
Många aktörer finns - jouren, Blåslampan osv - och det gäller att inte ta vind ur varandras segel utan i stället att söka samverkan. Innan sommaren planerar inte Älvsbybor mot våld något speciellt men till hösten finns ett par ideer: Panelsamtal med representanter för olika sammanhang t ex lagidrotten, Älvsbyhus, Gymnasieskolan, Jägarförbundet m fl kring vad de gör i anslutning till kvinnosynsfrågor, machokultur etc. Kanske också en temakväll med t ex Anders Carlberg, Fryshuset. Kanske startar vi också en blogg - vem vet.

Gamla bloggen 18 April, 2005 22:47


start på ny kula

Jag har bloggat tidigare men på ett annat ställe - www.bloggi.se. Där har det varit så struligt att jag nu testar att flytta det hela till en annan portal eller vad det heter.

Jag kommer att här å det snaraste publicera vad jag skrev där men om det inte görs kan man hitta det gamla materialet genom att googlesöka på stig strombergsson och får då stig strombergsson blog.


Första inlägget

Välkommen till min nya blogg!


RSS 2.0