livskraft fm dag 3

Ett par dagar i efterskott, restaurerat efter handskriven fusklapp och minnet som det är, kommer här andra delen av mitt uppdrag att undervisa med utgångspunkt kring Det dubbla kärleksbudet. Detta inlägg skall ses som direkt fortsättning på inlägget ”livskraft fm dag 2”.

Bibelförklaring förmiddag 30/12 2009 

Först kopplar vi tillbaka till igår:
Prata nu 4&4 ungefär som ni sitter om vad det handlade om igår. Berätta snabbt för varandra och hjälp varandra ”upp på banan”. Kolla också om ni har några ”vidaretankar”.
[Därefter gjordes en snabb-delgivning av vad som sagts i bikuporna.]

Nu en snabbåterkoppling:
Igår togs utgångspunkten i Dubbla kärleksbudet i Markus kapitel 12.
Jag gjorde en distinktion mellan Lag och Evangelium och påstod det var viktigt att skilja och hålla ihop de bägge på rätt sätt.
Jag sade också att Lagen är av olika samverkande slag. Dels finns den naturliga lagen som är gemensam för människor i allmänhet, dels den uppenbarade Lagen i Bibeln som är utvidgning av den naturliga lagen, specifikt för Bibelns tid(er) och kultur(er).
Dessutom påstod jag att Lagens ena – eller första – uppgift är att reglera umgänget mellan oss människor, alltså åtlydas – vilket också är möjligt och den troendes skyldighet.

Där slutade vi igår. Nu till Lagens andra uppgift.

Lagens andra uppgift är att avslöja våra fel och driva oss till Jesus. Lagen är alltså mer än ett livsetiskt program. Buden är och skall vara bristavslöjande. De skall ge felkunskap eller med ett gammalt ord: syndakännedom.
Av den anledningen skärper Jesus buden och gör dem omöjliga att hålla. Läser man till exempel i Matteus kapitel 5-7 finner man exempel på detta. Du skall inte dräpa graderas upp från att inte slå ihjäl till att inte bli arg och inte fara ut i oförskämdheter. Och Du skall inte begå äktenskapsbrott skärps till att inte bara handla om att man är trogen i sitt äktenskap i handling utan också vad gäller tanke- och känsloliv. Läs själva.

Orsaken till att Jesus gör detta är faktiskt att vi människor skall ”åka fast”. Alltså inse att fast jag är hygglig är jag inte hygglig nog. Fast jag är OK mänskligt sett så ligger Guds ribba högre. Det är som om reglerna skall jaga in oss i ett hörn som bara har en utväg: förlåtelsen tack vare Jesus.

[Här – tror jag – fördes ett fritt resonemang med exempel tagna från sjuk- och tandvård. Diagnosen cancer eller karies är ju inte kul men nödvändig för att man skall kunna behandla problemen. På samma sätt är det med diagnosen skyldig och syndare. Inge kul men nödvändig för att man skall bli behandlingsbar – typ.]

Nu tillbaka till Markustexten – Markus 12:28-34 lästes om.

Hjärta – vad? Personlighetens mitt, känslorna, avsikterna. Alltså inte en cirkulationsmuskel.
Själ – vad? Själva livet mer än någon sorts komponent i människan. Enligt bibelns berättelsesätt blev Adam en själ, fick inte en, när Gud blåste in sin livsande i honom. (1Mosebok kapitel 2).
Kraft – vad? Viljelivet men också andra resurser som tid, talanger, ekonomi, erfarenheter osv.
Förstånd – vad? Tankarna, viljan, hjärnan.

Till sist det mest viktiga:

Kärleksbudet är dubbelt!! Det andra ledet visar åt vilket håll kärleken skall gå: Medmänniskan!!
De två kärlekarna hänger ihop på så sätt att du älskar inte Gud mer än du älskar den medmänniska du tål minst. Där har du måttstocken! Gudshängivenheten hos en kristen stavas människokärlek och vid den yttersta domen – Bibeln talar om sortering som när en herde skiljer får och getter – frågas inte efter entusiastisk lovsång eller brinnande böner. Det frågan då handlar om är vad vi gjort eller inte gjort mot våra medmänniskor – faktiskt.

Så för att summera:
Både Lag och Evangelium är Guds ord. Det är viktigt att hålla ihop och hålla isär de två på rätt sätt. Det Gud kräver och vill är Lag, det Gud gör och ger är Evangelium.
Lagen är livsreglerna för den som tror. I yttre mening skall buden – och andra lagar i samhället – hållas, lydas och levas efter. I en annan mening ger Gud/Jesus oss buden för att vi skall lära oss sanningen om oss själva och så att säga fly till det stora Gud ger: förlåtelsen tack vare Jesus.
Medmänniskan skall stå i fokus för vål Gudskärlek – som det var för Jesus.

Ordet fritt! – samtal.

Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0