money talks?

Det pågår förhandlingar – om än på sparlåga – mellan Israel och den Palestinska myndigheten. Den israeliska regeringen har ett besvärligt läge men inte främst med palestinierna. De är ju när allt kommer till kritan hjälplösa I sammanhanget då Israels styrka i alla avseenden är så mycket större. Palestinierna kan de facto ensamma varken säga bu eller bä. Det är med sig själv som Israels regering har det marigt eftersom delar av den är intimt lierade med innevånarna i de illegala bosätt-ningarna på Västbankem, folk som motsätter sig den tvåstatslösning andra delar av regeringen förbundit sig till. För att hålla dessa på gått humör balanserar man varje tillmötesgående gentemot den palestinska sidan med ytterliga expansioner av bosättningarna vilket i sin tur förändrar realiteterna på marken i en riktning som försvårar överenskommelser som kan leda till försoning, fred och framtida samarbete.
 
På grund av sitt schackrande med att flytta fram sina positioner drar Israel på sig internationell kritik också från sina vänner och samarbetspartners. Man blir mer och mer isolerad och inte minst inom EU växer kritiken och börjar ställas villkor. Ledarartikeln i den israeliska oppositionstidningen Haaretz den 27 november handlar om ett exempel på saken. Google gjorde en grovöversättning som jag putsade. Vill man läsa den på engelska finns den här.
 
 
BEDRÄGERIETS OCH APARTHEIDENS PRIS
 
Den Europeiska Unionen ger ett viktigt bidrag till Israels framtid genom att vägra att pengar förs vidare till bosättningarna.
 
Trots den kompromiss som justitieminister Tzipi Livni nådde på tisdagen med EU:s utrikesminister Catherine Ashton kring det vetenskapliga samarbetsavtalet Horisont 2020 får nu Israel börja betala priset för sina gärningar i de ockuperade områdena.
 
Fyra år efter premiärminister Benjamin Netanyahus tal på Bar-Ilan-universitetet i vilket han erkände principen om två stater men ändå vägrat att stoppa byggandet i bosättningarna – i enlighet med regeringens extremistiska uttalanden och beslut att bygga tusentals bostäder i bosättningarna och efter Israels fortsatta trakasserier av palestinska invånare i territorierna – börjar det internationella samfundet vidta praktiska åtgärder mot Israels bedrägeri- och apartheidtaktik som tillämpas mot palestinierna.
 
I juli offentliggjorde den Europeiska kommissionen nya riktlinjer som förbjuder Europeiska unionens organ och stiftelser att ge bidrag eller lån till israeliska sammanhang som på något sätt är kopplade till verksamheten i territorierna . Dessa riktlinjer komplicerade slutförandet av Horisont 2020-avtalet eftersom EU avvisade de flesta av Israels kompromissförslag. Detta avtal om vetenskapligt samarbete förväntas ge hundratals miljoner Euro till israeliska forskningsinstitut och högteknologiska företag och hade Israel inte undertecknat det skulle resultatet blivit en förlust på 2,5 miljard shekel till forsknings-och utvecklingsområdet.
 
Mot ljuset av denna förväntade förlust förde Livni maratonförhandlingar med Ashton per telefon på tisdagen. Den kompromiss som de nådde handlar främst om hur pengar som förväntas flöda in från EU kommer att "inhägnas" för att säkerställa att det inte på något sätt når bosättningarna. Varje israeliskt sammanhang som verkar inom den gröna linjen kommer att kunna ansöka om EU-finansiering men måste utforma mekanismer för att se till att alla pengar de får från EU investeras endast i verksamheter som bedrivs inom den gröna linjen.
 
Trots reträtten från sin ursprungliga vägran att kompromissa ger EU ett viktigt bidrag till Israels framtid genom sin beslutsamma hållning mot att överföra pengar till bosättningarna. Bosättningsverksamheten har gjort Israel till en omoralisk stat vars politik är oacceptabel för den värld som man vill vara en del av. Det är beklagligt att regeringen inte förstått detta på egen hand utan att det internationella samfundet blev tvunget att göra detta klart för den.
 
Vad Europeiska unionen – och i stort sett hela världen – söker är klart som kristall: ett åter-införande av den Gröna linjen som den linje som skiljer Israel från de ockuperade områdena. Allt annat kommer att medföra stora ekonomiska, diplomatiska och vetenskapliga kostnader.

Kommentarer
Postat av: BR

Pratet om Israel som en apartheidstat är nonsens och ett negligerande av rasförtrycket i det forna Sydafrika.
Apartheid innebär särbehandling pga ras. Araberna som är medborgare i Israel har fulla demokratiska fri och rättigheter till skillnad från sin ickeisraeliska rasfränder i Judea, Samaria och Gaza.
På precis samma sätt som ickemedborgare världen över.
Konstigt bara i ögonen på Israel och judehatare.

/BR

2013-12-04 @ 20:52:41
Postat av: bloggaren själv

Det är klart som kristall att artikeln i Haaretz med orden "...Israels bedrägeri- och apartheidtaktik som tillämpas mot palestinierna" avser agerandet på den ockuperade Västbanken. inte Israel väst om Gröna linjen. Det i de ockuperade områdena skillnaderna mellan de israeliska bosättarna och områdets palesinska befolkning präglas av åtskillnad och separation vad gäller hur man kan leva sina liv. Att av den anledningen kalla Haaretz för "judehatare" är att rejält töja begrepp.

2013-12-05 @ 21:14:56
Postat av: Anonym

Stig, ett par saker i inledningen: Palestinierna, i motsats till din syn, säger ensamma mycket mer än bu och bä, vilket du säkert vet. De backar upp vad de säger med ageranden av det slag som borde få fredligt sinnade att reagera kraftigt.

Angående flytta fram positioner, så ses av många byggande inom redan existerande judiska samhällen inte på samma sätt som byggande av nya bosättningar i utposter. Andra åter ser all judisk närvaro bortom gröna linjen som illegal.

2013-12-06 @ 13:57:54
Postat av: Ann-Katrin Roth

Stig, anonym ovan 13:57:54 var jag. Glömde fylla i namn och e-post.

2013-12-06 @ 14:00:38
Postat av: bloggaren själv

Man skall läsa sammanhang och inte haka på ord man lyfter ur de meningar de står i. Vad gäller palestiniernas bu-ande och bä-ande i min inledningstext handlar det om vad de har att säga till om vad gäller ockupationen - inte prat i allmänhet.
Vidare: Att det finns delade meningar om bosättningarnas - befinliga och nya - laglighet är ju lika intressant som frågan om hur fort man får köra inne i samhället jag bor i. Det är 40 och då spelar åsikter om hur det borde vara eller privata enskilda val av högre hastigheter ingen roll. Fortare är 40 är olagligt! Punkt! Eller snarare: Utropstecken! På samma sätt är av en ockupationsmakt uppmuntrade och administrerade demografiska förändringar på ockuperat område illegala enligt internationell rätt. Så länge rättsläget är sådant har "fortkörarnas" inte rätt att överträda gränserna. Elementärt!

2013-12-06 @ 15:31:20
Postat av: Ann-Katrin Roth

Stig, dina uppgifter visar mig ingen nyansering. Palestinierna har genom sina ageranden genomgående vägrat att på allvar arbeta för fred fred och försoning, något som ska kunna leda till ett slut på ockupationen. Palestinska ledares ageranden har stor bäring på hur Israel agerar liksom tvärtom.

Liknelsen med fortkörning var rolig men inte mer. Kör israelerna för fort på sitt vis, så kör sannerligen palestinierna alldeles för fort med sina rasistiska uppviglingar, som handlingen sist på Al Quds Universitet. Låt oss hoppas båda parter handlar i gott syfte och inte bidrar till mer våld och misär.

2013-12-06 @ 18:01:26
Postat av: BR

Det säger en del om en skribent utifrån vilka källor han/hon väljer.
Stig använder företrädesvis den vänsterextrema och tämligen marginaliserade Haaretz.
Nåväl, eftersom de arabiska medborgarna i Israel som är rasfränder med araberna i Judea och Samaria inte behandlas annorlunda än Israels judiska befolkning så faller benämningen apartheid om behandlingen av ickeisraeliska medborgare i Judea och Samaria platt till marken.
Jag beklagar att jag inte i min förra kommentar inkluderade vänsterextremister bland de som applåderar termen apartheid om Israels politik i Judea och Samaria.

/BR

2013-12-06 @ 18:44:31
Postat av: bloggaren själv

Jag fattar faktiskt inte BR:s "logik" när han menar att om israeliska araber inte särbehandlas i Israel inom vad som brukar kallas 1967 års gränser så diskrimineras inte araber på den ockuperade Västbanken. Månne det ligger någon outtalad annan premiss bakom resonemanget - typ att Västbanken inte skall anses ockuperad utan är och skall tillhöra Israel för gott. Skulle det vara fallet kan man säga att det är en uppfattning som är rejält extremistisk och marginaliserad - om än i högerriktning.

Vilken grad av vänsterextremism man skall tillskriva Haaretz kan jag inte säkert bedöma. En svensk präst som tjänat i Jerusalem i många år beskrev den som "en upplagemässigt liten tidning men med liknande politisk hållning som den stora svenska Dagens Nyheter". Sedan fortsatte han och beskrev Jerusalem Post som "en betydligt större tidning som har en politiskt roll ungefär liknande Svenska Dagbladet".

Fast vad som anses extremistiskt berör ju i mycket stor utsträckning på var den som anser det själv befinner sig på olika politiska skalor.

2013-12-06 @ 19:24:55
Postat av: BR

Det bärande är att isaeliska araber har samma demokratiska fri och rättigheter som israeliska judar.
Därför är apartheidanklagelserersna mot Israel vad gäller ickeisreilska medborgare i Judea och Samaria utan grund.
Dessa araber som fortfarande, i stor utsträckning innehar jordanska pass.

2013-12-06 @ 21:40:47
Postat av: bloggaren själv

Ordet "därför" brukar ange ett orsakssammanhang. Ordet "därför" inleder andra meningen i BR:s senaste kommentar och anger att behandlingen av israeliska medborgare gör att anklagelser om annan behandling av icke israeliska medborgare saknar grund.
Kan någon annan förklara "logiken" för mig.

2013-12-07 @ 11:41:38
Postat av: BR

Det finns inget stöd i folkrätten för att befolkningen på ockuperade områden skall ha samma medborgerliga fri och rättigheter som medborgarna i den ockuperande staten.
Det hade i så fall lett till absurditeten att tyskarna 1945 hade fått fulla medborgerliga rättigheter i USA, UK, Frankrike och Sovjetunionen.
Som sagt har arabiska medborgare i Israel fulla demokratiska fri och rättigheter medan rasfränderna i Judea och Samaria inte har det.
Ergo ingen apartheid.

/BR

2013-12-07 @ 15:57:28
Postat av: BR

Min senaste kommentar bara försvann.
Nåväl då var det apartheid att tyskarna efter WWII inte fick fulla demokratiska fri och rättigheter i ockupantstaterna
USA, UK, Frankrike och Sovjetunionen och att araber i IDF och i Israels högsta domstol utövar apartheid i Judea och Samaria mot sina rasfränder alltmedan de arabiska medborgarna i Israel åtnjuter fulla demokratiska fri och rättigheter.
Den prästerliga logiken är briljant.

/BR

2013-12-07 @ 16:03:52
Postat av: bloggaren själv

Jag gör ett sista försök.
De människor som bor på Västbanken är sådana som bott i generationer i området, sådana som flydde dit 1948 och israeler som bosatt sig där i skydd av israeliska myndigheter och väpnade styrkor. Dessa på Västbanken boende utsätts av dem som har makten i området - alltså Israel - för separata system vad gäller service, rörlighet, rättigheter osv. Det är vad artikeln kallar apartheid. På Västbanken.
Att araber boende i Israel väst om Gröna linjen har medborgerliga rättigheter i Israel är en annan sak. Fattas bara annat. De är ju medborgare i staten och befinner sig på statens territorium.
Palestinierna på Västbanken förvägras en stat att vara medborgare. De ser att medborgare från den ockuperande staten tillåts flytta in och njuta av helt andra villkor än vad de själva ges av ockupanterna. Jämförelsen skulle då vara att USA efter WW2 låtit en halv miljon amerikaner flytta in i den del av Tyskland som var amerikansk ockupationszon och gett dem rättigheter tyskarna själva förvägrats (alltså samma system som nazi-Tyskland tillämpade i Polen). Att det hemma i USA fanns amerikanska medborgare med tyskt ursprung i åtnjutande av fulla medborgerliga rättigheter skulle ju enligt normal logik inte innebära att skillnaderna i den ockuperade zonen inte funnits.
På liknande vis har araber i Israel medborgerliga rättigheter men det ändrar inte det faktum att på Västbanken råder åtskillnad mellan människorna - rent logiskt.

Sedan en sak till fast lite på sidan om ämnet logik: Någonstans ogillar jag ordet "rasfränder". I min näsa luktar det 1930-tal.

2013-12-07 @ 17:30:14
Postat av: bloggaren själv

I senaste kommentaren säger BR att en kommentar försvunnit. Så blev det åxå för mig igår när jag skrev mitt svar. Irriterande. Min kommentar var bara så fantastiskt logisk.

2013-12-08 @ 08:56:23
Postat av: Ann-Katrin Roth

Synd att jag missade att du skrev nånting logiskt, Stig. :), just kidding.

Men, helt klart är alla dessa apartheidanklagelser både ologiska, falska och illasinnade. De är kränkande både mot israeler och dem som upplevde raslagarnas Sydafrika. Och nu har jag sett Mandelas namn utnyttjas politiskt i en svensk kristen (?) blogg du känner till och brukar kommentera i. Han kunde inte ägna en artikel att minnas Mandelas livsverk, som gick ut på försoning. Propagandan måste tvunget in. Mandela hade förståelse både för israelers och judars behov och palestinska arabers önskemål. Det vill illasinnade personer till att så fanatiskt driva propaganda mot ett land och folk att man missbrukar Mandelas namn i falska syften.

Här kan man se den israeliska delegationen till minnesfirandet av Mandelas liv. Den ska ha blivit väl mottagen av sydafrikanska publiken.

http://www.jpost.com/Diplomacy-and-Politics/Edelstein-Regional-leaders-should-renounce-violence-like-Mandela-334574

Må Mandela vila i frid. Må hans namn och minne inte vanhelgas i politiska falska syften. Mandela var en som sökte försoning och gemensamma nämnare med sina fiender. Detta är hans arv, inte att sprida falskheter.

2013-12-11 @ 03:07:05
Postat av: bloggaren själv

De kommentarer som "kommit bort" har uppenbarligen kommit till rätt och finns nu återgivna.

BR:s "logik" har jag redan bemött. Hans påstående "Det finns inget stöd i folkrätten för att befolkningen på ockuperade områden skall ha samma medborgerliga fri och rättigheter som medborgarna i den ockuperande staten" är nog helt korrekt men det är bara så att folkrätten förbjuder den ockuperande staten att tillåta sina medborgare att kolonisera ockupationszoner - vilket ju är situationen på Västbanken.

A-K Roth påtalar att bägge parter inte helt och fullt "håller hastighetsbegränsningarna" och det kan väl också ha fog för stg men jag tycker det är enorma gradskillnader. Palestinsk propaganda och oppinionsyttringar liknar ju i sammanhanget en trimmad moped i relation till den israeliska långtradaren i full fart mot körriktningen på vägen mot fred.
Kommentaren om bloggen "Minstabröders" resonemang om Mandela bör vara där - inte här.

2013-12-12 @ 20:40:36
Postat av: Ann-Katrin Roth

Inte så precis, Stig, angående gradskillnader i propagandan. Det handlar ju om människoliv och öppen och stolt jakt på israeler och judar! Hur kan man marginalisera sådana allvarliga saker? Nu har igen Abbas hyllat offentligt en som är ansvarig för över hundra människors död. En "trimmad moped kanske" om man inte bryr sig offren och fler tilltänkta offer! Men kanske detta inte finns i svensk medvetenhet?

Det är faktiskt omöjligt kommentera "där", Stig, efter hur besökare behandlas av den modererande värden och hans trogna skallhundar. Men andra kan ju opponera sig. Eller tyst hålla med i eländet.

2013-12-13 @ 11:43:40
Postat av: bloggaren själv

Snälla A-K Roth!
Leta på nätet så du får uppgifter om antalet dödsoffer på de bägge sidorna sedan Oslo-överenkommelsen. Kanske - kanske! - du då fattar vad jag menar med mopeder och långtradare. Leta sedan vidare efter hur många palestinier som i strid mot internationell rätt flyttat in i Israel proper och jämför det talet med den av Nethanyahu-regeringen sponsrade koloniseringen av territorium. Kanske - kanske! du också av sådant börjar ana vad jag menar med mina motorfordon.

2013-12-13 @ 15:16:48
Postat av: Ann-Katrin Roth

Stig, jag tycker att även du kan kosta på dig att vara snäll. Du kan väl gå med på att inte genom liknelser försöka marginalisera avsikter och mål och rasistiskt baserade attacker på civilbefolkning? Om man i krig och väpnade konflikter räknar kroppar hamnar man ofta snett om man använder denna statistik i syften att ondskeförklara en sida och fria den andra, bara för att de inte lyckats döda så många de önskat. För önskemålen finns där. Och rasistisk uppvigling fortgår inte bara från Hamas utan även från personer PM och Fatah. De har inte lyckats lika bra som under de värsta terroråren 2000-2002 men jag minns väl hur man ändå klandrade enbart Israel i somliga cirklar.

Att du använder ordet kolonisering i detta fall är vanligt men inte rätt. Vill du diskutera användandet av ordet nån gång, låt mig veta. Men bruket är väl ingrott i aktivistspråket nu, liksom andra ord?

2013-12-14 @ 14:30:05
Postat av: bloggaren själv - slutord denna gång

Visst finns det palestinier som önskar ha ihjäl israeeler och som inte heller tydligt gör skillnad på den politiska staten Israels och på judar som folkgrupp. Jag har aldrig förnekat det. Inte heller marginaliserar jag den sidan, än mindre friar den men jag anser faktiskt det vara värre att skjuta folk än att önska det och motsätter mig A-K Roths ständiga "de-är-minsann-lika-goda-kålsupare-anda", något som gör att hon ger intrycket av att hon godtar och accepterar bosättningspolitiken på Västbanken, åtskillnadsmuren, blockader och annat agerande från staten Israel som förändrar verkligheten på marken och därmed saboterar freden.
Kolonisation - är inte det att starta nybyggen på territorium man inte bor på och börjar ta i anspråk?
Men som sagt: detta blev ett slutord. Samtalstråden stängs för denna gång då inlägget på grund av ålder hamnar under bloggens synlinje.

2013-12-14 @ 18:09:33
Postat av: Ann-Katrin Roth

Stig: Slutord borde inte ta upp så många påståenden, falska antaganden, frågor och insinueringar. För då kan man sprida falska uppfattningar.

2013-12-16 @ 13:45:57

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0