hämnd mot kopterna

Varje dag hör och ser den som vill nyheter och reportage från Egypten. Innehållet är oroväckande – och det är milt uttryckt. Vägen till demokrati verkar minst sagt knagglig och jag skall villigt erkänna att jag blir ganska ambvivalent. Såhär har jag fattat utvecklingen:
 
Sedan ”den arabiska våren” störtat den auktoritäre Mubarak och hans militärstyre genomförde man val som faktiskt var acceptabla rent demokratiskt. Valet och valkampanjen var inte så demokratiskt välövat och formellt säkert som val är i Sverige men bedömdes OK. Ett steg åt rätt håll.
 
En demoratisk vald regering skall veta att den är till för alla, också de som röstade på andra. I mogna demokratier är det så. De som valdes fixade inte detta utan såg till sina sympatisörer, inte de andra. Och dessa andra började demonstrera. Militären ingrep och avsatte den folkvalde Mursi, representanten för Muslimska brödraskapet. Är man demokratiskt sinnad bör man väl bli betänksam över sådant – han var ju vald. Men man blir också lättad – militären är en modern sekulär kraft i Egypten. Men ändå inte demokratisk.
 
Mursianhängarna tar till gatorna mot vad de menar vara en militärkupp och ett återfall till någon slags Mubarak-linje. Militär och säkerhetsstyrkor rensar gatorna med många dödsoffer som följd och i alla villervallor kan ingen ta tag i ekonomin eller arbetslösheten som bland unga är katastrofal. Frustrationen på max.
 
Och då händer det som alltid händer när människor är frustrerade – man låter det gå ut över någon, någon som ligger ännu sämre till. De koptiska kristna. Och andra kristna.
 
En artikel i Kyrkans tidning för ett par dagar sedan innehöll den bild som pryder detta inlägg. Läs den artikeln här. I KT-artikeln fanns en länk till Watani, en koptisk hemsida/nyhetssajt. Där finns ännu mer information. Väl där kan man uppe till höger klicka sig till de engelska eller franska versionerna om man likt mig inte kan läsa arabiska. Den 17 augusti gavs ett referat av ett uttalande från den koptiska kyrkan. Google gjorde sitt, jag resten. Den engelska texten finns här.
 
STATEMENT BY THE COPTIC ORTHODOX CHURCH
Den koptiska ortodoxa kyrkan utfärdade ett uttalande där man sa att man noga följer de "beklagansvärda händelser som äger rum i vårt land Egypten".
 
Kyrkan sade man ger sitt starka stöd till den egyptiska polisen, försvaret och alla det egyptiska folkets institutioner gentemot väpnat våld och svart terrorism inifrån och utifrån. Den förkastade "övergreppen mot staten och fredlig kyrkor och det terroriserande av egyptierna – muslimer såväl som kopter – som går emot alla religiösa, etiska och mänskliga värderingar."
Uttalandet fortsatte med att säga att, fastän kyrkan djupt uppskattar hedervärda vänliga stater som förstår "karaktären av händelserna i Egypten", fördömer man starkt falskheter och fel som propageras i västerländska medier "Vi inbjuder media att objektivt ta del av verkligheten på marken och avstår från att erbjuda ett internationell eller politisk sköld till blodtörstiga terroristgrupper och alla som tillhör sådana. Dessa grupper försöker förstöra vårt land.
"Vi uppmanar lokala och internationella medier att troget och sanningsenligt ge den verkliga bilden av vad som händer i Egypten.
"Vi avvisar helt alla försök att dra in Egypten i sekteristiska stridigheter.
"Vi avvisar helt all utländsk intervention i egyptiska angelägenheter.
"Om de onda händerna kommer till Egypten för att döda, bränna och förstöra, är Herrens hand där för att skydda, stärka och återuppbygga.
"Vi sätter vår tro till gudomligt stöd, och är övertygade om att det kommer att hjälpa Egypten i denna kritiska period och leda landet till en bättre morgondag och en ljusa framtid med den fred, rättvisa och demokrati som detta ädla Nil-folk förtjänar”.
 
Följ utvecklingen via Watani!
Det tänker jag göra.
I Älvsby kyrka bad vi för Egypen och Egyptens folk idag.
Det tänker jag fortsätta att göra.
Gör så du också!

Kommentarer
Postat av: Bo Nordin

Bra kommentarer av Robert Fisk hittar du i The Independent http://www.independent.co.uk/biography/robert-fisk

Han skriver något om utvecklingen var och varannan dag.

/Bosse

2013-08-19 @ 12:31:13
Postat av: BR

Nu kommer rapporter om att koptiska kyrkor bränts och vandaliserats av islamister i Egypten.
Hur länge kommer det att dröja innan de som kallar sig kristna i Väst skall förstå att den islamistiska s.k. toleransen mot andra än muslimska religionsutövare är en fasad.
När det gäller det påstått starka stödet för Muslimska Brödraskapet och Salafisterna i Egypten måste påpekas att endast 1/3 av de egyptiska väljarna deltog i det valet och att islamisterna är extremt duktiga på att mobilisera sympatisörer.
Hur litet stödet för MB och Salafisterna visas däremot tydligt av de miljonhövdade demonstrationer som föregick avsättandet av Morsi.

Jag kan bara instämma med Istaels hållning till händelserna i Egypten: alternativet till arme'n är anarki.

/BR

2013-08-19 @ 17:15:58
Postat av: Dessa mina minsta bröder

Ja vi får fortsätta bedja för Egyptens folk Jag skrev tidigare ”Att en vald president blir avsatt är i vanliga fall någonting som jag borde protestera mot, det är ju demokratins innersta kärna att respektera folkets val. Men i detta fall torde det vara befogat. Historien må döma mej.”
Muslimer och kristna sida vid sida

2013-08-19 @ 19:50:32
URL: http://dessaminaminstabroder.blogspot.se
Postat av: BR

Mycket märkligt att se hur svenskar som kallar sig kristna skyller minskningen av antalet kristna i Gaza och på Västbanken på Israels blockad resp. ockupation när samtidigt antalet kristna minskar i alla andra muslimska stater.
Minsta kännedom om Occams rakkniv borde kunna leda till en mycket enklare och mer heltäckande förklaring till varför antalet kristna i Mellanöstern ( utom i Israel) minskar.

/BR

2013-08-19 @ 21:21:30
Postat av: Ann-Katrin Roth

Mycket oroväckande. En kyrka från 400-talet förstörd och med den gamla dokument. Kristna lever i räsla. En intervju med kristna idag på NPR i Egypten var mycklet beklämmande. En präst i en by hade ingenstans att leda gudstjänst för sin fuorsomling på några hundra, och skulle inte våga heller, sa han.

Hur länge ska man acceptera att grupper som vinner val till synes lagligt kastar bort alla mänskliga rättigheter och förtrycker sitt folk, som under Hamas. Det konstiga är alla utomstående som vill hedra val som leder till tyranni.

Men de människor som nu mördar kristna och bränner kyrkor är inte bara frustrerade över brist på rättigheter. De är indoktrinerade av muslimska brödraskapet i religiös fanatism och intoleranden är stor. Så visst är de nog frustrerade, men pga att deras trånga syn på tro inte följs till punkt och pricka. Och då hittar man syndabockar. Bland tidigare förtryckte och bortjagade finns judarna. Och nu slås det på de kristna.

Folket gjorde uppror för att få bort islamisterna. Hur skulle de klara sig utan armén? Det kommer att ta lång tid att få frid och säkerhet, speciellt för minoriteter. Lång tid. Demokrati måste mogna som det gjorde i Väst.

2013-08-19 @ 21:54:05
Postat av: BR

Det borde vara dags för alla som kallar sig kristna att ta bladet från munnen och förklara att det muslimska förtrycket, diskrimineringen och förföljelsen mot trosbröderna i Mellanöstern måste fördömas istället för att idissla lögnen om israeliskt förtryck av de kristna.
Jag vet att vissa tyvärr är oefterrättliga och det är bara att beklaga.

/BR

2013-08-19 @ 22:02:50
Postat av: Dessa mina minsta bröder

Jag skrev tidigare ”Att en vald president blir avsatt är i vanliga fall någonting som jag borde protestera mot, det är ju demokratins innersta kärna att respektera folkets val. Men i detta fall torde det vara befogat. Historien må döma mej.” Muslimer och kristna sida vid sida

2013-08-19 @ 22:09:23
URL: http://dessaminaminstabroder.blogspot.se
Postat av: bloggaren själv

Tack Bosse för din länk. Intressant att följa framledes.
Sedan en kommentar kring de kristnas situation - det som BR tydligt och A-K Roth i någon mån tar upp. Att extremistisk sekteristisk reliositet leder till hat, pogromer och liknande är bara tyvärr alltför sant. Att kristen tro och Islam skiljer sig åt är också sant. Det är även sant att kristna i länder med muslimsk majoritet blir något av andra klassens medborgare liksom muslimer där folkmajoriteten är kristen. Viktigt är i det läget att vara konstruktiv och söka samtal och dialog. Jag tycker den koptiska kyrkan visar prov på det och kan bara hoppas och be att moderata muslimer tar sina extremister i hampan.
Men att som BR hävda att Islam är orsaken till all kristen migration i regionen tror jag är att förenkla komplicerade förhållanden till slagordsnivå. Att de kristna minskar i antal kan ju faktiskt ha flera och olika orsaker. Palestinska kristna anger ockupationen och de vet väl bäst - eller? Och irakiska kristna den usla ekonomin och det religiösa, politiska och sociala kaos som väst-trupperna lämnat efter sig. Förhållandena är olika på olika platser, mina vänner.

Läget är i sanning bekymmersamt på många håll i regionen och därför är det viktigt att klokt folk av alla religioner håller rätt på sina extremister och att de som verkligen vill demokrati hos oss som är övade demokrater finner solidaritet, uthållighet och samarbete.

2013-08-20 @ 00:03:21
Postat av: BR

Bäste Stig!
När det gäller orsaken till migration och flykt av kristna från Mellanöster så referenrar jag återigen till Occams rakkniv: Den enklaste förklaringen som täcker ett antal data är den som skall väljas.

Googla gärna på teoremet ifråga.

/BR

2013-08-20 @ 14:07:04
Postat av: bloggaren själv

Jag vet vad Occam säger. Jag tror i alla fall att sådana teoribildningar och teser kan ta fel ibland. Det är sant att förutsättningar kan likna varandra i vissa avseenden och då är rakkniven rellevant. Om förutsättningarna skiljer sig åt vad gäller viktiga saker fungerar den inte och tillämpar man den då finns risken att man skär halsen av sig i argumentationen. Rakkniven är ju inte en lie utan ett verktyg som skall hanteras varligt.
Därför väljer jag att lyssna på vad de kristna palestinierna anger som orsak till sin migration - ockupationen och det den för med sig.

2013-08-20 @ 17:19:12
Postat av: BR

Stig.
De kristna palestinierna ( de få som anekdotiskt kommit till tals) säger vad de måste för att överleva i en fientlig omgivning.
Att anta en annan mekanism bakom utvandringen av kristna från Samaria och Judea än från resten av den muslimska världen är med förlov sagt tämligen ointelligent när det finns en heltäckande förklaring.
Jag har samtidigt förståelse för att humanister utan naturvetenskaplig skolning inte fattar det briljanta i Occams teorem.

/BR

2013-08-20 @ 17:48:04
Postat av: bloggaren själv

Jag må vara humanist till utbildning och yrke men så obevandrad som BR antar att jag är - han skriver "ointelligent" enligt sitt vanliga artiga sätt att argumentera mot person i stället för sak - vad gäller vetenskapsteori, logik och naturvetenskap är jag inte. Naturvetenskapligt gymnasium har satt sina spår och intresse för det mesta gör att jag väl känner och kan tillämpa "rakkniven".

Om sagda verktyg skriver Wikipedia: "Populärt brukar man även beskriva Ockhams rakkniv som att om flera olika förklaringar till ett fenomen föreligger, så bör man välja den enklaste av dem. Detta är en olycklig formulering eftersom den enklaste förklaringen inte alltid är den som förklarar alla relevanta observationer."

Just i detta gör BR sitt misstag när han söker sin enklaste förklaring. Han bortser från "relevanta observationer". Sådana är de utsagor folk som lämnar Västbanken faktiskt anger och antar att de låter som de låter av tvång. Det antagandet är onödigt och gripet ur luften vilket gör att jag rakar bort det.

2013-08-21 @ 00:20:18
Postat av: BR

Du har tyvärr missat det centrala i Occams teorem, Stig.
Det är nämligen inte bara den enklaste förklaringen som skall väljas, utan den enklaste förklaringen SOM TÄCKER ALLA DATA.
Mänskliga, anekdotiska vittnesmål som avges utan edsförsäkran är alltid mer eller mindre opålitliga och kan dessutom vinklas genom de åsikter som den som registrerar vittnesmålen.
Du känner väl till uttrycket "som man ropar får man svar", Stig.

2013-08-21 @ 11:27:11
Postat av: bloggaren själv

Och här ser vi pudelns kärna som förklarar vår skilda knivföring!
Jag menar att vad de människor jag mött sagt mig är relevanta data, BR avfärdar sådant som anekdotiskt och vinklat.
Då jag tror att vi kan vara överens om att det är just där vi inte är överens föreslår jag att vi sätter streck - för denna gång.

2013-08-21 @ 13:14:59
Postat av: BR

Jag sätter gärna streck här, Sig.
Jag vill bara avsluta med att påpeka att de enda objektiva data som finns är att kristna lämnar muslimska länder och områden.
Det är denna emigration som Occams rakkniv ger en heltäckande förklaring till.
Intervjuer med enskilda människor som kanske säger vad som önskas av dem är inga objektiva data.

/BR

2013-08-21 @ 16:34:41
Postat av: bloggaren själv

Strecket är som sagt satt. Dock tror jag att en främmande ockupation av en del muslimska områden är ett reellt objektivt data att väga in i saken.

2013-08-21 @ 17:36:06
Postat av: bloggaren själv

På förekommen anledning - inte kommentar från BR utan från en annan - påminner jag om att streck är satt i denna samtalstråd.

2013-08-22 @ 23:06:12

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0