tre intressanta

Tre intressanta artiklar fick jag syn på under måndagens rundsväng på nätet vad gäller tidningar och bloggar. Tre artiklar om situationen Israel-Palestina alltså. Annat fanns givetvis också men nu gäller det detta ämne.

Här hemma i Svedala finns en debattartikel i Dagens Nyheter skriven av israelen Avram Burg – hittas här. I ett tidigare inlägg – förintelsen är över – berättade jag om en bok han skrivit och som jag livligt rekommenderar. Hans DN-artikel är också mycket läs- och tänkvärd samt föredömligt kortare.

Går man så till utlandet – enkannerligen Israel – handlar dagens ledare både i Jerusalem Post och Haaretz om samma sak. Faktiskt är tidningarna tämligen överens men skiljer sig i tonfall och argumentation. Jerusalem Post står regeringspartiet Likud nära – höger alltså och originalet på engelska finns här. Texten från oppositionstidningen Haaretz – opposition från liberalt håll och mindre än det andra bladet – finns på engelska här.

Som jag brukar göra fick Googles översättningsfunktion stå för grovgörat innan jag putsade texten till vad jag menar vara bättre svenska.

Läs. Bilda dig. Begrunda.
Och som jag skrivit en tidigare gång: Kommentarer med insikter som bidrar till förståelsen av situationen mottages tacksamt. Invändningar som bara märker ord eller käbbel undanber jag mig vänligt och synnerligen bestämt. Undrar någon vad jag menar med detta hänvisar jag till inläggen bloggpolicy 1 och bloggpolicy 2.


Ulpana-sagan
/Jerusalem Post/

"Om du tar tag i för mycket", säger ett talmudiskt ordspråk, "riskerar du att förlora allt." 

När vi nu närmar oss den 5 juni, 45-årsdagen av början av sexdagarskriget, påminns vi att arvet efter vår mirakulösa seger innebär både välsignelser och utmaningar.

Än en gång hotas en regeringskoalitions stabilitet av tvister gällande judiska bosättningar i Judéen och Samarien. För några veckor sedan fastställde Högsta domstolen att "Ulpana-utposten", en stadsdel i Beit El, måste rivas senast den 1 juli. En palestinsk mans äganderätt har företräde, sade domstolen.

Som svar har lagstiftare från Likud, Yisrael Beytenu, Shas, National Union och Habayit Hayehudi utarbetat en lagförslag som skulle kringgå Högsta domstolens beslut och ge staten rätt att expropriera den palestinska mannens mark och låta Ulpana-utposten bli på plats. Den palestinske mannen skulle få ekonomisk ersättning.

Likt de dussintals ledamöter i Knesset som kommit till deras försvar kan vi inte annat än känna sympati för de som bor i Ulpana. Det var under Ehud Baraks uppdrag som premiärminister år 2000 som regeringen byggde Ulpana-utposten – komplett med tillfartsvägar och annan infrastruktur – med hjälp av generösa ekonomiska villkor för att uppmuntra medborgare att flytta dit.

Under andra omständigheter kunde en kompromiss har uppnåtts. Den mest skäliga lösningen hade varit att generöst kompensera den palestinska markägaren och i utbyte förse honom med annan mark han faktiskt kan bebygga.

Men att gå med på en sådan kompromiss skulle omedelbart märkt palestiniern som förrädare i hans palestinska landsmäns ögon. Istället måste han insistera i ägande mark så nära Beit El att han inte kan använda den.

Det finns enligt Knessetledamoten Ya'acov Katz (National Union) ca 9000 israeliska invånare i Judéen och Samarien som bor i en liknande situation och därför står inför utsikten att bli evakuerade som de som bor i Ulpana.

Men att retroaktivt "kosherifiera” utposter som Ulpana-området är inte svaret. Sant är att i princip har regeringen rätt att expropriera mark i staten Israel, men den har också skyldigheten att skydda den enskildes äganderätt.

Som Barak Medina, dekanus vid juridiska fakulteten vid Hebrew University, påpekade skull även inom den gröna linjen staten ha svårt att för Högsta domstolen motivera det riktiga i att expropriera äganderätt från en medborgare till förmån för en annan.

När en sådan expropriering sker på ett diskriminerande sätt – mot palestinier som saknar fullständiga rättigheter enligt israelisk lag till förmån för judar som åtnjuter dessa rättigheter – blir det ännu mer oförsvarbart.

Situationen kompliceras ytterligare av det faktum att Israel aldrig har annekterat Judéen och Samarien (och även om Israel hade gjort så skull den annekteringen aldrig ha erkänts internationellt).

Därför är, också ur statens perspektiv, den rättsliga ställningen för Judéen och Samarien "omtvistade områden" även om de inte anses "ockuperade" och det är därför en rad regeringar har avstått från att tillämpa israelisk lag där.

För fyrtiofem år sedan överlevde Israel inte bara en säkert utplåning utan lyckades faktiskt vinna en mirakulös seger. Judéen och Samarien kom under israelisk kontroll.

Den historiska klangen och religiösa symboliken hos platser som Shiloh, Hebron och Jeriko utlöste en judisk nytändning.

Konfronterad med arabiska nationers vägran att förlika sig med Israels existens, var fred genom förhandlingar och territoriella kompromisser inte ett alternativ och under sådana omständigheter var det bara naturligt att judar skulle vilja återvända till hjärtat av den judiska hemlandet.

Några av de mest begåvade, bäst utbildade och mest patriotiska israeliska medborgarna etablerade bosättningar i Judéen och Samarien i de följande fyra och ett halvt decennierna.

Det är bara naturligt att våra lagstiftare har en önskan att skydda de judiska bosättningarna men godtas utpost-lagen kommer det bara att ytterligare elda på konflikten mellan Högsta domstolen och Knesset och hetsa liberalt sinnade israeler mot sina mer nationalistiska bröder.

Israel skulle komma att utsättas för internationellt fördömande och förnyade ansträngningar kommer att inledas för att avlegalisera hela bosättningsprojektet.

"Om du tar tag i för mycket", säger ett talmudiskt ordspråk, " riskerar du att förlora allt."Lägga sten på börda
(alt: Lägga skymf till skada) /Haaretz/

Att lova att bygga nya bostäder i hjärtat av de ockuperade områdena strider uppenbart mot de åtaganden Israel gjorde i ”färdplanen”, att frysa byggandet av bosättningar.

Högt uppsatta politikers rädsla för den politiska makten hos bosättarna och deras beskyddare i Likud och andra högerpartier har öppnat en guldgruva av kreativitet. Deras senaste uppfinning, som vi kan beteckna som ett hot om ett förslag som syftar till att legitimera stöld av privat egendom i territorierna, rekommenderar att man flyttar de fem bostäder man planerar riva i Ulpana i närheten av Beit El till en plats i anslutning till bosättningen. Enligt försiktiga uppskattningar kan flytten komma att kosta 5 miljoner shekel – per hus.

Den Civila Administrationen har tidigare övervägt ett förslag om att flytta de boende till mark som tagits i beslag från palestinierna för inrättandet av en armébas.

I ett försök att lindra högerkritik, förklarade premiärminister Benjamin Netanyahu att "stämningar inte ska vara ett sätt att skada bosättningar”. Han måste ha kännedom om att i fallet Ulpana, liksom besluten mot de illegala intrången och byggandet i Migron och andra utposter, har statsåklagaren fastslagit att nybyggarna inkräktade på privat mark på vilken de uppförde dussintals byggnader utan tillstånd.

I ett land som ansluter sig till rättsstatsprincipen skulle myndigheterna ha skyldighet att från början hindra att Ulpana-området bebyggdes, hindrat människor från att flytta in ocht avlägsnat eventuella inkräktare. Vi bör applådera de fredsgrupper och människorättsorganisationer som hjälpte offren att föra talan i Högsta Domstolem som krävde att staten skulle fullfölja sina rättsliga och etiska skyldigheter.

Istället för att utlova "för varje hem vi evakuerar bygger vi 10 nya bostäder", som Netanyahu sade på söndagen, ska premiärministern lova att staten kommer att inleda evakueringen av dussintals andra hem som ligger på mark som tillhör andra. Laglydiga, hårt arbetande israelers skattemedel är inte tänkta att användas för att kompensera intrång eller serieförbrytare.

Att lova att bygga nya bostäder i hjärtat av de ockuperade områdena, långt bortom 1967 års linjer, strider flagrant mot åtagandet Israel gjorde i ”färdplanen”, att frysa byggandet av bosättningar och evakuera alla utposter som byggts under det senaste decenniet. Framför allt samverkar bosättningsverksamheten på Västbanken och regeringens straffrihetspolitik gentemot utposterna i att sabotera den tvåstatslösning som premiärministern för tre år sedan förband sig att genomföra.


Kommentarer
Postat av: Ann-Katrin Roth

Sakligt och käbbelfritt svar:Läs en nyanserad text, "Burgen man, fattigt förslag" från Roy, uppväxt vid Örnsköldsvik, hebreisktalande svensk-israel :

https://royalterman.wordpress.com/2012/06/04/burgen-man-fattigt-forslag/#respondSlutklämmen: "...Jag håller således med Burg om målet, men delar inte helt och hållet hans övertygelser när det gäller förslagen/medlen..."****************************************************Ulpanabråket från samma blogg:https://royalterman.wordpress.com/2012/06/05/ulpanabraket-reminiscens-och-forvarning/#commentsUppdatering i kommentaren: 69-22 i Knesset. Lagförslaget ratades.2012-06-07 @ 15:23:11
Postat av: bloggaren själv

Läste texten och kände igen vissa formuleringar jag även sett på annat håll. Ställde dessutom en kommentar-fråga: "Vilka importerar vilka varor från Gaza?"Fast han är nyanserad och argumentativ tycker jag att parallellen haltar när han säger att bojkott av bosättar-varor borde motsvaras av indraget bistånd till den Palestinska Myndigheten. Mig veterligt ockuperar inte palestinierna sitt eget land. Dock får de ofta svårt att bygga där eftersom de som tillåter illegalt byggande nekar dem tillstånd och raserar det palestinierna kanske ändå uppför.Så nog är det åtskillnad mellan folken...

2012-06-07 @ 16:23:25
Postat av: Ann-Katrin Roth

Jag gav ett svar jag googlade fram till dig där om vilka som importerar; bl.a. England. Det handlar om grönsakerJag tror du missar parallellen men kan ju diskutera det med Roy där om du är intresserad av klargörande. Parallellen skulle väl vara den att det kan finnas ageranden och mål som är väl så omänskliga som ockupation, och att dessa sorts ageranden borde få personer som ogillar dessa hemskheter att ta avstånd i högsta grad, genom manifestioner eller bojkotter.Och mig veterligt ockuperar Hamas sin del av palestinsk mark. Men diskutera detta med Roy om du vill.

2012-06-08 @ 04:53:58
Postat av: BR

Stig borde nog ta Haaretz översättningar till engelsks med en nypa salt. http://www.camera.org/index.asp?x_context=2&x_outlet=55&x_article=2238

Motsvarande översättningsfel har däremot inte rapporterats för J.Post.

Så ditt försök att vara objektiv när du återger såväl tämligen regeringstrogna J.Post som vänsterextrema och lite spridda Haaretz stupar tyvärr på att den hebreiska versionen av Haaretz blir felöversatt till engelsks.

Personligen tänker jag börja lära mig hebreiska och jag råder dig att göra detsamma, Stig.BR

2012-06-08 @ 19:46:33
Postat av: bloggaren själv

Jag är glad över att kommentarerna ovan håller den argumentativa halt jag önskar. Tack för att ni medverkar i detta.Till A-K Roth vill jag säga att jag också googlat om Gazas export. Var förbryllad eftersom både USA och EU - och därmed jag - redan bojkottar Gaza. Ser att en liten rännil grönsaker ändå exporteras men att det inte går att göra till närområdet Israel och Västbanken. Export dit vore bra eftersom det skulle göra Gazas näringsliv mindre Hamasberoende. En eventuellt ökande export till Europa för att få fram en utveckling ställer sig idag svårt eftersom man inte har utrustning för att långa transporter paketera de färskvaror det hur som helst är frågan om. Varor från Palestina skulle naturligtvis enligt min mening märkas "Palestine" och helst även särskilja mellan Västbanken och Gaza. Det skulle ge konsumenterna praktisk valmöjlighet och det är ju vad det hela är frågan om.

Sedan har jag svårt att se parallellen att Gaza skulle vara ockuperat av Hamas på samma sätt som Västbanken av Israel. Behärskat - ja. Men inte ockuperat. Hamas är ju inhemska och vann ju ursprungligen valet. Att sedan demokratin inte kunde utvecklas vidare är jag den första att sörja över och kritisera - förutom att jag deltar i EU:s bojkott.Till Bo Rööser säger jag att hemsidan som visade på översättningsfrågor gällande Haaretz var intressant. Jag gick inte igenom den i detalj och i sin helhet men kunde konstatera att den inte föreföll vara typ "nämnden för språkvård" utan nog har en egen tydlig agenda. Det betyder inte att den har fel. Jag är inte den typen som automatiskt förkastar en uppgift enbart på grund av budbäraren.

Dessutom vet jag "översättningsrikserna" när man går från ett semitiskt språk till ett indoeuropeiskt även om man står varandra kulturellt relativt nära som Israel och Europa/Amerika.

Jag har själv studerat hebreiska men inte modern hebreiska som talas idag. Den Bibelhebreiska jag lärde mig under studietiden (och för några år sedan försökte studera i repris) gav definitivt den erfarenheten att översättning mellan så olika språksystem är mycket marigt. Jag lyckönskar Bo Rööser till att lära sig hebreiska. Ett gediget och svårt projekt.

2012-06-08 @ 22:24:58
Postat av: Ann-Katrin Roth

Det Roy skrev sist i kommentarstråden,"Helst skulle jag dock se ett slut på islamistväldet, ett hävande av blockaden och en massiv ökning av exporten från Gaza, så att ekonomin blomstrar och jobb skapas.",säger jag Amen till.Hamas är inte nödvändigtvis mer "inhemska" än israeler i dessa omtvistade områden, med tanke på de stora folkomflyttningarna i regionen de senaste par hundra åren, som jag uppfattat det. Jag vill ta avstånd från någon antydan om att judisk närvaro handlar om inkräktare och kolonisering.Sen kan man ju säga att innan det finns ett land som heter Palestine vore det svårt märka varor Palestine. Men Produced under Palestinian Authority går väl bra.

2012-06-09 @ 16:01:27

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0