det reformerta hotet

Vad är reformert – egentligen?

Den frågan fick jag för någon vecka sedan med tillägget: Beskriv det kort?
Frågeställarens önskan om kortfatthet berodde inte (enbart) på en (inte helt obefogad) fruktan att jag skulle bluddra på i tid och evighet utan fastmer på att svaret senare skulle kunna förmedlas till en annan yngre person som i sin tur sport frågaren Vad är reformert – egentligen?

Detta inlägg – eller kanske dessa inlägg – är inte ämnade att återge hur jag sökte besvara frågan. Inte heller har jag som mål att behandla ämnet fullständigt – som om det skulle vara möjligt i en blogg. Några funderingar kan jag dock dela med mig av i ett försök att vara saklig men utan att lova opartiskhet. I kommentarer är läsarna välkomna att invända, komplettera och diskutera. Rubrikens spetsiga formuleringen är främst till för att hetsa någon till läsning men antyder nog också en viss värdering.

Vad är reformert – egentligen?

Inte bara utifrån den ställda frågan utan också annars är temat aktuellt. Från och till finner jag att man mer noga än vad man brukar göra skulle fundera kring förhållandet reformatoriskt-reformert och evangeliskt-evangelikalt – detta inte minst i olika ungdomssammanhang men sannerligen inte bara där.

Börjar man med termerna kan man grovt säga att de kristna kyrkor och den fromhet som anknyter till den tyska reformationen på 14-1500-talen med Luther som reformator brukar kallas reformatoriska och evangeliska, inte de andra två termerna. Kyrkor, samfund och spiritualitet med Schweiz-rötterna i Zwingli och framför allt Calvin brukar ibland betecknas med samma ord men ofta i stället reformerta och evangelikala. Denna terminologiuppdelning används dock inte vattentätt och konsekvent. Förvirringen tilltar då många kyrkor, lokalförsamlingar och personer kan vara ganska mixade. Jag rekommenderar den nyfikne att googla på orden för att till exempel i Wikipedia läsa mer.

På svensk botten kan sägas att Svenska kyrkan till sin tro, lära och bekännelse uttryckt i hennes bekännelseskrifter är evangelisk och reformatorisk. Luthersk typ. Ett samfund som EFK (Evangeliska FriKyrkan) skulle nog inte skämmas för beteckningarna reformert eller evangelikal (även om man inte använt detta sista ord i sin samfundsbeteckning). En rörelse som EFS (Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen) är till sin bekännelse luthersk – man är ju en rörelse inom Svenska kyrkan – men visar i praktiken ofta ganska reformerta och evangelikala drag.

Hur skall då sakerna beskrivas? Kanske värderas?
Först och främst rör det sig om inom-kristna tendenser och tolkningar. Det betyder inte att skillnader och olikheter är oviktiga och bara kan lämnas. Sådan läromässig ytlighet förekommer ibland men det är inte att göra saken rättvisa. Dock – skillnaderna till trots – är det frågan om en inomkristen debatt.

Tre viktiga punkter kan man börja med:

1: Reformatorisk-evangeliska kyrkor (Lutherska) har ofta – men inte alltid – behållit den struktur med vigda biskopar och präster som kyrkan hade vid reformationen och haft ända från sin början i Fornkyrkan. Reformert-evangelikala rörelser och kyrkor har oftast – men inte alltid – valt andra organisationsformer med en annan syn på ämbetet. I ekumeniska sammanhang får detta en betydelse främst i kontakterna med katolska och ortodoxa kyrkor där ämbetsstrukturen med vigda biskopar generellt ses som viktigare än bland protestanter i allmänhet.

2: Reformatorisk-evangeliska kyrkor lär att Kristus reellt är närvarande i Mässans bröd och vin. Kristus tas fysiskt och kroppsligt emot av den som tar emot sakramentet. Sedan Zwinglis dagar lär de reformert-evangelikala att Jesus är symboliskt närvarande och det är de rätt troende som tar emot honom andligt, andra tar bara emot bara bröd och vin. Denna fråga debatterade Luther och Zwingli och debatten lär ha slutat med Luthers ord: Vi har inte samma ande. Ganska allvarlig läroskillnad, alltså.

3: Bland reformerta-evangelikala finns – men inte hos alla – en baptistisk dopuppfattning där bara det vuxna dopet är giltigt. Dopet uppfattas då ofta som en lydnadshandling hos personen, som en bekräftelse på en frälsning som redan skett hos honom eller henne. Reformatorisk-evangeliska lutheraner ser tillsammans med Bibeln och de andra så kallat historiska kyrkorna* dopet som den handling som viger – andra ord är: helgar, utkallar, avskiljer, fogar, inlemmar – den som döps in i Kristus, ger den som döps syndernas förlåtelse och den Helige Ande som gåva och att detta med Petrus ord gäller er och era barn, så många som Herren vår Gud vill kalla**. Detta är också en allvarlig läroskillnad som enligt min mening inte kan, som ofta sker, ignoreras.

Så här långt har inlägget behandlat tre viktiga läropunkter där reformert-evangelikal teologi radikalt skiljer sig från evangelisk.reformatorisk. Dop, Nattvard och Ämbete är centrala frågor för sammanhållningen i Kristi kyrka och har under hela den ekumeniska rörelsens historia varit föremål för överläggningar kyrkor och samfund emellan***.

Vad är reformert – egentligen?

I ett eventuellt kommande inlägg skall jag ta upp ytterligare några skillnader jag tycker mig se – men av mindre betydelse – för att fortsätta mitt försök att besvara den frågan.
 


*  Med historiska kyrkor brukar avses de ortodoxa kyrkorna, den Romersk-katolska, de Lutherska samt den Anglikanska kyrkan, inte kyrkobildningar från 17- och 1800-talen eller ännu senare.
** Apostlagärningarna kapitel 2 vers 38-39.
*** Kyrkornas Världsråds viktiga så kallade Lima-dokument från 1982 handlar om detta, heter Baptism, Eucharist and Ministry - Faith and Order paper No.111, och kan läsas här.

Kommentarer
Postat av: ErikJA

Tack för blogginlägget. En god artikel från dansk författare om samma sak:http://www.tillliv.se/begrunda/pdf/2003/2/PM.pdf

2011-08-25 @ 00:52:42
URL: http://www.elmbv.se/blogg/?author=
Postat av: Per-Eric SImma

Brukar titta in här ibland, och nu blir det också till att kommentera.

Jag tackar för kursen 1A(?) i refomert kontra annat. :-)Har i det ämnet känt en allvarlig brist om sakerna tillstånd, och tror mig nu ha lite mer på fötterna när ämnet nu borde dyka upp mer i våra kretsar bland Laestadianerna.Med din redovisning i minnet blir det lätt att dra slutsatsen att Laestadienarna nog börjat dra sig alldelse för mycket mot det reformerta hållet.Håller du med eller har jag missuppfattat saken?/Per-Eric Simma

2011-08-25 @ 23:58:28
URL: http://pesimma.blogspot.com
Postat av: bloggaren själv

Jag har bara viss kunskap om hur den Laestadianska rörelsen utvecklas och vågar inte uttrycka någon bestämd uppfattning. Det är dock inte orimligt att anta att en viss evangelikalisering eller reformertifiering sker. Så brukar det ju gå när rörelser väljer att hålla sig på sin kant för att kunna njuta av sin sammanhållning och egna varma andlighet. Reformerta tendenser upplevs man som motvikt mot liberala vilket inte blir ett rätt motsatspar - faktiskt.

2011-08-26 @ 01:09:32
Postat av: Arne

Reformert tro i Sverige är praktiskt taget hos alla frikykor präglad av Arminianismen. Jacob Arminius tog ställning gent emot Calvins predestionslära och kom att betona människans fria vilja för avgörelse. Därför möter vi hos de klassiskt frikyrkliga just denna lära om avgörelse som människan genom sin fria vilja kan åstadkomma. Predikningarna i dessa frikyrkor går i stort ut på just denna avgörelse i kraft av den fria vilja. Och så ser man också på dopet för också det blir ett beslut, en avgörelse, och inte ett nådens medel. I evangelisk-luthersk tro däremot handlar det om omvändelse som sker genom att ordet skapar tro i människans hjärta och därmed upplyser henne som befinner sig i mörkret. Såväl ordet som dopet och nattvarden är media gratiae vilket det inte är refomert arminiansk uppfattning.

2011-08-28 @ 21:10:45

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0