OAS - bidrag 2: ...kring ordet


Under rubriken OAS-bidrag publicerar jag mina skrivna manus till tre seminarier och kanske ett par beredelseord och en predikan. Publiceringen sker i efterskott och gäller som sagt manus. Vad det blev är en annan sak. Muntligt i en liten grupp följer jag inte alltid manus. Utvikningar sker. Nyfikna själplågare kan erhålla seminarierna på CD via http://www.oasrorelsen.se/ - vad det nu skulle vara bra för.


APG 2:42 del 2: "Den kristna gemenskapen kring ordet".

Detta är det andra seminariepasset i en serie. Tanken är att vi här skall kunna byta tankar kring hur de första kristnas gemenskap formades och fungerade.


Den första dryga timmen fokuserade vi på grunden för gemenskapen - Dopet.

Denna timme - som man kan delta i utan att ha varit med förra timmen eller måsta delta i resten av serien - handlar det om apostlarnas undervisning - alltså Ordet.

I morgon är det Bordet - alltså Nattvarden - som är på tapeten första seminariepasset.

Det andra passet i morgon handlar om de första kristnas böner och leds av Anna-Greta Norén.

Den inbördes hjälpen - alltså diakonin hos de första kristna - hoppar vi över. Detta inte för att det är oviktigt. Tvärtom!! Den aspekten, alltså solidariteten med fattiga och marginaliserade är så viktig att den förtjänar mer än en dryg timme. Den borde få ett eget OAS-möte.


Jag tänker inte prata hela tiden alldeles ensam och alldeles själv. Det är inte så att jag inte skulle kunna göra så men alltsammans blir bättre om vi kan ha någon form av dialog eller samtal. Det är ju ni som valt seminariet och som nog önskar få ut något av det och därför är era tankar, funderingar och frågor viktiga.
Avbryt därför ogenerat!! Protestera, komplettera, diskutera. Jag håller samman det hela och försöker bidra med det jag tänkt och kanske kan bidra med.


"...kring Ordet" är alltså rubriken för detta pass. Utifrån Apg 2:42


Vad är läget? Vad har hänt? Vad har Lukas - författaren - berättat?? [Spåna]

  • Petrus har berättat om Jesus.
  • Människor har av hans berättelse frågat vad de skall göra.
  • Petrus visade vägen - läs Apg 2:38-39.
  • Folk gick den - vers 41.
  • Och de deltog troget i apostlarnas undervisning.

En ledtråd till hur detta fungerade och vad det var frågan om får man om man ser till Var man höll till - i templet. Givetvis inte inne i själva tempelhuset dit bara prästerna fick gå utan på mer allmänna ytor på tempelplatsen - hedningarnas förgård, kvinnornas förgård, männens förgård osv. Jesus hade själv hållit till där när han innan sin arrestering - och sannolikt flera gånger tidigare - undervisade i Jerusalem.


Att Guds Ord fanns i templet var för judar och Jerusalembor en självklarhet!

  • Där fanns Lagen - det vi kallar 1-5 Mosebok - och de som kunde den som fundament.
  • Där fanns Psalmerna vi har i Psaltaren och som var grunden för bönetider och offerliturgier.
  • Där fanns Samtalet - som Jesus själv deltog i för första gången när han var 12 år.
  • Genom samtalet och på annat sätt fanns också Profeterna och Skrifterna i templet.

Detta deltog de första kristna i - eftersom de var judar och Jerusalembor. Och alltsammans var skrivet på hebreiska med återgivningar på arameiska eftersom man var i Jerusalem.


Sedan fanns det synagogor - alltså smärre samlingslokaler - för sabbatens gudstjänster, undervisning, samtal och bön. I synagogorna fanns, utifrån församlingens ekonomi, Lagen, Profeterna, Psalmerna och de andra Skrifterna. Samt kanske då och då någon som kunde utlägga, förklara, vad som lästes. I Lukas kapitel 4 berättas om ett par tillfällen när Jesus var i synagogor och man kan av de berättelserna ana hur synagogans gudstjänst fungerade.

Synagogans gudstjänst deltog de första kristna i - eftersom de var judar.

I Palestina och Jerusalem på hebreiska/arameiska men på många platser grekiska.

Utanför Palestina på grekiska med grekisk översättning av skrifterna.

Dessutom deltog i synagogans verksamhet också ickejudar på väg in i judendomen.


Och så fanns det hemmen. De var i de flesta fall utan skrifter men människorna kunde utantill. Främst pojkar och män över 12 år. Men också kvinnor och flickor som lyssnat när pojkarna lärdes av männen. I huvuden fanns Psaltaren, berättelser om Abraham, Isak, Jakob, Moses, David och andra. Samt profeternas förkunnelse av Guds vilja.

På samma sätt var det i de första kristnas hem - eftersom de var judar.

Och vad gäller språken samma villkor som för synagogan.


[Ordet är fritt!! Kommentarer, frågor, tankar??]


Tillbaka till Apg 2:42: Ovanpå detta, till detta, utöver detta - alltså Lagen, Profeterna, Psalmerna och de andra Skrifterna - deltog de första kristna troget i apostlarnas undervisning.

Vad var det?? Vad var det apostlarna bidrog med utöver vad man redan hade??


Ledtråd till vad apostlarnas undervisning var finns i Apostlagärningarna kapitel 1 när en ny apostel skulle fyllnadsväljas efter Judas - Apg 1:21-22.

Vittna om hans uppståndelse handlade det om! Det kristna grundbeskedet till världen!!

Och att kunna berätta om vad Jesus gjort och sagt från starten av sin offentliga gärning.


För de första kristna var allt detta muntliga besked och berättelser. De anknöt till de gamla skrifterna men inget om Jesus fanns skrivet de första 20-30 åren. Apostlarna fanns ju och kunde berätta. Först på 60-talet, då många av apostlarna led martyrdöden, skrev man skrifter med beskedet om Jesu uppståndelse föregått av berättelsen om hans lidande och död föregått av berättelser - i urval - om vad han gjorde och sade. De skrifterna kallar vi evangelier och vi har fyra i våra Biblar. Med start i Markus över Matteus och Lukas och med Johannes ger de oss inblick i en del av vad apostlarnas undervisning hade för innehåll och hur den utvecklades från ungefär år 60-90, den undervisning den kristna gemenskapen höll fast vid.


Apostlarna berättade alltså inte bara. De tolkade, tillämpade, utvecklade och vägledde - mot bakgrund av berättelserna. Den vägledningen skedde muntligt men också i brevens form. Paulus, som faktiskt bara kunde vittna om mötet med den uppståndne, blir den främste brevskrivaren. I de breven finner vi apostlarnas undervisning som de första kristna skulle hålla fast vid. Och breven, alltså exempel på apostlarnas undervisning, är skrivna grovt taget mellan åren 45-65, Johannesbreven något senare.


De första kristna kommer alltså att hålla fast vid hela vår Bibel.

Först alltså Gamla testamentet i skriven och memorerad form. Som auktoritet från första början.

Sedan i muntlig form och vad det led i skriven form vad som kom att ingå i vad kyrkan på 200-talet börjar kalla Nya testamentet. Efter en urvalsprocess där somt godkändes och somt ratades.


[Ordet är fritt!! Kommentarer, frågor, tankar??]


Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0