första inlägget i en ny kategori

Idag gör jag ett expriment. Jag har skapat kategorin Predikan mm och kommer kanske där att lägga in text på en del föredrag och predikningar jag fått hålla. Igår kväll - 18 februari - var jag ombedd att tala i missionshuset i byn Vistträsk där Älvsbybygdens samlade EFS-rörelse höll årsmöteshelg. Jag lägger in texten på bloggen på försök. Håll till godo.


predikanDet angivna ämnet:
Hur skall vi som kristna handla i en sekulariserad värld, utan att förlora frimodighet och trohet mot Guds Ord, och samtidigt ha goda relationer till människor runtomkring?

I ämnesformuleringen finns många punkter att ta fasta på:

1: Vi som kristna

Det finns ett kristet Vi. Detta är oerhört viktigt!!
I kristna sammanhang är Vi viktigare än Jag!!
Jag är = en Jesus- och Gudsreplik. Jag är säger Gud till Moses ur den brinnande busken. Jag är världens ljus.. säger Jesus. Är du Messias, Guds son? frågar man Jesus vid rättegången mot honom. Jag är det kan hans svar formuleras.
Det viktiga Jaget i kristna sammanhang är alltså Guds.

Ni är = Jesus ord till lärjungarna. Ni är världens ljus. Ni skall vara mina vittnen.
Vi
är troendes ord om sig själva. Vi tror på Gud Fader Fader Vår / Vår Fader är vår bön.
[Du är = Jesusreplik till Petrus & Petrusreplik till Jesus. Hos protestanter inte speciellt viktigt men för den största kristna kyrkan i världen ngt viktigt som bland annat ligger bakom Påve-teologin.]

Vi viktigare än Jag medför att kristen samstämmighet är viktigt.
Vi viktigare än Jag medför att egenmäktighet blir felaktigt hos kristna personer och grupper av kristna. Jag tycker eller Vi i vårt samfund anser är inte sällan avsteg från grundprincipen Vi viktigare än Jag

2: En sekulariserad värld & människor runtomkring


Viktig beskrivning av vår samtid - men är den självklar? Vad menar vi?
De flesta i vår tid tror inte. I vart fall tror de inte på det man brukar mena att kristna tror på. Det visar undersökningar.
Men i vår samtid finns flera av Guds rikes ideal delvis förverkligade: Omsorg om de svaga, att värna änkan och den faderlöse är samhällsideal. Varje enskild människas betydelse och människovärdet är det likaså. Detta, att mycket samklingar med gudsrikets karaktär, samt att 1000 års kristen närvaro också format språk, högtider och seder medför att människor trots sekulariseringen åtminstone ser sig och bör ses som kulturkristna.

Dessutom: Vi kristna är mycket stor utsträckning 1/2-sekulära! Kommersialism, materialism osv präglar också dem som vill räkna sig till ett kristet Vi. Betydelsen av Jag själv över Vi alla bär också vi. detta leder till att skillnaden mellan människor runt-om-kring och människor in-i-kring inte är stor, många gånger inte ens skönjbar.

3: Frimodighet - kommenterar jag inte]

4: Trohet mot Guds ord


Vad är det? Vad är det inte? […]
Med Trohet mot Guds ord kan vi mena Trohet mot en skrift, Bibeln. Eller mot delar av skriften - Nya testamentet - eller viss utläggning av den skriften - Luther eller någon annan. Den sortens trohet är en i Bibeln icke avsedd väg! Den kan dessutom vara en rent livsfarlig väg.
Den blir så lätt att man anger standard för andra, försöker skapa regler och ramar för hur saker skall vara, att man i Guds ords namn kommer att föra en yttre strid. Med det blidas ifta en religiös indelning i dem som är inne och dem som är ute, mellan hel- och halv-fromma. I Bibeln är detta fariséernas väg: Lydnad för Guds vilja, för Guds ord, formulerad i skrift!

Ordet blev kött… Så börjar Johannesevangeliet. Guds Ord/tanke/vilja/avsikt blev människan Jesus Kristus! Det innebär att troheten mot Guds ord främst måste vara trohet mot Jesus!! Och att Bibeln då inte är Guds ord utan orden om Guds Ord.

Först då en andrahandssak - men ändå viktig:
Trohet mot Ordet/Jesus innebär trohet mot några sanningar om Jesus:
1: Först och störst: Jesus har uppstått från de döda!! Den kristna tros grundbesked.
Trohet mot det grundbeskedet skapar inte dåliga relationer till en sekulär omgivning.
2: Ett par andra saker: människan Jesus är Gud, en andrahandsbetydelse, och Gud blev människan Jesus, födelseberättelsernas förstahandbetydelse. 
Trohet mot detta skapar inte heller dåliga relationer till en sekulär omgivning.

Nu själva förstahandssaken - allra viktigast:
Trohet mot Ordet/Jesus innebär att avbilda, förkroppsliga Jesus:
3: Trohet mot huvudet Jesus - trohetens huvudbetydelse. Kroppens lemmars följsamhet till huvudet, att förverkliga Jesus i våra egna liv. En inre strid för att förverkliga den natur och karaktär vi finner hos Jesus och som till exempel beskrivs i 1 Kor 13.
Det är att ärligt ångra och be också dem utanför om förlåtelse. Det är att förlåta och visa överseende mot alla människor. Det är att gå den andra milen med den som behöver det. Det handlar om Nåden och Sanningen mer än om Lagen.  Det handlar om barmhärtighet mer än om offer. Sådant skapar inte dåliga relationer till en sekulär omgivning. Motsatsen gör det däremot.

5: Goda relationer
Det handlar inte om beröm, ros, popularitet. Det handlar om tillit, förtroende, heder från omgivningen. Ex ur Apg om Jerusalemförsamlingen.

Kvällens fråga var:
Hur skall vi som kristna handla i en sekulariserad värld, utan att förlora frimodighet och trohet mot Guds Ord, och samtidigt ha goda relationer till människor runtomkring?

Svaret blir:
För en inre strid oerhört mycket mer än en yttre!! Arbeta med din egen Jesuslikhet mycket mer än med din omgivnings Jesus-o-likhet.

Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0