61-"kvinnornas evangelium"

Anteckningar - kanske något av ett utkast till en del av kapitlet
Sökord man i en konkordans till Nya Testamentet på ord som dotter, flicka, hustru, kvinna, Maria, moder, syster, tjänsteflicka och änka samt förtecknar de scener där orden förekommer skapas en intressant bild.
Hos Markus återfinns några nämnda konkreta kvinnor och i några undervisande avsnitt tar författaren upp företeelser kring kvinnor och relationer där kvinnor är involverade. Huvuddelen av de konkreta personerna är kvinnor som kommer i kontakt med Jesus i och med att Jesus botar deras eller deras anhörigas sjukdomar. I den gruppen finns Petrus svärmor, Jairos dotter, kvinnan med kroniska blödningar och den syrisk-fenikiska kvinnan som hade en sjuk dotter. Ett par kvinnor, änkan med kopparmynten och kvinnan med balsamflaskan, presenteras som föredömen i generositet respektive hängivenhet. Jesu familj presenteras som distanserad till Jesus och en annan distanserad grupp finns på avstånd vid Golgota och vid graven. Denna sista grupp kommer till graven morgonen efter sabbaten.
I övrigt, med undantag för den tjänsteflicka som ansätter Petrus när Jesus rannsakas inför rådet, är kvinnor i nämnda utan att vara fysiskt närvarande. Konkreta kvinnor som nämns på detta sätt är Herodias och hennes dotter i samband med Johannes döparens avrättning men. I övrigt omnämns kvinnor och de relationer de står i Jesu undervisning om vuxna barns plikter mot sina föräldrar, äktenskap, de yttersta tiderna, uppståndelsen etc.
Hos Matteus berättelse om den vuxne Jesus förändras inte bilden nämnvärt. Allt som finns hos Markus återberättas av Matteus. Han tillför berättelsen ett par liknelser med undervisning om den yttersta domen. Han utökar antalet av dem som fick äta vid bespisningsundren med också kvinnor och barn samt låter ett par kvinnliga bilder förekomma i Jesus förhållande till Jerusalem. Den enda konkreta kvinnan han för in i berättelsen är Pilatus mardrömmande hustru.
Lukasevangeliet skapar en annan bild. Praktiskt taget allt Markus berättar tar Lukas med men utökar antalet konkreta kvinnor som kommer i kontakt med Jesus: Änkan i Nain, kvinnor i Gallileen som följer Jesus, Marta och Maria, en ropande kvinna i folkhopen, en kutryggig gumma och de kvinnor som gråtande följer Jesus till avrättningsplatsen. Mötet mellan Jesus och den syrisk-fenikiska kvinnan stryks dock av Lukas1. En av de liknelser Matteus kompletterar Markus med finns också hos Lukas som dessutom har ytterligare liknelse- och undervisningsavsnitt med kvinnor och det som förknippas med kvinnor som innehåll2
Sett utifrån den traditionella teorin om sambandet mellan de synoptiska evangelierna kan då sägas att Markus innehåller en del men inte mycket om kvinnor, Q innehåller om möjligt ännu mindre men hos Lukas, i hans skrivna källmaterial eller i hans minne av vad som berättas muntligt eller i hans egen reflexion spelar kvinnor, och då faktiskt äldre kvinnor, en markant roll. I Apostlagärningarna fortsätter han att tydligt visa på kvinnors, och då också äldre kvinnors, roll i den första tiden efter uppståndelsen. 
Matteus
Markus
Lukas
1-2
Jesus släkttavla
Jesu födelse
 
 
 
 
 
 
1-2
Elisabet och Sakarias
Maria i Nasaret & Betlehem
Hanna i templet
Maria när Jesus är 12 år
5
8
9
 
10
11
12
13
 
14
 
15
 
 
19
21
22
23
24
 
25
26
 
27
 
 
28
Jesus skärper 6:e budet
Petrus svärmor
Jaurus dotter
Kvinnan med blödningar
Bekännelse och förnekelse
Om Johannes D:s ställning
Jesus rätta familj
Kvinna med surdeg
Jesu systrar
Johannes döparens död
5000+kvinnor
Korban
Kanaanesik kvinnas tro
4000+kvinnor
Om äktenskap och skilsmässa
"Dotter Sion"
Saddukeernas fråga
Jesus som kycklingmamma
Ve dem som skall föda
Malerskor vid återkomsten
De tio brudtärnorna
Kvinnan med balsam
Perus förnekelse
Pilatus hustru
Kvinnor vittnen vid Golgota
Kvinnor vittnen vid graven
Kvinnor kommer till graven
1
3
5
 
6
 
7
 
10
12
 
 
13
14
 
15
 
16
Petrus svärmor
Jesus rätta familj
Jaurus dotter
Kvinnan med blödningar
Jesu systrar
Johannes döparens död
Korban
Syrisk-fenikisk kvinnas tro
Om äktenskap och skilsmässa
Saddukeernas fråga
Fariseernas hycklieri
Änkan med kopparmynten
Ve dem som skall föda
Kvinnan med balsam
Perus förnekelse
Kvinnor vittnen vid Golgota
Kvinnor vittnen vid graven
Kvinnor kommer till graven
4
 
7
 
 
8
 
 
 
10
11
 
12
13
 
 
14
15
17
 
18
 
20
 
21
 
22
23
 
 
  24
 
Om änkor i Israel
Petrus svärmor
Änkan i Nain
Om Johannes D:s ställning
Kvinna som smörjer fötter
Kvinnor med Jesus
Jesus rätta familj
Jaurus dotter
Kvinnan med blödningar
Marta och Maria
Ropande kvinna
Söderns drottning
Splittring, inte fred
En kutryggig kvinna
Kvinna med surdeg
Jesus som kycklingmamma
Att vara Jesu lärjunge
Kvinnan med mynten
Lots hustru
Malerskor vid återkomsten,
Änkan och domaren
Efterföljelsens offer
Saddukeernas fråga
Fariseernas hycklieri
Änkan med kopparmynten
Ve dem som skall föda
Petrus förnekelse
Jerusalems döttrar
Kvinnor vittnen vid Golgota
Kvinnor vittnen vid graven
Kvinnor kommer till graven
 
 
Inte syrofenikisk kvinna - varför?


1 I Apostlagärningarna låter Lukas budskapet om Jesus gå utanför Gallileen-Judeen.
2 Intressant i det sammanhanget är liknelsen om änkan och domaren.

Gamla bloggen 29 Mars, 2005 10:41


Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0