rörig regering

På bloggen sorterar jag mina inlägg under olika kategorier. Listan finns till höger. Speciella resor har genom Efesusresan nu fått sig en rejäl dos och Farfar funderar kommer att få sig ett och annat då barnbarnen Tyra och Adrian kommer till Midsommar. Under kategorin Politik var det länge sedan jag skrev något. Genom åren och detta år har det som hamnat där oftast berört situationen Israel-Palestina.
 
Att det är just Israel-Palestina som jag låter vara på tapeten betyder inte att jag anser annat oviktigt – situationen i Irak, Syrien, Turkiet, Sudan, Korea för att nämna några exempel – utan bara på att jag har valt att åtminstone i någon mån följa främst situationen på och kring Västbanken och ibland dela med mig av funderingar och annat här. Mycket är det inte. Detta år 8 blogginlägg av totalt 110*. Eller 9 av 111 om man räknar detta.
 
Mitt intresse för regionen beror på att det är ”det Bibliska området”, att konflikten ”tippar in” i många andra konflikter, att jag själv rest i området (i och för sig bara en gång) och säkert också annat. Till detta skall sägas att jag väljer att i det lilla jag gör utgå från främst ledare och en och annan nyhetsartikel i den israeliska oppositionstidningen Haaretz. Det mesta jag skriver här är faktiskt översättningar av vad jag läst där.
 
Så är det också nu. Igår den 17 juni läste jag en nyhetsartikel av journalisterna Barak Ravid och Jack Khoury om splittringen i den israeliska koalitionsregeringens vad gäller vägen framåt, fredsprocessen och tvåstatslösninen. Flera ministrar vill överge tidigare ingångna avtal och avfärdar tanken på ett självständigt Palestina vid sidan av Israel – tvärt emot vad FN, USA, EU och en hel värld verkar för. Jag lät Google göra en grovöversättning som jag sedan putsade till. Den engelska texten finns här.
 
I detta läge väljer den svenska regeringen att blunda med alla åtta ögonen.
I stället vill man straffa palestinierna – läs här. Vemodigt...
 
 
Idén om en tvåstatslösning har nått sin"återvändsgränd"
 
Ekonomiminister Naftali Bennett säger att Israel måste sluta försöka lösa problemet för att i stället "leva med det". Han liknar det palestinska problemet vid en granatsplitterskada i ryggen. Den den palestinske chefsförhandlaren Erekat säger: Israel har officiellt dödförklarat tvåstatslösningen.
 
Tanken att inrätta en palestinsk stat i Landet Israel har nått sin "återvändsgränd" sa ekonomiminister Naftali Bennett på måndagen och därmed fortsatte regeringen att ge dubbla budskap vad gäller konflikten med palestinierna.
"Försöket att upprätta en palestinsk stat i vårt land har upphört” sade Bennett, medlem av regeringens säkerhetskabinett, vid en konferens i Jerusalem med bosättarnas Yesha-råd. Bennett gjorde sitt uttalande samtidigt som den amerikanska utrikesministern John Kerrys ansträngningar att förnya fredsprocessen pågick.
 
Bennett betonade att inrättandet av en palestinsk stat är en meningslös fråga samt uttalade att palestinierna inte har någon rätt till självbestämmande eller en egen stat mellan Jordanfloden och Medelhavet.
"Vi måste gå vidare från att försöka övertyga oss och andra om att en palestinsk stat är inte lämpligt till att bete oss som om denna idé ligger bakom oss," sade Bennett. "Alla som vandrar runt i Judéen och Samarien vet att vad de säger i korridorerna i Annapolis och Oslo är fjärran från verkligheten. Idag finns 400.000 israeliska invånare i Judéen och Samarien och ytterligare 250.000 i östra Jerusalem".
 
I att likna det palestinska problemet vid en splitterskada, berättade Bennett om en vän som drabbats av granatsplitter i ryggen. "De berättade att de skulle kunna operera men han skulle förbli handikappad", sade han, "Så han bestämde sig för att fortsätta leva med det. Det finns vissa situationer där strävan efter perfektion kan leda till mer skada än nytta".
 
Bennett sade också att Israel bör intensifiera byggandet i bosättningarna. "Det viktigaste i landet Israel är att bygga, bygga, bygga," sade han. "Det är viktigt att det blir israelisk närvaro överallt. Vårt största problem är fortfarande att Israels ledare inte enkelt vill säga att landet Israel tillhör Israels folk.
"Det måste sägas att detta land har varit vårt i 3.000 år," tillade han. "Det fanns aldrig en palestinsk stat här och vi har aldrig variit ockupanter. Huset är vårt och vi är bosatta här, inte ockupanter".
 
Strax efter ekonomiministerns tal attackerade vetenskaps- och teknikminister Jacob Perry från partiet Yesh Atid högröstat Bennett. "Hans uttalanden underminerar fredsansträngningarna och skadar ... försök att bygga förtroende mellan Israel och palestinierna," sade Perry. "Etableringen av en palestinsk stat ligger i Israels existentiella intresse. Tanken på två stater är den enda lösning som hindrar upprättandet av en bi-nationell stat som skulle innebära slutet på sionismen".
 
Att det fanns skarpa meningsskiljaktigheter inom regeringen vad gäller den palestinska konflikten stod klart från den dag koalitionen bildades. I regeringens grundläggande riktlinjer saknas engagemang för att genomföra tvåstatslösningen och detta på grund av invändningar från Habayit Hayehudi och de flesta av Likuds Knessetledamöter.
 
Premiärminister Benjamin Netanyahu har flera gånger meddelat att han håller fast vid principen om två stater för två folk, men gjorde tydligt klart att Danons anmärkningar speglade hans egen personliga ståndpunkt, inte regeringens. De senaste fem åren har Netanyahu konsekvent undvikit att föra saken till omröstning eller ens till diskussion vid regeringens sammanträden.
 
Flera incidenter under de senaste veckorna stryker under i vilken utsträckning regeringen är splittrad i denna fråga och att de som motsätter sig fredsprocessen och en palestinsk stat nu har övertaget.
 
Som exempel angreps justitieminister Tzipi Livni, som också är ansvarig för förhandlingar med palestinierna, när hon talade inför Knessets utrikes-och försvarsutskottet, av Knessetledamöter från Habayit Hayehudi som uppgav att hennes ståndpunkt i frågan inte representerar regeringens.
Flera dagar senare sade vice försvarsminister Danny Danon i en intervju med The Times of Israel att de flesta ministrar motsätter sig upprättandet av en palestinsk stat och kommer att hindra saken om det kommer på dagordningen. Efter Netanyahus svaga fördömanden av Danons kommentar upprepade vice försvarsminister det hela i en intervju i Kanal 1 och konstaterade att lösningen för en palestinier skall sökas i Jordanien.
 
I kontrast till detta uppmanade Livni Netanyahu att klargöra regeringens hållning i den palestinska frågan, och antydde även att hon skulle överväga att lämna regeringen om det inte gjordes några framsteg på den diplomatiska fronten. Flera dagar senare sa ledamoten Ofer Sela (Yesh Atid) att om det inte sker framsteg i samtalen med palestinierna kommer sannolikt Israel att bli likt apartheiderans Sydafrika.
 
Trots Livnis kommentarer svarade den palestinske chefsförhandlaren Saeb Erekat på Bennetts uttalanden på måndagen med att anklaga den israeliska regeringen för att officiellt dödförklarat tvåstatslösningen.
 
"De senaste dagarna har flera högt uppsatta israeliska tjänstemän från utrikesministeriet, försvarsministeriet och ministeriet för religiösa angelägenheter gjort tydliga uttalanden om sin hållning för att aktivt motarbeta den internationellt godkända tvåstatslösningen”, sade Erekat. "Dessa är inte isolerade händelser utan en bekräftelse på politiska plattformar och radikala åsikter," sade han. "Israel har officiellt dödförklarat tvåstatslösningen".
 

*  Som jämförelse kan tas just Farfar funderar som fått 12 skriverier här plus nästan lika många inlägg på andra bloggen.

Kommentarer
Postat av: Tobbe

Hörru! Den här gången borde du putsat Google en aning mer.

2013-06-18 @ 11:17:47
Postat av: Staffan Wadström

Vet inte om regeringen blundar med alla ögon i denna fråga. Men även du verkar blunda, med åtminstone ena ögat.
Svenska biståndspengar ska användas på ett ansvarsfullt och klokt vis. Sverige är en av de största europeiska givarna av bistånd till Västbanken och Gaza. Vårt totala stöd till palestinierna är omfattande och uppgår till ca 700 miljoner kronor per år. Ett bistånd som är svårt att kontrollera. Det finns mycket dokumentation om var delar av dessa pengar hamnat, bl a stöd åt terrorister.
Och precis som sin föregångare Yassir Arafat har Mahmoud Abbas en miljon dollar i månadslön!!, pengar som kommer från bistånd. Det finns även en utbredd korruption inom den palestinska myndigheten, och Hamas, som styr det mesta i Gaza, de lär väl också få del av kakan. Ett Hamas som Erik Helmersson I DN nyligen skrev om: ”Enligt organisationen Human rights watch förekommer i Gaza summariska och lagstridiga avrättningar och gripanden – bland annat för ”samarbete med Israel”. Fångar torteras regelbundet. Journalister grips och misshandlas. Kvinnor utsätts för hedersmord, diskriminering och våld. Givetvis erkänner Hamas inte Israels rätt att existera.”
Så, att förhandlingarna mellan palestinierna och Israel går trögt, beror inte enbart på Israel. Palestinierna, och framförallt Hamas vill ju helst att Israel utplånas - hur lätt förhandlar man med en sådan motpart?.
Att Sverige vill granska detta bistånd är självklart, anser jag.

2013-06-20 @ 14:28:05
Postat av: bloggaren själv

Hamas i Gaza är under sanktioner från bland annat EU så inte mycket kan hamna där. Vi deltar ju i någon mån i blockaden.

Jag blir ENORMT nyfiken på den dokumentation som säger att svenskt bistånd går till terrorister. Skulle det vara så vore det väl något den ansvariga ministern känner till och skulle nämnt - vilket hon inte gjorde. Jag tror därför helt enkelt inte på de uppgifterna utan betraktar Staffan Wadströms uppgifter i det avseendet som ren desinformation, kanske rent av ett önsketänkande - till dess dokumenten visas.

Att det finns korruption i PM är tyvärr sant och därför går det inte att utesluta att svenska biståndsmedel kommit orätt - tyvärr. Men mycket kommer också rätt men just detta rätta upphör ju också när biståndet krymper. Dessutom kommer man inte kunna bygga vatten-cisterner som Israel kan förstöra. Där finns ju ett stort "svinn" - alltså i att ockupationsmakten saboterar biståndet.

Fast det är klart...
Utan svenskt - och annat - bistånd till PM kommer det palestinska samhället att kollapsa och bördan blir tyngre för ockupationsmakten. Jag undrar om det är vad SW vill? Det svenska biståndet förbilligar ockupationen på så vis att varje svensk krona till Västbanken är en krona som Israel slipper betala. Indirekt är därför stödet till PM en sponsring av Israel - paradoxalt nog.

Fast då måste man ju se med bägge ögonen...

2013-06-20 @ 18:43:23
Postat av: BR

Det är oomstridligt att bistånd till PA går till att "avlöna" livstidsdömda massmördarw i israeliska fängelser och till att finansiera byggnation av idrottsplatser, gator och vägar som döps efter kända terrorister och massmördarw,
Detta anser den s.k. kristne prästen Stig Strömbergsson vara helt i sin ordning.
Men Stig verifierar hur rätt det var av mig att utträda ur Svenska Kyrkans islamofila församling.
/BR

2013-06-20 @ 22:01:15
Postat av: BR

Jag är tyvärr portad från bloggen dessa mina minsta bröder. Annars skulle jag ha gett islamofilerna och
kristofobikerna Urbaann, Egon m.fl. På pälsen.
/BR

2013-06-20 @ 22:09:33
Postat av: Staffan Wadström

Stig, uppgifterna om stöd till terrorister, är hämtat från PMV - Palestinian Media Watch. Visserligen ett israeliskt undersökningsinstitut, men som förefaller vara en seriös källa, då allt man skriver är väl dokumenterat och hämtat främst från palestinsk media och skollitteratur. Bl. a mängder av bildbevis på hur kartor i skolböcker i Palestina helt saknar landet Israel – hela dess nuvarande land är en del av Palestina.
Pratet om önsketänkande förstår jag inte, verkligen ett lågt argument. Mitt inlägg var inte att frita Israel från ansvar eller skuld, utan att påtala att det tycks vara många som har skygglapparna på. Verligen är inte så svart-vit som du gör gällande. Och hur kan du tolka mitt inlägg som att jag önskar att palestinska samhället ska kollapsa? För att komma från en präst, blir jag uppriktigt förvånad över ett sådant illvilligt påstående.

2013-06-21 @ 00:49:41
Postat av: BR

Staffan Wadström.
Var inte så förvånad över Stig Strömbergssons åsikter.
Han tillhör nämligen den lättlurade del av svenska kyrkan som anser att minskningen av av antalet kristna i MENA- området beror på Israels, i försvarskrig,ockuperadeVästbanken och inte har ett dugg att göra med muslimsk förföljelse av kristna.

2013-06-21 @ 21:38:46

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0