14 september 12.38

Just den 14 september 12.38 är det förinställt att detta blogginlägg skall publiceras. Jag skrev det lördag kväll runt ½11. Det är en för bloggen lätt bearbetad form av mina fusklappar för predikan i Högmässan i Vidsel på valsöndagen. Själva manuskriptet i sin tur skrevs tidigare på lördagen innan det bar av till Luleå för besök hos barnbarnen.
Om det jag verkligen sa i gudstjänsten blev exakt vad jag innan avsåg att säga kan jag inte säga nu. Jag har ju inte predikat än – bara apterat inlägget.
 
Efter ingångspsalmen 90 sa jag detta som Beredelseord innan Syndabekännelsen och bön om förlåtelse:
 
Det är Medmänniskan som är temat idag.
Temat ligger bakom valet av de texter som blir lästa.
Liksom vilka psalmer vi sjunger. Och det vi ber om och för.
 
Strax kommer vi att sjunga Kyrie – Herre förbarma dig. Anette sjunger ”solo-partierna”.
Men inte det vi vanligen använder. Det Kyrie som kallar Gud/Jesus för evigt strålande morgonsol. Med temat i tanken valde vi ett annat: Herre, du blev vår broder... 
 
I den tanken börjar vi gudstjänsten. I Jesus. Medmänniskan med stort M.
Det är med Honom, hans person och hans sätt att vara, som vi ska jämföra våra liv. Faktiskt. Han är mallen för hur Gud vill att en människa skall vara.
Men det kan verka så ouppnåeligt, detta att vara som Jesus. Stort och vittomfattande.
Därför ger Bibeln alldagligare exempel att spegla sig i. Olika människor. Många människor.
En berättas om i den GT-text vi kommer att lyssna till om en stund. Ebed-Melek. Betyder Kungens tjänare, kanske Tjänande kung. En bild för den som vill tjäna Jesus. Men också av Jesus.
 
Ebed-Melek ser andras behov – Jeremias.
Han talar för någon annan – Jeremia.
Han agerar, handlar, till förmån för en annan – Jeremia.
 
Se, tala, agera för medmänniskan – det är vår uppgift.
Att inte se, inte tala, inte agera för medmänniskan – det blir vår skuld.
Den hamnar vi i när vi ser, talar och agerar till förmån för oss själva. Och den själviskheten bakar vi nu in i bekännelsen och bönen om förlåtelse... 
 
Efter förlåtelse och tackbön Kyrie: 695:1 eller 2 och psalm 801 som Lovsång. Efter texterna ur Gamla testamentet och Nya testamentets brev – Jeremia kapitel 38 verserna 7-13 och Romarbrevet kapitel 4 verserna 1-6 – sjöngs psalm 97 som Graduale innan Matteusevangeliet kapitel 7 vers 12 lästes. Där står: 
 
Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem. Det är vad lagen och profeterna säger.
 
Sedan predikade jag. Markeringen […] betyder att jag ger de som hör möjlighet att bidra in i tankegången.
 
Det var Den gyllene regeln – texten jag läste. Det Jesus säger sammanfattar alla regler och ord Gud gett genom alla profeter.
 
Jesus är inte ensam om sin regel. Tanken finns också i andra religioner.
Gör inte mot andra något som skulle vålla dig smärta, om det gjordes mot dig. Hinduismen.
Plåga inte andra med det som pinar dig själv. Buddhismen.
Gör intet mot andra vad du inte vill att de skall göra mot dig. Konfucianismen.
Det som är dig själv förhatligt, skall du inte göra mot din nästa. Detta är hela Lagen. Det övriga är förklaringar. Gå och läs! Judendomen.
Ingen är rättrogen förrän han älskar sin broder som sig själv. Islam.
 
Men vi har den i den kristna varianten.
Den är positivt formulerad. De flesta andra negativt – gör inte...
Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem. 
 
Den uppmaningen är grunden för hur man skall leva som kristen, som Kungens tjänare, som en Ebed-Melek för att koppla tillbaka till GT-texten och Beredelseordet innan Bönen om förlåtelse.
 
1. Leva som Jesus lär – också på valdagen
 
Vad spelar den uppmaningen för roll idag när det är val.
För det är det ju idag. Allmänt val.
Ska Gyllene regeln spela någon roll när vi röstar? Och då – vilken?
Finns det ett kristet sätt att rösta? Vilket är då det? [...]
 
Jag påstår att det finns ett kristet sätt att rösta!
Att Den Gyllene regeln ska styra vårt sätt att välja.
Inte så att Den Gyllene regeln avgör vad vi röstar på, vilken sedel vi väljer.
Men så att det är utifrån Den Gyllene regeln en kristen skall välja röstsedel.
 
I valrörelsetider frestas vi att välja utifrån vad som gagnar mig, vad jag själv tjänar på, vilka politiska program som är bäst för mig.
Politikerna brukar trycka på den knappen (även om jag nog tycker de varit mer återhållsamma i år än tidigare val). Självupptagenhetens och egoismens knapp.
Och många röstar så – utifrån sig själva.
Kanske tänker du göra så – om du ska rösta i eftermiddag. Kanske inte.
Kanske du gjort så – om du förhandsröstat innan idag. Kanske inte.
Skulle så vara och du nu kommer på att Jesus vill du ska tänka annorlunda kan du ju alltid rösta om – om du förhandsröstat alltså. 
 
I vart fall skall jag rösta i eftermiddag.
Och jag kommer inte undan att Den Gyllene regeln gäller också när jag skall rösta, den regel som sätter Medmänniskan och hennes behov över eller åtminstone på samma nivå som mina egna och jag själv.
 
Regeln säger inte vilken röstsedel man ska välja.
Det är en sak för förnuftet. Man kan ju ha olika åsikter om vad som bäst gagnar Medmänniskan, olika uppfattningar om vad som gör samhället och världen bättre för alla.
På frågan Vad skall jag rösta på? finns inget kristet svar, ingen kristen etik.
 
Det är mina motiv, vad jag röstar utifrån, varför jag gör det jag gör som är en kristen etisk och moralisk fråga. Så är det i många saker och idag, även på valdagen, är vi som alltid utifrån Den Gyllene regeln skyldiga att vara Kungens tjänare, nya Ebed-Melekar och Ebed-Melekor, för våra medmänniskor, de Jeremiasar och Jeremiasor som nu likt den gamle profeten hamnat illa till.
 
2. Gud lever som Gud lär – alla dagar!
 
Vi tar Den Gyllene regeln igen:
Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem. 
 
Guds vilja är att vi människor, var enda en, hängivet och fullt skall leva för och i total gemenskap och harmoni med Gud, enhet med Gud. Som Kungens tjänare, Ebed-Melekar och Ebed-Melekor. Det vill Gud.
 
Och därför, för att skapa den relationen, för att öppna den vägen valde Gud att leva som Gud lär, valde att bli en Tjänande kung, en Ebed-Melek, för vår skull. 
 
Gud vill att du skall vara med Gud – och blev människa för att vara med dig.
Gud vill att du skall ge ditt liv till Gud – och gav som människa sitt liv åt dig.
Gud vill att du ska förlåta – och Gud förlåter dig.
Gud vill att du ska möta Gud – och möter dig i Nattvarden.
Gud vill att du skall vara Kungens tjänare – och är din Tjänande kung.
 
Amen.
 
Efter Trosbekännelsen Offertorium: psalm 591, Mässan med infogad förbön och Slutpsalm: 288.

Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0