jag fattar så sakta

Den rubriken är helt på tvärs mot rubriken till förra inlägget. Men så är det. Lika sant som att jag fattar snabbt är att det ibland ramlar slantarna inte alls ner när jag hör en del resonemang, inte minst på nätet. Jag ser den logik som kanske finns där men är ändå förtröstansfull. Säkert finns det folk som med värme och klara ord kan förklara för mig som fattar så sakta. 
 
Jag är här lite ironisk medveten om att ironi, sarkasm och satir är vanskliga saker – inte minst på nätet. Ansikte mot ansikte kan man ofta av tonfall och gester sluta sig till om en person använder sig av sådana stilmedel men i text blir det annorlunda. Att i skriven form brata taklänges – så kallade vi när barnen var små när man menade annat än eller till och med motsatsen till det man sa – är svårare. Därför vill jag redan här och nu varsla om att det finns inslag av taklängesbrat när jag nu beskriver fenomen jag som fattar så sakta inte förstår.
 
Att erkänna Palestina försvårar fredsprocessen!
Så säger nu en del. 
 
Och jag fattar så sakta att jag inte begriper hur palestinierna skulle ta skada om man erkänner den stat FN beslutade om i slutet av 1940-talet och som de nu – alltför senkommet – i alla fall vill bilda på mycket mindre yta än först var tänkt. Kanske någon kan berätta för mig. Gör det i så fall långsamt. Jag fattar så sakta. 
 
Inte heller begriper jag hur ett erkännande av bägge delarna i FN:s delningsplan skulle skada Israel – den part man redan från början erkände trots att den då inte ännu hunnit få ordnade förhållanden och intill denna dag inte har erkända gränser. Hur Israels vilja till den tvåstatslösning man bekänner sig till skulle lida av att man verkligen ser det som två stater är det bra om någon berättar. Gör det i så fall med enkla ord. Jag fattar så sakta. 
 
Att det finns andra konfliktområden i världen och andra stater i vardande att erkänna förstår jag. Helt still i skallen är det inte. Väst-Sahara, Somaliland är två exempel. Men jag förstår inte logiken när anti-palestinierna bara uttrycker engagemang för de folken när ett erkännande av Palestina kommer på tal, aldrig annars. Det vore bra om någon vänlig person på ett pedagogiskt sätt kan berätta att det verkligen är i solidaritet med andra ockuperade folk som man inte vill bistå det palestinska. Rita här gärna en bild som förklarar saken för mig. Tänk på att jag fattar sakta.
 
Till sist undrar jag hur det kan komma sig att när en militärt överlägsen part som ensam har makten att diktera alla villkor – Ryssland – utvidgar sitt territorium – annekterar Krim – så sätter EU inklusive Sverige in sanktioner men när en annan överlägsen part som ensam har makten att diktera alla villkor – Israel – utvidgar sitt territorium – skapar ny bebyggelse på palestinsk mark mellan östra Jerusalem och Betlehem – vidtar man inga åtgärder alls utom att säga Aja Baja. Sådana som fortare än jag fattar kan väl visa hur sådant är logiskt, konsekvent, rättfärdigt och inte gör skillnad på människor. Men snälla: gör det tydligt! Jag fattar så sakta.

Kommentarer
Postat av: Sven Andersson

Palestina----ingen stat----ingen demokratisk regering
Främsta målsättning:---- utplåna Israel!

2014-10-10 @ 19:10:14
Postat av: Bloggaren själv

Inget bra svar. Inte ens ett försök till att upplysa och/eller argumentera. Dessutom inte helt sant. Försök igen men var seriös - eller är tankeluckorma verkligen SÅ stora?

2014-10-10 @ 21:05:08
Postat av: ssu

Det ena är nära - det andra långt bort.

2014-10-12 @ 15:38:22
Postat av: Ann-Katrin Roth

Jag tycker du gör antaganden i din artikel som inte stämmer med verkligheten och som inte kan förklaras av något bala taklänges, som vi i mitt hem kallade det. Säg till om du vill att jag ska specifiera, antingen här eller i personlig mejl, om du verkligen vill byta tankar och är intellektuellt öppen.


Jag tycker att det enda detta erkännande åstadkommer är att få politiker i det nya svenska styret att känna sig goda, duktiga och modiga. Jag hörde Mona Sahlin på svtplay. Hon såg tillbaka till Sveriges vänskap med PLO under Sten Anderssons och Palmes tid och verkade tycka att det var något bra att Sverige så tillmötesgående sponsrade PLO/Arafat trots terroristbagaget. Han som aldrig reformerades, som utlöste en mordisk intifada med tusentals offer hellre än skapa en fredlig palestinsk stat. Lär de sig aldrig, undrade jag. Håller det nya styret nu på med en nostalgisk sorts da capo?2014-10-13 @ 13:14:10
Postat av: bloggaren själv

Av hittills inkomna reaktioner på mina klart formulerade frågor har jag inte fått svar hur ett svenskt erkännande av två stater i det gamla brittiska mandatområdet Palestina väster om Jordan de facto skulle skada fredsprocessen eller parterna i den. Intressant.

2014-10-13 @ 23:09:01
Postat av: Tobbe

Ge någon länk eller hänvisning till någon som påstår att svenskt erkännande av Palestina skulle just försvåra fredsprocessen.

Jag påstår inte att inte någon skulle påstått detta men känner inte att jag mött det, i vart fall inte frekvent. (om du avser påstå att detta mitt icke-möte beror på att jag inte hänger med ordentligt så ger jag dig rätt redan i förväg.)

Det mest förekommande argument mot ett erkännande som jag mött är att (åtminstone några av) de folkrättsliga kriterierna saknas; laglig regering med kontroll över sitt teritorium mm.

2014-10-14 @ 01:52:03
Postat av: Ann-Katrin Roth

Detta har ju diskuterats öppet i media och bloggar av intresserade och kunniga på olika sidor. Ett av argumenten är ju att det är av yttersta vikt att palestinska ledare följer ingångna avtal. Dessa kräver att parterna förhandlar fram sina kompromisser och alltså sätter sig ner och talar. Hittills har Abbas och hans föregångare vägrat fullfölja detta, vill gå omvägar bort från direkt diskussion med den de ska stifta fördrag med, har inte när det kommit till kritan velat ta det modiga steget.

En riktigt framförhandlad fred med ömsesidig acceptans är det som krävs. Och då behövs ett paradigmskifte även hos PM, som borde ha förberett sitt folk för kompromisser och inte uppviglat till våld och hat. När så ett erkännande som Sveriges kommer utan att PM ska behöva förhandla direkt - vilket de har visat sig ovilliga till - kan det föra båda parter långt från fredsdiskussioner.

Just nu vill Abbas förhandla med alla i världen utom Israel. Risken är ju också att Israel inser att de fortfarande bara kommer att kunna lita enbart på sig själva. Varför ska Israel kompromissa, kan de tänka, när omvärlden inte ens kräver avväpning av terrorgrupperna utan erkänner ett Palestina vars ledare vill Israel och dess folk så illa att döda judar finns i deras stadgar.

Sedan är det ju svårt för många att smälta ett så tydligt stöd som erkännandet utgör, just nu efter hamasmedlemmar med Hamas direkta finansiering kidnappade och mördade judiska barn, satte igång ännu ett vansinningt krig, samt visade sig ha byggt dussintals avancerade attacktunnlar med omvärldens bidrag för att kunna kidnappa och mörda fler människor. Under den nyliga judiska storhelgen hade det planerats en megakupp som kunde förhindras iom upptäckten av tunnlarna.

Jag tror det blir kontraproduktivt att agera som om Israel är den enda som drar benen efter sig, vilket erkännandet gör. De balar takvänt. För att få en VARAKTIG fred och inte något som öppnar för ännu en hamaskupp med efterföljande lidande på båda sidor, krävs annat än erkännande av ett statsbygge med terrorism och judehat i stadgarna.

Vad opinionsbildare som Ulf Bjereld än hävdar - och många apar efter - att man erkänner stater, inte partier eller grupper, går det inte att komma ifrån att det ses av många som helt oacceptabelt bortviftande av terrorgruppernas ageranden, speciellt iom att Abbas nyligen lierade sig så tydligt med Hamas.

Det var ett argument, att det kan ge PM synen att de inte behöver föhandla direkt, de har ju villkorslöst stöd ändå.

2014-10-14 @ 02:31:39
Postat av: bloggaren själv

Då jag skrev som jag gjorde inser jag att de "svar" jag kan få kan vara av det mångordiga slaget och därför låter jag hela A-K Roths text bli publicerad. Hennes argumentation övertygar mig dock inte. Den innehåller (som vanligt) ett ensidigt skuldbeläggande av den palestinska sidan med betoning på Hamas och hon resonerar som om dagens situation startade med den fördömelsevärda morden på tonåringarna i sommar. Bosättningspolitiken med fortsatta byggnationer och kolonisationer och att inte Israel i vintras inte ville ge svar på hur de kan tänka sig framtida gränser - USA:s önskemål - var ju orsakerna till att förhandlingarna bröt samman - den gången.
Men det är ju inte Hamas-styret på Gaza Sverige ämnar erkänna liksom det brittiska parlamentet. Hamas och Gaza står ju under isolering och bojkott av EU inklusive Sverige. Genom att erkänna Fatah-Palestina på Västbanken vill man, liksom engelsmännen, stärka det Palestina som ännu, trots att de inte fått något för det annat än uteblivna avspärrningar och bombkampanjer, vill nå förändringar utan våld. Att en våldstaggad och våldsbenägen stat som Israel som motpart får en STAT utan vapenarsenaler kan väl inte ens ur israelisk synpunkt skada en process som leder till fred och två stater - om det är vad man vill.
Jag övertygas alltså inte av A-K Roth och vill inte som hon och många andra kritiker av den svenska linjen ta en sådan hänsyn till Hamas att jag ger rörelsen veto.

Tobbe: I programmet Debatt argumenterade Lars Adaktusson mot Mona Sahlin med "skada-freds-processen-argumentet". I Kyrkans Tidning finns en debattartikel - också införd i SVD och som insändare i Piteå-Tidningen - där Stefan Swärd och ett par till kör samma visa.
(Inom parentes sagt är det just det sammanhanget intressant att Swärds titel "Fil Dr i Statskunskap" sätts ut. På svenska högskolebibliotek finns 11 ljudupptagningar och skrifter med honom som författare, inte mer. Allt är kristligt ickevetenskapligt material utom hans avhandling "Varför Sverige fick fri abort: ett studium av en policyprocess". Stilla undrar jag om ett arbete om abortfrågan ger speciell kompetens att yttra sig om Palestina-Israel eller om det titulaturen satts ut enbart för att ge ett skenbart intryck av vederhäftighet. Slut på parentesen.)

2014-10-14 @ 20:59:57
Postat av: Tobbe

Tack för hjälpen säger en icke-TV-debatt-tittare och icke-KT,SvD o PT-läsare.

2014-10-14 @ 22:55:07
Postat av: Ann-Katrin Roth

Stig: Varför inte tala direkt till mig i st.f. en "hon" som faktiskt sitter här och läser, som kunde inte läsarna själv lista ut att jag är spritt språngande, eller bara spritt språngande på tvärs med simplistiskt och ensidigt skuldsättande.

Jag tror du som många blundar inför den verklighet som inte passar. Men i den finns faktiskt både Hamas och Fatah-PLO-PM med som våldshyllande parter. Individuella fatahmedlemmar agerar av och till judehatiskt och våldshyllande, sköt missiler senaste kriget tom. Och så detta med dödsstraff under PM för att sälja mark till judar??? Kan man ignorera det, tål man nog vad som helst. Du måste ha hört om PMs hyllande av massmördare, om glorifierandet av martyrdöden, om ett Israel som ska befrias ända till havet? Det ska heller aldrig bemötas. Det är inte bara Hamas.

Abbas talar med två munnar precis som hans föregångare. Ena veckan klandrar han Hamas för alla dödsfall som drabbade Gaza i kriget Hamas startade; nästa vecka är Israel skyldigt till folkmord och etnisk rensning.

Varför ska vi i Sverige inte tala om Hamas när Abbas uttryckligen vill binda Fatah med Hamas i våras? Mona Sahlin ville heller inte ens tänka på terrorismen, vad alla israeler ständigt måste värna emot, från Hamas och andra grupper. De ska ignoreras. Det är icke-relevant. Men det är relevant för folket i Israel. De bor faktiskt inte i Älvsbyn utan inom räckhåll för terroristernas missiler, tusentals av dem.

Stig, du kan allvarligt, av alla parter i denna konflikt kalla enbart Israel "våldstaggad och våldsbenägen". Du verkar göra det utan tanke på vad de tvingats kämpa emot i flera krig och konstant terrorim. Jag tror du har liksom visat tecken på nånting olyckligt där. Finns inga andra våldstaggade och våldsbenägna i konflikten. Hah!

Det där ensidigt hätska är onödigt och visar illvilja i sin ensidighet. Vem har f.ö. sagt att ett fredligt Palestina inte skulle ha vapen? Inte jag i alla fall. Inte Israel heller. De har ju försett PM med vapen för att kunna stå emot våldsgrupperna. Jag tycker terrorgrupper som agerar utanför den palestinska statsbildningen ska avväpnas. Man kan inte ha all sorts milis springande runt och terrorisera. Det gäller för alla länder.

2014-10-15 @ 19:06:34
Postat av: bloggaren själv

Jag skriver min blogg och de kommentarer jag ger för läsarna i flertal, inte främst dialoger med en enskild läsare. Därför skriver jag ibland i tredje person - i detta fall "hon", inte "du". Jag tycker inte det är så mycket att bli aggressiv över.

Så till vad DU skrev - A-K Roth.
Jag tror inte jag blundar för verkligheterna men jag väger kanske olika och man kan inte bara för att något INTE står i min text sluta sig till att jag inte vet eller bryr mig om den saken. I det stycket tar du för givet sådant du inte har täckning för. Jag vet mycket väl att det finns enskilda Fatah-medlemmar - du skriver så - som uttrycker sig dumt. Det finns också sådana gökar på den israeliska sidan men jag väljer att se de större dragen, vad organisationer och regeringar gör och säger respektive inte gör och säger. Propaganda och indoktrinering av barn finns på bägge sidor men du förefaller bara se hur det är på den palestinska - i alla fall att döma av dina kommentarer.
Och vad det gäller beväpningen och förmågan till kraftigt våld kan du väl rimligen inte anse parterna stå på jämn fot - eller?
Av dina upplysningar har jag fortfarande inte övertygats om att det skulle vara fel att erkänna Palestina när vi faktiskt har Israel inom 1967 års gränser med som erkänt - något jag inte vill ändra på.
Med detta sätts för denna gång streck i denna "debatt".

2014-10-17 @ 00:56:12

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0