smek & klös

Jag ger här en översättning av en artikel i gårdagens nummer av den israeliska oppositionstidningen Haaretz. Artikeln innehåller bara fakta, inga värderingar. Värdera får läsaren göra själv – liksom jag. Jag ser i artikeln ett pinsamt tydligt vittnesbörd om hur återhållsamt och ickeförnedrande Israel agerar för att på sikt nå fred med sin i alla avseenden och aspekter betydligt svagare motpart. Orginalet på engelska kan läsas här. Googles "översättning" skulle i och för sig vara kul att publicera men det är min bearbetning av det råmaterialet som nu följer.

 

 

SOM "KOMPENSATION" FÖR FRIGIVNING AV FÅNGAR FÖR ISRAEL PLANER PRAMÅT FÖR CIRKA 5000 NYA BOSTÄDER PÅ VÄSTBANKEN OCH I ÖSTRA JERUSALEM

 

Byggprojekt påbörjas på Västbanken inklusive i isolerade bosättningar. Den Palestinska myndigheten, FN och USA fördömer saken.

 

Premiärminister Benjamin Netanyahus regering kommer att börja förverkliga en rad byggplaner på upp till cirka 5000 nya bostäder i östra Jerusalem och på Västbanken i ett försök att "kompensera" frisläppandet av palestinska fångar tidigare i veckan 

Förutom att slutligen genomföra en tidigare plan att bygga 1500 lägenheter i stadsdelen Ramat Shlomo i östra Jerusalem kommer regeringen att även avsätta mark för omedelbart byggande av över 800 nya bostäder i de större bosättarblocken. 

Man kommer också att gå vidare med planer på att bygga 2500 nya bostäder på Västbanken, både i större bosättarkvarter och i mer isolerade delar – men vad gäller dessa enheter kommer man än så länge att behöva gå igenom flera ytterligare steg i planeringsprocessen innan byggandet kan börja. 

Denna våg av byggnationer kommer att innehålla tre olika typer av projekt:

 

 1. Tomter kommer att marknadsföras till entreprenörer för omedelbart byggande av 860 bostäder i bosättningar som är en del av de stora enheterna inklusive Ariel, Ma'aleh Adumim, Givat Ze'ev, Betar ILIT, Karnei Samarien och Elkana. 
 2. Nya planer för byggande av 1400 nya enheter kommer att lämnas till den Civila Administrations planeringskommitté. Detta är det allra första steget i planerings- och byggprocessen, så flera år kommer sannolikt att gå innan något faktiskt blir byggt. Några av dessa enheter kommer också att vara i bosättarblocken, men andra kommer att bli i isolerade bosättningar såsom Shiloh, Talmons, Alei Zahav och Almog. 
 3. Befintliga planer att bygga ytterligare 1100 enheter – redan inlämnat till Civila Administrationens planeringskommitté – tar ytterligare ett steg i processen. Några av dessa enheter kommer också att bli i isolerade samhällen som Shiloh och Nokdim, men också i detta fall kommer det att ta minst över ett år innan byggandet tidigast kan börja.

 

Godkännandet för byggandet i bosättningarna på Västbanken avslöjades av i Knesset på onsdag av ledamoten Ofir Akunis (Likud). "Byggandet i Judéen och Samarien kommer att fortsätta och intensifieras" sade Akunis.

Den Palestinska Myndigheten fördömde de nya byggnationerna som "destruktivt för fredsarbetet" och tillfogade att det "bara leda till ökad spänning". 

"Det är ett bsked till det internationella samfundet att Israel är en stat som inte följer internationell rätt och fortsätter att lägga hinder i vägen för fred" sade Nabil Abu Rdeneh, en talesman för den palestinske presidenten Mahmoud Abbas. 

FN: s generalsekreterare Ban Ki-moon kritiserade också draget och kallade det ett hinder för fred. 

Taleskvinnan för US State Department Jan Psaki fördömde också Israels tillkännagivande och slår fast: "Vi tror inte byggandet i bosättningarna eller östra Jerusalem är till hjälp för processen eller skapar en positiv atmosfär för fortsatta förhandlingar".

 

Nyheten om byggnadsplanerna för Västbanken kom samtidigt som en andra grupp palestinska fångar välkomnades i Ramallah på tisdagskvällen och bara timmar efter att premiärminister Benjamin Netanyahu och inrikesminister Gideon Sa'ar meddelat att Israel "omedelbart går vidare" vad gäller en rad kontroversiella byggplanerna i Jerusalemområdet på andra sidan Gröna linjen. 

Planerna, av vilka en del är återupptagna versioner av tidigare planer som varit på gång under några år, kommer att stärka den judiska närvaron i Jerusalem och samtidigt hindra utbyggnaden av palestinska områden. 

Tillkännagivandet offentliggjordes mitt i natten i ett försök att mildra de högerprotesterna mot frigivandet av fångarna. 

Tjänstemän i inrikesministeriet sade att Netanyahu och Sa'ar hade kommit överens om att gå parallellt gå vidare med fyra kontroversiella byggprojekt i Jerusalem på andra sidan Gröna linjen.

 

 1. Att etablera Mount Scopus Slopes National Park. Som en del av denna plan kommer en nationalpark inrättas på områden öster om Hebrew University Mount Scopus campus. Den planerade parken ska byggas mellan de palestinska kvarteren Isawiyah och A -Tur på bekostnad av mark som var avsedd för dessa stadsdelars expansion.
  Tjänstemän i inrikesministeriet säger att planen omfattar områden för vila och rekreation, promenadstråk, cykelvägar, jordbruk och miljöskydd – men anställda i Israel Nature and Parks Authority medgav under de senaste veckorna att det verkliga syftet med parken var att blockera byggandet i de palestinska områdena.
  För bara tre veckor sedan meddelade miljöskyddsminister Amir Peretz som leder Israel Nature and Parks Authority att planerna var frysta tills vidare "för att undersöka dess internationella konsekvenser".
   
 2. Återuppliva planer att skapa Kedem Center, ett turistiskt och arkeologiskt centrum i den palestinska byn Silwan. För ett och ett halvt år sedan godkände Jerusalem’s District Planning and Building Committee byggandet av besökscentret som ska uppföras över parkeringsplatsen Givati mittemot ingången till Davids stad. Planen hade lagts fram av Elad, den ickevinstdrivande organisation som arbetar för utbyggnaden av judiska bosättningar i östra Jerusalem, bland annat i de palestinska områdena.
   
 3. "Förstärka" planen att bygga 1500 bostäder i Ramat Shlomo. Detta innebär att inom några månader kommer det att vara möjligt att börja utfärda bygglov och marknadsföra mark till entreprenörer. Detta är en ny version av samma kontroversiella byggnadsplan som har rört sig långsamt genom systemen under några år. Tillkännagivande av denna plan under USA:s vicepresident Joe Bidens besök i Israel i mars 2010 orsakade en allvarlig kris mellan Israel och USA och det resulterade i att planen lades åt sidan. Efter att FN i november 2012 gett palestinierna status som observatörsstat har planen återaktiveras och långsamt gått framåt.
   
 4. Att återuppliva ytterligare tre byggplaner i Ramat Shlomo som skulle möjliggöra byggandet av ett extra rum på upp till 50 kvadratmeter i befintliga bostäder.. Planerna tillåter inte att kvarterat expanderar till sin yta utan innebär snarare en ökning av antalet invånare.

Kommentarer
Postat av: BR

I själva verket är den den israeliska regeringens anspråk på nybyggande i Judea och Samaria mycket blygsam i jämförelse med vad San Remo konferensen och det juridiskt bindande NF- beslutet 1922 utlovade som ett judiskt nationalhem.
Att alla dom araber från Saudiarabien, Libanon,Syrien, Egypten,! Jordanien och Irak som valt området väster om Jordanfliden att slå sig nner på efter förlusten i kriget att förinta Israel till att förinta Israel

2013-11-01 @ 22:38:11
Postat av: BR

Fortsättning:
Att alla dom araber från arabværlden som befolkar den s.k. Västbanken nu har anspråk på hela Israel är ytterst ointelligent och kommer enbart att leda till att Israel läggger beslag på delar av vad San Remo och NF legalt tillerkänt en judisk stat
/BR

2013-11-01 @ 22:46:48
Postat av: bloggaren själv

Det är inte meningsfullt att prata om San Remo. Ingen aktör av vikt - Palestinska myndigheten, FN, EU, USA. Arabförbundet eller ens Israel självt - pratar om San Remo, bara BR i sin värld. Delningsplanen 1948. kriget direkt efteråt, sexdagarskriget, flera överenskommelser inklusive Oslo har förpassat vad som än beslutades i San Remo till avdelningen historiska fotnötter. Jag uppmanar därför BR att sluta spela sin hackande skiva för att - om möjligt - hellre söka bidra med seriösa reflexioner kring hur fortsatt utbyggande öster om gröna linjen befrämjar förhandlingar, försoning och fred.

2013-11-01 @ 23:05:29
Postat av: BR

Såvitt jag vet förkastade araberna FN's delningsplan av 1947 för mandatet Palestina och anföll istället det blivande Israel.
Då får också araberna stå sitt kast på samma sätt som Tyskland 1945 blev ockuperat och blev av med Elsass-Lothringen och Danzig..
En palestinsk stat i Judea och Samaria skulle helt enkelt inte vara livskraftig och den enda realpolitiska lösningen är en konfederation mellan delar av den s.k. Västbanken och Jordanien ( vars befolkningsmajoritet är s.k. Palestinier) och på motsvarande sätt en konfederation mellan Gaza och Egypten.

/BR

2013-11-02 @ 17:53:13
Postat av: bloggaren själv

Ser man på!
BR ger konstruktiva förslag - trots allt. Verkligheten på marken är (ännu) den att ingen annan önskar den lösningen. Idag accepterar palestinierna en tanke på en tvåstatslösning med ett Palestina omfattande Västbanken öster om 2Gröna linjen" inklusive Gaza. Det är också vad Israel förbundit sig till. Alla åtgärder som leder eller försvårar detta blir rellevanta faktorer - inte illusioner om helt andra lösningar.
Att sedan ALLA nationer i regionen bör söka samverkan med varandra ekonomiskt, infrastrukturellt osv är en god sak.

2013-11-02 @ 21:33:43
Postat av: Ann-Katrin Roth

Stig, du talar om vad palestinierna accepterar.Tänk om palestinierna även kunde acceptera att stöd och uppmuntrande av terrorn har varit och är helt mot alla fredsprinciper?

Ett störande moment är ändå det jag inte sett någon pro-palestinsk s.k. vän av mänskliga rättigheter ta i, att kritisera eller ens diskutera Abbas varma och hyllande välkomnande av dömda mördare. Ser man inte offren? En anledning till omfamningarna av de dömda mördarna ska vara det som Abbas själv har sagt: "...I demand [the release of] prisoners because they are human beings, who did what we, we, ordered them to do..."

De gjorde alltså det "vi" - alltså PLO, Fatah, Hamas etc. kommenderade dem att göra. En av dessa mördare kommer att strida tills de har landet från Jordanfloden tiull Medelhavet, sa han vid ett officiellt välkomnande. Accepterande av två stater? Bara bra?

I en intervju med ingående frågor om dessa mördares brott viftar Abbas helt bort frågan om mördade judiska civila.

http://www.jewishpress.com/news/breaking-news/abbas-demand-for-prisoner-release-makes-perfect-sense/2013/09/18/

Att han inte kan ändra sin syn om terrorn är en sak. Däremot att fredsaktivister fortsätter att finna hyllandet av terrorismen icke-relevant, inte värd någon kritik i sammanhganget är otrevligt. Det går inte att ursäkta.

2013-11-04 @ 20:47:51
Postat av: bloggaren själv

I morse rapporterade man i svensk radio att USA: utrikesminister var på väg till regionen för att smörja de nuvarande förhandlingarna som gått i stå. Parterna har förbundit sig att förhandla i 9 månader och hålla innehållet hemligt. För att komma igång med förhandlingarna gick palestinierna USA:s önskan till mötes och backade från två av sina tre krav för att sätta sig vid samtalsbordet. De kraven var:
1: Stoppa expensionen av bosättningarna - där backade man.
2: 1967 års stilleståndslinjer skall vara den uttalade utgångspunkten i samtalet - där backade man.
3: Ungefär 100 sedan lång tid fängslade palestinier skulle i omgångar friges ur fängelserna - på den punkten gick Israel dem till mötes.

Det råder ingen tvekan om att de som frigivits gjorde sig skyldiga till stridshandlingar riktade också mot civila israeler. De är alltså kriminella, inget snack om saken. Det är också så att dessa handlingar ligger långt bak i tiden - före Osloöverenskommelsen för 20 år sedan. Mycket vatten har runnit under broarna sedan dess men faktum är att de som nu friges alla är relativt gamla män som tillbringat ca halva sitt liv i israeliska fängelser med den rehabilitering som israelisk fångvård innebär och kan därför knappast anses vara akuta säkerhetsrisker, bara prestigefaktorer. Så långt om fångarna som Israel alltså gått med på att släppa.

Men...
Skulle inte A-K Roth i stället för att köra sin evinnerliga skiva om attityder hos delar av den palestinska opinionen för mig och andra förklara hur utökad expansion av bosättningarna öster om Gröna linjen befrämjar den fredsprocess som världen önskar och USA vill. I många år har hon haft tillfälle till att som gäst här i kommentarsfältet på min blogg visa detta men konsekvent avstått.

2013-11-06 @ 17:20:43
Postat av: Ann-Katrin Roth

Ledsen Stig, att du antar så fel om min syn på vidgad expension. Jag undrar om du läste vad jag skrev? Du drar fel slutsats från mina klagomål om mördare som hyllas som hjältar av palestinska ledare. Jag är inte alls för att utvidga några bosättningar. Jag har ALDRIG haft den åsikten. Jag håller ju också med om att utgångspunkten för fredsförhandlingar ska vara stilleståndslinjerna. Jag är för tvåstatslösning. Har du kanske läst in något jag inte menat från min inställning att bosättare också är människor?

A-K Roth

Men jag är inte så mild i kritiken som du mot de gubbar och organisationer som drivit den och som nu hyllar de frigivna. Den organiserade terrorn är och har varit fasansfull. Så det är denna "evinnerliga skiva" du inte tål? Kanske du kan ta in att det finns andra skivor som spelas om och om igen, de som inte ser offren för terrorn, de som bara ser en skurk. Hm, du gör vad du kan för att diskreditera besökare med annan åsikt, försök att vilseföra? Kläm åt dom bara. Men du har ju rätten att driva din blogg som du vill.

Du håller enligt hur du skriver synen att terrorattackerna "också" slog mot civila, som on de inte i huvudsak slog mot civila oskyldiga. Du kallar dem "stridsaktioner", som om terrorns offer på glassbare vore jämställda stridare. Jag finner denna sorts syn märklig. Kanske du inte känner till vad somliga av dessa mördare gjorde?2013-11-06 @ 20:50:36
Postat av: bloggaren själv

Missade du A-K Roth att jag skrev att de som nu frigivits var brottslingar? Vi är inte oense där. Samtidigt är det ödmjukt att inse och kanske till och med begripa att dem som den ena sidan anser vara kriminella terrorister av den andra sidan kan ses som patriotiska hjältar värda den frihet från straff som israeliska terrorister åtnjutit.
Men...
Hur tragiskt, grymt och brottsligt det än var menar jag att det som hände för 20 eller 40 eller 60 år sedan inte skall fylla sinnena så att man idag inte kan arbeta för precis den tvåstatslösning och det bosättningsstopp du själv bekänner dig till. Då du bor i USA skulle det vara intressant att få veta på vad sätt man kan få den israeliska regeringen att på allvar röra sig i den riktning USA vill. Det är faktiskt där skon klämmer: Den i regionen starkare parten Israel backar inte nämnvärt jämfört med de förändringar på marken som man hela tiden åstadkommer - till skada för en framtida tvåstatslösning.

2013-11-06 @ 22:31:05
Postat av: Ann-Katrin Roth

Stig, jag missade inte att du skrev att de var brottslingar, liksom jag såg att du kallade deras gärningar stridshandlingar. Men på mitt simpla sätt läser jag då in att du sätter terrorister i samma kategori som "mainstream-brottslingar", biltjyvar, hästtjyvar och rånare. Så ser jag inte organiserad, rasistisk och toppstyrd terrorism.

Jag tror du missar att jag inte argumenterar mot frigivningen. Jag klagar på dem som inte kan kritisera Palestinska ledare när de hyllar(!)deras gärningar. De tas emot som hjältar. Kan du sätta dig in i offrens situation, att se sina barns mördare hyllas som hjältar och se dem proklamera att "kampen" ska fortsätta tills man har allt mellan Jordanfloden och havet? Som om spränga glassbarer är någon kamp...

Din fråga utgår från något du tror starkt på, att du har koll på var skon egentligen klämmer. Jag tror den klämmer nån annanstans också och hårt så det gör ont. Kan du gissa vilka andra liktornar det finns? Vilka andra skadar saken för en framtida tvåstatslösning och på vad sätt?

2013-11-07 @ 13:59:04
Postat av: bloggaren själv

Givetvis förstår jag att anhöriga till civila offer på vilken sida som helst i en konflikt känner stort obehag när terrorister går fria - vare sig om de frikäns efter inemot ett kvartssekel i fängelse eller aldrig konfronterades med undersökningar, rättegångar och dom. Det är väl bland annat därför den svenska kungafamiljen aldrig besökt Israel efter mordet på Folke Bernadotte som också var ett offer för "organiserad, rasistisk och toppstyrd terrorism".
Att jag skulle sätta terrorister i kategori med biltjyvar är precis som A-K säger ett simpelt sätt att läsa, därtill både insinuant och medvetet vantolkande.
Dock kvarstår min tanke att just bosättningarnas ständiga tillväxt är en liktorn av gigantiska mått som definitivt gör att fredsprocessens gång haltar. USA, EU, FN m fl anser samma sak. Varför då A-K Roth i en dialog här på min blogg konsekvent väljer att inte svara på min fråga om hur hon anser att USA skall få Israel att bli tillmötesgående i den saken förblir en gåta. Bjuder inte ren artighet att man som gäst svarar på värdens frågor? Eller är det en väldigt öm tå? Om en eventuell ytterligare kommentar innehåller ett svar kommer den att få stå kvar, om inte raderas den och samtalet avslutas.

2013-11-07 @ 20:33:07
Postat av: Ann-Katrin Roth

Stig, ta't lugnt. Jag ska hålla god ton som gäst. Jag tycker utvidgning av bosättningar, speciellt skapande av nya bosättningar, är ett stort hinder för en fredlig tvåstatslösning. Utbyggnad inom redan existerande byar för att klara naturlig befolkningsökning är en annan sak jag måste fundera på. Samtidigt ser jag klart och tydligt att den fortsatta uppviglingen till terrorism och hyllande av mördare, frigivna eller inte, är ett mycket stort hinder för fred. Varför det får så lite uppmärksamhet fattar jag inte.

Jag tycker USA ska förmå Israel att dra in olagliga utposter, lägga ner i rimlig tid, enligt HDs direktiv, de som byggts olagligt på privat mark, och - jag tycker USA ska förmå Palestinska Myndigheten att sluta hylla mördare och uppvigla till mer terror. Detta borde väl inte vara så kontroversiellt.

Du vill veta HUR jag tycker USA ska förmå Israel att göra detta. Som lekman kan jag bara göra lite brainstorming: Om Israel såg USA - och andra i den fredsälskande omvärlden - kräva av PM att sluta uppvigla till terrordåd och sluta behandla terrorister som hjältar skulle det kanske ge israelerna mer förtroende. En stat som inte såg sig attackerad från alla håll kanske skulle bli mer tillmötesgående? Vilka övertalningar och eventuella lockbeten som kan användas mot både Israel och palestinierna har jag ganska dålig insikt om, tyvärr. Detta svar torde inte tillfredsställa en som i grunden ser Israel som den ende stora starka skurken.

Jag tror bara inte du kan se hur saken jag drar upp försvårar för den israeliska allmänheten. Jag såg faktisk ditt jämställande av det hemska politiska mordet på Folke Bernadotte med självmordsbombare på bussar, universitet och glassbarer som lite ogenomtänkt.

Var mitt första inlägg, om du läser om det, verkligen så oartigt? Hur var ditt bemötande?

I all välmening, för diskussioner bör ju leda till förståelse.

A-K

2013-11-08 @ 00:02:44
Postat av: bloggaren själv

Den 20 november raderade jag en kommentar av signaturen BR. Detta gjordes INTE för att kommentaren i sig var olämplig eller inte platsade. Tvärtom! Orsaken var den enkla att lång tid förflutit sedan samtalet kring detta inlägg stannade av och att inlägget med alla kommentarer på grund av senare bloggposter kommit under synlinjen. Vad det lider återkommer jag säkert med skriverier om fredsprocessen och situationen Israel-Palestina och då blir det tillfälle att fortsätta samtalet.

2013-11-22 @ 00:05:03

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0