sol halva oktober

Den första oktober var vädret vackert!
Idag den andra regnar det för fulla nederbördsmätare.
Alltså tillbaka till vad vi vant oss med under hela september.
Känns onekligen (grå)daskigt.
Tid för läs, blogg å TV - typ.

När det kommer till vilka bilder jag väljer som illustrationer till mina inlägg stöter jag ibland på problem. Så var det igår kväll när jag bloggade om palt och samtidigt aviserade färska barnbarnsbilder på min andra blogg. Lilla Tyra vann dragkampen så paltbilden fick sparas till nu – och har absolut inget med texten i detta inlägg att göra. Texten kommer sig av regnvädersskapande nätsurfsaktivitet denna söndagsförmiddag*.

I mitt förrförra blogginlägg kom ordvalet i formuleringen av en viktig sak att skapa en kedja kommentarer. I dagens ledare i den israeliska tidningen Haaretz behandlas samma sak men utan de förargelseväckande orden – kan på engelska läsas här. För att driva den viktiga saken vidare valde jag att via Google skaffa mig ett översatt material att putsa till så att texten skulle bli publicerbar här. För sakens skull**.


BOSÄTTNINGSBYGGANDET FORTSATT STORT HINDER FÖR FRED

Frågan om byggandet i bosättningarna fortsätter att vara ett stort hinder i fredsprocessen.

Mitt i den amerikanska och israeliska diplomatiska kampanjen för att nå en majoritet i FN: s säkerhetsråd mot den ensidiga palestinska ansökan om statsbildning, godkände det Regionala rådet för planering och byggnation i Jerusalem byggandet av 1100 lägenheter på södra sluttningarna av östra Jerusalem i närheten av Gilo på andra sidan den gröna linjen.
Det ensidiga beslutet fattades när Kvartetten väntade på parternas svar på sitt nya initiativ om förhandlingar som syftar till att rädda tvåstatslösningen och hindra ett nytt utbrott av våld.
Frågan om Bosättningsbyggandet fortsätter att utgöra ett stort hinder för fredsprocessen. Den Palestinska myndighetens president Mahmoud Abbas har meddelat att en paus av byggandet är ett villkor för nya förhandlingar. Så långt det gäller palestinierna skall östra Jerusalems suveränitet klargöras i förhandlingar om dess permanenta ställning. Det internationella samfundet, inklusive USA, erkänner inte införandet av israelisk lag och administration i östra Jerusalem. USA: s utrikesminister Hillary Clinton och EU: s utrikespolitiska chef Catherine Ashton anslöt sig till palestinska protester mot beslutet att expandera Gilo. Kvartetten varnade för att Israels drag riskerade Israels ansträngningar för att nå fred.
Premiärminister Benjamin Netanyahu avvisade kritiken och säger att Gilo inte är en bosättning, utan snarare ett område i Jerusalem fem minuter från huvudstadens centrum. Han konstaterade att alla israeliska regeringar byggt i sådana områden. Och sant är att den ena israeliska regeringen efter den andra byggt tusentals lägenheter i judiska stadsdelar i östra Jerusalem, och även stoppat in miljarder shekel i upprättandet av bosättningar på Gazaremsan och Västbanken.
Denna kortsiktiga politik är ett av hindren för upprättandet av två stater med utgångspunkt i 1967 års gränser.
En rad internationella överenskommelser som Israel har undertecknat förpliktigar regeringen att undvika ensidiga åtgärder i frågor som skall avgöras i slutliga förhandlingar. Regeringen måste komma ihåg att denna skyldighet även gäller östra Jerusalem. Att bryta mot det skadar vår trovärdighet, undergräver premiärministerns krav på nya samtal och kan visa sig förödande på lång sikt.


Varför är du inte i kyrkan, din lymmel?? kanske någon frågar. Svaret är enkelt: Gudstjänsten (utan mässa) är flyttad till klockan 16. Men det var ”bra” på jadrion.
**  Långt bak i min skalle gräver tanken att det skulle vara intressant att i korthet veta om de som reagerade kritiskt på mina ord i förrförra inlägget delar Haaretzledarens analys i själva saken – eller inte. Alltså frågan om östra Jerusalems status skall avgöras i förhandlingar eller vara ett ensidigt drag från Israels sida som inte är förhandlings- och/eller utbytbart.


Kommentarer
Postat av: Ann O Nym

Hans Börje Hammar vill spränga kyrkor, hur ser bloggarn på det ?

2011-10-03 @ 16:30:54
Postat av: A-K Roth

Svar, så gott det går, korthet, schmorthet, det går inte, apropos **, så tror jag att det beror på.Palestinasidan har kommit med det ena efter det andra som i deras syn inte är förhandlingsbart och man borde tala om detta också. Man har t.ex. konsekvent vägrat erkänna Israel som det judiska folkets hemland.Omvärldens politiserade pro-palestinier (en annan sort än propalestinier vilket jag hoppas alla är) ser denna vägran precis på samma sätt, man upprörs över att den judiska staten vill ha något så hemskt som ett erkännande som judisk stat. Och det erkännandet som skulle göra så mycket för att lugna israelernas farhågor!Jerusalem är av speciell vikt i judisk historia och den judiska tron, även om Abbas lämnade detta ute medvetet i det nedskrivna tal han läste högt direkt ur! Staden återförenades 1967 och jag tror inte Israel kan lita på att någon skulle stå upp för judiska rättigheter i de gamla judiska kvarteren i Jerusalem om Hamas eller värre skulle ta makten. Det som hände var så fruktansvärt hårt och orätt, ett stort kollektivt sår, en annan Nakhba, omvärlden lät detta ske, Israel vet att de måste lita på sig själva.Israel annekterade Östra Jerusalem för att återförena den särade staden efter försvarskriget 1967 och ser inte byggande av vare sig arabiska eller judiska boningar i Jerusalem som problematiska. Israel ser inte delar av Jerusalem som bosättningar. Den gröna linjen är en stilleståndslinje och ska vara en guide vid förhandlingar om säkra försvarbara gränser. Det kommer att bli ge och ta, give and take. Men det gäller att få gubbarna till förhandlingsbordet och för Abbas att göra ett modigt beslut, som Sadat.Tänkvärt: Fler arabiska jerusalemiter skulle vilja bli medborgare i Israel än i ett nytt Palestina enligt denna poll:

http://www.haaretz.com/news/diplomacy-defense/would-east-jerusalem-arabs-rather-be-citizens-of-israel-or-palestine-1.336758Men - Israel kunde var mer lyhörda inför palestinska känslor, liksom Abbas och kompani inför israeliska.Jag själv önskar ärade svenska intresserade skulle verka mer för båda folkens väl än att sno in sig i solidaritet med extremistiska synsätt på vardera hållet. Somligt man läser från antiisraeliskt håll ser nästan ut som vore det lånat direkt från Ayatollan Ali Khamenei sista tal, via Anna Ekströms blogg. Läs speciellt vad hon skriver om europeiska antisionistiska och antimuslimska tankesätt. Läsvärt. Ayatollans tal var långt, kommentarerna emellan kortare:https://namanula.wordpress.com/2011/10/02/en-text-som-underlattar-forstaelsen-av-svara-samtidsproblem/2011-10-04 @ 19:00:32
Postat av: bloggaren själv

Det behövdes tydligen många ord från A-K Roth för att inte klart besvara min fråga - många ord om palestiniers (och andras) agerande.

Drar jag en rätt slutsats av aktstycket om jag uppfattar det så att "frågan om östra Jerusalems status skall avgöras av ett ensidigt drag från Israels sida som inte är förhandlings- och/eller utbytbart"? Alltså att A-K Roth godkänner brott mot folkrätten?

Här räcker det med ett ord: "Ja!" eller "Nej!"

2011-10-04 @ 21:36:12
Postat av: A-K Roth

Förlåt min "wordiness". Jag ångrade att jag tog upp så mycket av min tid och din plats men det blev gjort. Det är ett komplicerat ämne. Och du kräver Ja eller Nej.Om jag nu förstått rätt har du antagit att Israels byggande i Jerusalem är ett "brott mot folkrätten". Tidigare har du använt ord som "kolonisationspolitik". Och då kommer man inte längre utan att diskutera de sakerna men det "vills inte från din sida."Jag har just googlat om Oslo-fördraget och The Road Map och läst på, vilket man bör. Byggstopp i Östra Jerusalem har Abbas lagt till i efterskott, tycks det. Och en propalestinsk omvärld rusar till stöd.Hittade just detta från en kollega till dig som kanske kan ge dig insikt om varför du inte borde kalla byggande i Jerusalem brott mot folkrätten:http://rabbiandrewjacobs.org/2010/03/15/current-israel-u-s-crisis/Du vill ha ja eller nej, som om det vore möjligt när frågan är ställd som den är. (Har du slutat slå din fru?)Nej, du ska inte uppfatta det som att jag godkänner brott mot folkrätten. Du ska uppfatta det som att jag finner din fråga baserad på falsk premiss och att den inte är insatt nog. Alla sidor var insatta i att det skulle byggas fler hem i Östra Jerusalem vid behov. Alla sidor var insatt i att dessa delar skulle bli del av Israel vid fredstal och kompromiss.Sedan kan man tycka att Israels drag inte var klokt just nu. Jag kan hålla med om att ett stopp kunde ha varit på plats. Ge Abbas en chans till.

2011-10-06 @ 12:55:11
Postat av: bloggaren själv

A-K Roth skrev att Israels beslut om 1100 nya bostäder i Gilo bortanför den så kallade "gröna linjen" inte var klokt "just nu": Detta är det mest Israelkritiska uttalande jag någonsin sett från hennes tangentbord - här och på andra ställen på nätet. "...inte just nu"! Och frågan inställer sig: När hade Israels folkrättsbrott varit "klokt"?Varken min eller världens premisser och definitioner vad gäller folkrättsbrott bygger på Oslo-avtalet eller The Road Map. Detta vet A-K Roth men gör ändå ett fiffigt försök att dribbla med korten. Var och en vet att förbudet för ett land - i detta fall Israel - att låta sina egna medborgare - i detta fall israeler - flytta in i områden landet av konflikt tillfälligt ockuperar - i detta fall Västbanken - regleras av andra internationella avtal.

2011-10-06 @ 14:20:19
Postat av: A-K Roth

Stig: Det inte är självklart bland experter på krigsrätt och internationell lag att det vi diskuterar är ett "folkrättsbrott". Att det förs fram som så gör det inte nödvändigtvis sant. Mycket beror på om det var anfallskrig, försvarskrig, etc., och säkert många fler detaljer, det du inte gillar. Jag är ingen expert. Är du?Frågan: "När hade Israels folkrättsbrott varit "klokt"?"Svar: Folrättsbrott är aldrig "klokt". Det är klandervärt. Annat än just folkrättsbrott kan också vara klandervärt. Många klandrar Israel utan att de ser saken som "folkrättsbrott".En ockupationsmakt ska inte aktivt få flytta en befolkning från ett område till ett annat. Med detta uppfattar jag att en ockupationsmakt inte ska kunna samla in folk, sätta dem på vagnar och aktivt flytta bort dem från sina hem, det som gjordes under WWII. Att "låta" sina medborgare flytta på eget bevåg är inte samma sak. I denna region uppfattas somliga områden fortfarande av många som omtvistade.Men åsikter går isär. Har du läst länken jag gav nu sist eller någon alls?En sak till: Var dina spekulationer om mina syften, "fiffigt försök att dribbla" ännu ett "pedagogoskt tjuvknep"?2011-10-07 @ 13:49:26
Postat av: Bloggaren själv igen

Ett land har ansvar för sina medborgare. Märker ett land att dess medborgare "på eget bevåg" flyttar in och bosätter sig i ett annat av landet militärt kontrollerat territorium ser landet mellan fingrarna när medborgarna agerar mot internationell folkrätt. Och blir givetvis då medskyldig till folkrättsbrott i det avseendet. I den meningen bryter Israel mot folkrätten.Att det sedan finns vad vi tycker "värre" folkrättbrott är en annan sak. Visst är det så. Och värt att veta är att det just är deportations- och inflyttningsbrotten under WWII som är bakgrunden till Geneve-konventionen som reglerar detta.Och nog visste du väl att detta inte regleras o Oslo-avtalet....?

2011-10-07 @ 15:03:17
Postat av: A-K Roth

Ja, jag vet, Stig. Men det är sannerligen "in the eye of the beholder" vad man poängterar, drar fram och ignorerar. Det finns GK, Oslo, andra fördrag, International Humanitarian Law, International Law, krigets lagar, sjökrigets lagar, försvarskrig och anfallskrig, utplåningskrig och terrorkrig och så finns FNs resolutioner, bindande och icke bindande, resolutioner som i så oproportionerlig grad riktats mot Israel och vars Säkerhetsråd inte kan ställa en resolution mot Syrien - i dagens läge. Och så finns det ultimata brottet: brott mot mänskligheten.Det är ett misch-masch av regler, i vilket vanligt folk torde ha svårt manövrera. Det gäller att att vara villig att se andra sidan, vara en kung Solomon i vishet - och det är vi inte. Men vi kan åtminstone inse att vi själva felar, faller offer för bristfällig information och söka vidare, helst från sajter som håller sig från de propagandaord vi så lätt känner igen.Här stoppar jag funderingar om politiska övertygelser, partilinjen, tolerans för somligt våld etc, på det att detta inte ska bli ännu en långrandig sak.

2011-10-10 @ 13:54:40
Postat av: Guardian

Enligt Vägkartan skulle Israel ha frusit <b>allt</b> bosättningsbyggandet för åratal sedan, det står klart och tydligt. Så skyll inte på Abbas!GOI = Government of Israel, från Vägkartan:

“*GOI immediately dismantles settlement outposts erected since March 2001.

*Consistent with the Mitchell Report, GOI freezes all settlement activity (including

natural growth of settlements).”(Och jag minns även att inför Madridkonferensen 1991, så krävde dåvarande presidenten Georg Bush Sn ett byggstopp av dåvarande PM Yitzhak Shamir – för att det skulle visa på ”Israels fredsvilja”.)När det gäller bosättarna och Genèvekonventionen ska man aldrig upphöra att förvånas hur mycket fel det kan bli i påståenden och slutsatser.Hela Genèvekonventionen handlar om att skydda folk under ockupation.

Alltså handlar det om att de ockuperade (palestinierna) ska skyddas från övergrepp av ockupationsmakten (Israel).

Befolkningen i Israel lever inte under ockupation och infattas således inte av GK.Det totalt olaglig i Bosättningspolitiken finns det en internationell konsensus runt, på samma sätt som att det finns en konsensus runt att Förintelsen faktiskt har hänt – även om det ”finns olika åsikter” i fallet.

2011-10-10 @ 15:58:00
URL: http://palestina.blogspot.com
Postat av: A-K Roth

Guardian, uppskattar att du använder en rart

(i formen ovanlig) hövlig ton i alla fall. :) Du tyder på ditt sätt; andra tyder på annat sätt. Jag tror inte att någon "internationell konsensus" bestämmer vad som är lagligt och olagligt. Amerikanska presidenter brukar tala i ord som "not helpful in the peace process". Skulle vi gå efter internationelll konsensus skulle Israel monteras ned omedelbart och folket spridas, alternativt något annat hemskt. Som vi vet kan folk vara sjukt missledda och länder skurkaktigt vinklade.Om amerikanska presidenter ska tala om fredsvilja borde de uppmana båda sidor att hålla sig till avtalen och de har så gjort: H.Clinton har uppmanat Palestinska Myndigheten att stoppa uppvigling till hat och våld och hyllande av terrorister. När svenska fredaktivister kommer med samma uppmaning kommer jag att svimma av förvåning.Skulle Östra Jerusalem - varifrån judarna rensades bort 1948! - vara en del av områden på vilka byggande skulle frysas? Jag tvivlar.Vidare finns rapporter om ett det var allmänt förstått bland de som förhandlade fram vägkartan, inklusive palestinier, att vissa enklaver skulle vara undantagna byggstoppet, områden som väntades bli israeliska vid ett fredsslut, när annan israelisk mark skulle tilldelas ett Palestina.Faktum är att palestinska ledningen bryter mot Vägkartan varje gång deras skolor och media för ut judehat, hyllar massmördare och uppviglar till våld. Helt nyligen ledde Fatah en workshop för studenter vari Netanjahu hängdes i effigy. Vad den andra delen av styret - Hamas - sysslar med är brott mot mänskligheten.Tar man upp Vägkartan utan att nämna båda sidors ansvar, gör man fel. It takes two to tango! Att jag opponerar mig kommer från att jag ser vinkling och syndabockstänkande i svenska led, inte för att jag tror att Israel gör rätt i allting eller att Israel inte förtjänar kritik.Av vilket syfte drar du in Förintelsen i nån sorts jämförelse? Byggande av bostäder ska jämställas med folkmord? Sånt där är inget vidare, förstår du väl? Man undrar hur du tänker. Känner du dig tvungen att dra upp det rekommenderar jag att du synar Hamas stadgar in i sömmarna för där finns allt från antisemitism till våldsromantik.2011-10-13 @ 01:06:27
Postat av: bloggaren själv

Det börjar vara länge sedan detta inlägg skrevs och samtalet började (om) här. Annat har kommit till på bloggen som gör att diskussioner vidare på denhär platsen "hamnar under horisonten" så att säga. Tycker därför att Guardians och A-K Roths vidare resonemang om "Vägkartan" - som A-K Roth förde in i diskussionen "utan att nämna båda sidors ansvar" - sparas till senare samtalstrådar här eller vidare förs på någon av deras bloggar - i alla fall Guardian har en.

2011-10-13 @ 13:35:59
Postat av: A-K Roth

Point well taken. Men för mig är båda sidors ansvar alltid underförstått.

2011-10-14 @ 13:42:02

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0